....

Αγροτικά

OΙ 13 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΟ ΤΣΕΚ Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

PROBATAOι 13 λόγοι που σου έκοψε το τσεκ ο ΟΠΕΚΕΠΕ στον έλεγχο

Τα αλληλοεπικαλυπτόμενα και τα μη ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια ή στάβλοι είναι οι συχνότερες αιτίες που μένει εκτός πληρωμών κάποιος δικαιούχος ενιαίας ενίσχυσης και τότε εμφανίζεται στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ ένας κωδικός αριθμός αντίστοιχος του προβλήματος που έχει προκύψει κατά τη διαδικασία των διασταυρωτικών ελέγχων.

Το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αρκετά δυσνόητο για τους δικαιούχους, με αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη διόρθωση του ΟΣΔΕ.

Πρόκειται για ένα κρυπτογραφημένο σύστημα, αρκετά δυσνόητο για τους δικαιούχους ενίσχυσης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διορθώσουν εγκαίρως τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, αφού απευθύνεται μόνο σε όσους ξέρουν πολύ καλά τους γραφειοκρατικούς κώδικες των δημόσιων οργανισμών.

Με δεδομένο, μάλιστα, το γεγονός ότι η εγκύκλιος που όριζε το πώς θα γίνονται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι δημοσιεύτηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη «Διαύγεια» ελάχιστες μέρες πριν ξεκινήσει η κατάρτιση των καταστάσεων πληρωμής (22 Οκτωβρίου), ήταν επόμενο οι αδικημένοι να μην έχουν περιθώριο αντίδρασης πριν την ημερομηνία πίστωσης της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης (1 Νοεμβρίου).

Όπως προκύπτει, πάντως, από το έγγραφο που δημοσιεύει το Agronews, οι 13 αιτίες που αναγράφονται ως αιτιολογία απόρριψης από την προκαταβολή του τσεκ (με τον κωδικό τους) είναι οι εξής:

 

petkos_agras51001 Μη ψηφιοποιημένο αγροτεμάχιο
51002 Μη ψηφιοποιημένος στάβλος
51100 Συνιδιοκτησία με διαφορετική ψηφιοποιηθείσα έκταση και ίδιο 13ψηφιο
51300 Αγροτεμάχια με ίδιο 13ψήφιο κωδικό, δηλωμένα ως συνιδιοκτησία με διαφορετική ολική δηλωθείσα έκταση
51400 Αγροτεμάχια με ίδιο 13ψήφιο κωδικό τα οποία δεν επικαλύπτονται
53101 Επικαλυπτόμενα αγροτεμάχια
53102 Επικαλυπτόμενες σταβλικές εγκαταστάσεις
54101 Μη επιλέξιμα Αγροτεμάχια
55101 Συνολική δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση συνιδιοκτησιών μεγαλύτερη από την δηλωθείσα ολική έκταση
57101 Έκταση ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου μικρότερη από τη δηλωθείσα εκτός ορίων ανοχής
58101 Έκταση ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα εκτός ορίων ανοχής
59001 Υπέρβαση επιλέξιμης έκτασης ενότητας
59004 Αγροτεμάχιο με λάθος εντοπισμό μετά από επιτόπιο έλεγχο

 

Επίσης, τα στοιχεία των αιτήσεων των παραγωγών διασταυρώθηκαν με τις παρακάτω βάσεις δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή:

- το αρχείο του ΚΕΠΥΟ για την ταυτοποίηση των γεωργών

- το αρχείο του τραπεζικού ιδρύματος για την ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασμών

- το αρχείο των πρόωρα συνταξιοδοτηθέντων γεωργών και των συζύγων τους

- το αρχείο των διεγραφέντων διαδόχων δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότησης

- το αρχείο των διαδόχων δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό

- το αρχείο των απενταχθέντων από το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών

- τα αρχεία κυρώσεων στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης προηγούμενων ετών

- τα αρχεία δικαιούχων στα πλαίσια εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος


Βρείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

KΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΟΚΕ

OKE_LOGO

 

Kατά του φόρου στα αγροτεμάχια των αγροτών τάσσεται η ΟΚΕ

Επιβαρύνσεις που μπορούν να πλήξουν σε δυσβάσταχτο βαθμό το αγροτικό εισόδημα «κρύβει» το κυβερνητικό σχέδιο για τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων, σύμφωνα με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε ανάλυσή της και επιμέρους παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου που δόθηκε σε δημοσιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η ΟΚΕ σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων και των παραγωγικών εγκαταστάσεων που αυτά περιλαμβάνουν, εκείνων, τουλάχιστον, που ανήκουν σε επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (νόμος 3874/2010 για το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, όπως αργότερα εξειδικεύθηκε)».

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η ΟΚΕ:

 

 • από τη συνολική επιλέξιμη έκταση που δηλώθηκε κατά το 2012 από αγρότες-δικαιούχους άμεσων ενισχύσεων, που ανέρχεται σε 55 εκατ. στρέμματα, ποσοστό 50% περίπου αφορά σε εκτάσεις βοσκοτόπων (27 εκατ. στρέμματα), οι οποίες, όπως είναι γνωστό, σχεδόν στο σύνολό τους (κατά 95% και πλέον) είναι δημόσιες εκτάσεις, που ενεργοποιούν δικαιώματα (άμεσες ενισχύσεις) αξίας που υπερβαίνει το ύψος των 380 εκατ. ευρώ ετησίως. Πρόκειται συνεπώς για εκτάσεις που δεν μπορούν να φορολογηθούν και οι οποίες κατά ποσοστό 80% και πλέον βρίσκονται σε ορεινές-μειονεκτικές περιοχές, αποτελώντας τη βάση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας της χώρας.
 • το μεγαλύτερο μέρος των αγροτεμαχίων των επαγγελματιών αγροτών αφορούν σε ενοικιαζόμενες εκτάσεις. Σύμφωνα με τα διατιθέμενα στοιχεία, στους επαγγελματίες αγρότες, που αποτελούν το 37% περίπου (282.497 αγρότες κατά το 2012) του συνόλου των αγροτών-δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων, το μεγαλύτερο μέρος του πλήθους των επιλέξιμων αγροτεμαχίων τους, κατά ποσοστό 56% περίπου, αφορά σε μισθωμένες καλλιέργειες, οι οποίες μάλιστα καλύπτουν το 77% (31,12 εκατ. στρέμματα) της συνολικής δηλούμενης έκτασης. Συνεπώς στην περίπτωση κατά την οποία φορολογηθούν οι εκτάσεις αυτές, η επιβάρυνση που θα προκύψει είναι βέβαιο ότι θα έχει ως συνέπεια την κατάρρευση του αγροτικού εισοδήματος, μια και θα μετακυλιστεί στους αγρότες παραγωγούς.
 • μεγάλο μέρος των επιλέξιμων εκτάσεων των επαγγελματιών αγροτών αφορά σε βοσκότοπους. Πραγματικά, από το σύνολο της δηλωθείσας επιλέξιμης έκτασης των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (40,8 εκατ. στρέμματα) ποσοστό της τάξεως του 48% αναφέρεται σε εκτάσεις βοσκοτόπων. Σημειώνεται επίσης ότι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αποτελούν το κορμό της κτηνοτροφικής παραγωγής της χώρας, μια και εκτρέφουν το 84% του ζωικού κεφαλαίου τόσο στην αιγοπροβατοτροφία - που αποτελεί κλάδο με σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα, όσο και στην αγελαδοτροφία.

sapountzisΝα μη φορολογηθούν ως οικόπεδα τα εντός σχεδίου καλλιεργούμενα αγροτεμάχια

 

Επιπλέον, τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εντός ζώνης και οικισμού τα οποία καλλιεργούνται από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες πρέπει να έχουν την αντιμετώπιση των υπόλοιπων αγροτεμαχίων και όχι των οικοπέδων, για όσο διάστημα καλλιεργούνται.

 

Οι κατ’ άρθρον παρατηρήσεις της ΟΚΕ

 

Άρθρο 2
Υποκείμενο του φόρου

παρ.2, εδάφιο η

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι τα τρία έτη (3) που προβλέπονται είναι πολύ μικρό διάστημα σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες και προτείνει να αυξηθούν σε π.χ. δέκα έτη. Επιπλέον, θα πρέπει να προστεθεί και η περίπτωση για ακίνητο το οποίο ο εργολάβος έχει ανεγείρει σε ιδιόκτητο οικόπεδο.

Επομένως, η παρ.2, εδάφιο η προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «η) Ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί δεν έχει μεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα είχε υποδείξει, ή έχει ανεγείρει σε ιδιόκτητο οικόπεδο, εφόσον έχουν παρέλθει δέκα (10) έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχει εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των δέκα αυτών ετών από τον εργολάβο».

Άρθρο 3
Απαλλαγές από τον ΕΝΦΑ

Ισχύουν όσα έχουν ειπωθεί στη Γενική Αξιολόγηση, δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (μακροχρόνια ανέργους, αμέα, άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας κλπ), καθώς και απαλλαγή της 1ης κατοικίας μέχρι κάποιου ποσού αντικειμενικής αξίας.

Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλέπονται μειωμένοι συντελεστές για τα ακίνητα που δεν αποδίδουν κανένα εισόδημα, για τα μη ηλεκτροδοτούμενα, για τα αγροτεμάχια που δεν αξιοποιούνται, καθώς και για τα διατηρητέα και ιστορικά κτίρια.

παρ.1, εδάφιο ε

Προτείνεται να προστεθούν τα Εργατικά Κέντρα και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν.

Επίσης, βάσει των παραπάνω, η Ο.Κ.Ε. προτείνει την προσθήκη εδαφίων θ και ι ως εξής:

παρ.1, εδάφιο θ

Προτείνεται η απαλλαγή, ή η ύπαρξη μηδενικού φορολογικού συντελεστή, για ακίνητο της πρώτης κατοικίας μέχρι κάποιου ποσού αντικειμενικής αξίας.

Άρθρο 4

Υπολογισμός του φόρου
παρ.4, εδάφιο α

«Γήπεδο το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού (οικόπεδο) εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με ……»

Προτείνεται να διαγραφεί «ή οικισμού (οικόπεδο)» και να μεταφερθεί στην παράγραφο 5.

παρ. 5

Βάσει της προηγούμενης παρατήρησης, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «5. Για γήπεδα τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού (οικόπεδο), ο ΕΝ.Φ.Α. προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που….»

Άρθρο 5

Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης

Προβλέπεται ότι σε κάθε μεταβολή κατόχου του ακινήτου εντός του έτους, ο φορολογούμενος "υποχρεούται" να υποβάλει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα μεταβολής και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Η Ο.Κ.Ε. εκτιμά ότι η προθεσμία του μήνα η οποία ορίζεται για την δήλωση των μεταβολών στο Ε9 είναι πολύ μικρή. Κρίνεται σκόπιμο να αντικατασταθεί η λέξη "υποχρεούται" με τη λέξη "προαιρετικά" να υποβάλει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα μεταβολής και "υποχρεωτικά" εντός 2μήνου του επομένου έτους, αντί της προβλεπόμενης την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 6

Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η παράμετρος της μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, υπό τις παρούσες συνθήκες, καθιστά τη συγκεκριμένη διάταξη μη εφαρμοστέα.

Άρθρο 8

Συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Η Ο.Κ.Ε. προτείνει οι βεβαιώσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων να παρέχονται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 9

Εξόφληση φόρου
Η Ο.Κ.Ε. προτείνει να επανέλθει η δυνατότητα εκχώρησης ακίνητων προς το δημόσιο, με πλήρη συμψηφισμό της αντικειμενικής αξίας με φόρους.

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

«ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ» ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Η ΈΝΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

MHLA

 

«Ατμομηχανή» για τα κηπευτικά η Ένωση Ομάδων Παραγωγών Ελλάδας

 

Τις πιο δραστήριες εξαγωγικές δυνάμεις του τομέα οπωροκηπευτικών θα συγκεντρώσει η κυοφορούμενη Ένωση Ομάδων Παραγωγών Ελλάδας, που δημιουργείται από 13 οργανώσεις από τη Λακωνία μέχρι την Καβάλα, όπως αποκαλύπτει το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 9 Νοεμβρίου. Αφορμή για το εγχείρημα τα «κουρασμένα» θεσμικά όργανα.

