....

ΞΕΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΡΕΥΜΑ Η ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Βόρειας Μακεδονίας, ο TPP Bitola εν τω μέσω του χειμώνα λειτουργεί με μία μόνο μονάδα.

 

Ξεμένει από ρεύμα η Βόρεια Μακεδονία

Ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Βόρειας Μακεδονίας, ο TPP Bitola εν τω μέσω του χειμώνα λειτουργεί με μία μόνο μονάδα. Σε μείον θερμοκρασίες και χιόνι, όταν η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται λόγω της οικιακής θέρμανσης, μόνο η δεύτερη μονάδα αυτού του εργοστασίου είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο εδώ και λίγο καιρό.

«Η μονάδα 2 βρίσκεται σε λειτουργία και όλα έχουν προετοιμαστεί για την ένταξη της μονάδας 1 εδώ και αρκετές ημέρες και περιμένουμε τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας (MEPSO) να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ένταξή της στο δίκτυο. Η μονάδα 3 σχεδιάζεται να σταματήσει και οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη συντήρηση του εργοστασίου λαμβάνουν χώρα», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση, προσθέτοντας ότι αναμένουν ότι το εργοστάσιο θα λειτουργήσει σε πλήρη δυναμικότητα μέχρι το τέλος αυτού του μήνα.

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, από την άλλη πλευρά, δήλωσε ότι πρέπει πρώτα να ξεπεραστεί το πρόβλημα με το σφάλμα της γραμμής μεταφοράς που ανήκει και διαχειρίζεται ο κρατικός παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας Σταθμοί Ηλεκτροπαραγωγής της Βόρειας Μακεδονίας (ESM). «Στη γραμμή μεταφοράς 110 kV που ανήκει στον ESM, σημειώθηκαν πολλές διακοπές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μέχρι οι ομάδες εμπειρογνωμόνων να προσδιορίσουν τον λόγο για αυτό, η TPP Bitola και η MEPSO συμφώνησαν να μην θέσουν τη συγκεκριμένη γραμμή μεταφοράς σε λειτουργία, προκειμένου να αποκλείσουν την πιθανότητα πρόκλησης περισσότερων ζημιών, η MEPSO ανέφερε σε δήλωσή της, προσθέτοντας ότι ομάδες εμπειρογνωμόνων βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται για να προσδιορίσουν τα αίτια της δυσλειτουργίας.

Σύμφωνα με τον Spiro Mavrovski, πρώην διευθυντή της TPP Bitola, είναι κρίμα που μέσα στον χειμώνα όταν υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες για θέρμανση το εργοστάσιο δυστυχώς λειτουργεί ελάχιστα. «Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ πριν. Διακοπές συνέβαιναν πάντα, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα μου φαίνεται σαν κάτι σκόπιμα που στοχεύει στην TPP Bitola να εγκαταλείψει το σύστημα. Είναι ακόμα νωρίς και η χώρα δεν έχει την ικανότητα να αντικαταστήσει την TPP Bitola. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα και οι τρεις μονάδες θα πρέπει να λειτουργούν και θα πρέπει να υπάρχει μέγιστη χωρητικότητα», είπε.

Εν τω μεταξύ, η Βόρεια Μακεδονία αγοράζει τακτικά ηλεκτρική ενέργεια από το εξωτερικό και σύμφωνα με δημόσια στοιχεία, από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, έχουν πραγματοποιηθεί 11 αγορές για την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments