....

Αγροτικά

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

YPOLOGISMOIΤι αλλάζει στον Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών για αγρότες και όχι μόνο

 

Μια σειρά από αλλαγές που επέρχονται από την 1.1.2014 στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, υπενθυμίζει με ανακοίνωση του το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για αλλαγές και τροποποιήσεις που συμπεριλήφθηκαν στον νέο νόμο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Μεταξύ των αλλαγών αυτών, είναι η κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων, η επιστροφή φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις εντός 30 ημερών αν δεν συντρέχει λόγος ελέγχου, η κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων). Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνεται, επίσης, η υποχρέωση των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, σε τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, ενώ, όπως διευκρινίστηκε σήμερα, προβλέπεται δυνατότητα απαλλαγής, των αγροτών με έσοδα έως 10.000 ευρώ και επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ.

koukos2 Ειδικότερα, με το νέο καθεστώς προβλέπονται τα ακόλουθα:

- Για την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση αποθεμάτων, με σκοπό την πώληση, απευθείας ή μέσω τρίτου, από τον προμηθευτή στον αγοραστή αυτών, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση των αποθεμάτων φορολογικά στοιχεία αξίας, που συνοδεύουν τα αποθέματα μέχρι τον τελικό παραλήπτη τους, συντάσσεται δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

Το δικαιολογητικό αυτό συντάσσεται για την παραλαβή αποθεμάτων από τον αγοραστή (υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών) αυτών, εφόσον δεν παραδίδεται σ' αυτόν, κατά την παραλαβή τους, τιμολόγιο του προμηθευτή αυτών ή αντίτυπο του δικαιολογητικού εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ή δεν εκδίδεται άμεσα με την παραλαβή τους, τίτλος κτήσης του άρθρου 5 παράγραφος 6 του Κ.Φ.Α.Σ..

Το ανωτέρω δικαιολογητικό συντάσσεται κατά το χρόνο της αποστολής ή της παράδοσης ή της παραλαβής ή της διακίνησης, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους και διαφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και του αγοραστή, πλην των ιδιωτών, των αποθεμάτων.

- Στη λιανική πώληση, διατηρείται το υφιστάμενο σύστημα ρυθμίσεων (φορολογικές ταμειακές μηχανές ή σήμανση εκδιδόμενων αποδείξεων), προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής μετάβαση σε ένα νέο πιο λειτουργικό σύστημα ρυθμίσεων.

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, παρέχεται η δυνατότητα μη χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών και Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), σε όσα επαγγέλματα απαλλάσσονταν και κατά την προηγούμενη χρονιά, από τη χρήση φορολογικών μηχανισμών.

- Από 1.1.2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, μικρότερα των 10.000 ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μικρότερα των 5.000.

ΠΗΓΗ: http://www.paseges.gr/

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ

GAIDOYRAKIΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4

ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

 

Από το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι σήμερα Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014 αναρτήθηκε στα Γραφεία της ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης η κατάσταση των καταρχήν δικαιούχων και απορριπτόμενων της Δράσης 3.1«Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013. Η ίδια κατάσταση απεστάλη προς ανάρτηση και δημοσιοποίηση (επί 10ημέρου) στους Δήμους της περιοχής.

sapountzisΣχετικά με την παραπάνω δράση, πισημαίνονται τα παρακάτω:

1.         Η οριστική κρίση των δικαιούχων και απορριπτόμενων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που ενδεχομένως θα υποβληθούν.

2.        Ενστάσεις υποβάλλονται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης και υποβάλλονται στο φορέα υλοποίησης, που για την περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι η ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης.

3.         Σύμφωνα με την 3345/124548/07-12-2012 εγκύκλιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβεί και στην δικτυακή έκδοση των καταστάσεων δικαιούχων και απορριπτόμενων στην ιστοσελίδα του www.opekepe.gr

4.        Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (Παπαναστασίου 63, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, γραφείο 10) και στο τηλέφωνο 2310984196 (υπεύθυνη επικοινωνίας: Πολυξένη Μητκούδη).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ Η ΑΥΞΗΣΗ Η ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ

halaziΑπό την ένταξη νέων ασφαλιστικών κινδύνων θα εξαρτηθεί η αύξηση ή όχι των εισφορών στον ΕΛΓΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη των αλλαγών του κανονισμού ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά στον ΑγροΤύπο, ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Βασίλης Έξαρχος, αυτές οι αλλαγές θα σχετίζονται και με τον καθορισμό της μέσης παραγωγής των καλλιεργειών σε κάθε περιοχή της χώρας, ανά προϊόν. Αυτήν τη στιγμή ο ΕΛΓΑ βρίσκεται στην διαδικασία συλλογής των στοιχείων. «Αν οι κίνδυνοι που θα καλύπτουμε παραμείνουν ίδιοι δεν είναι στις προθέσεις να αυξήσουμε τα ασφάλιστρα. Αν όμως μέσα από την συζήτηση προκύψει ότι πρέπει να εντάξουμε και νέους κινδύνους στο ασφαλιστικό σύστημα και αυτοί οι νέοι κίνδυνοι δημιουργούν μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις, προφανώς θα εξετάσουμε και το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών», τονίζει χαρακτηριστικά στον ΑγροΤύπο ο κ. Έξαρχος.

Και προσθέτει: «Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι πολλοί παραγωγοί μας ζητούν να ενταχθούν και άλλοι κίνδυνοι στον κανονισμό. Δεν έχουν αντίρρηση αν χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις να αυξηθεί η εισφορά αλλά έχει σημασία να υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας».

sapountzisΜέσα στο 2014 η ολοκλήρωση της συζήτησης

Όσον αφορά το χρόνο που θα εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές ο κ. Έξαρχος μας έκανε γνωστό ότι μέσα στο 2014, θα ολοκληρωθεί η συζήτηση για τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, έχοντας εκπονηθεί και η απαραίτητη αναλογιστική μελέτη, ώστε η διοίκηση του Οργανισμού να είναι σε θέση να εξετάσει και τα οικονομικά στοιχεία προκειμένου «να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στις αρχές του έτους στην αναλογιστική μελέτη και εν συνεχεία θα δούμε με βάση τις κατευθύνσεις που θα μας δώσει αν θα μπορούμε να εντάξουμε νέους κινδύνους στο ασφαλιστικό σύστημα και ποιες πρέπει να είναι οι εισφορές. Εν τω μεταξύ θα έχει καθοριστεί και το ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα ισχύσει στη νέα προγραμματική περίοδο για τις ασφαλίσεις και θα είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν και στον κανονισμό και στο νόμο», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ στον ΑγροΤύπο.

Αποζημιώσεις

Επίσης ο κ. Έξαρχος αναφέρθηκε και στο θέμα της επίσπευσης της διαδικασίας καταβολής των αποζημιώσεων τονίζοντας ότι η διοίκηση του ΕΛΓΑ θεωρεί πολύ κρίσιμης σημασίας ζήτημα, να ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων του ΟΣΔΕ και οι Δηλώσεις Εκτροφής και Καλλιέργειας, μέσα σε πολύ συγκεκριμένες προθεσμίες. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι θα πρέπει μέσα στον Ιούνιο ο Οργανισμός να έχει στην διάθεσή του το αρχείο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είναι αλήθεια ότι φέτος θα μπορούσαμε να δώσουμε αποζημιώσεις πολύ πιο γρήγορα για τις ζημιές τους 2013 αν είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ», συμπλήρωσε ο κ. Έξαρχος.

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

 

140 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ

AGROS_APO_ELIKOPTEROΤους «σπρώχνουν» στην ύπαιθρο -140 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση νέων αγροτών στην ελληνική γη

Σύμφωνα με την απόφαση, την οποία υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Τσαυτάρης θα διατεθούν συνολικά 140.000.000 ευρώ σε νέους αγρότες. Στόχος είναι η παροχή κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών στην ελληνική ύπαιθρο.

Όπως προβλέπεται στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αρ. Φύλλου 3255) η προκήρυξη για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών, τα περισσότερα χρήματα θα διατεθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (32.400.000 ευρώ), στην Κρήτη (22.800.000 ευρώ), στη Δυτική Ελλάδα (15.500.000 ευρώ), στην Πελοπόννησο (14.700.000 ευρώ) και στη Θεσσαλία (13.600.000).

sapountzisΟπως γράφει το ΒΗΜΑ στις περιπτώσεις που το όριο των πιστώσεων, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί σε μία Περιφέρεια, δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τα ποσά που απαιτούνται για την ένταξη υποψηφίων νέων γεωργών κατά το συγκεκριμένο έτος της κατανομής, θα είναι δυνατή η μεταφορά του πλεονάζοντος ποσού σε άλλες Περιφέρειες, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης και φακέλους υποψηφιότητας από τις 18 Μαρτίου 2014 έως τις 16 Μαΐου 2014.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), οι οποίοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Θα πρέπει παράλληλα ο δικαιούχος, να είναι 18 έως 40 ετών, να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή τοπικής Κοινότητας και Οικισμού, ή άλλης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

Επίσης, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να υποβάλλει Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών, με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων

Όσον αφορά το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αντίθετα οι εκτάσεις μπορεί να είναι και νοικιασμένες.

Πηγή: iefimerida.gr

 

ΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ

AGROS_PAZLΩς καλλιεργούμενα θα φορολογούνται τα χωράφια που είναι σε αγρανάπαυση

Με διπλάσιο βασικό φόρο, δηλαδή 2 ευρώ ανά στρέμμα όπως ακριβώς και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις θα επιβαρύνονται τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε αγρανάπαυση.

Αυτό προβλέπει μια από τις τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για το φόρο ακινήτων που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον, μειώνεται στο μισό ο φόρος για αγροτεμάχια που είναι χέρσες και μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Eξάλλου, για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ροβλέπεται μηδενικός συντελεστής ειδικών κτηρίων, καθώς και μηδενικός συντελεστής βοηθητικών χώρων, και για τα ειδικά κτήρια κτηνοτροφικής χρήσης (σ.σ. το αρχικό σχέδιο αναφερόταν μονάχα στα αγροτικής χρήσης ειδικά κτήρια).

sapountziskoukos2 Παράλληλα, με άλλη τροπολογία προβλέπεται το ακαταταδίωκτο για τους προέδρους, τους διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη του Δ.Σ. της Έωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, το ακαταδίωκτο για τη μη καταβολή χρεών, φόρων, προστίμων και οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η διάταξη ισχύει για τα πρόσωπα που διετέλεσαν στις ως άνω θέσεις, από την 1/1/2010 και μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών

Άλλες αλλαγές προβλέπουν ότι:

-Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, οικογένειες με ένα μέλος με αναπηρία άνω του 80% απαλλάσσονται από τον φόρο ακινήτων εφόσον το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε παιδί. Το προηγούμενο όριο ήταν 9.000 ευρώ. 
-Χαρακτηρίζονται ως ημιτελή και τα ακίνητα τα οποία έχουν ουσιαστικά αποπερατωθεί αλλά δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί και έτσι ο φόρος ακινήτων σε αυτά μειώνεται κατά 60%. Με αυτή τη διάταξη μειώνεται σημαντικά η επιβάρυνση των κατασκευαστών που έχουν απούλητα νεόδμητα ακίνητα.  
-Επιβάλλεται πλήρης φόρος ακινήτων σε όσους κατέχουν ακίνητα τα οποία ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

-Οι αγρότες οι οποίοι υπάγονται στο άρθρο 41 του κώδικα ΦΠΑ και υποχρεούνται στην υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, υποβάλλουν για τις λιανικές συναλλαγές τους, συγκεντρωτικά δεδομένα (σ.σ. η πρόβλεψη συνιστά νέα ρύθμιση του νομοσχεδίου). Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισμός του χρόνου, του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής των καταστάσεων, καθώς και του ύψους της αξίας των στοιχείων, παραμένει στη δικαιοδοσία του γενικού γραμματέα Εσόδων.

 

To νομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 20 Δεκεμβρίου και θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί των άρθρων. .

 

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΟΝΟΣ

compoteΕπέκταση συμβολαιακής γεωργίας της Πειραιώς στο βιομηχανικό ροδάκινο και με την εταιρεία Κρόνος. Επιτραπέζιο ροδάκινο και αχλάδι προσθέτει η Venus

Περισσότερους παραγωγούς και νέα προϊόντα, όπως το επιτραπέζιο ροδάκινο και το αχλάδι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας της Πειραιώς με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βέροιας, Venus Growers, για τη νέα χρονιά. Επιπλέον σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου συνεργασία για το επιτραπέζιο ροδάκινο στα πλαίσια του προγράμματος της συμβολαιακής γεωργίας πρόκειται να ξεκινήσει και με την εταιρεία Κρόνος Α.Ε. στην Πέλλα. Παράλληλά, το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στις ελιές με την εταιρεία Intercom Foods Α.Ε. που έχει έδρα της τη Λάρισα. Συνολικά, οι παραγωγοί που θα ενταχθούν στα νέα προγράμματα αναμένεται να φθάσουν τους 1.000, από τους οποίους οι 500 θα είναι παραγωγοί που συνεργάζονται με την Venus. Σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά στον ΑγροΤύπο, ο επικεφαλής της Κρόνος Α.Ε., κ. Ελευθέριος Σαΐτης: οι παραγωγοί βιομηχανικού ροδάκινου που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα φθάσουν περίπου τους 250.

koukos2Και προσθέτει: «φέτος το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πιλοτικά αλλά το ενδιαφέρων των παραγωγών – συνεργατών μας είναι μεγάλο. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι από την τράπεζα θα ληφθούν υπ’ όψη κάποια στοιχεία φερεγγυότητας των παραγωγών που θα ενταχθούν και αυτό θα βοηθήσει ώστε το πρόγραμμα να είναι βιώσιμο.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, οι παραγωγοί της εταιρείας Intercom Foods Α.Ε που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα είναι περίπου 200.

Από την Σύμφωνα με όσα αναφέρει στον ΑγροΤύπο, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Venus Growers, κ. Θεολόγης Καραΐνδρος: «το πρόγραμμα την χρονιά που ολοκληρώνεται ικανοποίησε τόσο τους παραγωγούς όσο και τον συνεταιρισμό γι’ αυτό συνεχίζεται και επεκτείνεται». Η χρηματοδότηση φέτος αναμένεται να ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο αφού οι καλλιεργητικές φροντίδες ώστε να καλυφθούν και οι καλλιερητικές φροντίδες των δέντρων. Το ύψος των δανείων και φέτος αναμένεται να κυμανθεί στα 400 ευρώ το στρέμμα ώστε να καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Η αποπληρωμή του δανείου των παραγωγών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα γίνετε μέσω της πληρωμής από τον συνεταιρισμό τους, ο οποίος θα έχει αντίστοιχη χρηματοδότηση μέσω της τράπεζας για τον ίδιο σκοπό. Επιπλέον ο παραγωγός έχοντας κάνει αυτή την σύμβαση είναι ασφαλισμένος για κινδύνους στο ποσοστό που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία συνεργασία συµβολαιακού τύπου της Πειραιώς ήταν αυτή που υπογράφηκε µε τη µπίρα ΦΙΞ, καθώς και στην Κρήτη µε την εταιρεία Περιβολάκης ΑΕ, η οποία παράγει πιπεριές, αγγουράκια και επιτραπέζια σταφύλια.

