....

Αγροτικά

ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ EΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ

trakter-kyrios

petkos_agras

 

 

 

 

Οι πρόσθετες ενισχύσεις σε μικρούς και νέους αγρότες αλλά και απομακρυσμένες περιοχές με τη νέα ΚΑΠ

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) φέρνει τη δυνατότητα στο κράτος μέλος να αποφασίσει να προχωρήσει στην ενίσχυση των αγροτών με μικρό κλήρο, των νέων ηλικιακά αγροτών αλλά και στην αναπλήρωση του αγροτικού εισοδήματος των απομακρυσμένων περιοχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥπΑΑΤ ο αριθμός των μικρών γεωργών στην Ελλάδα προσεγγίζει τις 300-350 χιλιάδες άτομα. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ κ. Δημήτριος Μελάς, μιλώντας στο πρόσφατο συνέδριο για την ΚΑΠ και τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής. Όπως υποστήριξε θα δοθούν ως ενίσχυση 1.250 ευρώ (τον πρώτο χρόνο εφαρμογής), ενώ θα ενταχθούν αυτόματα στο καθεστώς αυτό, αφού υπολογιστεί η συνολική αξία των ενισχύσεών τους κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής.

Βέβαια θα μπορούν να απενταχθούν όποτε θέλουν, αν συγχωνευθούν, αν μεγαλώσουν τις καλλιέργειές τους ή τα ζώα τους με αίτησή τους, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα να επανενταχθούν.
Πάντως οι γεωργοί που θα συμμετέχουν στο καθεστώς αυτό θα εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του «πρασινίσματος», όπως και τους δειγματοληπτικούς ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης. Όπως επισήμανε ο κ. Μελάς αναφέρεται στους δειγματοληπτικούς ελέγχους, όχι την πολλαπλή συμμόρφωση. «Υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης», τόνισε.

Όσον αφορά στους νέους γεωργούς, δίνεται η δυνατότητα προσαύξησης σε ποσοστό 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων των ενισχύσεων για μια πενταετία. Το μέτρο αφορά γεωργούς κάτω των 40 ετών ή και 40 ετών. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΥπΑΑΤ, «η νέα ΚΑΠ δίνει τη δυνατότητα να δοθούν κονδύλια σε ποσοστό μέχρι 2% του Εθνικού Φακέλου. Το συμπλήρωμα αυτό θα καλύψει περίπου έκταση 66.000 εκταρίων. Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι ο μέσος κλήρος της Ελλάδας είναι περίπου 5 εκτάρια, προκύπτει ότι ο αριθμός των νέων γεωργών θα είναι περίπου 13.500 με βάση αυτό το ποσό, που αποτελούν θεωρώ, μια σημαντική μάζα ανανέωσης».

Ακόμη στη νέα ΚΑΠ υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (ορεινές, νησιώτικες κ.α.). Σύμφωνα με τον κ. Μελά, «στόχος της ενίσχυσης είναι η διατήρηση της βιωσιμότητας κάποιων οριακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που βρίσκονται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, όπως έχουν περιγραφεί και έχουν εισηγηθεί από την ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού με θέμα τη συμπληρωματικότητα των δύο πυλώνων, εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για τη νέα ΚΑΠ». Η ενίσχυση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση του αγροτικού εισοδήματος των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές και καταγράφουν απώλειες μεγαλύτερες του 50% στην τελευταία πενταετία.

 ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

Λήψη μέτρων ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

KALAMPOKIA

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του εντόμου καραντίνας

Diabrotica Virgifera Le Conte»

 

Η ΔΑΟΚ Πέλλας, λαμβάνοντας υπόψη ότι την περίοδο αυτή γίνονται οι ενοικιάσεις καθώς και οι προετοιμασίες των αγροτεμαχίων για την νέα καλλιεργητική περίοδο ( 2013-2014 ), ενημερώνει τους καλλιεργητές

 καλαμποκιού ότι ισχύει η ίδια απαγόρευση φύτευσης καλαμποκιού για δύο συνεχόμενα χρόνια στο ίδιο αγροτεμάχιο, για την αποφυγή εξάπλωσης του επικίνδυνου εντόμου καραντίνας Diabrotica Virgifera Le Conte.

 

Η απόφαση θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΈΤΟΥΣ 2012

OPEKEPE

 

 

O ΟΠΕΚΕΠΕ, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 απόφασης, μετά την εξέταση των ενστάσεων προέβη στην έκδοση  των καταστάσεων δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων για την Εξισωτική Αποζημίωση 2012 (Μέτρα 211 – 212 του ΠΑΑ 2007-2013).

Οι εν λόγω καταστάσεις των δικαιούχων αναρτήθηκαν στους χώρους ανακοινώσεων στους κατά τόπους Δήμους και Κοινότητες και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).

Διευκρινίζεται ότι η ένταξη  και πληρωμή των δικαιούχων Εξισωτικής Αποζημίωσης 2012 γίνεται εντός του διαθέσιμου προϋπολογισμού όπως αναφέρθηκε και στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο οποίος  ανέρχεται στα 130.000.000 ευρώ.

Με βάση  τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους δικαιούχους και τα προβλεπόμενα κριτήρια μοριοδότησης που εφαρμόσθηκαν έγινε συγκριτική αξιολόγηση των δικαιούχων για την ένταξή τους εντός του προϋπολογισμού των 130.000.000 €.

Στην συνέχεια έγινε η πρώτη πληρωμή της προκαταβολής και υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους δικαιούχους, με βάση τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και την εξέταση που έγινε από τις υπηρεσίες του ΟΙΠΕΚΕΠΕ για όσες περιπτώσεις ήταν πλήρη έγινε η εκκαθάριση της πληρωμής της 15ης Οκτωβρίου 2013.

Σε αυτή την πληρωμή δεν περιλήφθηκαν όσοι δεν προσκόμισαν πλήρη δικαιολογητικά και όσοι  με βάση την μοριοδότηση η σειρά κατάταξής τους είναι μετά την συμπλήρωση των 130.000.000 €.

Αναλυτικότερα στις καταστάσεις πληρωμής περιελήφθησαν για :

το Μέτρο 211 - 41.398 Δικαιούχοι, συνολικού ποσού 89.999.172,11€ και

το Μέτρο 212 - 22.642 Δικαιούχοι, συνολικού ποσού 39.998.150,88€

Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω πληρωμή εφαρμόστηκαν κρατήσεις για ποινές Πολλαπλής Συμμόρφωσης όλων των ετών καθώς και Αχρεώστητα Εξισωτικής έτους 2011 και δεν επηρεάζονται από το πρόγραμμα δράσης για τους βοσκοτόπους που εφαρμόζεται για το 2103.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

MILA

 

Οργάνωση συνάντησης για τα κριτήρια αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Αντιπεριφερειάρχης Θ. Θεοδωρίδης: Τα κριτήρια της νέας ρύθμισης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την σύγχρονη εικόνα της αγροτικής οικονομίας

Ενόψει της τροποποίησης των κριτηρίων αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης προσκαλεί τους βουλευτές, τους εκπροσώπους των ομάδων παραγωγών και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα σε σύσκεψη με θέμα την λειτουργία και τα Κριτήρια Αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.