Τις επόμενες μέρες, 13 οργανώσεις από τη Λακωνία ως την Καβάλα θα συγκεντρωθούν για να συντάξουν το καταστατικό της ΕΟΠΕ.

koukos2Στον θεσμό των Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών βρίσκει πλέον την έκφραση των διεκδικήσεών του το έντονα παραγωγικό και εξαγωγικό κομμάτι της ελληνικής γεωργίας. Τις επόμενες μέρες, 13 οργανώσεις από τη Λακωνία μέχρι την Καβάλα θα συγκεντρωθούν για να συντάξουν το καταστατικό της ΕΟΠΕ ( Ένωση Ομάδων Παραγωγών Ελλάδας). Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της οργάνωσης έχει ο Χρήστος Γιαννακάκης, επί χρόνια γενικός διευθυντής στην ΑΛΜΜΕ και νυν σύμβουλος στον Α.Σ. Βέροιας Venus Growers και έχει στο πλευρό του τις πιο δραστήριες εξαγωγικές δυνάμεις του χώρου.

H αφορμή για την ίδρυση της ΕΟΠΕ είναι η πολιτική του υπουργείου όσον αφορά το θέμα της ασφάλισης των φρούτων και κηπευτικών (μέσω ΕΛΓΑ) και της εμπορίας-αποθήκευσής τους. Με έγγραφο που συνέταξε ο συντονιστής της προσπάθειας, δικηγόρος και βιοκαλλιεργητής ακτινιδίων από την Καβάλα, Κωνσταντίνος Αγγελίδης, πέντε ομάδες έχουν ζητήσει εδώ και μήνες από τον ΕΛΓΑ και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα ενίσχυσης αντιχαλαζικών διχτυών τις ακτινιδιές, ώστε να μην χρειάζεται να πληρώνουν κάθε χρόνο περίπου 3,7 εκατ. ευρώ για ασφάλιση στον Οργανισμό.

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020»

NEA_KAPΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Η Βουλευτής Πέλλας ΠΑΣΟΚ κ. Θεοδώρα Τζάκρη και η
ΠΑΣΕΓΕΣ σας προσκαλούν στην Ημερίδα με θέμα:

 

«Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020»

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

9:00 π.μ. Γιαννιτσά

Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου Δήμου Πέλλας

(Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντιστάσεως, έναντι Δημαρχιακού Μεγάρου)

 

 

09:00 - 09:30

Προσέλευση – εγγραφές συμμετεχόντων

 

 

09:30 - 09:45

Χαιρετισμός - Εναρκτήρια Ομιλία του Προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζανέτου Καραμίχα

Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΑΣ Γιαννιστών κ. Γιάγκου Νικόλαου

 

 

09:45 - 10:05

Θέσεις και προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ: Σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων

κ. Γιάννης Κολυβάς, Προϊστάμενος Γραφείου Βρυξελλών της ΠΑΣΕΓΕΣ

 

 

10:05 - 10:25

Νέα ΚΑΠ 2014-2020: Κλειδί για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

 

κ. Τάκης Πεβερέτος, Πρόεδρος ΣΕΚ και μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ

 

 

10:25-10:45

Ερωτήσεις – Συζήτηση

10:45 – 11:25

Διάλειμμα – Συνέντευξη Τύπου

 

11:25 – 11:45

Προτεραιότητες πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη

κ. Μιχάλης Σμύρης, Προϊστάμενος ΥΟΠΑ της ΠΑΣΕΓΕΣ

 

 

11:45 – 12:05

Η αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2014. Συλλογικές δράσεις - Διεπαγγελματικές συμφωνίες

κ. Ντίνος Μπλιάτσιος, Γεωπόνος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της «Γεωργική Ανάπτυξη ΑΕ»

 

12:05 - 13:00

Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

13:00 

Ελαφρύ Γεύμα

ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

GKISEΜόνο με τη συγκατάθεση των αγροτών η δέσμευση επιδοτήσεων από τρίτους

Άλλο….μονοπάτι ακολουθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι για να διαφυλάξουν τις άμεσες ενισχύσεις τους από δημόσιο, οργανισμούς, δήμους και οποιοδήποτε άλλο «μπαίνει» στους τραπεζικούς λογαριασμούς και «σηκώνει» χρήματα: Επιχειρούν να δεσμεύσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αξιοποιώντας το λεγόμενο «ακατάσχετο» των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Πιο συγκεκριμένα αξιοποιούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία σύμφωνα με την οποία η ενιαία ενίσχυση  είναι άμεση ενίσχυση, αποδίδεται απευθείας στα φυσικά πρόσωπα και ουδείς έχει το δικαίωμα να παρέμβει, παρά μόνο μετά από εκχώρηση των ίδιων των δικαιούχων. (Μετά από έγγραφη εκχώρηση, στους λογαριασμούς θα μπορούν να «μπαίνουν» οι τράπεζες για δόσεις δανείων, ο ΕΛΓΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές και οι Ενώσεις για αγροεφόδια που αγοράστηκαν «βερεσέ»).

Άλλωστε ο επίτροπος Γεωργίας κ. Τσιόλος που επισκέφθηκε πρόσφατα τη χώρα μας ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα αυτά καταλήγουν αποκλειστικά και μόνο στους δικαιούχους παραγωγούς. Μάλιστα ο κ. Τσιόλος αρνήθηκε ακόμα και το ενδεχόμενο ο ΟΓΑ να «βάζει χέρι» στις επιδοτήσεις των αγροτών. «Άλλο τι λέει η τρόικα, άλλο τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι σαφής, οι άμεσες ενισχύσεις καταλήγουν πάντα στους δικαιούχους» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιόλος.

Στο μεταξύ η ελληνική νομοθεσία πιθανόν «αφήνει παράθυρο» ώστε να εισπράττουν και τρίτοι χρήματα από τους λογαριασμούς των δικαιούχων επιδοτήσεων παρά την άρνηση των παραγωγών! Νομικοί κύκλοι σχολιάζουν ότι πράγματι υπάρχει το ακατάσχετο των χρημάτων των αγροτικών επιδοτήσεων, μέχρι όμως την κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα. Με λίγα λόγια, λένε δικηγόροι, όσο τα χρήματα των επιδοτήσεων βρίσκονται στα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ουδείς μπορεί να τα πειράξει. Όταν όμως καταβληθούν στους λογαριασμούς, σύμφωνα πάντα με δικηγόρους, είναι δυνατόν να κατασχεθούν!

Δεν αποκλείεται δηλαδή η ελληνική νομοθεσία να έρχεται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό δίκαιο!

Ανησυχίες από δικαιούχους
Οι δικαιούχοι επιδοτήσεων ανησυχούν μπροστά στο ενδεχόμενο «να βάλουν χέρι» στους λογαριασμούς τους το δημόσιο, ο ΟΓΑ και οι δήμοι, όταν θα καταβληθεί το υπόλοιπο 50% των επιδοτήσεων, δηλαδή τις ημέρες των γιορτών. Έτσι, προσπαθούν να λάβουν από τώρα τα μέτρα τους. «Χρειάζεται να το ψάξουν με τις τράπεζες τους, να δεσμεύσουν τους λογαριασμούς τους για να μην μπορεί κανείς να μπει μέσα να πάρει χρήματα. Οι άνθρωποι που πήραν λιγότερα χρήματα από αυτά που δικαιούνται, πρέπει να το ψάξουν. Όλοι έχουν κοντά τους τις αγροτικές οργανώσεις για να τους βοηθήσουν» υπογραμμίζει ο συνδικαλιστής από το χώρο της κτηνοτροφίας Βασίλης Σμπώκος.

Κρατήσεις στην ενιαία από Ενώσεις
Στο μεταξύ, αν όχι όλες, σχεδόν όλες οι συνεταιριστικές οργανώσεις (πρώην Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών) της Κρήτης έκαναν κρατήσεις από τις επιδοτήσεις όπως φάνηκε στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών που εμφανίζονται στα βιβλιάρια. Συνήθως οι κρατήσεις κυμαίνονται από 20 έως 100 ευρώ.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις αρμόδιοι παράγοντες Ενώσεων υποστήριξαν  ότι η κίνηση αυτή είναι «απολύτως νόμιμη». Όπως ισχυρίζονται υπηρεσιακοί παράγοντες  η διαδικασία της ενεργοποίησης πράγματι γίνεται δωρεάν. Πέραν αυτής όμως οι υπηρεσίες των Ενώσεων παρέχουν τις υπηρεσίες για μια σειρά θέματα όπως οι διορθώσεις στις αιτήσεις, η υπαγωγή στο μητρώο, η διερεύνηση και η επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί μέχρι να εισπράξουν τα χρήματα τους. Υπάρχουν δικαιούχοι που πάνε αρκετές φορές στις συνεταιριστικές οργανώσεις που ανήκουν, μέχρι να λύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τη πληρωμή των επιδοτήσεων τους.

Οι υπηρεσιακοί παράγοντες των Ενώσεων δεν φαίνεται να πείθουν αρκετούς παραγωγούς που προετοιμάζονται να αξιοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο για να μην τους γίνονται παρακρατήσεις. Ήδη ο συνεταιρισμός Παναγιάς έστειλε σχετικό εξώδικο στην Ένωση Ηρακλείου με το οποίο την καλεί να επιστρέψει άμεσα τα ποσά που παρακράτησε. Εξώδικα προετοιμάζονται να στείλουν στην ΕΑΣΗ και άλλες αγροτικές οργανώσεις. Από την πλευρά της η ΕΑΣ υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για παρακρατήσεις των επιδοτήσεων αλλά για «έκτακτη εισφορά» των συνεταίρων που επιθυμούν να βοηθήσουν οικονομικά τη συνεταιριστική οργάνωση.

 

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr/

ΤΟ 2014 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ

MHLA

 

Του χρόνου συνολική αναθεώρηση του κόστους ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ

 

Πρόγραμμα για επιδότηση ασφαλίστρου μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και συμμετοχή των Ομάδων Παραγωγών στην ενίσχυση για την εγκατάσταση αντιχαλαζικών, πάλι μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, περιλαμβάνουν οι προτάσεις των υπηρεσιακών του ΕΛΓΑ για το νέο κανονισμό που ετοιμάζεται να συσταθεί το 2014.

«Ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει αναλυτικά στοιχεία ανά είδος εκμετάλλευσης κλπ. Για αυτό θα υπάρχει μια μελέτη το 2014».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή στις 5 Νοεμβρίου σχετικά με ζημιές στις τοματοκαλλιέργειες της Εύβοιας από την Tuta Absoluta, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, ανέπτυξε τις νέες πτυχές δραστηριότητας του οργανισμού και τις αλλαγές στις εισφορές που ετοιμάζονται με αντίστοιχες μελέτες.

«Με την εφαρμογή της δήλωσης καλλιέργειας - εκτροφής ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει αναλυτικά στοιχεία ανά είδος εκμετάλλευσης, ανά περιοχή, ανά ασφαλισμένο και συνεπώς, είναι εφικτός ο επαναπροσδιορισμός του ύψους του ασφαλίστρου, αλλά και της ασφαλιζόμενης αξίας των καλυπτόμενων ασφαλιστικά κινδύνων. Για το λόγο αυτό θα υπάρχει μια συγκεκριμένη μεγάλη μελέτη του χρόνου, το 2014», τόνισε ο κ. Χαρακόπουλος στη βουλή, απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγ. Αποστόλου.

Παράλληλα, «έχει ήδη εγκριθεί η εκπόνηση τριών αναλογιστικών μελετών για κινδύνους που μέχρι σήμερα δεν ασφαλίζονται, πρώτον, για την υποχρεωτική ασφάλιση της ζημιάς στην ηρτημένη παραγωγή από πυρκαγιά, δεύτερον, για την προαιρετική ασφάλιση της ζημιάς από εντομολογικές προσβολές στο βαμβάκι και τρίτον, για την προαιρετική ασφάλιση της ζημιάς από χαλάζι στην ανθοφορία στα καρποφόρα δένδρα.