Μελλοντικά σχέδια

Εν τω μεταξύ από στελέχη της τράπεζας Πειραιώς έχει γίνει γνωστό ότι ο Όμιλος προετοιµάζει νέα προγράµµατα συµβολαιακής γεωργίας, τα οποία θα προστεθούν στα ήδη υφιστάµένα. Εντός του επόμενου διαστήματος πρόκειται να ανακοινωθεί πρόγραµµα συµβολαιακής γεωργίας και µε την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, για την παραγωγή κριθαριού για την µπίρα Amstel, µε τη συµµετοχή 2.800 αγροτών από όλη την Ελλάδα. Επίσης, θα ακολουθήσει συμφωνία με περίπου 10.000 σταφυλοπαραγωγούς «Σαββατιανού», ποικιλία η οποία αποτελεί την πρώτη ύλη για την παρασκευή της ρετσίνας Μαλαµατίνα.

15 προγράµµατα

Να σημειωθεί ότι μέχρις τιγμής «τρέχουν» περίπου 15 προγράμματα συμβολαιακής γεωργία σε προϊόντα όπως το τα ροδάκινα, ο καπνός, το βαµβάκι, το σταφύλι, το γάλα, τα οπωροκηπευτικά, τα ενεργειακά φυτά, η ελιά και τα σιτηρά τα οποία αφορούν πάνω από 8.000 αγρότες ενώ στόχος είναι στο επόµενο διάστηµα ο αριθµός των προγραµµάτων να υπερβεί τα 30 και οι τους 20.000.

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

 

ΕΦΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ: ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 455.567 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

xrimataΤετάρτη, 18/12/2013, στους λογαριασμούς 455.567 δικαιούχων η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου

Όπως ανακοίνωσε το ΥπΑΑΤ θα αρχίσει από το βράδυ της Τρίτης, 17 Δεκεμβρίου, η διαδικασία πίστωσης των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων του υπολοίπου ποσού της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) Πετρελαίου 2013. Το συνολικό ποσό πληρωμής ανέρχεται σε περίπου 23 εκατ. ευρώ και αφορά 455.567 δικαιούχους.

Επισημαίνεται από το ΥπΑΑΤ ότι τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από, αύριο Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι από σήμερα, το απόγευμα, θα μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) για το ποσό της καταβολής στο λογαριασμό τους.

koukos2 Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, με αφορμή την πληρωμή της 3ης δόση του ΕΦΚ Πετρελαίου, δήλωσε: «Τηρώντας τις δεσμεύσεις μας προχωρούμε, όπως πρόσφατα είχαμε εξαγγείλει, στην πληρωμή της 3ης δόσης του ΕΦΚ Πετρελαίου στους δικαιούχους παραγωγούς. Με την υλοποίηση της δέσμευσης της Κυβέρνησης ικανοποιείται το αίτημα των αγροτών όπως είχε συμφωνηθεί και οι πληρωμές της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου συμβαδίζουν με τις εποχιακές ανάγκες των εκμεταλλεύσεων. Η καταβολή αυτή αποτελεί την τελευταία καταβολή με βάση την υφιστάμενη διαδικασία γιατί, όπως έχει ανακοινωθεί, με βάση τη δέσμευση της Κυβέρνησης, η διαδικασία θα αλλάξει το έτος 2014. Η μεικτή επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Οικονομικών επεξεργάζεται τις τελικές προτάσεις της για την εφαρμογή της νέας απλοποιημένης διαδικασίας του αγροτικού πετρελαίου. Η πρόταση εφαρμογής της νέας απλοποιημένης διαδικασίας που θα είναι πιο ευέλικτη, χωρίς επιπλέον γραφειοκρατικό κόστος και πιο κοντά στις ανάγκες των αγροτών (π.χ. τρεις τμηματικές πληρωμές μέσα στο έτος με βάση την κατανάλωση από την εκμετάλλευση) θα ολοκληρωθεί αμέσως μόλις οριστικοποιηθούν οι προβλεπόμενες, από την 1η Ιανουαρίου του 2014, διαδικασίες τήρησης βιβλίων και στοιχείων για τους αγρότες, από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των δύο διαδικασιών και πλήρης αξιοποίηση όλων των στοιχείων των εκμεταλλεύσεων για τη διαφάνεια στην επιστροφή του ΕΦΚ Πετρελαίου».

Πάντως να θυμίσουμε ότι σε σχετική ανακοίνωση που είχε εκδώσει το ΥπΑΑΤ, στις 11 Οκτωβρίου 2013, ο υπουργός Αθ. Τσαυτάρης τότε είχε δηλώσει τα εξής: «με απόφαση του κ. Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά η 2η δόση της επιστροφής θα είναι ισόποση της 1ης δόσης. Μετά τη χθεσινή τμηματική πληρωμή της 2ης δόσης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας ανακοινώνουν ότι έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες πιστώσεις και η εξόφληση της υπόλοιπης τμηματικής δόσης θα γίνει σε διάστημα δύο εβδομάδων».

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

 

ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

agrotes-kritiΣτο Σύνταγμα οι Κρητικοί την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου, για διαδήλωση κατά της φορολόγησης των αγροτεμαχίων

Στο Σύνταγμα θα συγκεντρωθούν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, αγρότες από την Κρήτη προκειμένου να διαδηλώσουν εναντίων του νομοσχεδίου για την φορολόγηση των αγροτεμαχίων. Η συγκέντρωση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί ενώ οι Κρητικοί απευθύνουν κάλεσμα και σε αγρότες από την υπόλοιπο χώρα να συμμετάσχουν στην κινητοποίησή τους. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον ΑγροΤύπο, ο κ. Γιώργος Τζωρτζάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Ηρακλείου: θα παραμείνουμε στο Σύνταγμα μέχρι το απόγευμα που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο.

sapountzisΚαι πρόσθεσε: «καλούμε στην συγκέντρωσή μας και τους Αθηναίους πολίτες προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε ώστε η κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτό το ν/σ. Μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών να δηλώνει ότι οι συντελεστές δεν είναι μεγάλοι όμως είμαστε σίγουροι ότι θα βρεθούμε προ εκπλήξεως όταν θα λάβουμε τα ραβασάκια για να πληρώσουμε».

Η απόφαση για συγκέντρωση στην Αθήνα πάρθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν στο Ηράκλειο οι επικεφαλής των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων της Κρήτης, συνεταιριστικών οργανώσεων, συλλόγων Κτηνοτρόφων και συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Να σημειωθεί ότι ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή στο συλλαλητήριο πάνω από 1.000 αγρότες της Κρήτης.

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ -1,3 % - ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 4,7%

AkribeiaΠανευρωπαϊκή πτώση στο αγροτικό εισόδημα -1,3 % - στην Ελλάδα – 4,7%

 

Μειώθηκε κατά 1,3 % το 2013 το πραγματικό γεωργικό εισόδημα στην Ε.Ε. των 28 κρατών μελών, μετά την αύξηση που παρουσίασε κατά 0,3 % το 2012 , σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που εξέδωσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat. Στην Ελλάδα τα στοιχεία είναι δραματικότερα καθώς εμφανίζεται πτώση της τάξης του 4,7% σε σχέση με πέρυσι.

Η μείωση αυτή προκύπτει από μια πτώση του πραγματικού γεωργικού εισοδήματος (-2,1 % ), σε συνδυασμό με τη μείωση των γεωργικών εισροών εργασίας ( -0.9 % ). Αυτές οι εκτιμήσεις για την E. Ε. 28 με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών.

sapountzis Μεταξύ 2005 και 2013, της E.Ε. 28 το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 29,2 %, ενώ η εισροή γεωργικής εργασίας έχει μειωθεί κατά 20,8 %.

Η μείωση του πραγματικού γεωργικού εισοδήματος το 2013 είναι κυρίως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αύξησης σε πραγματικούς όρους του κόστους των εισροών (+0,8 %) σε σχέση με την αξία της παραγωγής του γεωργικού τομέα σε τιμές παραγωγού (+0,1 %.

