..

Απόψεις

ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εικόνα διάλυσης και αποσύνθεσης εμφανίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ειδικότερα τους τελευταίους μήνες.

Pages