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Οι σχετικές προσφορές θα κατατεθούν στον ΕΛΓΑ την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου.
Οι ομάδες εργασίες προτείνουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες μόλις χθες απεστάλησαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτές θα μελετηθούν και όσες αφορούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις θα κατατεθούν στη Βουλή προς ψήφιση.

Ενδεικτικά αναφέρω προτάσεις, όπως, πρώτον, η επιδότηση του ασφαλίστρου κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 από τα επιχειρησιακά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεύτερον, η αξιοποίηση πόρων από τα επιχειρησιακά προγράμματα για την κάλυψη του κόστους των δράσεων της ενεργητικής προστασίας, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο λογαριασμός εσόδων του ΕΛΓΑ από τις εισφορές των αγροτών και, τρίτον, η επέκταση της ενεργητικής προστασίας τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή».

Ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει τον έλεγχο και την ευθύνη είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών

«Το ασφαλιστικό σύστημα των αγροτών άλλαξε το 2010, καθώς ο Κρατικός Προϋπολογισμός έπαψε πια να καλύπτει τα ελλείμματα του ΕΛΓΑ. Η αλλαγή ήταν εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη, καθώς, πρώτον, με το παλαιό σύστημα οι εισφορές των αγροτών και ο τρόπος που έφθαναν στο Ταμείο του ΕΛΓΑ δεν επαρκούσε για την καταβολή των αποζημιώσεων, δεύτερον, οι πληρωμές των εισφορών από το σύνολο των παραγωγών δεν μπορούσαν να ελεγχθούν και τρίτον, οι κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεις έπλητταν το κύρος και την αξιοπιστία του ΕΛΓΑ. Με την αλλαγή αυτή, λοιπόν, προστατεύθηκε το σύστημα είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις εισπραχθείσες εισφορές μετά το 2011. Παράλληλα, ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει τον έλεγχο και την ευθύνη είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών που αποτελούν τα κύρια έσοδά του».

Ολοκληρώθηκε το έργο των Ομάδων Εργασίας για τη λειτουργία του ΕΛΓΑ

«Για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΓΑ, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών από τον Οργανισμό είχα ζητήσει από τη Διοίκηση να προχωρήσει στη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας, οι οποίες ολοκλήρωσαν το έργο τους και κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Οι προτάσεις αυτές συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ και υιοθετήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους με πλειοψηφία».

Για πρώτη φορά ο ΕΛΓΑ έχει στοιχεία για τις εκμεταλλεύσεις λόγω της δήλωσης καλλιέργειας-εκτροφής

«Με την εφαρμογή της δήλωσης καλλιέργειας-εκτροφής ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει αναλυτικά στοιχεία ανά είδος εκμετάλλευσης, ανά περιοχή, ανά ασφαλισμένο και συνεπώς, είναι εφικτός ο επαναπροσδιορισμός του ύψους του ασφαλίστρου, αλλά και της ασφαλιζόμενης αξίας των καλυπτόμενων ασφαλιστικά κινδύνων. Έτσι θα υπάρχει μια μεγάλη μελέτη του χρόνου, το 2014».

Τρεις αναλογιστικές μελέτες για κινδύνους που σήμερα δεν ασφαλίζονται

«Έχει ήδη εγκριθεί η εκπόνηση τριών αναλογιστικών μελετών για κινδύνους που μέχρι σήμερα δεν ασφαλίζονται:
1.    Για την υποχρεωτική ασφάλιση της ζημιάς στην ηρτημένη παραγωγή από πυρκαγιά,
2.    Για την προαιρετική ασφάλιση της ζημιάς από εντομολογικές προσβολές στο βαμβάκι και
3.    Για την προαιρετική ασφάλιση της ζημιάς από χαλάζι στο στάδιο της ανθοφορίας στα καρποφόρα δένδρα.
Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Οι σχετικές προσφορές θα κατατεθούν στον ΕΛΓΑ την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου».

Βελτιώνουμε το θεσμικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ

«Οι Ομάδες Εργασίας προτείνουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες μόλις χθες απεστάλησαν στο ΥπΑΑΤ. Αυτές θα μελετηθούν και όσες αφορούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις θα κατατεθούν στη Βουλή προς ψήφιση. Ενδεικτικά αναφέρω προτάσεις όπως:

•    Η επιδότηση του ασφαλίστρου κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΥπΑΑΤ,

•    Η αξιοποίηση πόρων από τα επιχειρησιακά προγράμματα για την κάλυψη του κόστους των δράσεων της ενεργητικής προστασίας, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο λογαριασμός εσόδων του ΕΛΓΑ από τις εισφορές των αγροτών και

•    Η επέκταση της ενεργητικής προστασίας τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή.
Σε κάθε περίπτωση, στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση του πλαισίου της αγροτικής ασφάλισης στην πατρίδα μας».

Ο ΕΛΓΑ διενήργησε άμεσα επισημάνσεις στις καλλιέργειες τομάτας στην Εύβοια

«Πράγματι, στις καλλιέργειες τομάτας στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας υπήρξαν έντονες φυτοπαθολογικές προσβολές, κυρίως εντομολογικές, αλλά και ιολογικές, με συνέπειες στην παραγωγή. Συγκεκριμένα για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε τοματοκαλλιέργειες στην τοπική κοινότητα Στροπώνων της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Δύστου το υποκατάστημα ΕΛΓΑ Αθηνών διενέργησε άμεσα επισημάνσεις από τις οποίες διαπιστώθηκαν σοβαρές προσβολές από το λεπιδόπτερο tuta absoluta, το οποίο και την περσινή καλλιεργητική περίοδο είχε προκαλέσει ζημιές σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας.
Οι ζημιές που προκάλεσε το έντομο επέφεραν μείωση στην αναμενόμενη παραγωγή που σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Οργανισμού ανέρχεται σε ποσοστό 60% με 65% στους Στρόπωνες, 40% με 45% στο Δύστο και στη Λίμνη, ενώ στην περιοχή της Ιστιαίας οι ζημιές είναι σχετικά περιορισμένες».

Η ΔΑΟΚ Εύβοιας είχε ενημερώσει τους παραγωγούς για τον εντομολογικό
κίνδυνο

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι, επειδή η εμφάνιση του εντόμου ήταν ήδη γνωστή από την περσινή καλλιεργητική περίοδο, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Εύβοιας στις 5 Ιουνίου εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με την οποία ενημέρωνε τους παραγωγούς για τον κίνδυνο σοβαρών ζημιών αν δεν λάβουν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης του εντόμου. Η ΔΑΟΚ συνιστούσε ένα συνδυασμό προληπτικών καλλιεργητικών και βιολογικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εντόμων, καθώς και τη χρησιμοποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον, αλλά και στους ωφέλιμους οργανισμούς. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από επτά φυτοπαθολογικά σκευάσματα με οριστική έγκριση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου εντόμου».

Ο ΕΛΓΑ δεν καλύπτει ζημιές από φυτοπαθολογικές προσβολές - ιώσεις

«Δυνατότητα αποζημίωσης για τις ζημιές από φυτοπαθολογικές προσβολές και ιώσεις δεν προβλέπεται στον υφιστάμενο Κανονισμό ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Η ένταξή τους στις ασφαλιστικές καλύψεις προϋποθέτει την ενεργοποίηση της προαιρετικής ασφάλισης και αναλογιστικές μελέτες».

Ο ΕΛΓΑ επιτελεί σημαντικό έργο στην αγροτική ασφάλιση
«Αναφερθήκατε σε κινδύνους εισόδου του ιδιωτικού τομέα στο χώρο της γεωργικής ασφάλισης. Και σήμερα δεν εμποδίζει κανείς τον ιδιωτικό τομέα να ασχοληθεί με τη γεωργική ασφάλιση. Το ότι δεν το κάνει, δείχνει ότι ο ΕΛΓΑ, παρά τις αδυναμίες του και παρά τη σκληρή κριτική που κατά καιρούς και εσείς ασκείτε, επιτελεί σημαντικό έργο στην ασφάλιση των αγροτών και των κτηνοτρόφων».

Φυτοπαθολογικές ζημιές δεν καλύπτονται από ΠΣΕΑ
«Δυστυχώς, οι φυτοπαθολογικές ζημιές δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ΠΣΕΑ, καθώς η ένταξη σε τέτοια προγράμματα σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων προϋποθέτει ότι η ζημιά οφείλεται σε θεομηνίες ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης.

Άλλωστε, προκειμένου να τεκμηριωθεί η σοβαρότητα των ζημιών για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΠΣΕΑ, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι προσβολές αυτές έχουν αποκτήσει επιδημικό χαρακτήρα, δεν περιορίζονται δηλαδή σε μία Περιφερειακή Ενότητα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υπάρχει» .

Ο ΕΛΓΑ θα αποζημιώσει τις ζημιές από βροχοπτώσεις

«Σύμφωνα με τα στοιχεία των σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο ορεινός όγκος της Δίρφης επλήγη από βροχοπτώσεις στις 2, 3 και 4 Οκτωβρίου και καταγράφηκαν ζημιές σε καλλιέργειας τομάτας, αλλά και σε άλλα κηπευτικά. Δεδομένου, μάλιστα, ότι το επόμενο διάστημα επικράτησε ηλιοφάνεια και σχετικά αυξημένες θερμοκρασίες, οι επιπτώσεις στην παραγωγή ήταν εντονότερες.

Για αυτές τις ζημιές, που σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ αποζημιώνονται, διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν 55 δηλώσεις. Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί και εντός του Νοεμβρίου θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς, εφόσον φυσικά είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Καλό είναι, λοιπόν, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο πώς θα αποζημιωθούν οι ζημιές από τις βροχοπτώσεις, αίτιο που καλύπτεται από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ».

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσία του, γιατί απ’ ό,τι φαίνεται θα είναι η μοναδική. Ας μας δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω. Εξάλλου θα ασχοληθούμε μ' αυτόν το χώρο που αυτή την περίοδο ειδικά βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση.

Κύριε Υπουργέ, ασφαλώς και γνωρίζετε ότι στο Νομό Εύβοιας στις καλλιέργειες τομάτας -και συγκεκριμένα στις περιοχές Στρόπωνες, Δύστο και Μαντούδι- εμφανίστηκε μία εξωγενής φυτοπαθολογική προσβολή, όπου οι ψεκασμοί και όλα τα προστατευτικά μέτρα που πήραν οι παραγωγοί δεν προσέφεραν καμία προστασία.

Όμως, η ολοκληρωτική καταστροφή σε αυτές τις περιοχές επήλθε από τις έντονες βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου. Έτσι, οι τομάτες που είχαν περισώσει οι παραγωγοί, οι καλλιεργητές πάνω στα φυτά λίγο πριν τη συλλογή τους καταστράφηκαν με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κανένα εισόδημα και να έχουμε ολοκληρωτική καταστροφή.
Το γεγονός αυτό για τις Στρόπωνες διαπιστώθηκε όντως από αρμόδια κλιμάκια του ΕΛΓΑ που επισκέφτηκαν την περιοχή. Βέβαια, η τεκμηρίωση της ζημιάς πρέπει ήδη να έχει γίνει –εσείς το ξέρετε, εγώ δεν το γνωρίζω- και οπωσδήποτε ξεπερνά το απαιτούμενο όριο για την ένταξή τους σε καθεστώς ενισχύσεων.

Ανάλογη ζημιά, όμως, έχει γίνει και στις περιοχές Μαντουδίου και Δύστου. Εκεί όφειλαν οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ –δυστυχώς, δεν το έκαναν- να επισκεφτούν και να τεκμηριώσουν τις ζημιές που ασφαλώς δεν είναι μόνο φυτοπαθολογικές. Μπορούσαν δηλαδή ακόμη και να τεκμηριώσουν ότι οι προσβολές αυτές έχουν αποκτήσει επιδημικό χαρακτήρα, αφορούν πολύ μεγάλες περιοχές της Εύβοιας και έχουν αντίκτυπο στην οικονομία αυτών των περιοχών.