Το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο το 2013 εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε δεκαπέντε κράτη μέλη και μειώθηκε σε δεκατρία. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στην Ολλανδία (+11,4 % ), στη Ρουμανία ( +10,4 % ), στην Ισπανία (+10,0 % ) και στην Ιταλία ( +8,9 % ), και τις πιο απότομες μειώσεις στην Εσθονία ( - 17.2 % ), στην Γαλλία ( - 16,4 % ),σ την Κροατία ( - 16.2 % ) και στη Γερμανία (-10.0 % ).

Αλλαγή σε πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο το 2013

 

 

% Μεταβολή 2013/2012

Δείκτες το 2013 (2005=100)

 

% Μεταβολή 2013/2012

Δείκτες το 2013 (2005=100)

EΕ28

-1.3

129.2

Σουηδία

+0.9

144.6

 

 

 

Βέλγιο

+0.8

127.2

Ολλανδία

+11.4

120.7

Πολωνία

-0.1

169.1

Ρουμανία

+10.4

135.7

Βουλγαρία

-0.3

142.0

Ισπανία

+10.0

112.0

Σλοβενία

-1.0

94.2

Ιταλία

+8.9

100.9

Φιλανδία

-2.1

126.6

Κύπρος

+7.1

101.3

Σλοβακία

-3.5

217.3

Μάλτα

+6.8

82.1

Ελλάδα

-4.7

107.5

Ηνωμένο Βασίλειο

+5.5

146.5

Λιθουανία

-6.3

179.5

Πορτογαλία

+4.5

106.6

Lετονία

-6.8

142.3

Δανία

+4.5

177.2

Αυστρία

-8.8

113.6

Ουγγαρία

+4.1

175.4

Γερμανία

-10.0

126.7

Λουξεμβούργο

+2.5

90.0

Κροατία

-16.2

82.0

Τσαχία

+1.9

172.2

Γαλλία

-16.4

114.3

Ιρλανδία

+1.2

83.4

Εσθονία

-17.2

176.5

Νορβηγία

+2.4

137.0

Ελβετία

+6.1

109.2

Ισλανδία

+8.8

:

 

 

 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

 

Το 2013 η αξία γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ 28 σε τιμές παραγωγού εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 0,1 %, κυρίως λόγω της αύξησης σε πραγματικούς όρους στην αξία της ζωικής παραγωγής ( +1,5 % ) και τη μείωση της αξίας της φυτικής παραγωγής ( -1,1% ).

Η πτώση της αξίας της φυτικής παραγωγής οφείλεται στη μείωση των τιμών ( -3,7% ), οι οποίες εν μέρει αντισταθμίστηκαν από την αύξηση του όγκου ( +2,7 % ). Οι πωλήσεις μειώθηκαν για το ελαιόλαδο ( -30.6 % ), τα ζαχαρότευτλα ( -4,5% ), τα φρέσκα λαχανικά (-1,7 % ) και τα διακοσμητικά φυτά και λουλούδια ( -1,1% ), αλλά αυξήθηκαν για τις πατάτες ( +1,1 % ), τα δημητριακά ( +6,1 % ), τους ελαιούχους σπόρους ( +6,6 % ), τα φρούτα ( +6,9 % ) και το κρασί ( +7,2 % ). Οι τιμές μειώθηκαν για τους ελαιούχους σπόρους ( -15.4 % ), τα δημητριακά ( -13.7 % ), τα ζαχαρότευτλα ( -2,9% ) και τα διακοσμητικά φυτά και τα λουλούδια (-1,8 % ), ενώ αυξήθηκαν για τα νωπά λαχανικά ( +1,1 % ), τα φρούτα ( +2,3 % ), το κρασί ( +2,8 % ), τις πατάτες ( +15,2 % ) και το ελαιόλαδο ( +20,5 % ).

Η αύξηση της αξίας της ζωικής παραγωγής οφείλεται στην αύξηση των τιμών (1,6 %), ενώ ο όγκος παρέμεινε σταθερός. Οι πωλήσεις μειώθηκαν για τα αιγοπρόβατα (-2,2 %), τα βοοειδή ( -0.9 % ) και τους χοίρους ( -0,7% ) , αλλά αυξήθηκε για το γάλα ( +0,1 % ) , τα πουλερικά ( +0,9 % ) και τα αυγά ( +3,7 % ). Οι τιμές μειώθηκαν για τα αυγά ( -17.2 % ) και τα αιγοπρόβατα ( -2,7% ), ενώ αυξήθηκαν για τα βοοειδή ( +0,8 % ), τους χοίρους ( +1,7 % ), τα πουλερικά ( +2,7 % ) και το γάλα ( +5,8 % ).

Το κόστος των εισροών (ενδιάμεση ανάλωση) εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 0,8 % σε πραγματικούς όρους, κυρίως λόγω της αύξησης της αξίας των ζωοτροφών ( +1,0 % ), της συντήρηση ςτων υλικών ( +2,0 % ) και τους σπόρους και τα αποθέματα φύτευσης ( + 2,5 %).

 

ΠΗΓΗ: http://www.paseges.gr

ΖΕΟΛΙΘΟΣ: HΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ZEOLITHOSHμερίδα για τις Εφαρμογές του Ζεόλιθου στη Γεωργία θα γίνει στη Δράμα στις 20 Δεκεμβρίου

Το θέμα της ημερίδας είναι "Εφαρμογές του ζεόλιθου στη γεωργία. Δυνατότητες και προοπτικές" και τη διοργανώνει ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, και θα διεξαχθεί την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στις 11:30π.μ., στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας.
Ο ζεόλιθος είναι ένα φυσικό πορώδες ορυκτό, η χρήση του οποίου στη γεωργία επεκτείνεται το τελευταίο διάστημα, ενώ αναφέρονται και άλλες χρήσεις όπως κτηνοτροφική, βιομηχανική, οικιακή, διατροφική κ.α.

sapountzisΤα κύρια θετικά στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή του ζεόλιθου στην γεωργία, είναι η δέσμευση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους ή των λιπασμάτων αποδίδοντάς τα στα φυτά σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η μεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης της υγρασίας του εδάφους, η βελτίωση του αερισμού του εδάφους κ.α. Ως φυσικό προϊόν που είναι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην βιολογική γεωργία.

ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΚ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 23 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

TRAKTER_BAZEI_PETRELAIOΑπό βδομάδα η επιστροφή ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου ύψους 23 εκατ. ευρώ

Για την ερχόμενη εβδομάδα μετατίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥπΑΑΤ, η πληρωμή της επιστροφής του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου. Ο λόγος της καθυστέρησης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ότι αν και η απαραίτητη ΚΥΑ έχει υπογραφεί δεν έχει πάρει ΦΕΚ, κάτι που αναμένεται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, την περασμένη Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης σε συνέντευξη Τύπου στο ΥπΑΑΤ ενημέρωσε του συντάκτες του αγροτικού ρεπορτάζ ότι η πληρωμή θα γινόταν μέχρι σήμερα, Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου.

Την ημέρα εκείνη, σημείωσε ωστόσο ότι για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή θα έπρεπε πρώτα να πάρει ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το συνολικό ποσό αυτής της «συμπληρωματικής» πληρωμής θα φθάσει τα 23 εκατ. ευρώ.

petkos_agrasΣύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έδωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός, οι πληρωμές που έρχονται έχουν εξής:

  • μέχρι τέλους του 2013 θα πληρωθούν σταδιακά οι πρώην καπνοπαραγωγοί του Μέτρου 144 για την τρίτη δόση του «9χίλιαρου». Συνολικό ποσό 27 εκατ. ευρώ.
  • η εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης ύψους 1 δισ. ευρώ έχει προγραμματιστεί για τις 20 Δεκεμβρίου.
  • μέχρι το τέλος του έτους σταδιακά οι πληρωμές των ενστάσεων της Εξισωτικής Αποζημίωσης παλαιότερων ετών (και για το 2012) ύψους 30 εκατ. ευρώ.
  • μέχρι τέλος του έτους πληρωμές διαφόρων Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 (Δημόσια Έργα, ΟΠΑΑΧ, Leader, Μεταποίηση κ.λπ.) ύψους 65 εκατ. ευρώ.
  • πληρωμές μέχρι το τέλος του 2013 για διάφορα μέτρα του Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 ύψους 8 εκατ. ευρώ.