 

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12:00 μ.μ στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (5ος όροφος), στο Διοικητήριο της Έδεσσας.

 

Λεπτομερέστερος τίτλος της συνάντησης είναι: «Αναγνώριση, Λειτουργία και Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας».

Πληροφορίες για την εκδήλωση δίνονται από το γραφείο τύπου της Π.Ε στο τηλ. 23813 51205. Εφόσον υπάρχουν γραπτές προτάσεις, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: pepellas1@gmail.com.

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

katsikia_stani

 

Αγωνία για την εξισωτική μετά το μπάχαλο με την επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου

 

Την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου, πρόκειται να καταβληθεί η εξισωτική αποζημίωση ύψους 50 εκατ. ευρώ σε συνολικά 65.000 κτηνοτρόφους, σύμφωνα με όσα έσπευσε να δηλώσει ο κ. Τσαυτάρης. Σημειώνεται ότι με μεγάλες δυσκολίες ξεκίνησαν οι πληρωμές επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Τσαυτάρης, όλες οι απαραίτητες διεργασίες έχουν ολοκληρωθεί, τη Δευτέρα θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων και από την Τρίτη 15 Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμα προς ανάληψη.

Αφού τόνισε ότι το υπουργείο, και κατ' επέκταση η κυβέρνηση, κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να είναι συνεπείς στις δεσμεύσεις τους προς τους παραγωγούς, επανέλαβε ότι εντός των προσεχών ημερών θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή της δεύτερης δόσης, ύψους 80 εκατ. ευρώ, της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στους αγρότες.

Υπενθυμίζεται ότι και η πρώτη δόση ήταν ανάλογου ύψους κι είχε καταβληθεί στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.

Τέλος ο κ. Τσαυτάρης υπογράμμισε πως τώρα η μεγάλη προσπάθεια του υπουργείου επικεντρώνεται στο να καταστεί δυνατή μετά την 15η Οκτωβρίου η καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες, που φτάνει το 1,1 δισ. ευρώ.

 

ΠΗΓΗ: www.paseges.gr/

ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ

W203-DSC00621

 

"Η μεταρρύθμιση της νέας ΚΑΠ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για ανάπτυξη της χώρας", τόνισε ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών ημερίδας της κορυφαίας συνεταιριστικής οργάνωσης της χώρας, στο Ηράκλειο, για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο βουλευτής των ΑΝΕΛ Νότης Μαριάς, ο διευθυντής του γραφείου του Μανώλη Κεφαλογιάννη (βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ), ο Ευριπίδης Κουκιαδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου και άλλοι αυτοδιοικητικοί παράγοντες αλλά και πλήθος συνεταιριστικών στελεχών του νομού.

 

Περιγράφοντας τους στόχους της νέας ΚΑΠ ο κ. Καραμίχας είπε: "Στόχος μας θα πρέπει να είναι η διατροφική επάρκεια, όχι μόνο για τις βασικές ανάγκες διατροφής αλλά και την τόνωση των εξαγωγών, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιφερειακή σύγκλιση των οικονομιών με έμφαση σε φτωχές, μειονεκτικές και ορεινές περιοχές, η μεταφορά πόρων στην κτηνοτροφία από τη φυτική παραγωγή, ο δεύτερος πυλώνας να υποστηρίξει τους πολιτικούς στόχους ώστε να αξιοποιηθούν τα χρήματα για έργα υποδομής".

 

"Η μεταρρύθμιση της νέας ΚΑΠ είναι ανάγκη να αποφασίσει η βουλή και όχι μόνο το ΥΠΑΑΤ", πρόσθεσε.

 

Τέλος ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ τόνισε πως πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάθε τρόπο το κόστος παραγωγής και να δοθεί έμφαση στην ενέργεια, καθώς αυτή συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση ή μείωση τους συνολικού κόστους.

 

"Να δοθεί έμφαση και στήριξη στους πραγματικούς παραγωγούς, σε όσους παράγουν πραγματικά", τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ηρακλείου, Ανδρέας Στρατάκης.

 

 Ο προιστάμενος του γραφείου Βρυξελλών, κ. Γιάννης Κολυβάς ανέφερε πως η ΚΑΠ έχει χάσει τα κοινά της χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος μετά το 2020 για ολική επανεθνικοποίηση, που μπορεί να φέρει μείωση χρηματοδοτήσεων.

 

Με εξαίρεση το πρασίνισμα και τη στήριξη των νέων γεωργών οι περισσότερες διατάξεις παρέχουν ευελιξία στο κράτος - μέλος, είπε επίσης ο κ. Κολυβάς. "Από το 2015 και μετά η νέα ΚΑΠ πουθενά δεν θα εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο", κατέληξε.

 

Οι απώλειες για τη χώρα μας ωστόσο είναι διαχειρίσιμες, κατέληξε.

 

Ολόκληρη η εισήγηση

 Σε συνοπτική παρουσίαση της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ΚΑΠ μετά το 2013 προχώρησε ο κ. Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν.

 

Αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις που γεννώνται στο διεθνές περιβάλλον και έχουν να κάνουν με την οικονομία, το περιβάλλον και τις περιφέρειες, αλλά και στις τάσεις των τιμών γεωργικών εμπορευμάτων, οι οποίες -όπως είπε- αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα αποκάλυψε πως για το λόγο αυτό υπήρξαν πιέσεις για μείωση των χρημάτων που διατίθενται μέσω της ΚΑΠ.

 

Σε σχέση με τους κανόνες της νέας ΚΑΠ τόνισε πως γίνεται αλλαγή παραδείγματος πολιτικής με στροφή στη χρήση γης.

 

Ολόκληρη εσήγηση

 "Η αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2014. Συλλογικές δράσεις - Διεπαγγελματικές συμφωνίες", ήταν το θέμα της εισήγησης του κ. Ντίνου Μπλιάτσιου, Γεωπόνου, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της "Γεωργική Ανάπτυξη".

 

Ολόκληρη η εισήγηση

 Για τις προτεραιότητες πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη μίλησε ο κ. Μιχάλης Σμύρης, Προϊστάμενος ΥΟΠΑ της ΠΑΣΕΓΕΣ.

 

Ολόκληρη η εισήγηση

 Τοποθετήσεις εκπροσώπων κομμάτα

 "Η μεταρρύθμιση της νέας ΚΑΠ και η διαβούλευσή της πρέπει να αποτελέσει αντικέιμενο συζήτησης στη βουλή" δήλωσε ο βουλευτήςτων Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Νότης Μαριάς, ενώ συνεχάρη την ΠΑΣΕΓΕΣ για την ημερίδα ενημέρωσης.