Θα σας καταθέσω σχετική εργαστηριακή εξέταση από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο που θα σας βοηθήσει. Αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη ασθένεια -για την οποία ασφαλώς δεν ευθύνονται οι παραγωγοί- δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα γνωστά θεραπευτικά μέσα.

Εξάλλου, το ζητούμενο κατώτατο όριο του 30% για να μπουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων είναι ένα δεδομένο που μπορεί να αποδειχθεί εύκολα. Πάνω σε αυτό έχει στείλει αντίστοιχη επιστολή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας –θα σας την καταθέσω και αυτή- όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ζημιές που έχουν γίνει.
Κύριε Υπουργέ, μπορεί και σε αυτήν την περίπτωση η απώλεια που είχαμε από φυτοπαθολογικά αίτια να συνδυαστεί με τις έντονες βροχοπτώσεις και με τις ζημιές που έχουν υποστεί οι συγκεκριμένες περιοχές και να καλυφθεί το σύνολο όλης της ζημιάς.

Πρόκειται για περιοχές που πραγματικά η καλλιέργεια της τομάτας είναι αυτή που τις στηρίζει και αποτελεί το μοναδικό εργαλείο απασχόλησης και εισοδήματος για τους κατοίκους και μάλιστα σε μια χρονιά όπως είναι η φετινή που οι τιμές της τομάτας έπεσαν κάτω από το 50% σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Είναι κρίμα εξαιτίας αυτής της συγκεκριμένης ζημιάς στους τόπους αυτούς οι οποίοι έχουν μια ιδιαιτερότητα -ιδιαίτερα για την ύπαιθρο Εύβοια- να αναγκαστούν οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν τη συγκεκριμένη καλλιέργεια.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Χαρακόπουλος για τρία λεπτά.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι κατά κανόνα παρόν στη διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων. Για το συγκεκριμένο θέμα σας απαντήσαμε άλλωστε και δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη γραπτή ερώτηση που είχατε καταθέσει. Επανέρχεστε και θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και σήμερα περαιτέρω διευκρινίσεις και απαντήσεις.

Πράγματι, στις καλλιέργειες τομάτας στην περιφερειακή ενότητα Ευβοίας υπήρξαν έντονες φυτοπαθολογικές προσβολές, κυρίως εντομολογικές, αλλά και ιολογικές, με συνέπειες στην παραγωγή. Συγκεκριμένα για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε τοματοκαλλιέργειες στην τοπική κοινότητα Στροπώνων της δημοτικής ενότητας Διρφύων καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Δύστου το υποκατάστημα ΕΛΓΑ Αθηνών διενέργησε άμεσα επισημάνσεις από τις οποίες διαπιστώθηκαν σοβαρές προσβολές από το λεπιδόπτερο tuta absoluta, το οποίο και την περσινή καλλιεργητική περίοδο είχε προκαλέσει ζημιές σε διάφορα σημεία της περιφερειακής ενότητας.

Οι ζημιές που προκάλεσε το έντομο επέφεραν μείωση στην αναμενόμενη παραγωγή που σύμφωνα με της επισημάνσεις του Οργανισμού ανέρχεται σε ποσοστό 60% με 65% στους Στρόπωνες, 40% με 45% στο Δύστο και στη Λίμνη, ενώ στην περιοχή της Ιστιαίας οι ζημιές είναι σχετικά περιορισμένες.

Όπως γνωρίζετε, κύριε συνάδελφε, οι ζημιές που προξενούνται από φυτοπαθολογικές προσβολές καθώς και ιώσεις δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Επιτρέψτε μου όμως να επισημάνω ότι, επειδή η εμφάνιση του εντόμου ήταν ήδη γνωστή από την περσινή καλλιεργητική περίοδο, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Εύβοιας στις 5 Ιουνίου εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με την οποία ενημέρωνε τους παραγωγούς για τον κίνδυνο σοβαρών ζημιών αν δεν λάβουν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης του εντόμου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συνιστούσε ένα συνδυασμό προληπτικών καλλιεργητικών και βιολογικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εντόμων, καθώς και τη χρησιμοποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον, αλλά και στους ωφέλιμους οργανισμούς.

Σήμερα, όπως ξέρετε, υπάρχουν περισσότερα από επτά φυτοπαθολογικά σκευάσματα με οριστική έγκριση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου εντόμου. Δυστυχώς, αυτές οι φυτοπαθολογικές ζημιές δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ΠΣΕΑ, καθώς η ένταξη σε τέτοια προγράμματα σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων προϋποθέτει ότι η ζημιά οφείλεται σε θεομηνίες ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης.
Άλλωστε, προκειμένου να τεκμηριωθεί η σοβαρότητα των ζημιών για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΠΣΕΑ, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι προσβολές αυτές έχουν αποκτήσει επιδημικό χαρακτήρα, δεν περιορίζονται δηλαδή σε μία περιφερειακή ενότητα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υπάρχει.

Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Ωστόσο, στην περιοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία των σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο ορεινός όγκος της Δίρφης επλήγη από βροχοπτώσεις στις 2, 3 και 4 Οκτωβρίου και καταγράφηκαν ζημιές σε καλλιέργειας τομάτας, αλλά και σε άλλα κηπευτικά. Δεδομένου μάλιστα ότι το επόμενο διάστημα επικράτησε ηλιοφάνεια και σχετικά αυξημένες θερμοκρασίες, οι επιπτώσεις στην παραγωγή ήταν εντονότερες.

Για αυτές τις ζημιές που σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ αποζημιώνονται διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν πενήντα πέντε δηλώσεις. Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί και εντός του Νοεμβρίου θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς, εφόσον φυσικά είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

Καλό είναι, λοιπόν, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο πώς θα αποζημιωθούν οι ζημιές από τις βροχοπτώσεις, που είναι αίτιο που αποζημιώνεται από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ.
Στη δευτερολογία μου θα έχω τη δυνατότητα να πω περισσότερα.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε και εμείς.

Ο κ. Αποστόλου έχει το λόγο για τη δευτερολογία του.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, μερικώς καλύψατε τις υποχρεώσεις που έχει ο ΕΛΓΑ στις συγκεκριμένες ζημιές. Όντως είναι προς θετική κατεύθυνση το ότι οι ζημιές που οφείλονται στις βροχοπτώσεις θα αντιμετωπιστούν, αλλά επιτρέψτε μου να σας επαναλάβω για μια ακόμα φορά ότι πρόκειται για ένα επιδημικό φαινόμενο. Υπήρξαν άλλες περιοχές, που δεν επισκέφτηκαν οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, που ουσιαστικά αν, όπως συνέβη στις Στρόπωνες, συνέβη στο Δύστο, πήγαιναν και στις άλλες περιοχές ευρύτερα της Ιστιαίας και του Μαντουδίου, θα διαπίστωναν ότι αυτό το φαινόμενο πραγματικά είχε επιδημικό χαρακτήρα. Δείτε το. Πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε.

Βέβαια, επί τη ευκαιρία να πούμε και ότι, επειδή μέχρι τώρα ο ΕΛΓΑ ουσιαστικά αυτό που ασφάλιζε ήταν οι ζημιές από καιρικές συνθήκες, ήδη διαπιστώθηκε στη διαδρομή ότι υπάρχουν και αντίστοιχες ζημιές που αφορούν φυτοπαθολογικά αίτια, επιφυτίες κλπ., που πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν. Γι’ αυτό και προβλέφθηκε στο ν. 3877/2010 ότι, αν υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις μελλοντικά, μέσα από μία αναλογιστική μελέτη θα αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της προαιρετικής βεβαίως ασφάλισης.

Μέχρι σήμερα δεν έχετε καμία πρόβλεψη και ούτε βεβαίως η μελέτη έχει γίνει. Αλλά εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, επειδή βρισκόμαστε μπροστά σε μία διαδικασία ενός σχεδίου νόμου που πρόκειται να φέρετε, ότι για εμάς η συμμετοχή στο ασφάλιστρο του δημοσίου είναι από τα ζητήματα που βάζουμε για τον αγροτικό χώρο πάνω από όλα. Και το λέω αυτό διότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ετοιμάζεστε να βάλετε τον ιδιωτικό τομέα στο χώρο της ασφάλισης των γεωργικών προϊόντων. Και πραγματικά, αν οι αλλαγές που θέλετε να κάνετε είναι να ενισχύσετε το κομμάτι της ασφάλειας της γεωργικής παραγωγής χωρίς πρόσθετο κόστος για τους αγρότες, θα συμφωνούσαμε, αλλά δυστυχώς αυτό που φαίνεται είναι ότι αφήνετε ανοιχτές τις πόρτες στον ιδιωτικό τομέα.
Δεν αντέχει, κύριε Υπουργέ, άλλα βάρη ο αγροτικός κόσμος.

Ήδη το 2013 η κατάσταση έχει επιδεινωθεί όχι μόνο λόγω σημαντικής αύξησης του κόστους παραγωγής, όχι μόνο λόγω των πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων που έφερε το μνημόνιο 3, αλλά και εξαιτίας των μειωμένων ενισχύσεων και επιστροφών φόρων που και εσείς ασφαλώς γνωρίζετε. Ούτε βεβαίως μπορεί να αντέξει ο αγροτικός χώρος τη φορολόγηση που ετοιμάζετε στα πλαίσια του ενιαίου φόρου ακινήτων, βάζοντας την αγροτική γη και γενικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν εργαλεία για την παραγωγική δραστηριότητα μέσα στον ενιαίο φόρο ακινήτων.

Κύριε Υπουργέ, πρέπει να καταλάβετε ότι ο αγροτικός χώρος είναι ο χώρος που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς στήριξη. Πόσο μάλλον όταν σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα και στο έλλειμμα του ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων και κυρίως να συμβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε τον κ. Αποστόλου.

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως εξήγησα, κύριε Αποστόλου, στην πρωτολογία μου, δυνατότητα αποζημίωσης για τις ζημιές από εντομοπαθολογικά αίτια και από φυτοπαθολογικές προσβολές δεν προβλέπεται με τον υφιστάμενο Κανονισμό ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Η ένταξή τους στις ασφαλιστικές καλύψεις προϋποθέτει την ενεργοποίηση της προαιρετικής ασφάλισης και αναλογιστικές μελέτες, όπως και εσείς είπατε.

Αναφερθήκατε σε κινδύνους εισόδου του ιδιωτικού τομέα στο χώρο της γεωργικής ασφάλισης. Και σήμερα δεν εμποδίζει κανείς τον ιδιωτικό τομέα να ασχοληθεί με τη γεωργική ασφάλιση. Το ότι δεν το κάνει, κύριε Αποστόλου, δείχνει ότι ο ΕΛΓΑ, παρά τις αδυναμίες του και παρά τη σκληρή κριτική που κατά καιρούς εσείς κάνετε, επιτελεί έργο στον πρωτογενή τομέα, επιτελεί έργο στην ασφάλιση των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Επιτρέψτε μου όμως με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης να ενημερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία για τις επικείμενες αλλαγές που δρομολογούνται στον ΕΛΓΑ. Όπως είναι γνωστό, το ασφαλιστικό σύστημα των αγροτών άλλαξε το 2010, καθώς ο Κρατικός Προϋπολογισμός έπαψε πια να καλύπτει τα ελλείμματα του ΕΛΓΑ.

Η αλλαγή ήταν εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη, καθώς, πρώτον, με το παλαιό σύστημα οι εισφορές των αγροτών και ο τρόπος που αυτές έφθαναν στο Ταμείο του ΕΛΓΑ δεν επαρκούσε για την καταβολή των αποζημιώσεων, δεύτερον, οι πληρωμές των εισφορών από το σύνολο των παραγωγών δεν μπορούσαν να ελεγχθούν και τρίτον, οι κατ’ εξαίρεσιν αποζημιώσεις έπλητταν το κύρος και την αξιοπιστία του ΕΛΓΑ.

Με την αλλαγή αυτή, λοιπόν, προστατεύθηκε το σύστημα είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις εισπραχθείσες εισφορές μετά το 2011.
Παράλληλα, ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει τον έλεγχο και την ευθύνη είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών που αποτελούν τα κύρια έσοδά του.