 

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

ΣΤΙΣ ΔΟΥ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 55.500 ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ 2011 ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ

elgaΣτις ΔΟΥ οι πίνακες με τους 55.500 παραγωγούς που οφείλουν εισφορές του 2011 στον ΕΛΓΑ

Στις κατά τόπους εφορίες έχει αποστείλει η Γενική Διεύθυνση Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ) τους πίνακες με τους παραγωγούς που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ για το 2011. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, ο αριθμός των παραγωγών που δεν έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές στον Οργανισμό φθάνει τους 55.500 και η συνολική οφειλή υπολογίζεται στα 15 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης του ΕΛΓΑ είναι απαραίτητη η εξόφληση των οφειλών του 2011. Ο κανονισμός συγκεκριμένα προβλέπει ότι για να δικαιούνται οι παραγωγοί αποζημιώσεις τα επόμενα έτη θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι για όλα τα προηγούμενα έτη.

MHLIONHΑν λοιπόν κάποιος παραγωγός επιθυμεί να εισπράξει αποζημίωση για ζημιές που υπέστη το 2013 για παράδειγμα, εφόσον οφείλει την εισφορά του 2011, θα πρέπει πρώτα να προσέλθει στην εφορία του και να την πληρώσει. Μετά την πληρωμή της οφειλής θα πρέπει να κοινοποιήσει την απόδειξη πληρωμής στον ΕΛΓΑ έτσι ώστε να κινηθεί η διαδικασία αποζημίωσής του.

Τι πρέπει να κάνει ένας αγρότης για να δικαιούται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ;

Ο παραγωγός (γεωργός ή κτηνοτρόφος) προκειμένου να δικαιούται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Να υποβάλλει δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής κάθε χρόνο στις ημερομηνίες που ορίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

β) Να καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά που του αναλογεί στον ΕΛΓΑ εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Οργανισμός*, για να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

γ) Να έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών για τα οποία είχε υποβάλει δήλωση.

δ) Να υποβάλει έγκαιρα δήλωση ζημιάς, μέσα σε 15 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα τέλη εκτίμησης.

* Σημειώνεται ότι για το 2013, η εισφορά μπορεί να πληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014, είτε μετρητοίς είτε με εξουσιοδότηση παρακράτησης στην τράπεζα την οποία έχει επιλέξει ο αγρότης για να πιστώνονται οι επιδοτήσεις του.

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

AGROSΤο τελικό σχέδιο για το φόρο αγροτεμαχίων

 

Το τελικό σχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή. Για τα αγροτεμάχια, προβλέπεται βασική φορολόγηση με ένα ευρώ το στρέμμα, αλλά το ποσό αυξάνεται ανάλογα με τη χρήση, τη θέση, την καλλιέργεια.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι ειδικότερα για γήπεδα, ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε 0,001 του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (1 ευρώ ανά στρέμμα) με την εφαρμογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης, απαλλοτρίωσης και του συντελεστή ύπαρξης κατοικίας, κατά περίπτωση, ως εξής:

 

sapountzisα) Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.), ο οποίος ορίζεται  ανάλογα με τη θέση που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) της Δημοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει  το γήπεδο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.)

(€/μ2)

Συντελεστής Θέσης

(ΣΘ.)

0,1

-

0,49

1,0

0,5

-

0,99

1,1

1

-

1,99

1,2

2

-

2,99

1,3

3

-

4,99

1,5

5

-

6,99

1,7

7

-

9,99

2,0

10

-

14,99

2,3

15

-

19,99

2,5

20

+

 

3,0

 

ντελεστ απαλλοτρού Τετραγώνου

 

 

Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) λαμβάνεται όπως ορίζεται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 49 Α του ν.1249/1982.

 

β) Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.), ο οποίος  ορίζεται ανάλογα με τη χρήση του γηπέδου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Χρήση γηπέδου

Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ)

Δάσος ή δασική έκταση

0,1

Βοσκότοπος

0,5

Καλλιέργειες (μονοετείς ή δενδροκαλλιέργειες)

2,0

Μεταλλείο - Λατομείο

5,0

Υπαίθρια Έκθεση/Χώροι  στάθμευσης αυτοκινήτων και αναψυχής

8,0

 

γ) Συντελεστής Άρδευσης (ΣΑρ), ο οποίος ορίζεται σε 1,1.

 

δ) Συντελεστής Απαλλοτρίωσης,  (Σ.Απ.)., ο οποίος ορίζεται σε 0,75.

 

ε)  Συντελεστής Κατοικίας (Σ.Κ.), ο οποίος ορίζεται ίσος με 5, αν υπάρχει  κατοικία εντός του γηπέδου.

 

Αν ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013, Α’ 167), τέκνα της οικογένειάς του, δεν έχουν εμπράγματα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 σε άλλη κατοικία, σύμφωνα με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και η κατοικία που υπάρχει στο γήπεδο έχει επιφάνεια κύριων χώρων μικρότερη των εκατόν πενήντα τετραγωνικών μέτρων (150 μ2), ο συντελεστής κατοικίας δεν εφαρμόζεται.

 

Ο συντελεστής κατοικίας εφαρμόζεται στη συνολική επιφάνεια του γηπέδου, χωρίς να αφαιρείται η επιφάνεια του κτίσματος. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10.000 μ2), ο συντελεστής εφαρμόζεται μέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

 

ζ) Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το  γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή άρδευσης, του συντελεστή απαλλοτρίωσης, και του  συντελεστή  κατοικίας, όπως  προβλέπεται, ως εξής:

 

Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ x  ΣΘ x ΣΧ x ΣΑρ  x ΣΑπ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΚ (όπου εφαρμόζεται).

 

η) Ειδικά για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών, με εξαίρεση τις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι λωρίδες γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων του ν.3986/2011 ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του ν.4062/2012, και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις μόνο μέχρι τη μεταβίβασή τους από τον φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του  ν.4458/1965 (Βιομηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του ν.2545/1997 (Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του ν.3982/2011 (Επιχειρηματικά Πάρκα), ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου επί το βασικό συντελεστή φορολογίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 

ΠΗΓΗ: http://www.paseges.gr

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: 1.700 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΟΓΑ, ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2014

AYGENAKHSΛ. Αυγενάκης: 1.700 συνταξιούχοι του ΟΓΑ, από λάθος δεν θα λάβουν σύνταξη μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014

 

Το ζήτημα των 1.700 περίπου συνταξιούχων του ΟΓΑ, για τους οποίους διακόπηκε από λάθος η σύνταξή τους μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014, καθώς στην διασταύρωση των στοιχείων, προέκυψε ότι λαμβάνουν σύνταξη και από άλλο φορέα εκτός του ΟΓΑ, ενώ δεν λαμβάνουν, επισημαίνει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση.

koukos2Στην ανακοίνωσή του ο κ. Αυγενάκης αναφέρει:

Τον Νοέμβριο του 2013, ο ΟΓΑ προχώρησε σε αναστολή καταβολής της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ σε συνταξιούχους του, καθώς από την διασταύρωση των στοιχείων, προέκυψε ότι λαμβάνουν σύνταξη και από άλλο φορέα εκτός του ΟΓΑ, όπως ενημέρωσε με επιστολές του, τους ενδιαφερόμενους.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Ηρακλειώτης Βουλευτής «από την ανωτέρω διαδικασία, προέκυψαν λάθη τα οποία αφορούν 1700 περίπου συνταξιούχους του ΟΓΑ, για τους οποίους διακόπηκε από λάθος η σύνταξή τους».