 

Για σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης του κόσμου και των φορέων, έκανε λόγο από την πλευρά του ο υφυπουργός Εργασίας και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ 52 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ν.Δ.

IMG_1125

 

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής προτείνουν 52 βουλευτές της Ν.Δ.

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, που ανακουφίζουν τους αγρότες και προσδίδουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, περιέχονται στην πρόταση νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής Πέλλας της Ν.Δ. Γιώργος Καρασμάνης μαζί με 51 βουλευτές του κόμματος ως τροπολογία στο νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πρωτοβουλία αυτή για την αλλαγή της φυσιογνωμίας, του ρόλου και της λειτουργίας του ΕΛΓΑ έρχεται σε συνέχεια της προεργασίας που έχει γίνει εδώ και τρία χρόνια, με ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, η οποία συντάχθηκε από την Γραμματεία Αγροτικού της Ν.Δ.

Αποτελεί δε την «απάντηση» στο ατελέσφορο και ανεπαρκές, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΓΑ, όπως αυτό καθιερώθηκε με το νόμο 3877 του 2010, αλλά και στην ανεξήγητη ολιγωρία που επέδειξε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις αιτιάσεις και ενστάσεις των αγροτών, των εκπροσώπων τους και βουλευτών για την αναποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.

LAOS_KAI_KOLONAKI

«Καλώ την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου να υποστηρίξουν τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, που ως μόνο στόχο έχει την αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων που υφίσταται σήμερα ο Έλληνας αγρότης και η ελληνική αγροτική οικονομία από την πλημμελή λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος της αγροτικής παραγωγής», επισήμανε σε δηλώσεις του ο κ. Καρασμάνης.

Μπρος στα σημερινά αδιέξοδα, πρόσθεσε, δεν μπορούμε να παραμένουμε απαθείς και αδρανείς. Η πρόταση νόμου που υπέβαλα μαζί με τους 50 συναδέλφους μου με τη μορφή τροπολογίας δίνει επιτέλους τη δυνατότητα για την:

 • Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΓΑ και την καταβολή ικανοποιητικών αποζημιώσεων, μέσω της αλλαγής του τρόπου είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε όλοι οι αγρότες να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές για τα προϊόντα που πραγματικά παρήγαγαν και διακίνησαν. Η καταβολή των εισφορών θα πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία συμψηφισμού του αγροτικού ΦΠΑ.
 • Διεύρυνση των ασφαλιζόμενων κινδύνων και πρόσθετες καλύψεις στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, όπως για παράδειγμα η ακαρπία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις δενδρώδεις καλλιέργειες, με τη χορήγηση επαρκών προκαταβολών για εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας.
 • Αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και θέσπιση ενός πάγιου και ικανοποιητικού ποσοστού κοινωνικών πόρων, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την αλληλεγγύη της κοινωνίας προς τον αγροτικό παραγωγικό κόσμο και την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.
 • Παροχή προκαταβολών του μισού της αποζημίωσης στις περιπτώσεις που υποβάλλονται από τους αγρότες ενστάσεις στα πορίσματα-εκτιμήσεις για το ύψος των ζημιών.
 • Κατάργηση των άδικων ορίων στις αποζημιώσεις των αγροτών, άρση του κλίματος καχυποψίας και ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και αγροτικού κόσμου.
 • Μεταφορά των κρατικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ στον ΕΛΓΑ.
 • Εξασφάλιση της διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης της τριμερούς χρηματοδότησης του ΕΛΓΑ και διεξαγωγή του συνόλου της διεκπεραίωσης των λειτουργιών του ΕΛΓΑ ηλεκτρονικά.

Η εν λόγω πρόταση νόμου είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη, για όσους πραγματικά πιστεύουν στην πρωτογενή παραγωγή, σέβονται το μόχθο του Έλληνα αγρότη και θεωρούν ότι η ελληνική γεωργία μπορεί και πρέπει να παίξει τον καταλυτικό ρόλο που της ανήκει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, σε συνθήκες ιδιαίτερα κρίσιμες όπως οι σημερινές, υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο κ. Καρασμάνης.

Οι προτείνοντες βουλευτές:
1. Γιώργος Καρασμάνης, Βουλευτής Ν. Πέλλας
2. Γιώργος Στύλιος, Βουλευτής Ν. Άρτας
3. Δημήτρης Τσουμάνης, Βουλευτής Ν. Πρέβεζας
4. Ανδρέας Κουτσουμπάς, Βουλευτής Ν. Βοιωτίας
5. Μιχάλης Ταμήλος, Βουλευτής Ν. Τρικάλων
6. Κώστας Κοντογιώργος, Βουλευτής Ν. Ευρυτανίας
7. Μαρία Αντωνίου, Βουλευτής Ν. Καστοριάς
8. Τιμολέων Κοψαχείλης, Βουλευτής Ν. Γρεβενά
9. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, Βουλευτής Ν. Φλώρινας
10. Λευτέρης Αυγενάκης, Βουλευτής Ν. Ηράκλειο
11. Δημήτριος Χριστογιάννης, Βουλευτής Ν. Πιερίας
12. Θεόδωρος Σολδάτος, Βουλευτής Ν. Λευκάδας
13. Γεωργία Μπατσάρα, Βουλευτής Ν. Ημαθίας
14. Χρήστος Κέλλας, Βουλευτής Ν. Λάρισας
15. Παύλος Σιούφας, Βουλευτής Ν. Καρδίτσας
16. Θεόφιλος Λεονταρίδης, Βουλευτής Ν. Σερρών
17. Βασίλειος Ν. Υψηλάντης, Βουλευτής Ν. Δωδεκάνησα
18. Ανδρέας Μαρίνος, Βουλευτής Ν. Ηλείας
19. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ν. Ρεθύμνου
20. Ελένη Μακρή-Θεοδώρου, Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας
21. Χρίστος Δήμας, Βουλευτής Ν. Κορινθίας
22. Γιάννης Καράμπελας, Βουλευτής Ν. Βοιωτίας
23. Ιωάννης Πασχαλίδης, Βουλευτής Ν. Καβάλας
24. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Βουλευτής Ν. Ημαθίας
25. Γιώργος Κοντογιάννης, Βουλευτής Ν. Ηλείας
26. Ευθύμης Καρανάσιος, Βουλευτής Ν. Χαλκιδικής
27. Γεώργιος Π. Γεωργαντάς, Βουλευτής Ν. Κιλκίς
28. Σάββας Αναστασιάδης, Βουλευτής Ν. Β΄ Θεσσαλονίκης
29. Κωνσταντίνος Κλειτσιώτης, Βουλευτής Ν. Καβάλας
30. Κωνσταντίνος Κουκοδήμος, Βουλευτής Ν. Πιερίας
31. Γεώργιος Ορφανός, Βουλευτής Ν. Α΄ Θεσσαλονίκης
32. Δημήτριος Κυριαζίδης, Βουλευτής Ν. Δράμας
33. Ασημίνα Σκόνδρα, Βουλευτής Ν. Καρδίτσας
34. Απόστολος Βεσυρόπουλος, Βουλευτής Ν. Ημαθίας
35. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Βουλευτής Ν. Πιερίας
36. Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος, Βουλευτής Ν. Φθιώτιδος
37. Αθανάσιος Νταβλούρος, Βουλευτής Ν. Αχαΐας
38. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Βουλευτής Ν. Έβρου
39. Παύλος Βογιατζής, Βουλευτής Ν. Λέσβου
40. Φωτεινή Αραμπατζή, Βουλευτής Ν. Σερρών
41. Ηλίας Βλαχογιάννης, Βουλευτής Ν. Τρικάλων
42. Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Βουλευτής Ν. Πιερίας
43. Φεβρωνία Πατριανάκου, Βουλευτής Ν. Λακωνίας
44. Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Βουλευτής Ν. Μεσσηνίας
45. Νίκος Ταγάρας, Βουλευτής Ν. Κορινθίας
46. Αλέξανδρος Κοντος, Βουλευτής Ν. Ξάνθης
47. Κωνσταντίνος Σκρέκας, Βουλευτής Ν. Τρικάλων
48. Ευάγγελος Μπασιάκος, Βουλευτής Ν. Βοιωτίας
49. Κωνσταντίνος Κόλλιας, Βουλευτής Ν. Κορινθίας
50. Κωνσταντίνος Τσιάρας, Βουλευτής Ν. Καρδίτσας
51. Γιώργος Βλάχος, Βουλευτής Ν. Τρικάλων
52. Ευριπίδης Στυλιαννίδης, Βουλευτής Ν. Ροδόπης