Ωστόσο, για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΓΑ, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών από τον Οργανισμό έχω ζητήσει από τη Διοίκηση να προχωρήσει στη συγκρότηση ομάδων εργασίας, οι οποίες ολοκλήρωσαν το έργο τους και κατέθεσαν και τις προτάσεις τους. Οι προτάσεις αυτές συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ και υιοθετήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους με πλειοψηφία.

Με την εφαρμογή της δήλωσης καλλιέργειας - εκτροφής ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει αναλυτικά στοιχεία ανά είδος εκμετάλλευσης, ανά περιοχή, ανά ασφαλισμένο και συνεπώς, είναι εφικτός ο επαναπροσδιορισμός του ύψους του ασφαλίστρου, αλλά και της ασφαλιζόμενης αξίας των καλυπτόμενων ασφαλιστικά κινδύνων. Για το λόγο αυτό θα υπάρχει μια συγκεκριμένη μεγάλη μελέτη του χρόνου, το 2014.

Θέλω να ενημερώσω, επίσης, ότι έχει ήδη εγκριθεί η εκπόνηση τριών αναλογιστικών μελετών για κινδύνους που μέχρι σήμερα δεν ασφαλίζονται, πρώτον, για την υποχρεωτική ασφάλιση της ζημιάς στην ηρτημένη παραγωγή από πυρκαγιά, δεύτερον, για την προαιρετική ασφάλιση της ζημιάς από εντομολογικές προσβολές στο βαμβάκι και τρίτον, για την προαιρετική ασφάλιση της ζημιάς από χαλάζι στην ανθοφορία στα καρποφόρα δένδρα.

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Οι σχετικές προσφορές θα κατατεθούν στον ΕΛΓΑ την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου.
Οι ομάδες εργασίες προτείνουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες μόλις χθες απεστάλησαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτές θα μελετηθούν και όσες αφορούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις θα κατατεθούν στη Βουλή προς ψήφιση.

Ενδεικτικά αναφέρω προτάσεις, όπως, πρώτον, η επιδότηση του ασφαλίστρου κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 από τα επιχειρησιακά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεύτερον, η αξιοποίηση πόρων από τα επιχειρησιακά προγράμματα για την κάλυψη του κόστους των δράσεων της ενεργητικής προστασίας, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο λογαριασμός εσόδων του ΕΛΓΑ από τις εισφορές των αγροτών και τρίτον, η επέκταση της ενεργητικής προστασίας τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή.
Σε κάθε περίπτωση, θέλω να τονίσω ότι ο στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση του πλαισίου της αγροτικής ασφάλισης στην πατρίδα μας και προς αυτήν την κατεύθυνση θέλουμε να συμμετάσχετε δημιουργικά με προτάσεις, κύριε Αποστόλου.

Ευχαριστώ.

 

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

PROBATA

 

«Δημοσιοποίηση Οριστικών Καταστάσεων Δικαιούχων και Απορριπτόμενων της Δράσης 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία του Μέτρου 2.1.4. του ΠΑΑ 2007-2013»

 

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 01-11-2013 αναρτήθηκαν στα Γραφεία της ΔΑΟΚ Πέλλας οι Οριστικές Καταστάσεις δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων της Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013. Οι ίδιες καταστάσεις απεστάλησαν προς δημοσιοποίηση και στους Δήμους της περιοχής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Πέλλας, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Έδεσσας, Διοικητήριο, Έδεσσα, 2ος όροφος, γραφείο 209, τηλ. 2381351383.

Ο Δ/ΝΤΗΣ α.α.

ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΟΥ

3.800 ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ

agromathites

 

Στα θρανία 3.800 Νέοι Αγρότες για την τρίτη δόση του προγράμματος


Άλλα 160 προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιήσει ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, προκειμένου περίπου 3.800 Νέοι Αγρότες να εκπαιδευτούν και να πάρουν το σχετικό πιστοποιητικό, που είναι προϋπόθεση για να πληρωθούν την τρίτη δόση του Μέτρου 112 (Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών-προκήρυξη 2009).

Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάξιμος Χαρακόπουλος υπέγραψε Απόφαση για την επιχορήγηση του ΕΛΓΟ-Δήμητρα με 2.238.000 ευρώ για την «Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολούμενων στον Πρωτογενή Τομέα».

Έχουν ήδη υλοποιηθεί 210 αντίστοιχα προγράμματα για 4.500 Νέους Αγρότες σε όλη την επικράτεια, προϋπολογισμού 2.900.000 ευρώ. Με την ολοκλήρωση των νέων προγραμμάτων, θα έχει εκπαιδευτεί το σύνολο των 8.300 δικαιούχων του Μέτρου 112. Μέσα στο Νοέμβριο θα λάβουν ειδοποίηση για τη συμμετοχή τους οι υπόλοιποι 3.800 δικαιούχοι.

Τα προγράμματα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης έχουν διάρκεια 150 ώρες (5 εβδομάδες) και παρέχουν στους Νέους Αγρότες εξειδικευμένες γνώσεις για το τεχνικό μέρος της καλλιέργειας ή της εκτροφής. Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΥπΑΑΤ και τις δυνατότητες χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ, στην επιχειρηματική γεωργία, στην καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία, στην υγιεινή και ασφάλεια της αγροτικής εργασίας και στην προώθηση αγροτικών προϊόντων.

Οι Νέοι Αγρότες λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον ολοκληρώσουν με επιτυχία την αξιολόγησή τους και καλύψουν τις συνολικές απαιτήσεις του προγράμματος κατάρτισης, μία εκ των οποίων είναι η ανελλιπής παρακολούθησή του. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο για την πληρότητα του φακέλου που υποχρεούται να καταθέσει ο Νέος Αγρότης για να εισπράξει την τρίτη δόση του πριμ πρώτης εγκατάστασης, ύψους 3.500 ευρώ κατά μέσο όρο, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 15% του συνολικού ποσού.

Η κατάρτιση των Νέων Αγροτών εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», το οποίο υλοποιείται με συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και αφορά στις:

α) 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία –Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο), με προϋπολογισμό 1.250.000 ευρώ.

β) 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική), με προϋπολογισμό 778.000 ευρώ.

γ) 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), με προϋπολογισμό 210.000 ευρώ.

Εντός του Νοεμβρίου 2013 οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να μετάσχουν στα προγράμματα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης, βάσει της ημερομηνίας ένταξής τους στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών, τηλεφωνικώς και με συστημένη επιστολή από τον τοπικό υπεύθυνο του ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης γίνονται στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές του Οργανισμού ή σε πιστοποιημένες δομές κοντά στον τόπο κατοικίας των παραγωγών.

Με την ευκαιρία της υπογραφής της Απόφασης, ο κ. Χαρακόπουλος δήλωσε τα εξής:

«Οι νέοι αγρότες αποτελούν εγγύηση για τη συνέχεια της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας. Η επένδυση στην εκπαίδευσή τους είναι απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιοτικής μας αγροδιατροφικής παραγωγής. Γι' αυτό στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους που παραμένουν στην ύπαιθρο και ασχολούνται με τη γη και τα ζώα. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να εκπαιδευθούν μέσω των προγραμμάτων γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης, να βελτιώσουν τη δουλειά τους και το προϊόν τους αλλά και να αποκτήσουν καλύτερη γνώση των εργαλείων της ΚΑΠ και της αγοράς. Θέλουμε νέους αγρότες με γνώση για μια πρωτογενή παραγωγή πιο ανταγωνιστική, πιο ωφέλιμη για τους ίδιους και για την Ελλάδα».

 

ΠΗΓΗ: www.agronews.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ

PAIDIA

 

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΟΓΑ για τα επιδόματα τέκνων

Με εγκύκλιό του ο ΟΓΑ, δίνει πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει: «Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων σε 40 ευρώ ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο».

Επίσης, η εγκύκλιος αναφέρει:

 • Θεσπίζεται ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το οποίο αντικαθιστά τα καταργούμενα με τις υποπεριπτώσεις 12 και 14 της παρούσας διάταξης οικογενειακά επιδόματα.
 • Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία.
 • Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο πρώτος γονέας έχει στάθμιση 1, ο δεύτερος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
 • Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησης τους που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
  Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα για θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το απορφανισθέν τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια και επήλθε θάνατος και των δύο γονέων.

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

ΧΑΜΗΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

AGROTHS

 

Χαμηλώνουν τα κριτήρια για τις πληρωμές Νέων Αγροτών

Με ευνοϊκότερους όρους και πιο ελαστικές υποχρεώσεις αναμένεται να πληρωθούν τη δεύτερη και την τρίτη δόση οι Νέοι Αγρότες που μπήκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης της πρώτης εγκατάστασης το 2009 (Μέτρο 112), σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 2 Νοεμβρίου αποκλειστικά μαζί με το περιοδικό Profi και ένα ακόμα ένθετο για τη Γεωργική Μηχανική.

Διευκολύνεται υπό την απειλή μαζικών απεντάξεων η πληρωμή της β' και γ' δόσης Νέων Αγροτών, που μπήκαν στο πρόγραμμα το 2009.

Υπό την απειλή χιλιάδων απεντάξεων και αναστάτωσης ανάμεσα στους δικαιούχους, που κινδύνευαν να επιστρέψουν ακόμα και το πριμ των περίπου 17.000 ευρώ που έλαβαν πριν από τρία χρόνια, το υπουργείο αποφάσισε να απλοποιήσει κάποιες προϋποθέσεις πληρώνοντας όσους, για παράδειγμα, έχουν προσωρινή άδεια εγκατάστασης, έχουν απλή ασφαλιστική βεβαίωση από τον ΟΓΑ και έχουν επιτύχει τους ελάχιστους στόχους.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ειδικού γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημήτρη Ιατρίδη, δρομολογούνται οι εξής αλλαγές από την υπηρεσία διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων:

● Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης τροποποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου οποτεδήποτε και μέχρι το 4ο έτος από την ημερομηνία έκδοσης της τελικής ισχύουσας ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης (όχι της ανακληθείσας) ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ημερομηνία ισχύος της μπορεί να ανατρέχει στην ημερομηνία έκδοσης της ανακληθείσας απόφασης.

● Ορίζεται ως απαιτούμενο παραστατικό τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της τριετίας η Προσωρινή Άδεια Εγκατάστασης. Η πληρωμή της β’ δόσης της ενίσχυσης πραγματοποιείται εφόσον κατά τον χρόνο αναγνώρισης και εκκαθάρισης της δαπάνης δεν έχει λήξει η ισχύς της Προσωρινής Άδειας Εγκατάστασης. Σε διαφορετική περίπτωση, η εν λόγω πληρωμή θα πραγματοποιηθεί όταν προσκομισθεί η Οριστική Άδεια Εγκατάστασης.

● Επειδή δεν υπάρχουν επιλαχόντες στο πρόγραμμα, όσοι δικαιούχοι δεν καταφέρουν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας των συμβατικών υποχρεώσεων να επιτύχουν όλα όσα έχουν δεσμευτεί να κάνουν στον φάκελό τους, μπορούν απλά να τηρήσουν τους ελάχιστους υποχρεωτικούς στόχους, δηλαδή τη «βάση» του προγράμματος, χωρίς να κινδυνεύουν με απένταξη.

● Όσοι από τους δικαιούχους αναγκάζονται να αλλάξουν τόπο μόνιμης κατοικίας από αυτόν που διέμεναν όταν ξεκίνησαν την ενασχόλησή τους με τη γεωργία, πάλι δεν κινδυνεύουν με απένταξη, αρκεί να δικαιολογήσουν τον λόγο της αλλαγής του τόπου κατοικίας.

Όλα τα παραπάνω προέκυψαν ως προβλήματα κατά τη διάρκεια της υποβολής αιτήσεων πληρωμής για τη β΄ και γ΄ δόση των Νέων Αγροτών, οι περισσότεροι εκ των έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους από το καλοκαίρι, χωρίς να έχουν πληρωθεί ακόμα.