Μάλιστα ο κ. Λ. Αυγενάκης υπογραμμίζει στο έγγραφό του ότι, «οι ανωτέρω συνταξιούχοι δεν έλαβαν την σύνταξή τους για τον προηγούμενο μήνα (Νοέμβριο ‘13), και κατόπιν ενημέρωσης που είχαν από τον ΟΓΑ, δεν θα την λάβουν μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014, όπου τότε τους καταβληθούν αναδρομικά όλες τις συντάξεις που θα τους οφείλονται. Αυτή η κατάσταση ωστόσο, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τα περιορισμένα οικονομικά των συνταξιούχων οι οποίοι, καλούνται να ζήσουν χωρίς -έστω- τις συντάξεις των 400€ για περισσότερο από τρεις μήνες και πολλοί από αυτούς χωρίς επιπλέον εισοδήματα» υπογραμμίζει στην παρέμβασή του ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος ζητά να διορθωθεί το συντομότερο το συγκεκριμένο πρόβλημα και οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν κανονικά τις συντάξεις τους.

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

AGROTES_STO_TRAKTERΤην Παρασκευή πριν τα Χριστούγεννα η πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης

 

Η Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου θεωρείται ως η πιο πιθανή ημερομηνία για την καταβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων του υπολοίπου 50% της ενιαίας ενίσχυσης. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες αυτός είναι ο προγραμματισμός του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την τράπεζα Πειραιώς, ώστε οι δικαιούχοι να περάσουν τα Χριστούγεννα με «ζεστό» το χρήμα της ενιαίας ενίσχυσης.

Επειδή εδώ και χρόνια τα χρήματα πιστώνονται ημέρα Παρασκευή, η πιο πιθανή ημερομηνία είναι η 20η Δεκεμβρίου, αν όλα πάνε καλά.

koukos2Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βάσει προγραμματισμού οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι 18 – 20 Δεκεμβρίου. Αλλά επειδή εδώ και χρόνια τα χρήματα πιστώνονται ημέρα Παρασκευή, η πιο πιθανή ημερομηνία είναι η 20η Δεκεμβρίου, αν όλα πάνε καλά και δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Συνήθως τα χρήματα πιστώνονται Παρασκευή, οι δικαιούχοι που διαθέτουν κάρτες μπορούν να τα εισπράττουν σταδιακά από το Σαββατοκύριακο και οι υπόλοιποι πηγαίνουν στα καταστήματα των τραπεζών.

Να σημειωθεί ότι τα χρήματα τους θα εισπράξουν και όσοι λόγω ανακριβειών στο ΟΣΔΕ δεν πληρώθηκαν το σύνολο ή μέρος της  προκαταβολής του 50% επί  της ενιαίας ενίσχυσης το Νοέμβριο, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν τακτοποιήσει πλήρως τις εκκρεμότητες τους. Οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης κατηγορίας θα εισπράξουν και τα ποσά που δικαιούνται αλλά δεν τα πήραν όταν δόθηκε η προκαταβολή.

«Γρίφο» αποτελεί η παρακράτηση μέρους της ενιαίας ενίσχυσης από το κράτος και τους δήμους για οφειλές. Οι δικαιούχοι πάντως που διαπιστώνουν παρακρατήσεις από το κράτος για χρέη στο δημόσιο, μπορούν να απευθύνονται στους προϊσταμένους των τοπικών Δ.Ο.Υ. και να ζητούν την άρση του συνόλου ή μέρους των κρατήσεων, σύμφωνα με απάντηση που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα σε ερώτηση  βουλευτών της Ν.Δ. ο υφυπουργός Οικονομικών Γ Μαυραγάνης.

 

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

LAIKI_AGORA_PAGKOSΗ Επιτροπή προωθεί τη συζήτηση σχετικά με τα τοπικά τρόφιμα και τις δυνατότητες απευθείας πώλησής τους από τους παραγωγούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έκανε γνωστό με έκθεσή της, εξετάζει τις δυνατότητες ενός συστήματος σήμανσης για τα προϊόντα της «τοπικής γεωργίας» και τις απευθείας πωλήσεις που μπορούν να κάνουν οι παραγωγοί στους καταναλωτές σε ειδικές «τοπικές αγορές», σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 για την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.α.). Ο συγκεκριμένος Κανονισμός, που τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 2013, αναφέρει στο άρθρο 55 ότι «το αργότερο έως τις 4 Ιανουαρίου 2014, θα πρέπει η Επιτροπή να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα ενός νέου συστήματος επισήμανσης προϊόντων τοπικής γεωργίας και άμεσης πώλησης, που θα βοηθήσει τους παραγωγούς να εμπορεύονται τα προϊόντα τους σε τοπικό επίπεδο». Η Κομισιόν δηλαδή ετοιμάζει κανονισμό που θα πιστοποιεί και θα ελέγχει τα «τοπικά προϊόντα», τα οποία θα πωλούνται απευθείας από τους παραγωγούς στις «τοπικές αγορές», κάτι που μπορεί να δημιουργήσει μελλοντικά προβλήματα στη νομοθεσία του ΥπΑΑΤ για την ίδρυση των farmers market στη χώρα μας.

petkos_agras Ο Επίτροπος Dacian Ciolos, δήλωσε: «Η αύξηση του ρόλου των τοπικών συστημάτων πώλησης τροφίμων, μέσα από τις άμεσες πωλήσεις που θα κάνουν οι παραγωγοί στους καταναλωτές, είναι μια απάντηση στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ. Είναι επίσης σημαντική για την ποικιλομορφία της γεωργίας και τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να προσθέσει αξία στα προϊόντα των παραγωγών, να αυξήσει τις πωλήσεις τους και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ για τα τρόφιμα που θέλουν να αγοράσουν και τις μεθόδους παραγωγής τους. Για αυτό θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους αγρότες να αναπτύξουν τέτοια τοπικά συστήματα πώλησης τροφίμων και να συζητήσουμε τους καλύτερους τρόπους ώστε να αυξήσουμε την προβολή αυτών των προϊόντων τους».

Στην έκθεσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι η τοπική γεωργία και οι απευθείας πωλήσεις αποτελούν πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εξακολουθήσουν να αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής γεωργίας. Από την παρούσα έκθεση προκύπτουν τα ακόλουθα:
- Υπάρχει ζήτηση για γνήσια προϊόντα γεωργικής εκμετάλλευσης που πωλούνται στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και ανάγκη αναγνώρισής τους.
- Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη των απευθείας πωλήσεων που οφείλονται πιθανώς στις εθνικές και περιφερειακές διαφορές των δομών των εκμεταλλεύσεων, στους διαύλους διανομής και στις πολιτιστικές διαφορές.
- Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, η ανάπτυξη των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μέσα άλλα από ένα σύστημα επισήμανσης. Σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν ορισμένα μέσα που είναι διαθέσιμα, τα οποία όμως δεν εφαρμόζονται με συνέπεια. Οι εμπλεκόμενοι φορείς θεωρούν ότι ορισμένοι κανόνες της ΕΕ παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της τοπικής γεωργίας.
- Μια ενδεχόμενη νέα ετικέτα θα πρέπει να είναι απλή και μη επαχθής για τους παραγωγούς, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι ελέγξιμη και να διασφαλίζει επαρκή αξιοπιστία για τους καταναλωτές. Θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου σύγχυσης του καταναλωτή, παρότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, εφόσον εφαρμόζεται ορθά, επιτρέπει την ανάληψη δράσης έναντι παραπλανητικών πρακτικών.
– Μια νέα επισήμανση θα μπορούσε να προσδώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα που προέρχονται από την τοπική γεωργία αν εφαρμοστεί πέραν των απευθείας πωλήσεων και εάν τα κράτη μέλη μεριμνήσουν ώστε να την ενσωματώσουν σε ή να τη συνδέσουν με άλλα μέτρα.