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ 2015-2020» ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

CAP

 

Συνδιοργάνωση ημερίδας Θ. Τζάκρη και ΠΑΣΕΓΕΣ με θέμα «Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ 2015-2020»

Μετά από συνεργασία της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Θ. Τζάκρη με τον Πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζανέτο Καραμίχα αποφασίστηκε η διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας στις 14 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, στα Γιαννιτσά, με θέμα « Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ 2015-2020».

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζανέτος Καραμίχας, καθώς και ο προϊστάμενος του γραφείου της ΠΑΣΕΓΕΣ στις Βρυξέλλες κ. Γιάννης Κολυβάς, οι οποίοι και θα αναφερθούν στη νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ για την περίοδο 2015-2020, θα δεχτούν ερωτήσεις από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και θα δώσουν διευκρινιστικές απαντήσεις.

Η κ. Τζάκρη, κατόπιν αιτήματος της οποίας και συνεργασίας με τον πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ διασφαλίστηκε η διοργάνωση της συγκεκριμένης ενημερωτικής εκδήλωσης στα Γιαννιτσά, δήλωσε ότι «η παρουσία όλων των αγροτών και κτηνοτρόφων σ’ αυτή την ενημερωτική ημερίδα κρίνεται αναγκαία, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για το νέο καθεστώς των ενιαίων ενισχύσεων και τα προγράμματα που θα εφαρμοστούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο και να επιλύσουν τυχόν απορίες τους για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ».-

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

xrimata

 

Μετά την επίλυση του προβλήματος, για την εκκαθάριση της πληρωμής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, για την επιστροφή της 2ης δόσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου 2013, το ΥπΑΑΤ ανακοινώνει ότι η πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς  των δικαιούχων θα αρχίσει σήμερα το απόγευμα, Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 και τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους δικαιούχους από αύριο, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι βέβαια από σήμερα το βράδυ, θα μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) για το ποσό της καταβολής στο λογαριασμό τους.

Με αφορμή την πληρωμή της 2ης δόσης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε: «Με την πληρωμή της 2ης δόσης ολοκληρώνεται η ικανοποίηση του αιτήματος των αγροτών, η καταβολή της πληρωμής να συμβαδίζει με τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων, όπως αυτήν την εποχή που συμπίπτει με την ολοκλήρωση συγκομιδής των ανοιξιάτικων καλλιεργειών και την προετοιμασία για τη σπορά των χειμερινών. Η καταβολή αυτή αποτελεί την τελευταία καταβολή με βάση την υφιστάμενη διαδικασία γιατί, όπως έχει ανακοινωθεί, με βάση τη δέσμευση της Κυβέρνησης, η διαδικασία αυτή από 1.1.2014 θα αλλάξει. Η μεικτή επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Οικονομικών έχει καταλήξει στις προτάσεις της για την εφαρμογή του αγροτικού πετρελαίου. Η πρόταση εφαρμογής της νέας απλοποιημένης διαδικασίας που θα είναι πιο ευέλικτη, χωρίς επιπλέον γραφειοκρατικό κόστος και πιο κοντά στις ανάγκες των αγροτών (π.χ. τρεις τμηματικές πληρωμές μέσα στο έτος με βάση την κατανάλωση από την εκμετάλλευση) θα ολοκληρωθεί αμέσως μόλις οριστικοποιηθούν οι προβλεπόμενες, από την 1η Ιανουαρίου του 2014, διαδικασίες τήρησης βιβλίων και στοιχείων για τους αγρότες, από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των δύο διαδικασιών και πλήρης αξιοποίηση όλων των στοιχείων των εκμεταλλεύσεων για τη διαφάνεια στην επιστροφή του ΕΦΚ Πετρελαίου».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

katsikia_stani

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

 

Με αφορμή την εμφάνιση κρούσματος ευλογιάς σε μικρή οικόσιτη εκμετάλλευση αιγοπροβάτων αποτελούμενης από έξι αιγοπρόβατα στην περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση που αφορά στην ενημέρωση και σε μέτρα πρόληψης των κτηνοτρόφων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

«Στις 4 Οκτωβρίου 2013 στο Νομό Θεσσαλονίκης επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά σε πρόβατα η νόσος της ευλογιάς. Η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι μία πολύ σοβαρή ιογενής νόσος με μεγάλη μεταδοτικότητα και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό και την εμφάνιση εξανθημάτων στο δέρμα με ιδιαίτερη εντόπιση στην κοιλιακή χώρα στις μασχάλες στο κεφάλι και στο κάτω μέρος της ουράς.

Εκείνο που χαρακτηρίζει τη νόσο και εύκολα μπορεί να εντοπίσει ο κτηνοτρόφος είναι ο μεγάλος αριθμός εξανθημάτων, βλατίδων και εφελκίδων κόκκινου χρώματος στην κοιλιακή χώρα – μαστούς.

Αν κατά τον έλεγχο των ζώων ο κτηνοτρόφος εντοπίσει τέτοιες αλλοιώσεις, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την πλησιέστερη Κεντρική Υπηρεσία και να αναφέρει το περιστατικό.

Τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της εκμετάλλευσης από τη μόλυνση είναι τα παρακάτω:

• Περιορίζουμε τον αριθμό των επισκεπτών στην εκμετάλλευσή μας στον απολύτως απαραίτητο.

•Τοποθετούμε λεκάνη απολύμανσης σε κάθε είσοδο και έξοδο της εκμετάλλευσης, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα απολυμαντικά για το σκοπό αυτό.

• Αποφεύγουμε τις μετακινήσεις των ζώων.

• Δεν επιτρέπουμε σε οχήματα - και ειδικά σε αυτά που μεταφέρουν ζώα- να εισέρχονται στην εκμετάλλευση.

• Φροντίζουμε ώστε οι ζωοτροφές να ξεφορτώνονται είτε στην είσοδο της εκμετάλλευσης είτε σε χώρο μακριά από το χώρο ενσταυλισμού.

• Αναβάλλουμε την αγορά των ζώων που πιθανόν είχαμε προγραμματίσει.

• Ενημερώνουμε τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για την εμφάνιση ύποπτων κλινικών συμπτωμάτων σε ζώα της εκμετάλλευσης.

• Δεν επισκεπτόμαστε άλλες εκμεταλλεύσεις.

• Απαιτούμε από τα οχήματα που παραλαμβάνουν γάλα να φέρουν κινητό εξοπλισμό ικανό να απολυμαίνει επαρκώς το όχημα πριν από την είσοδο και έξοδο από την εκμετάλλευση.

Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχή σας και της χώρας, καθώς οι ζημιές από τους επιβαλλόμενους περιορισμούς και τα μέτρα είναι τεράστια.

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Μ.Ε Θεσσαλονίκης είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση στα τηλέφωνα 2310 478315 – 317».

ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ZOOTROFH

 

To ελληνικό αίτημα, για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης των τιμών των τροφίμων και των ζωοτροφών προστέθηκε στα προς συζήτηση θέματα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας τη Δευτέρα τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού Β΄ Πειραιώς του ΚΚΕ κας Διαμάντως Μανωλάκου για αύξηση τιμών στις ζωοτροφές.Στο ελληνικό αίτημα όπως είπε περιγράφονται οι κίνδυνοι βιωσιμότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας και ζητείται η λήψη βραχυπρόθεσμων, αλλά και μεσοπρόθεσμων μέτρων, για να αποτραπεί η κατάρρευση της κτηνοτροφίας. Γίνεται σαφές ότι πέρα από τα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων, είναι αναγκαία η ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης ΕΕ.

Απόσπασμα από την ομιλία :

Ενίσχυση της καλλιέργειας ψυχανθών

«Επιπλέον ζητούμε τη στήριξη της καλλιέργειας των ψυχανθών για την παραγωγή ζωοτροφών, όπως γινόταν παλαιότερα με τα ενεργειακά φυτά. Η αύξηση της καλλιέργειας ψυχανθών, που περνά μέσα από την αναμόρφωση και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς θα μπορούσε να μπει στο λεγόμενο «πρασίνισμα», ενισχύει την απεξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές ζωοτροφών. Με τη νέα ΚΑΠ, το 2014, θα μπορούν να υπάρξουν και κίνητρα για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών».

Άνοιξε η στρόφιγγα των δανείων από την Πειραιώς

«Μετά τη μεταβίβαση της Αγροτικής Τράπεζας στην Πειραιώς άνοιξε η στρόφιγγα της χρηματοδότησης και δίνονται δάνεια σε αγρότες και κτηνοτρόφους, όχι μόνο λήπτες της ενιαίας ενίσχυσης, αλλά και στους χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους, καθώς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της συγκέντρωσης αγροτικών προϊόντων, που χρειάζονται ρευστότητα».

Εντός Οκτωβρίου η προκαταβολή 1,1 δις της ενιαίας ενίσχυσης

«Στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ρευστότητας των αγροτών εντάσσεται και η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, σε συνεννόηση με την ΕΕ, να δοθεί έγκαιρα εντός του Οκτωβρίου το 50% της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης. Μιλάμε για πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ που θα πέσει στην ελληνική περιφέρεια».

Σε δύο μήνες αξιολογήθηκαν 2.000 αιτήσεις Σχεδίων Βελτίωσης

Στα Σχέδια Βελτίωσης έχουμε δώσει προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε αυτά που αφορούν στους κτηνοτρόφους. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρήκαμε 7.700 σχέδια που ήταν κυριολεκτικά βαλτωμένα! Σε ενάμιση χρόνο είχε γίνει η αξιολόγηση μόλις διακοσίων σχεδίων. Σ' αυτούς τους δυο μήνες έχουν αξιολογηθεί πάνω από δυο χιλιάδες αιτήσεις».

Ρύθμιση για τα μη νόμιμα ποιμνιοστάσια

«Πρόθεσή μας είναι σε συνεργασία και συνεννόηση με το ΥΠΕΚΑ να προχωρήσουμε σε νομοτεχνική ρύθμιση που θα δίνει παράταση στα ποιμνιοστάσια που δεν είναι νόμιμα και πρέπει να μετεγκατασταθούν».

 

ΠΗΓΗ: http://www.agroschannel.com

ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

aktinidio1

Από Ν. Ζηλανδία και Χιλή τα εισαγόμενα ακτινίδια τα οποία δεν επηρεάζουν την πορεία του ελληνικού προϊόντος σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς

Η Νέα Ζηλανδία και η Χιλή είναι οι δύο χώρες από της οποίες η χώρας μας (αλλά και η Ευρώπη) εισάγει ακτινίδια όταν δεν υπάρχει ελληνική παραγωγή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου μάλιστα αυτή την περίοδο οι εισαγωγές από την Χιλή έχουν τελειώσει οπότε ο καταναλωτής μπορεί να προμηθευτεί ακτινίδια μόνο από τη Νέα Ζηλανδία με το brand name «Ζέσπρι» ενώ υπάρχουν και κάποιες μικρές ποσότητες πρώιμων ελληνικών κιτρινόσαρκων ακτινιδίων. Οι τιμές καταναλωτή στα ακτινίδια «Ζέσπρι» ξεκινούν από 2,50 και φθάνουν ακόμα και τα 4 ευρώ το κιλό (ανάλογα με το μέγεθός τους), ενώ η συγκομιδή των ελληνικών προϊόντων αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στον ΑγροΤύπο άνθρωποι της αγοράς αλλά και παραγωγοί οι εισαγωγές ακτινιδίων δεν επηρεάζουν την πορεία των ελληνικών προϊόντων στην εσωτερική ή τη διεθνή αγορά αφού η περίοδος που γίνονται δεν συμπίπτει με την ελληνική παραγωγή.