 

ΠΗΓΗ:    http://www.agronews.gr

ΟΠΕΚΕΠΕ: ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ 660.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

EURO_500

 

Πληρώνει Ενιαία Ενίσχυση το ΥπΑΑΤ. Οι 660.000 δικαιούχοι μπορούν να βλέπουν τα ποσά on line στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σήμερα, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην πληρωμή της προκαταβολής της Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2013. Η πληρωμή αφορά σε 660.000 δικαιούχους και το ποσό πληρωμής είναι περίπου 1 δις ευρώ. Το αρχείο με τα ονόματα των δικαιούχων έχει αποσταλεί στην Τράπεζα Πειραιώς – Α.Τ.Ε. προκειμένου να αρχίσει αύριο (1/11) η κατευθείαν πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε δικαιούχου με το αντίστοιχο ποσό, και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, στη διάρκεια της ημέρας, θα μπορούν οι δικαιούχοι να έχουν πρόσβαση στα ποσά τους. Στην ανακοίνωσή του το ΥπΑΑΤ κάνει γνωστό ότι ολοκληρώθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι αναγκαίοι, από τον Κοινοτικό Κανονισμό διασταυρωτικοί έλεγχοι και όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες από πλευράς Υπουργείου και του εποπτευόμενου φορέα, του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε η πληρωμή της προκαταβολής να πληροί τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

petkos_agras

 

Σε συνέχεια του Δ.Τ. για την πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης, ύψους περίπου 1 δις ευρώ, σημειώνεται ότι 300.000 αγρότες που δήλωσαν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, θα ειδοποιηθούν, για το ποσό που τους αναλογεί, με SMS.

Στο μεταξύ ήδη, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/sdip.asp), οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται, τόσο για το καταβληθέν ποσό, όσο και για τυχόν προβλήματα ή σφάλματα κατά την υποβολή της αίτησής τους και για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή της προκαταβολής.

Η πληρωμή των δικαιούχων με προβλήματα θα γίνει μετά τη διόρθωση των σφαλμάτων με την εξόφληση της Ενιαίας Ενίσχυσης του 2013, που προβλέπεται να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου, πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την καταβολή των χρημάτων και μάλιστα τη δεδομένη χρονική στιγμή, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, ο οποίος δήλωσε:
«Η Κυβέρνηση τηρώντας τις δεσμεύσεις της, όπως συνέβη και με την καταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών, σήμερα καταβάλλει την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, σε 660.000 δικαιούχους και υποστηρίζει την πολύτιμη για τον τόπο μας αγροτική δραστηριότητα. Σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και συγκυρία εξασφαλίζουμε την ρευστότητα για την ομαλή παραγωγική διαδικασία των αγροτών και αποδεικνύουμε στην πράξη ότι ο τομέας της γεωργίας είναι πραγματικός πυλώνας στήριξης της προσπάθειας ανάταξης της ελληνικής οικονομίας».

 

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ: ΑΓΩΡΑΖΟΥΝ ΦΤΗΝΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΚΡΙΒΑ

KALAMPOKIA

 

Καλαμπόκι: Ξεκίνησαν το αλώνισμα Αμύνταιο, Καστοριά και Πτολεμαΐδα με χαμηλές τιμές ενώ οι κτηνοτρόφοι αγοράζουν από τους εμπόρους 20 με 25 λεπτά/κιλό

Με τις χαμηλές τιμές της αγοράς (13 με 15 λεπτά το κιλό) μπαίνουν στο αλώνισμα καλαμποκιού οι περιοχές του Αμυνταίου, της Καστοριάς και της Πτολεμαΐδας οι οποίες παραδοσιακά συγκομίζουν προϊόν όταν οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας έχουν ολοκληρώσει. Ωστόσο την περίοδο αυτή οι εμπορικές πράξεις στην Μακεδονία είναι ελάχιστες και το καλαμπόκι ως επί το πλείστον αποθηκεύεται με την ελπίδα ότι τον Νοέμβριο οι τιμές θα σημειώσουν άνοδο. Εκπρόσωποι ωστόσο των Ενώσεων που έχουν ολοκληρώσει φέτος την συγκομιδή εκτιμούν ότι η άνοδος αυτή δεν θα είναι θεαματική και ευελπιστούν να «καθίσει η μπίλια» στα 16 με 17 λεπτά το κιλό. Την ίδια στιγμή οι κτηνοτρόφοι – σύμφωνα με όσα μας δηλώνουν εκπρόσωποι του κλάδου – όχι μόνο δεν «καρπώνονται» τις μειωμένες τιμές παραγωγού αλλά όσοι αγοράζουν από εμπόρους πληρώνουν την ζωοτροφή τους σε τιμές που φθάνουν και τα 25 λεπτά το κιλό (συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορικών).

Όσοι όμως αγοράζουν κατευθείαν από τους παραγωγούς, η τιμή της ζωοτροφής κυμαίνεται αυτή την περίοδο στα 18 λεπτά το κιλό (ανάλογα με την περιοχή). Όμως όπως μας αναφέρει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), κ. Τάκης Πεβερέτος, η αγορά από το χωράφι έχει ρίσκο διότι το καλαμπόκι μπορεί να έχει κρατήσει υγρασία και μην είναι κατάλληλο για ζωοτροφή.

Κτηνοτρόφοι

«Αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι αγοράζουμε το καλαμπόκι για ζωοτροφή στα 20 με 25 λεπτά το κιλό. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι προσωπικά εγώ αγόρασα σήμερα προς 25 λεπτά το κιλό. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα μεταφορικά. Αν αγοράσει κάποιος από το χωράφι βέβαια θα πληρώσει 20 λεπτά. Είναι γεγονός, ότι και φέτος παρά το γεγονός ότι οι αγρότες πούλησαν το καλαμπόκι τους σχεδόν τσάμπα (13 με 15 λεπτά/κιλό), οι κτηνοτρόφοι δεν επωφελήθηκαν και αγοράζουν στις ίδιες τιμές με πέρσι».
Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι δηλώσεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, κ. Νίκου Παλάσκα: «Οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι που αγοράζουν αυτή την περίοδο κατευθείαν από τους παραγωγούς πληρώνουν 17 με 18 λεπτά το κιλό. Μια τιμή που σε γενικές γραμμές μπορεί να χαρακτηριστεί καλή. Όσοι όμως απευθύνονται σε εμπόρους τότε οι τιμές κυμαίνονται από 23 έως 25 λεπτά το κιλό».

Αυτοί που ξεκινούν το αλώνισμα

Σε δηλώσεις του στον ΑγροΤύπο για την φετινή χρονιά στο αλώνισμα καλαμποκιού που ξεκίνησε ουσιαστικά αυτές τις ημέρες, ο κ. Γιώργος Γιαννιτσόπουλος, Πρόεδρος της ΕΑΣ Αμυνταίου: «Η συγκομιδή ξεκίνησε και στην Δυτική Μακεδονία όπου παραδοσιακά “κλείνει” την περίοδο συγκομιδής στη χώρα μας. Στην περιοχή καλλιεργούνται περίπου 200.000 στρέμματα». Σε ερώτησή μας σχετικά με τις τιμές αυτή την περίοδο ο κ. Γιαννιτσόπουλος μας ενημέρωσε ότι η τιμή παραγωγού κυμαίνεται στα 14 με 15 λεπτά το κιλό. Και πρόσθεσε: «Υπάρχει ωστόσο η εκτίμηση ότι τον Νοέμβριο θα σημειωθεί κάποια αύξηση στη τιμή παραγωγού».
Για το θέμα ο ΑγροΤύπος επικοινώνησε με τον Διευθυντή της ΕΑΣ Εορδαίας Πτολεμαΐδας, κ. Αθανάσιο Σωτηριάδη, ο οποίος μας είπε «ο αλωνισμός στην Πτολεμαΐδα ξεκίνησε πριν από δύο ημέρες. Αυτό το διάστημα οι παραγωγοί μαζεύουν το καλαμπόκι μικρού βιολογικού κύκλου. Οι αποδόσεις μας φέτος φαίνεται ότι θα είναι καλές αλλά οι τιμές που ακούγονται είναι πολύ χαμηλές και κυμαίνονται στα 13 με 14 λεπτά το κιλό».
Και πρόσθεσε: «η ΕΑΣ Εορδαίας για το επόμενο 20ήμερο θα αποθηκεύει καλαμπόκι και μετά θα βγει στην αγορά για λογαριασμό των αγροτών μελών της. Παραδοσιακά τον Νοέμβριο σημειώνεται άνοδος των τιμών και σε αυτό ελπίζουμε γιατί τώρα με τις τρέχουσες τιμές οι παραγωγοί μόνο ζημιές μπορεί να έχουν».

Αυτοί που ολοκλήρωσαν

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου στην Θεσσαλία έχει ολοκληρωθεί το αλώνισμα και οι τιμές παραγωγού αυτές τις ημέρες κυμαίνονται στα 15 με 17 λεπτά το κιλό. Στα 17 λεπτά το κιλό παραμένει η τιμή παραγωγού και στην Ηλεία. Σύμφωνα με όσα μας λέει ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Ηλείας – Ολυμπίας, κ. Γεράσιμος Καλλιμώρος, τις ημέρες αυτές ολοκληρώνεται η συγκομιδή σε κάποια τελευταία κτήματα στα ημιορεινά της Περιφερειακής Ενότητας. «Τον Νοέμβριο οι τιμές μπορεί να αυξάνονται κάθε χρόνο, όμως εμείς στην Ηλεία δίνουμε από τις υψηλότερες τιμές φέτος. Οπότε οι διαφοροποιήσεις θα είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτό που κάνει ζημιά στο εμπόριο, είναι ότι φέτος εισάγονται πολύ μεγάλες ποσότητες φθηνού καλαμποκιού από Βουλγαρία αλλά και Ουκρανία», σημειώνει ο κ. Καλλιμώρος.
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Προέδρου της ΕΑΣ Αγρινίου, κ. Θωμά Κουτσουπιά, αφού η Ένωση την οποία εκπροσωπεί φέτος έδωσε την υψηλότερη τιμή στη χώρα. «Η συγκομιδή στο Αγρίνιο ολοκληρώθηκε. Φέτος συγκομίσαμε 18 εκατ. κιλά εκ των οποίων αυτή την στιγμή έχουμε αποθηκευμένα τα 14 εκατ. κιλά. Η τιμή που δώσαμε εξ αρχής ήταν στα 18 λεπτά το κιλό (συν 1 λεπτό στα μέλη μας) και αυτή η τιμή ισχύει μέχρι και σήμερα. Στην περιοχή μας πάντως δεν βλέπω να σημειώνονται αλλαγές ως προς την τιμή το επόμενο διάστημα. Εκεί που ίσως υπάρξουν ανατιμήσεις θα είναι σε περιοχές όπου η τιμή παραγωγού ήταν στα 13 και 14 λεπτά/κιλό. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες εκτιμήσεις τον Νοέμβριο σε αυτές τις περιοχές ίσως η τιμή φθάσει τα 16 λεπτά/κιλό», συμπληρώνει ο κ. Κουτσουπιάς.

Totheshelf

Μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή στο iPhone σας και να καταχωρήσετε προϊόντα (μεταξύ αυτών και καλαμπόκι) που θέλετε να πουλήσετε ή να αγοράσετε. Στις καταχωρήσεις σας μπορείτε να αλλάζετε τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το κινητό σας, για παράδειγμα αν η ποσότητα ή η τιμή του προϊόντος σας μειώθηκε μπορείτε άμεσα να τροποποιήσετε την καταχώρησή σας. Εφόσον καταχωρήσετε τα προϊόντα σας στο Totheshelf, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν πλέον να επικοινωνήσουν μαζί σας ώστε να προχωρήσετε σε συναλλαγή. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορείτε και εσείς να αναζητήσετε πιθανούς αγοραστές ή πωλητές - για να επικοινωνήσετε μαζί τους, αρκεί μία μηνιαία συνδρομή στο Totheshelf με 2,69 ευρώ! Για να κατεβάσετε την εφαρμογή σε iPhone, κάντε κλικ στο www.totheshelf.com και σκανάρετε το qrcode ή κάντε αναζήτηση στο App Store με τη λέξη agrotypos.