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, να εξετάσουν κατά πόσον τα υφιστάμενα εργαλεία και μέτρα πολιτικής της ΕΕ είναι κατάλληλα και να παρέχουν επαρκή ευελιξία για αυτό το είδος των προϊόντων και πωλήσεων. «Η ζήτηση για ποιοτικά, φρέσκα και τοπικά τρόφιμα, αυξάνεται σε όλη την ΕΕ, συχνά σε συνδυασμό με περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές προσδοκίες , με βάση την υπόθεση ότι οι τοπικές, εποχικές και οικολογικές αγορές τροφίμων, έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», τονίζει η Κομισιόν.

 

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

«ΧΡΥΣΕΣ» ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΞΠΡΕΣ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ 12 ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

GELADIA«Χρυσές» επιδοτήσεις - εξπρές 100 εκατ. ευρώ σε 12 κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας- Δείτε και υποβάλετε τα χαρτιά σας

«Χρυσές» επιδοτήσεις φέρνει νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για επενδύσεις με διαδικασίες-εξπρές σε δώδεκα επαγγελματικούς κλάδους στη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
Ο προϋπολογισμός θα ανέρχεται στα 100 εκ. ευρώ και αφορά όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία των εξής αγροτικών προϊόντων: κρέας, γάλα, αβγά-πουλερικά, μέλι, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι - πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις.

koukos2 Η προκήρυξη του νέου προγράμματος αναμένεται να δημοσιευτεί εντός του Δεκεμβρίου και μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Πρόκειται για την τρίτη προκήρυξη του συγκεκριμένου μέτρου λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης δράσης.
Με βασικό στόχο την άμεση υλοποίηση των επενδύσεων του νέου προγράμματος, κύριο χαρακτηριστικό της νέας κοινής υπουργικής απόφασης που θα διέπει το εν λόγω μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», είναι η επιτάχυνση διαδικασιών αξιολόγησης, έτσι ώστε να μην αντιμετωπισθούν ξανά φαινόμενα καθυστέρησης έγκρισης των αιτήσεων για χρηματοδοτήσεις των υποψήφιων επενδυτών.
Το μέτρο αφορά όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα όμως δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας) που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.

Οι δαπάνες για τις οποίες μπορεί να παρέχεται ενίσχυση αφορούν:
-Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
-Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
-Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
-Την αγορά καινούργιων οχημάτων-ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης ? μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.
-Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
-Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
-Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ.).
Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

Οι 12 κλάδοι που επιδοτούνται
Μέσω του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος μπορούν να ενισχυθούν επενδύσεις σε μονάδες μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στα οπωροκηπευτικά, στην κτηνοτροφία, στη μελισσοκομία, στο κρασί, στο ελαιόλαδο, στις ζωοτροφές, στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά μέσω του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα οι δράσεις που ενισχύονται ανά τομέα είναι:

Κρέας
Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία.
Ιδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τόνων κρέατος σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
Ιδρυση μονάδων τεμαχισμού, τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.

Γάλα
Ιδρυση, επέκταση τυροκομείων.
Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να τηρούνται οι όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά κριτήρια ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.
Ιδρυση, εκσυγχρονισμός μικρών μονάδων γιαούρτης και άλλων ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.

Αβγά - Πουλερικά
Ιδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών.
- Ιδρυση μονάδων επεξεργασίας αβγών για παραγωγή νέων προϊόντων.
Ιδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές.
Ιδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα προϊόντα σφαγής.
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων.
Ιδρυση μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης - μεταποίησης κρέατος πουλερικών.

Μέλι
Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας μονάδων τυποποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας μελιού.
Ιδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας μελιού σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Ιδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.

Δημητριακά
Ιδρυση ξηραντηρίων δημητριακών.
Εκσυγχρονισμός κάθετων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα.
Ιδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης, επεξεργασίας, τυποποίησης ρυζιού.
Ιδρυση οριζόντιων αποθηκών σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

Ελαιούχα προϊόντα
Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο δύο φάσεων με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη.
Ιδρύσεις ελαιοτριβείων δύο φάσεων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές με βιολογική πρώτη ύλη.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.
Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός σποροελαιουργείων.

Οίνος
Ιδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές,
β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας.
Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους.

Οπωροκηπευτικά
Ιδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών.
Ιδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών.
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών.
Ιδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης και αποξήρανσης φρούτων.
Ιδρυση, εκσυγχρονισμός παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού.
Ιδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών.

Άνθη
Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση τυποποιημένων δρεπτών άνθεων και γλαστρικών.
Ίδρυση ξηραντηρίων άνθεων.
Δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εμπορίας.

Ζωοτροφές
Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών, τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών.
Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου.

Σπόροι
Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

Αρωματικά φυτά
Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ενίσχυσης είναι τα εξής:
-Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του δικαιούχου.
-Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου και πιστοποιητικό μεταγραφής και βαρών αυτού, στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση είτε πρόκειται για νέα μονάδα ή για μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό ή επέκταση ήδη υπάρχουσας μονάδας.
-Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τα τρία προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης, καθώς επίσης και η υποβολή των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας ενός εκάστου των εταίρων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%.
-Πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
-Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές), σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού και λεπτομερής τεχνική και λειτουργική περιγραφή της προτεινομένης αίτησης ενίσχυσης.
-Προσφορές για την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα αποτελούν τη βάση κατάρτισης του προϋπολογισμού στο μέρος που αφορά τον εξοπλισμό.
-Αναλυτικό προϋπολογισμό κόστους κτιριακών εγκαταστάσεων.
-Αποδεικτικά στοιχεία ίδιων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει τη δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόμενη ιδιωτική συμμετοχή: ίδιοι πόροι -π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (με αναφορά ότι αφορά το πρόγραμμα), δημιουργία αποθεματικού για επενδύσεις, δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τις εταιρείες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις, καταθέσεις των κυρίων μετοχών κ.λπ.- και δανεισμός: με βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που να δηλώνει το ενδιαφέρον για δανειοδότηση του προτείνοντα, σε περίπτωση που μέρος της επένδυσης καλυφθεί με δάνειο, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης.
Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο καταστατικό της επιχείρησης για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης της πράξης και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές.
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί «ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων».

 

ΠΗΓΗ: www.eirinika.g

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

LEFTAΜέχρι τέλους του έτους η πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης. Άγνωστο πότε θα δοθεί η εξόφληση της επιστροφής του αγροτικού πετρελαίου

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να δοθεί η εξόφληση της Ενιαίας Ενίσχυσης σύμφωνα με όσα αναφέρουν στον ΑγροΤύπο υψηλόβαθμα στελέχη του ΥπΑΑΤ, ωστόσο κανείς δεν είναι ακόμα σε θέση να πει με σιγουριά πότε θα πραγματοποιηθεί εξόφληση της επιστροφής του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ύψους περίπου 25,6 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι στα μέσα Οκτωβρίου το ΥπΑΑΤ είχε κάνει γνωστό ότι θα υπάρξει και τρίτη συμπληρωματική δόση της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου σε δύο εβδομάδες (οι οποίες έχουν περάσει προ πολλού).

Στην απόφαση αυτή της κυβέρνησης οδήγησαν οι μαζικές αντιδράσεις των αγροτών, που περίμεναν τη δεύτερη δόση της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου να είναι ισόποση της πρώτης (που ήταν ύψους 81,3 εκατ. ευρώ) αλλά τελικά αυτό δεν έγινε.

sapountzisΌσον αφορά την Ενιαία Ενίσχυση υπενθυμίζουμε ότι την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην πληρωμή της προκαταβολής της Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2013. Η πληρωμή αφορούσε σε 660.000 δικαιούχους και το ποσό πληρωμής ήταν περίπου 1 δις ευρώ.