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρει ο κ. Ζήσης Μανώσης, Γενικός Διευθυντής της Οργάνωσης Παραγωγών ΖΕΥΣ Ακτινίδια Α.Ε: «οι εισαγωγές στην χώρα μας πραγματοποιούνται από τη Χιλή και τη Νέα Ζηλανδία και ο καταναλωτής μπορεί να τα βρει από 2,50 έως 3 ευρώ το κιλό»
Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι δηλώσεις του κ. Νίκου Γκίζα, Προέδρου της ΕΑΣ Άρτας – Φιλιππιάδας ο οποίος μας αναφέρει ότι οι εισαγωγές πραγματοποιούνται από τη Νέα Ζηλανδία και την Χιλή. Ωστόσο σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΑΣ, αυτή την περίοδο υπάρχουν στην αγορά και κάποια πρώιμα ελληνικά κιτρινόσαρκα ακτινίδια «summer kiwi». Ο ίδιος σημειώνει ακόμα: «η ελληνική συγκομιδή μπορεί να ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα από τις 20 Οκτωβρίου, περίπου στις 15. Οι τιμές που πωλούνται τα εισαγόμενα ξεκινούν από 2,50 και φθάνουν τα 4 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος. Θα πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι οι εισαγωγές αυτές δεν επηρεάζουν τι ελληνικό προϊόν αφού βγαίνουν στην αγορά διαφορετικές περιόδους».
Τέλος ρωτήσαμε τον κ. Γκίζα αν τα ελληνικά ακτινίδια είναι έτοιμα μετά την συγκομιδή τους να διατεθούν προς πώληση και κατανάλωση στο κοινό μας απαντά: «όταν συγκομιστεί το ακτινίδιο μπορεί να βγει στην αγορά αφού τα brix φθάνουν στο 6,2. Ωστόσο για να γλυκάνει μπορεί στην συνέχεια να μείνει λίγες ημέρες στη φρουτιέρα του σπιτιού μας με ένα μήλο».

Τα ίδια ερωτήματα θέσαμε και στον κ. Νίκο Πρωτοφανούση, Πρόεδρο της εταιρείας «Φρούτα Πρωτοφανούσης Α.Ε.». Ο κ. Πρωτοφανούσης μας απάντησε ότι: «οι περισσότερες εισαγωγές ακτινιδίων γίνονται από τη Νέα Ζηλανδία και πωλούνται στην Ελλάδα 3,50 με 4 ευρώ».

Σε ερώτησή μας σχετικά με το αν τα ελληνικά ακτινίδια είναι έτοιμα να καταναλωθούν (άρα και να βγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ) αμέσως μετά την συγκομιδή τους ο κ. Πρωτοφανούσης μας εξηγεί: «Υπάρχουν κανόνες. Όταν τα ακτινίδια “πιάσουν” 6,2 brix (σάκχαρα) στο δέντρο τότε μπορεί να ξεκινήσει η συγκομιδή. Ωστόσο, η αγορά σε μεγάλο ποσοστό δεν παραλαμβάνει ακτινίδια αν δεν έχουν τουλάχιστον 9,5 brix. Αυτό σημαίνει ότι όταν συγκομίσουμε το ελληνικό προϊόν στις 20 Οκτωβρίου (εφόσον έχουν “πιάσει” αυτά τα brix) θα πρέπει να μείνει στο ψυγείο περίπου ένα μήνα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι διακινητές οι οποίοι ξεκινούν την παράδοση στην ελληνική αγορά (μικρές ποσότητες) μερικές ημέρες μετά την συγκομιδή. Αυτό όμως το προϊόν επειδή δεν είναι εύγευστο ακόμα αγοράζεται από τους καταναλωτές και μένει στην φρουτιέρα για ημέρες μέχρι να ωριμάσει. Αυτός είναι ο λόγος που συντηρούνται οι πωλήσεις στα Νέο Ζηλανδέζικα ακτινίδια με το brand name “Ζέσπρι” για ένα χρονικό διάστημα ακόμα. Με αυτό το brand βγαίνει άλλωστε η Νέα Ζηλανδία στις διεθνείς αγορές και είναι πολύ γνωστό και καλής ποιότητας».
Και προσθέτει: «Τα μεγάλα super market σε όλη την Ευρώπη κρατούν στα ράφια τους κάποιες ποσότητες ακτινιδίων από τη Νέα Ζηλανδία μέχρι και τον Δεκέμβριο. Αυτό είναι και ένας από τους λόγους – η πολύ καλή τους ποιότητα – στον οποίο οφείλονται και οι πολύ υψηλές τιμές τους αλλά δεν επηρεάζουν τα ελληνικά ακτινίδια διότι βγαίνουν άλλη εποχή ενώ και οι εισαγωγές τους δεν είναι μεγάλες».
Ο ίδιος καταλήγει: «Στην Ελλάδα επειδή είναι παραγωγός χώρα συνήθως φθίνουν οι εισαγωγές όσο πλησιάζουμε στην συγκομιδή και συνήθως αναλώνονται μόνο τα αποθέματα. Αυτή την εποχή για παράδειγμα οι εισαγωγές από την Χιλή έχουν ολοκληρωθεί. Στα ακτινίδια της Νέας Ζηλανδίας οι εισαγωγές ξεκινούν τέλος Απριλίου και ολοκληρώνονται ουσιαστικά το Φθινόπωρο».

Τέλος για το θέμα επικοινωνήσαμε και με τον κ. Αθανάσιο Βλάχο, Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πυργετού Λάρισας. Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο: «η ελληνική παραγωγή ξεκινάει στην περιοχή μας περίπου στο τέλος του μήνα. Στην χώρα μας ως επί το πλείστον εισάγονται ακτινίδια από τη Χιλή και τη Ν. Ζηλανδία και ο καταναλωτής μπορεί να το αγοράσει σήμερα ακόμα και 3,50 ευρώ/κιλό».
Σε ερώτησή μας για τις επιπτώσεις των εισαγωγών αυτών στο ελληνικό προϊόν ο κ. Βλάχος μας τόνισε επίσης ότι οι εισαγωγές πραγματοποιούνται όταν η Ελλάδα δεν έχει παραγωγή. Όταν ξεκινήσει η ελληνική παραγωγοί ουσιαστικά – σύμφωνα με τον ίδιο – σταματούν και οι εισαγωγές.

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ

fitofarmaka

 

Στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε τροποποιητική απόφαση για τους όρους και τις υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –  2013. Σύμφωνα με την τροποποίηση οι νέοι γεωργοί που έχουν ενταχθεί στο μέτρο θα πρέπει εντός 36 μηνών από την απόφαση έγκρισης να έχουν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ όπως επίσης και να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών.