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

provata1

 

Ξεκινά τον Νοέμβριο η ηλεκτρονική απογραφή αιγοπροβάτων

 

Στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ηπείρου, πρέπει να προσέλθουν υποχρεωτικά οι κτηνοτρόφοι στο χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 15η Δεκεμβρίου 2013, προκειμένου να απογράψουν ηλεκτρονικά τα αιγοπρόβατά τους.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι αποκλειστική και δεν προβλέπεται να δοθεί παράταση.

 

Πρόκειται για πράξη (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο), που για πρώτη φορά τίθεται σε εφαρμογή και για τον καλύτερο συντονισμό των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, πραγματοποιήθηκε υπηρεσιακή συνάντηση - σύσκεψη με την Προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, των Αντιπεριφερειαρχών και των προϊσταμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

Ο Περιφερειάρχης ζήτησε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι κτηνοτρόφοι για την υποχρέωση σωστής απογραφής, καθώς από αυτή θα εξαρτώνται πλέον όλες οι επιδοτήσεις που θα λαμβάνουν. «Η ηλεκτρονική απογραφή θα είναι η γενική ταυτότητα κάθε εκμετάλλευσης και θα διευκολύνει τους ελέγχους που θα γίνονται από τους κτηνιάτρους και τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη συνέχεια, για αυτό και τα στοιχεία που θα δηλώσουν οι παραγωγοί πρέπει να είναι τα πραγματικά», συμπλήρωσε.

 

Σημειώνεται ότι ήδη ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με έγγραφό του έχει ζητήσει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τις Περιφέρειες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αντηλλάγησαν απόψεις για την καλύτερη οργάνωση του έργου που αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες Κτηνιατρικής και διαπιστώθηκε η ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις έναντι των κτηνοτρόφων.

 

Οδηγίες προς κτηνοτρόφους

 

Οι κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων θα πρέπει να προσέλθουν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων υποχρεωτικά κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2013, με τα μητρώα πλήρως ενημερωμένα:

Μέρος Β’ (απογραφή)

Μέρος Γ’ (γεννήσεις – θάνατοι – σφαγές)

Μέρος Ε’ (ζώα αναπαραγωγής – θάνατοι – πωλήσεις), προκειμένου να δηλώσουν την απογραφή για το έτος 2013 υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.

 

Επισημαίνεται ότι:

Δεν θα παραλαμβάνονται μητρώα που δεν είναι πλήρως ενημερωμένα.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών διενέργειας και κοινοποίησης της απογραφής στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων, θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις από την Υπηρεσία.

 

Μετά από διασταυρωτικό έλεγχο των απογραφικών στοιχείων της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων από την αρμόδια αρχή Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) θα επιβάλλονται εις βάρος τους κυρώσεις (π.χ. περικοπές επιδοτήσεων κλπ).

ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΣΕΚ

trakter-kyrios

 

Στις 31 Οκτωβρίου, ημέρα αποταμίευσης δρομολογείται η προκαταβολή του τσεκ

Υπογράφτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που απαιτείται, για να προχωρήσει τις επόμενες μέρες η πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης για το 2013, σύμφωνα με αποκλειστική δήλωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Τσαυτάρη, στο Agronews.

O κ. Τσαυτάρης διαβεβαίωσε μέσω του Agronews ότι την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή 29 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου, θα γίνει σίγουρα η πληρωμή των δικαιούχων αγροτών με τα ποσά που τους αναλογούν, αφού το μόνο που απομένει είναι η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς.

Στη συνέχεια, όπως γίνεται κάθε χρόνο, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά οι καταστάσεις με τα ονόματα και τα ποσά των δικαιούχων για να ξεκινήσει η πίστωση των λογαριασμών, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι τυπικοί έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια ώρα καταβάλεται προσπάθεια σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, για την πληρωμή της τρίτης δόσης της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου, η οποία είχε προγραμματιστεί, επίσης, για το τέλος Οκτωβρίου.

 

ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΧΕΡΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΠΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 4 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

kapna

 

Στο τρίτο χέρι τα ελληνικά καπνά με τις τιμές περίπου στα 4 ευρώ για τα ανατολικού τύπου. Ελπίδες ανόδου και στα Βιρτζίνια

Μέχρι το Δεκέμβριο πρόκειται να διαρκέσει η φετινή εμπορική σεζόν για τα ελληνικά καπνά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου αυτό το διάστημα οι τιμές για την ποικιλία Μπασμάς (τρίτο χέρι) κυμαίνονται από 3,80 έως 4,10 ευρώ/κιλό ενώ για την ποικιλία Κατερίνη ξεπερνάει τα 4 ευρώ το κιλό. Άνθρωποι του κλάδου αναφέρουν ότι όσον αφορά τα καπνά ποικιλίας Βιρτζίνια ο στόχος της αγοράς ήταν ένα «στήσιμο» στα 2,15 – 2,20 ευρώ το κιλό και αυτός φαίνεται να επιτυγχάνεται αφού το δεύτερο χέρι πωλείτε στα 1,95 με 2 ευρώ το κιλό. Ωστόσο υπάρχει και μια μερίδα παραγωγών η οποία χαρακτηρίζει χαμηλές τις τιμές στον Μπασμά αφού ήλπιζαν σε τιμές ανώτερες του 2012. Να σημειωθεί ακόμα ότι αυτό το διάστημα εκδηλώνονται αντιδράσεις σχετικά με καθυστερήσεις πληρωμών της 3ης δόσης του Μέτρου 144 για τον καπνό (το γνωστό εννιαχίλιαρο).

«Με τις τιμές που έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι παραγωγοί θα συνεχίσουν και του χρόνου την καλλιέργεια. Αυτή την στιγμή η τιμή στην ποικιλία Μπασμάς φθάνει τα 4,10 ευρώ το κιλό όπως επίσης και στην ποικιλία Κατερίνης. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα περιθώρια αφού τώρα γίνεται η παράδοση των τρίτων χεριών που συνήθως είναι η καλύτερη ποιότητα της παραγωγής μας. Στην Βιρτζίνια ο στόχος φέτος είναι τα 2,20 ευρώ το κιλό και κατά την γνώμη μου θα επιτευχθεί», αναφέρει στον ΑγροΤύπο ο Πρόεδρος του Καπνικού Συνεταιρισμού Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Ιορδανίδης

Ροδόπη

Σε επικοινωνία μας με τον Πρόεδρο της Κοινοπραξίας Καπνοπαραγωγών Ενώσεων Ροδόπης και Έβρου, κ. Χουσεΐν Εσάτ μας αναφέρει: «αυτό που απογοητεύει περισσότερο τους παραγωγούς είναι ότι αρχικά οι άνθρωποι της αγοράς που μας προσεγγίζουν προκειμένου να αγοράσουν την παραγωγή, μας αναφέρουν υψηλότερες τιμές, οι οποίες τελικά δεν τηρούνται. Για παράδειγμα φέτος μας είχαν πει ότι η τιμή στην ποικιλία Μπασμάς που καλλιεργούμε και παράγουμε στη Ροδόπη στα καλά χέρια θα κυμανθεί στα 3,40 με 4,60 ευρώ το κιλό. Είμαστε στο τέλος του δεύτερου χεριού και οι τιμές κυμαίνονται από 3,10 μέχρι 4 ευρώ το κιλό. Ευελπιστούμε σε μια μικρή άνοδο».
Σε ερώτησή μας σχετικά με το πώς εξελίσσονται οι εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ μετά τις ζημιές που υπέστησαν οι καπνοκαλλιέργειες της περιοχής από χαλαζόπτωση του Σεπτεμβρίου, ο κ. Εσάτ μας ενημέρωσε ότι βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη αφού τα στρέμματα που πρέπει να ελεγχθούν είναι πολλά. «Οι εκτιμητές θα πρέπει να ελέγξουν 16.000 στρέμματα. Έχουν μείνει ακόμα 4 χωριά που πρέπει να επισκεφθούν, οπότε δεν έχουμε ακόμα εικόνα για το μέγεθος της ζημιάς», σημειώνει ο κ. Εσάτ.

Σέρρες

Από την πλευρά του ο κ. Κώστας Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος του Αγροτικού Καπνικού Συνεταιρισμού Νομού Σερρών «Εμμανουήλ Παπάς» μας αναφέρει: «αυτές τις ημέρες “σηκώνονται” τα πρώτα τρίτα χέρια. Η τιμή παραγωγού είναι στα 3,35 ευρώ το κιλό και οι παραδόσεις θα ολοκληρωθούν περίπου στις αρχές Δεκεμβρίου. Στην περιοχή των Σερρών σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας καλλιεργούνται περίπου 24.000 στρέμματα».
Και πρόσθεσε: «στις 4 Οκτωβρίου στην περιοχή του Αχλαδοχωρίου σημειώθηκε παγετός και προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες. Κάναμε αναγγελία στον ΕΛΓΑ αλλά η απάντηση ήταν ότι η ζημιά δεν καλύπτεται από τον οργανισμό αποζημιώσων διότι σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει θέσει ο ΕΛΓΑ η συγκομιδή θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για ζημιές σε 250 περίπου στρέμματα».

3η δόση εννιαχίλιαρου

Σύμφωνα με όσα έχει κάνει γνωστά η ΕΑΣ Αγρινίου, η πρόσκληση για την 3η και τελευταία δόση του μέτρου 144 ανακοινώθηκε Ιούνιο και υποβλήθηκαν 4860 αιτήματα. Μέχρι σήμερα πληρωμές έχουν γίνει μόλις σε 54 παραγωγούς κι αυτό διότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιμένει πως θα πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα το ΟΣΔΕ για να μπορεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει τις διασταυρώσεις των στοιχείων. Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΑΣ Αγρινίου είχε από την πρώτη στιγμή αντιδράσει δυναμικά, με παραστάσεις και επιστολές του προέδρου της κ Θωμά Κουτσουπιά στο υπουργείο. Ο κ. Κουτσουπιάς, που είναι και ο υπεύθυνος του Τομέα Καπνού της ΠΑΣΕΓΕΣ, έχει θέσει το θέμα στο τριτοβάθμιο συνεταιριστικό όργανο των αγροτών, προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα και προτείνοντας το σχεδιασμό προγράμματος, ώστε τα χρήματα του μέτρου 144, περί τα 300 εκατ. κατ’ έτος, να επιστρέφουν στους πραγματικούς δικαιούχους.

Totheshelf

Μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή στο iPhone σας και να καταχωρήσετε προϊόντα (μεταξύ αυτών και καπνού) που θέλετε να πουλήσετε ή να αγοράσετε. Στις καταχωρήσεις σας μπορείτε να αλλάζετε τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το κινητό σας, για παράδειγμα αν η ποσότητα ή η τιμή του προϊόντος σας μειώθηκε μπορείτε άμεσα να τροποποιήσετε την καταχώρησή σας. Εφόσον καταχωρήσετε τα προϊόντα σας στο Totheshelf, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν πλέον να επικοινωνήσουν μαζί σας ώστε να προχωρήσετε σε συναλλαγή. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορείτε και εσείς να αναζητήσετε πιθανούς αγοραστές ή πωλητές - για να επικοινωνήσετε μαζί τους, αρκεί μία μηνιαία συνδρομή στο Totheshelf με 2,69 ευρώ! Για να κατεβάσετε την εφαρμογή σε iPhone, κάντε κλικ στο www.totheshelf.com και σκανάρετε το qrcode ή κάντε αναζήτηση στο App Store με τη λέξη agrotypos.

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000

trakter-kyrios

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μέτρου 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000»

 

Ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. 21493/18-10-2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά το Μέτρο 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

 

Στόχος του μέτρου είναι η προστασία και βελτίωση των οικοσυστημάτων της άγριας χλωρίδας και άγριας πανίδας και των ειδών που καλύπτονται από τις Οδηγίες 92/43/ΕΚ (Φυσικών Οικοτόπων) και 79/407ΕΟΚ (αγρίων πτηνών).

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 21/10/2013 έως 08/11/2013. Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 7 της Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων του μέτρου 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000 στο πλαίσιο του Μέτρου 213 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», υποβάλλουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση ενίσχυσης, πλήρως συμπληρωμένη.