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

elgoimer2Ενδιαφέροντα συμπεράσματα στην ημερίδα για την ορθολογική θρέψη των φυλλοβόλων δένδρων στο Ινστιτούτο Νάουσας


Τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και με την ενεργή συμμετοχή πλέον των 450 συνέδρων, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων στη Νάουσα, ημερίδα με θέμα: Η σημασία της ορθολογικής θρέψης των φυλλοβόλων οπωροφόρων και η επίδρασή της στην ποιότητα των καρπών.

Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος και ο Δρ. Φραντζής Παπαδόπουλος τακτικός ερευνητής του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν τα αποτελέσματα εδαφολογικών αναλύσεων του αγροτικού συνεταιρισμού Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας που πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκαν επίσης στη συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών με τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως λογισμικά προγράμματα υπολογιστών, χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών κ.α.

sapountzisΟ Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος αναπληρωτής ερευνητής του Ι.Φ.Δ., στην εισήγησή του ανέλυσε τις βασικές αρχές και τη σημασία των διαφυλλικών λιπάνσεων στη δενδροκομία. Αναφέρθηκε στους παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φύλλα των φυτών, στις περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η χρησιμοποίηση των διαφυλλικών ψεκασμών, στην αντιμετώπιση της έλλειψης ψευδαργύρου σε γιγαρτόκαρπα και σε πυρηνόκαρπα και στην επίδραση ορισμένων θρεπτικών στοιχείων στη φυσιολογία και στην ποιότητα των καρπών.

Ο ομότιμος καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Δρ. Ιωάννης Θεριός, στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην επίδραση της θρέψης των δένδρων στην ποιότητα των καρπών και στις αλληλεπιδράσεις των θρεπτικών στοιχείων. Επίσης, στην επίδραση των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων στην εκδήλωση ορισμένων ανωμαλιών της φυσιολογίας των καρπών όπως οι κηλιδώσεις (π.χ. πικρή κηλίδωση των μήλων), υποβαθμίσεις, μεταχρωματισμοί κ.α. Τέλος, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην επίδραση του ασβεστίου στην ποιότητα και συντηρησιμότητα των καρπών.

Ο Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στους εδαφολογικούς χάρτες και στη σημασία τους στη γεωργία. Παρουσίασε εδαφολογικό χάρτη που σχεδιάστηκε στην περιοχή της Χαλκιδικής, ανέφερε τα στοιχεία που περιλαμβάνει και τόνισε τη σημασία των εδαφολογικών χαρτών στην ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών και στην χάραξη της αγροτικής πολιτικής.

Ο τ. Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Κων/νος Χολέβας στην εισήγησή του αναφέρθηκε στο ρόλο του ασβεστίου στη θρέψη των οπωροφόρων και στους φυσιολογικούς ρόλους του ασβεστίου στην αύξηση των δένδρων και στην ποιότητα των καρπών.

Ο επίτιμος Διευθυντής του Ι.Φ.Δ. κ. Δημήτριος Στυλιανίδης αναφέρθηκε στις καρποπτώσεις της ροδακινιάς που παρουσιάζονται πριν και κατά τη συγκομιδή των καρπών και στις σχέσεις αυτών με τα θρεπτικά στοιχεία. Τόνισε τη σημασία του καλίου στη θρέψη της ροδακινιάς και την ευεργετική του επίδραση στη μείωση των καρποπτώσεων όταν τα επίπεδα του καλίου στα δένδρα βρίσκονται στα ενδεικνυόμενα επίπεδα.

Ο επίκουρος καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Δρ. Χρήστος Χατζησαββίδης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στο ρόλο του βορίου στη θρέψη των οπωροφόρων και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρατηρείται η έλλειψη βορίου. Παρουσίασε συμπτώματα ελλείψεων βορίου σε διάφορα είδη φυλλοβόλων οπωροφόρων. Τέλος, αναφέρθηκε στο ρόλο του βορίου στη βλάστηση της γύρης, στη γονιμοποίηση των ανθέων και στην καρπόδεση και τόνισε τη σπουδαιότητα των προανθικών ψεκασμών βορίου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι ακροατές ήταν νέοι αγρότες, γεγονός που συνδέεται με τη στροφή νέων ανθρώπων στη γεωργία. Από τις εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν και τη συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχτηκε η σημασία της ορθολογικής θρέψης στην παραγωγικότητα των δένδρων, στην ποιότητα των καρπών, στην αειφορική χρήση της καλλιεργούμενης γης και στην προστασία του οικοσυστήματος.

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

ΕΚΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

LOGISTIKA_BIBLIAΕκτός βιβλίων εσόδων – εξόδων οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις – στον «αέρα» το σύστημα

Στην εξαίρεση των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από την τήρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων, όπως προβλέπει το νέο καθεστώς από το 2014, προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ πρώτη είχε ζητήσει την εξαίρεση από το μέτρο όσων παραγωγών έχουν μικρά εισοδήματα, επίσημα, με σχετική της ανακοίνωση, από το 2012 κιόλας, ενώ πολλές παρεμβάσεις έγιναν και από βουλευτές της επαρχίας.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες φαίνεται τελικά πως για την ώρα (μιας και τα δεδομένα αλλάζουν λεπτό με το λεπτό στο υπουργείο Οικονομικών λόγω των συνεχών αιτημάτων από τους βουλευτές) επαληθεύονται, κάτι που ενισχύεται από σχετική απάντηση του υφυπουργού Οικονομικών. Ο κ. Μαυραγάνης απάντησε στη Βουλευτή της ΝΔ κα Φ. Πατριανάκου, ότι μετά το πόρισμα που εκδόθηκε από Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συστήθηκε με σκοπό την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), εξετάζεται το ζήτημα απαλλαγών και εξαιρέσεων από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για το που θα τεθεί το... "ταβάνι".

 

koukos2Λόγια μέχρι ώρας η υπόσχεση για το κόστος τήρησης των βιβλίων

Εν τω μεταξύ, υποσχέσεις έχουν παραμείνει μέχρι ώρας οι δεσμεύσεις Χαρακόπουλου για κάλυψη των εξόδων τήρησης των βιβλίων, τα οποία υπολογίζονται κοντά στα 1.000 ευρώ το έτος, αν συμπεριλάβουμε το κόστος επιτηδεύματος και τις αμοιβές αυτών που θα επιφορτιστούν την τήρηση των βιβλίων εσόδων – εξόδων.

Μια άλλη πτυχή, την οποία πολλοί αγρότες σημειώνουν σε συνομιλίες με το paseges.gr είναι πως το συγκεκριμένο μέτρο το οποίο επιβάλλεται και "διαφημίζεται" ιδίως από τον αναπληρωτή υπουργό, κ. Χαρακόπουλο ως η λύση στην αντιμετώπιση φαινομένων αδιαφάνειας στις συναλλαγές με τα αγροτικά προϊόντα (πλαστά τιμολόγια που συνεπάγονται μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ), τα οποία παρεμπιπτόντως είναι κατακριτέα από όλους, ενδέχεται να λειτουργήσουν ως μπούμερανγκ. Δηλαδή να ωθήσουν παραγωγούς στην πώληση προϊόντων χωρίς παραστατικά, σε μια προσπάθεια να αποκρύψουν εισοδήματα, άρα… φόρους και έσοδα για τα κρατικά ταμεία. Κατά τα άλλα, το μέτρο -αν λειτουργήσει- ίσως και να αποδώσει, ωστόσο οι αγρότες φαίνεται πως χρειάζονται... εκπαίδευση, καθώς δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες διαδικασίες.

Ένα ακόμη, τέλος, ζήτημα που τίθεται έχει να κάνει με τα έξοδα που θα "περνούν" οι αγρότες στα βιβλία που θα τηρούν, καθώς σε πολλά είδη καλλιεργειών οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, το ίδιο και στην κτηνοτροφία, με τους παραγωγούς, όντες συνηθισμένοι αλλιώς, να μη φροντίζουν να ζητούν παραστατικά ή αποδείξεις.

 

Αλέξανδρος Μπίκας

mpikas@paseges.gr

 

Pages