Ειδικότερα, στο άρθρο 2 της τροποποιητικής απόφασης αναφέρετε:

 • Ένταξη στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επαγγελματιών γεωργών, με εγγραφή στον ΟΓΑ ως κυρίου Ταμείου Ασφάλισης, εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
 • Οριστική εγγραφή με την ιδιότητα του κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 36 μηνών το πολύ από την απόφαση έγκρισης πράξης και με την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού μέχρι τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά.
 • Στις υποχρεώσεις του δικαιούχου προστίθενται i) να διατηρήσει την ασφάλιση του ΟΓΑ και ii) να παραμείνει εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με τουλάχιστον την ιδιότητα του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης.

Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ

ΑΠΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2012

dia_pyros2Ο

ΕΛΓΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να υποβάλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Πυρκαγιές 2012», με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από Δευτέρα (7 Οκτωβρίου 2013) έως και Τρίτη (5 Νοεμβρίου 2013), για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν, εκτός των τομέων της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας, από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το έτος 2012 και κρίθηκαν επιλέξιμες ενίσχυσης. Οι παραγωγοί είχαν κάνει κάποιες αρχικές αιτήσεις ζημιάς στον ΕΛΓΑ. Μετά την αποδοχή του αιτήματος από την ΕΕ και με αφορμή την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) ο ΕΛΓΑ προχωρεί σε συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι πρώτες πληρωμές, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Δεκεμβρίου του 2013.

Οι πυρκαγιές αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Νήσων (Πόρου, Τροιζηνίας, Κυθήρων), Ρόδου, Εύβοιας, Κέας-Κύθνου, Νάξου, Άνδρου, Λέσβου, Χίου, Πέλλας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων, Χαλκιδικής, Ιωαννίνων, Βοιωτίας, Φθιώτιδος, Λάρισας, Τρικάλων, Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας, Ζακύνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον έχει καεί μία ενιαία έκταση ίση ή μεγαλύτερη των 500 στρεμμάτων και ειδικά για τη νησιώτικη χώρα μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων (στη νησιωτική χώρα δεν περιλαμβάνονται η Κρήτη και η Εύβοια). Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν τηλεφωνικώς στο Υποκ/μα του ΕΛ.Γ.Α της περιοχής τους.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ

OSDE

Στην παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην σύμβαση με την κοινοπραξία «ΠΑΣΕΓΕΣ – NEUROPUBLIC Α.Ε.» για το ΟΣΔΕ του 2013 μέχρι τις 7 Νοεμβρίου και τους κινδύνους μη ολοκλήρωσης του ΟΣΔΕ στην ώρα του που είναι οι αρχές Σεπτεμβρίου με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προκαταβολής (50%) της ενιαίας ενίσχυσης, αναφέρεται σε κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη.

Η Κοινοπραξία ζήτησε με έγγραφό της την παράταση «λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της», όπως αναφέρει, ωστόσο υπάρχει έντονη ανησυχία, καθώς το ΥΠΑΑΤ θα ήταν έτοιμο για να δώσει την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης ως τις 20 Οκτωβρίου αλλά αφού είχαν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι στο ΟΣΔΕ.

Στην απόφαση για παράταση αναφέρεται ότι «εγκρίνουμε τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των εργασιών της από 07-03-2013 Πρόσθετης Πράξης για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης του έτους 2013, που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 6023/ΡΜ/2011 Σύμβαση, σύμφωνα με το από 06-09-2013 έγγραφο της Ένωσης Εταιριών «ΠΑΣΕΓΕΣ –NEUROPUBLIC Α.Ε.», το υπ' αριθμ. 103272/27-09-2013 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτά και μνημονεύονται στο σκεπτικό της παρούσας, έως τις 07-11-2013».

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση, καθώς και την από 07-03-2013 επ’ αυτής Πρόσθετη Πράξη μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ένωσης «ΠΑΣΕΓΕΣ – NEUROPUBLIC Α.Ε.», το εν λόγω έργο, αξίας 27 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για το έτος 2013, με χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και παράδοσης των εργασιών, εντός έξι μηνών από την υπογραφή της, έως τις 07-09-2013.

Τέλος, ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό, για ποιους λόγους ζητήθηκε παράταση από την κοινοπραξία «ΠΑΣΕΓΕΣ – NEUROPUBLIC Α.Ε.» και πότε προβλέπεται να καταβληθούν τελικά οι προκαταβολές της ενιαίας ενίσχυσης;

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ

opekepe

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γελαλής ΛάρισαςΛίτσα Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Β’ Θεσσαλονίκης και Στέφανος Σαμοΐλης Κέρκυρας πραγματοποίησαν συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΔΣ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Αποστολάκοτους Αντιπροέδρους κα. Χαλικιά και κ. Οφίδη και τον Γενικό Διευθυντή κ. Μπαμπασίδη, ώστε να ενημερωθούν για το μείζον θέμα της καταγραφής και του χαρακτηρισμού των βοσκοτόπων.

Η ηγεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε δεσμεύτηκε ότι δεν θα χαθεί κανένα δικαίωμα από την Ενιαία Ενίσχυσηλόγω των χαρακτηρισμών των βοσκοτόπων και τόνισαν ότι αυτή είναι εξασφαλισμένη για το 2013. Αναφορικά με την διαδικασία χαρακτηρισμού, η οποία έχει αναστατώσει τους κτηνοτρόφους, τα στελέχη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ανέφεραν ότι σε περίπτωση που προκύψει αποχαρακτηρισμός βοσκότοπου ή μέρους του βοσκότοπου, τα στρέμματα που αποχαρακτηρίζονται θα αποδοθούν στον κτηνοτρόφο σε άλλες δημόσιες εκτάσεις, ενώ στην περίπτωση που εντός ολόκληρων νομών δεν βρίσκεται επιλέξιμη γη, θα μεταφερθούν τα δικαιώματα από γειτονικούς νομούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, προβλήματα επιλέξιμων βοσκοτόπων υπάρχουν ακόμα στους Νομούς Έβρου, Σερρών, Κιλκίς και Θεσπρωτίας για τα οποία δεσμεύτηκε η ηγεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, θα επιλυθούν σύντομα. Εντούτοις, τα στελέχη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε δήλωσαν ότι τόσο το θέμα τις Εξισωτικής Ενίσχυσης όσο και η τύχη της Ενιαίας Ενίσχυσης από το 2014 και μετά είναι ζητήματα που αφορούν την πολιτική ηγεσία και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν μπορούν να προχωρήσουν σε καμία εκτίμηση ή δέσμευση.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισαν ότι: «Τα ποσά τις Ενιαίας και Εξισωτικής ενίσχυσης είναι απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση των κτηνοτρόφων ειδικά σε μία περίοδο που το κόστoς παραγωγής και η συνεχώς αυξανόμενη επαχθής φορολογία έχουν «γονατίσει» τους παραγωγούς. Η καταγραφή και το νοικοκύρεμα των χαρτών αγροτεμαχίων, βοσκοτόπων και δασών είναι απαραίτητη, αλλά η διαδικασία για να είναι ωφέλιμη πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της τους παραγωγούς και τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα της χώρας.

