....

Αγροτικά

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ: ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Ανάρτηση Καταστάσεων Πληρωμής της Δράσης 1.2  Βιολογική Κτηνοτροφία, (Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρου 2.1.4., Δράσης 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία του Προγράμματος Αγροτικής Αν

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΕΩΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΠΛΗΡΩΜΗ

Στην ανάρτηση των εισφορών του μηνός Οκτωβρίου 2018 για τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες προχώρησε ο ΕΦΚΑ.

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Ανάρτηση Καταστάσεων Πληρωμής  για την Δράση 3.1 Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 2.1

Pages