Στατιστικά Εξαγωγών Ντομάτας από την Ιεράπετρα κατά την χρονική περίοδο 2006 έως και 2014. Πίνακας στατιστικών στοιχείων ανά Χώρα Εξαγωγής και ανά Καλλιεργητική Περίοδο.