Λύση στο αδιέξοδο της ελληνικής οικονομίας χωρίς ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα δεν μπορεί να υπάρξει και η ανασυγκρότηση αυτή απαιτεί την προστασία των παραγωγών, αλλά και την προστασία της δημόσιας αγροτικής γης από το γενικό ξεπούλημα που επιχειρεί η κυβέρνηση» κατέληξαν οι βουλευτές.

ΕΛΓΑ: 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

elga

koukos

Την Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013, ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.631 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών για τα έτη 2012 και 2013.

Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε ελιές, εσπεριδοειδή και κηπευτικά και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια στους νομούς:
Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλης, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδος Φλωρίνης. Φωκίδος, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.

ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ

IMG_4279

 

 

Γίνεται γνωστό ότι με την επίσημη έναρξη της αποστακτικής περιόδου από: 30-9-2013 έως και 29-11-2013 για το τρέχον έτος, οι αμπελοκαλλιεργητές  του Δήμου Πέλλας, οι οποίοι έχουν κάτω από 1 στρέμμα αμπέλι, και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή (για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου), βάση του άρθρου 7, παρ. 3/ε του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281Α’/18-12-2001), ώστε να μπορέσουν να αποστάξουν τα στέμφυλα τους, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων που ανήκουν και απαραίτητα να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα:

1)ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ , όπως:

α) Άδεια Αμπελουργικού Μητρώου ή

β) Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ή δήλωση ΟΣΔΕ ) στην οποία εμφανίζεται το αμπέλι

γ) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την κατοχή του αμπελιού.

2) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

3) ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ).

Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου.

Η αίτηση χωρίς φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου θα γίνεται μόνο με εξουσιοδότηση  υπογεγραμμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο

Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού Και Ανάπτυξης, του Δήμου Πέλλας στην Διεύθυνση: Μητροπόλεως 31 καθώς και στα τηλέφωνα :23823-52221/23.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ 43.799 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

alefta

Όπως ανακοινώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το Εθνικό πλαίσιο ελέγχων, στάλθηκαν προς πληρωμή στην αρμόδια τράπεζα Πειραιώς, 43.799 συνολικά δικαιούχοι Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών, με το συνολικό ποσό των 7.021.139,62 Ευρώ, που αφορούν υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2013.Στο μεταξύ στις 24/9/2013 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:

 1. Οδοιπορικά Επιχειρηματικού Προγράμματος Αλιείας σε 3 δικαιούχους και ποσό 539,67 €
 2. Μέτρο 112 Νέοι Αγρότες του ΠΑΑ 2007-2013 σε 60 δικαιούχους και ποσό 250.875 €
 3. Μέτρο 221 Δάσωση γεωργικών γαιών του ΠΑΑ 2007-2013 σε 25 δικαιούχους και ποσό 6.860,21 €

ΣΕΚ: ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩ

xorafi2

Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, απέστειλε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), σχετικά με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Στην επιστολή του ο ΣΕΚ, ζητά από το αρμόδιο υπουργείο να ανακληθεί άμεσα κάθε μέτρο για φορολόγηση των βοσκότοπων των αγροτεμάχιων και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Αναφέρει επίσης ότι το νομοσχέδιο αυτό θα αποτελέσει την «ταφόπλακα» για την κτηνοτροφία της χώρας.

Αναλυτικά η επιστολή του ΣΕΚ αναφέρει:

Κύριε Υπουργέ,

Η άδικη και παράλογη φορολογική επιδρομή στην παραγωγική βάση της κτηνοτροφίας, τα μοναδικά εργαλεία παραγωγής των αγροτών και των κτηνοτρόφων δηλαδή τους βοσκότοπους, τα αγροτεμάχια και τους στάβλους, θα αποτελέσει και την «ταφόπλακα» για την κτηνοτροφία της χώρας.

Έχουμε ήδη περιγράψει πολλές φορές τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία και το μέγεθος της κρίσης στον κλάδο σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία.

Ωστόσο δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ούτε να συγκινείται η κυβέρνηση για την κατάρρευση ενός ολόκληρου κλάδου στον οποίο:

 • Η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος μειώνεται ανησυχητικά τα τελευταία χρόνια ( μείωση κατά 92.000 τόνους σε διάστημα δύο ετών).
 • Συνεχής είναι μείωση της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος και αντίστοιχες μειώσεις σημειώνονται και στα άλλα ζωικά προϊόντα.
 • Πάνω από 15.000 χιλιάδες κτηνοτρόφοι εγκατέλειψαν το επάγγελμά τους ενώ πολλοί είναι στα όρια της εγκατάλειψης.
 • Μεγάλη πληγή παραμένει το έλλειμμα στο αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο. Οι εισαγωγές κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων συνεχίζουν να πλησιάζουν αθροιστικά στο ύψος των 2 δισ. ευρώ περίπου.

Η φορολογία των αγροτεμαχίων των βοσκοτόπων και των στάβλων, θα αποτελέσει δίχως αμφιβολία, τη, χαριστική βολή για την εξόντωση της κτηνοτροφίας και οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές όχι μόνο για εμάς τους κτηνοτρόφους αλλά για την ίδια τη χώρα.
Να υπενθυμίσουμε ότι τα κτηνοτροφικά κτίσματα έχουν εξαιρεθεί για συγκεκριμένους λόγους από το χαράτσι για να μην επιβαρυνθεί η κτηνοτροφία.
Η καταστροφική εφαρμογή της φορολόγησης της παραγωγικής βάσης της κτηνοτροφίας, σε συνδυασμό με το πλήθος των μέτρων που επιβάλατε εις βάρος των αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν υποστεί συνολική ετήσια αφαίμαξη παραπάνω από 2 δις, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε:

 • Αύξηση του ήδη υψηλού κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων.
 • Περαιτέρω μείωση της αγροτικής παραγωγής.
 • Αθρόες εισαγωγές κτηνοτροφικών προϊόντων για την κάλυψη της ζήτησης - συνεχής επιβάρυνση του αγροτικού εμπορικού ισοζυγίου.
 • Υπονόμευση της ήδη απαράδεκτα χαμηλής διατροφικής αυτάρκειας της χώρας σε κρίσιμα και βασικά προϊόντα διατροφής, όπως το κρέας και το γάλα.

Ας σταματήσει επιτέλους η καταστροφική πολιτική για την κτηνοτροφία.

Ζητάμε από την κυβέρνηση:

Να ανακαλέσει άμεσα κάθε μέτρο για φορολόγηση των βοσκότοπων των αγροτεμάχιων και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (μαντριά, βουστάσια χοιροστάσια πτηνοθάλαμοι).
Σε διαφορετική περίπτωση θα βρείτε απέναντί σας σύσσωμο τον κτηνοτροφικό κόσμο σε ένα δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή μας και για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της χώρας.

Pages