Οι αιτούντες μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης λαμβάνουν πρωτόκολλο.

Η κάθε αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε μία μόνο ΔΑΟΚ, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερους του ενός νομούς οι οποίοι υπάγονται σε διαφορετικούς φορείς υλοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον τόπο υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).

Πεδίο εφαρμογής

Περιοχές Παρέμβασης

Το Μέτρο θα εφαρμοστεί σε περιοχές δικαιοδοσίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Τομείς παρέμβασης

Επιλέξιμοι είναι ιδιόκτητοι βοσκότοποι οι οποίοι αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας, δεν χρησιμοποιούνται για ενίσχυση στο πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ (ενεργοποίηση βοσκοτόπων, εξισωτική αποζημίωση, βιολογική κτηνοτροφία, Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, δάσωση γεωργικών γαιών) και δεν είναι συνιδιόκτητοι.

Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης έχει οριστεί σε 50 € ανά Ha ετησίως.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες :

 1. Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας των αιρετών Περιφερειών ή σε άλλες κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένες αρμόδιες υπηρεσίες. Τηλ ΔΑΟΚ Πέλλας: 2381351383 (περιοχή Έδεσσας) και 2382084404 (περιοχή Γιαννιτσών)
 2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr ,
 3. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr
 4. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr βρίσκονται οι δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις

ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

APOTHEKE

 

Τέλος ακινήτων και για τις αγροτικές αποθήκες

 

Την απαλλαγή των αγροτικών αποθηκών από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων ζητά με έγγραφό τους προς της ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο δήμαρχος Κιλελέρ, κ. Ρίζος Κομήτσας.

Στο έγγραφο, που κοινοποιήθηκε σε όλους τους βουλευτές του Ν. Λάρισας, ο κ. Κομήτσας σημειώνει ότι ενώ τα προηγούμενα δύο έτη οι αποθήκες απαλλάχθηκαν από το τέλος ακινήτων, φέτος οι ιδιοκτήτες τους καλούνται να το πληρώσουν κανονικά. Ο δήμαρχος ζητά την παρέμβαση των υπουργών για να αρθεί η συγκεκριμένη αδικία. Στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

« Κύριε Υπουργέ

Σε μεγάλη αναστάτωση έχουν περιέλθει χιλιάδες αγρότες στον Δήμο Κιλελέρ και σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς καλούνται να πληρώσουν, πλέον, μεγάλα ποσά για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), το οποίο τους επιβλήθηκε, μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, για αποθήκες που διατηρούν για αγροτική χρήση.

Για τις εν λόγω αποθήκες οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν το 2011 και το 2012 απαλλαγεί από το Τέλος Ακινήτων, ακολουθώντας μία απλή διαδικασία. Με μία βεβαίωση από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όπου αναγραφόταν ότι «το συγκεκριμένο κτίσμα – αγροτική αποθήκη χρησιμοποιείται για κύρια αγροτική χρήση», οι παραγωγοί μετέβαιναν στις Δ.Ο.Υ. και από εκεί έπαιρναν το έγγραφο της απαλλαγής, το οποίο και προσκόμιζαν στη Δ.Ε.Η. προκειμένου να μην τους χρεωθεί το Τέλος Ακινήτων.

Όπως καταγγέλλουν οι αγρότες, μετά την ψήφιση του Νόμου 4152/2013 οι Δ.Ο.Υ. δεν δέχονται τη βεβαίωση των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και δεν εκδίδουν απαλλακτικό για το Ε.Ε.Τ.Α. στις αγροτικές αποθήκες. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε διάταξη του συγκεκριμένου Νόμου όπου αναφέρεται ότι από το τέλος «απαλλάσσονται τα ακίνητα τα οποία στο πεδίο χρήσης του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» του ΔΕΔΔΗΕ αναγράφονται οι κωδικοί χρήσης 3 και 4 αντίστοιχα, που αφορούν σε γεωργική ή βιομηχανική χρήση».

Ωστόσο, οι αγροτικές αποθήκες ηλεκτροδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα γενικής χρήσης και όχι με ρεύμα γεωργικής χρήσης, όπως συμβαίνει με τα ποιμνιοστάσια, τα βουστάσια και τα αρδευτικά αντλιοστάσια των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Κύριε Υπουργέ

Σας ζητούμε να παρέμβετε, άμεσα, προκειμένου να αρθεί η προφανής αδικία που έχει ανακύψει με την επιβολή Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων στις αγροτικές αποθήκες και να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας με το κόστος του Τέλους, το οποίο είναι δυσβάσταχτο και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν και δεν πρέπει να επωμιστούν ».

 

ΜΕ 3,87% ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ

 

 

xrimata

Με 3,87% επιτόκιο θα χορηγούνται δάνεια σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες από το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας


Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, με την αποδοχή της προσφοράς της Τράπεζας Πειραιώς. Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (Αγροτικό Τ.Α.Ε.), δημιουργείται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα, η επιχειρηματικότητα και η οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης των παραγωγών στη δανειοδότηση, με χαμηλότερα, της τραπεζικής αγοράς, επιτόκια. Το αγροτικό Τ.Α.Ε. χρηματοδοτείται με 115.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Το συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο ύψους 253.000.000 ευρώ θα διαμορφωθεί με την επένδυση, εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς ιδίων κεφαλαίων ύψους 138.000.000 ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς επελέγη από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη συνεπενδυτή του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, το αποτέλεσμα του οποίου εγκρίθηκε, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, από την Επενδυτική Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με τα κεφάλαια αυτά, μέσω του Τ.Α.Ε., θα παρέχονται χαμηλότοκα δάνεια σε αγρότες και επενδυτές με εγκεκριμένες δράσεις στα Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο 121), σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (Μέτρο 123Α) και σε αυτούς που κάνουν ιδιωτικές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, στο πλαίσιο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων των Μέτρων 311, 312, 313Β του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το επιτόκιο των δανείων, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, θα κυμαίνεται σήμερα στο 3,87% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν.128/75) και για τους λοιπούς επενδυτές σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στο 4,1%, που αποτελεί ένα προνομιακό επιτόκιο δανεισμού για την υλοποίηση των επενδύσεών τους στον αγροτικό τομέα.
Μετά από διαπραγματεύσεις, επιτεύχθηκε, οι αγρότες που θα επωφεληθούν από το μέτρο, να εξαιρούνται από τον κανονισμό των κρατικών ενισχύσεων, που ισχύει για τις επιχειρήσεις και επομένως να μπορούν στο μέλλον να ενταχθούν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων de minimis.

Με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του Αγροτικού Τ.Α.Ε., ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε: «Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταβάλλουμε καθημερινά προσπάθειες για να επιλύσουμε τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και να ενισχύσουμε τη ρευστότητά του, στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη σύσταση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που αποτελεί σημαντικό χρηματοδοτικό «εργαλείο» για την ενίσχυση της ρευστότητας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης του τόπου μας, καθώς διευκολύνει την πρόσβαση των παραγωγών σε δανειοδότηση με χαμηλότερα επιτόκια, της τραπεζικής αγοράς.
Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας στοχεύει στη χορήγηση χαμηλότοκων βραχυπρόθεσμων και μεσομακροπρόθεσμων δανείων από τις τράπεζες στους δικαιούχους των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Βάζουμε λοιπόν εμείς κάποια χρήματα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της τάξεως περίπου των 115 εκατ. ευρώ, κάποια χρήματα βάζει η τράπεζα και δημιουργείται ένα Ταμείο της τάξεως των 253 εκατομμυρίων ευρώ, με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Επομένως, δημιουργούμε ένα κεφάλαιο για να λυθούν γρήγορα τα προβλήματα εγγυοδοσίας των νέων αγροτών που έχουν εγκεκριμένα σχέδια βελτίωσης και των μεταποιητών που έχουν εγκεκριμένα σχέδια μεταποίησης των μεταποιητικών βιομηχανιών, προκειμένου να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς οι επενδύσεις στους τομείς αυτούς».

ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ EΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ

trakter-kyrios

petkos_agras

 

 

 

 

Οι πρόσθετες ενισχύσεις σε μικρούς και νέους αγρότες αλλά και απομακρυσμένες περιοχές με τη νέα ΚΑΠ

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) φέρνει τη δυνατότητα στο κράτος μέλος να αποφασίσει να προχωρήσει στην ενίσχυση των αγροτών με μικρό κλήρο, των νέων ηλικιακά αγροτών αλλά και στην αναπλήρωση του αγροτικού εισοδήματος των απομακρυσμένων περιοχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥπΑΑΤ ο αριθμός των μικρών γεωργών στην Ελλάδα προσεγγίζει τις 300-350 χιλιάδες άτομα. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ κ. Δημήτριος Μελάς, μιλώντας στο πρόσφατο συνέδριο για την ΚΑΠ και τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής. Όπως υποστήριξε θα δοθούν ως ενίσχυση 1.250 ευρώ (τον πρώτο χρόνο εφαρμογής), ενώ θα ενταχθούν αυτόματα στο καθεστώς αυτό, αφού υπολογιστεί η συνολική αξία των ενισχύσεών τους κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής.

Βέβαια θα μπορούν να απενταχθούν όποτε θέλουν, αν συγχωνευθούν, αν μεγαλώσουν τις καλλιέργειές τους ή τα ζώα τους με αίτησή τους, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα να επανενταχθούν.
Πάντως οι γεωργοί που θα συμμετέχουν στο καθεστώς αυτό θα εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του «πρασινίσματος», όπως και τους δειγματοληπτικούς ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης. Όπως επισήμανε ο κ. Μελάς αναφέρεται στους δειγματοληπτικούς ελέγχους, όχι την πολλαπλή συμμόρφωση. «Υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης», τόνισε.

Όσον αφορά στους νέους γεωργούς, δίνεται η δυνατότητα προσαύξησης σε ποσοστό 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων των ενισχύσεων για μια πενταετία. Το μέτρο αφορά γεωργούς κάτω των 40 ετών ή και 40 ετών. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΥπΑΑΤ, «η νέα ΚΑΠ δίνει τη δυνατότητα να δοθούν κονδύλια σε ποσοστό μέχρι 2% του Εθνικού Φακέλου. Το συμπλήρωμα αυτό θα καλύψει περίπου έκταση 66.000 εκταρίων. Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι ο μέσος κλήρος της Ελλάδας είναι περίπου 5 εκτάρια, προκύπτει ότι ο αριθμός των νέων γεωργών θα είναι περίπου 13.500 με βάση αυτό το ποσό, που αποτελούν θεωρώ, μια σημαντική μάζα ανανέωσης».

Ακόμη στη νέα ΚΑΠ υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (ορεινές, νησιώτικες κ.α.). Σύμφωνα με τον κ. Μελά, «στόχος της ενίσχυσης είναι η διατήρηση της βιωσιμότητας κάποιων οριακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που βρίσκονται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, όπως έχουν περιγραφεί και έχουν εισηγηθεί από την ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού με θέμα τη συμπληρωματικότητα των δύο πυλώνων, εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για τη νέα ΚΑΠ». Η ενίσχυση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση του αγροτικού εισοδήματος των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές και καταγράφουν απώλειες μεγαλύτερες του 50% στην τελευταία πενταετία.

 ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

Λήψη μέτρων ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

KALAMPOKIA

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του εντόμου καραντίνας

Diabrotica Virgifera Le Conte»

 

Η ΔΑΟΚ Πέλλας, λαμβάνοντας υπόψη ότι την περίοδο αυτή γίνονται οι ενοικιάσεις καθώς και οι προετοιμασίες των αγροτεμαχίων για την νέα καλλιεργητική περίοδο ( 2013-2014 ), ενημερώνει τους καλλιεργητές

 καλαμποκιού ότι ισχύει η ίδια απαγόρευση φύτευσης καλαμποκιού για δύο συνεχόμενα χρόνια στο ίδιο αγροτεμάχιο, για την αποφυγή εξάπλωσης του επικίνδυνου εντόμου καραντίνας Diabrotica Virgifera Le Conte.

 

Η απόφαση θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

 

Pages