....

Eπιχειρήσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ «WIN – WIN: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ERGANH

 

Σχέδιο Δράσης «WINWIN: Γυναίκες σε Δίκτυο, για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα»

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Δράσης με τίτλο «WINWIN: Γυναίκες σε Δίκτυο, για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα», που υλοποίησαν το Κέντρο Εργάνη και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πρωταρχικός στόχος του Έργου, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2013, ήταν η βελτίωση των αναπτυξιακών μεγεθών και δεικτών μέσα από την αύξηση των ποσοστών της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Οι περιοχές παρέμβασης του Έργου ήταν στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και συγκεκριμένα: Φλώρινα, Πέλλα, Resen, Bitola, Κrusevo και Demir Hisar.

Η ομάδα στόχου του Έργου ήταν γυναίκες άνεργες, εργαζόμενες, επιχειρηματίες, μέλη γυναικείων συνεταιρισμών, γυναίκες που ζουν σε αγροτικές, ημι-αγροτικές περιοχές ή μικρά αστικά κέντρα και αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με την αγορά εργασίας.

Αντικειμενικός σκοπός του έργου ήταν η ένταξη της ομάδας στόχου σε δράσεις συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης και δικτύωσης. Η επαφή με γυναίκες στην περιοχή της παρέμβασης, αποτέλεσε αφορμή για την κατανόηση σε βάθος της τρέχουσας κατάστασης στους τομείς της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και των αιτιών που αποτρέπουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Κατά την έναρξη της υλοποίησης του Έργου οι υπηρεσίες προσφέρθηκαν, μέσω μιας κινητής μονάδας που εξυπηρετούσε τις περιοχές της Φλώρινας και της Πέλλας.

Τα αποτελέσματα των δράσεων του έργου Win – Win συνοψίζονται παρακάτω:

-          150 γυναίκες ενημερώθηκαν για δυνατότητες απασχόλησης, χρηματοδότησης, νομικές υπηρεσίες και σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων

-          60 γυναίκες καταρτίστηκαν με στόχο τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να εκπονήσουν αποτελεσματικά επιχειρησιακά σχέδια, που θα οδηγήσουν σε βιώσιμες επιχειρήσεις

-          60 γυναίκες εντάχθηκαν σε διαδικασία συμβουλευτικής, εστιάζοντας σε θέματα ενδυνάμωσης και αυτογνωσίας με στόχο τη δημιουργία επιχειρήσεων, καθώς και σε θέματα αιχμής για επιχειρηματίες (μάρκετινγκ, διαφήμιση, κοστολόγηση, πηγές χρηματοδότησης, ανάπτυξης πελατολογίου κλπ)

-          15 γυναίκες πέρασαν από τη διαδικασία αναδοχής από μέντορες (mentoring)

Παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις:

-          Δημιουργήθηκε μια σειρά από επιστημονικά εργαλεία για την εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών

-          Μεταδόθηκε τεχνογνωσία από το Κέντρο Εργάνη, μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού των εταίρων από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Στήριξης Γυναικών

-          Πραγματοποιήθηκαν πλήθος διακρατικών συναντήσεων τόσο μεταξύ εκπροσώπων των εταίρων του έργου, όσο και μεταξύ γυναικών που εντάχθηκαν στις δράσεις του έργου και από τις δυο χώρες

-          Υλοποιήθηκαν 12 ενημερωτικά εργαστήρια σε Πέλλα και σε Φλώρινα και 6 στην Πρέσπα και στα Μπίτολα (F.Y.R.O.M)

-          Δημιουργήθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα για την επικοινωνία των εταίρων και ιστοσελίδα ειδικά για τη δημοσιοποίηση των δράσεων του έργου www.winwinproject.eu

-          Διεξήχθη έρευνα με στόχο τη χαρτογράφηση των αναγκών των γυναικών της περιοχής παρέμβασης που οδήγησε στην σύνταξη ειδικής μελέτης

Η ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης «WINWIN: Γυναίκες σε Δίκτυο, για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα» ανέδειξε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός Περιφερειακού Κέντρου Στήριξης Γυναικών. Ανάγκη που έρχεται να ικανοποιήσει η υλοποίηση, από το Κέντρο Εργάνη, ενός νέου Σχεδίου Δράσης στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Οι γυναίκες της Δυτικής Μακεδονίας δικτυώνονται. Περιφερειακό Κέντρο Στήριξης των γυναικών στη Δυτική Μακεδονία» που θα ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2013, αλλά και του σχεδίου δράσης που θα υλοποιήσει ο Πολιτιστικός-Μορφωτικός-Λαογραφικός-Αθλητικός σύλλογος ‘Το σπίτι της γυναίκας νομού Φλώρινας’, με τίτλο «Το σπίτι της γυναίκας Φλώρινας ΣΕ ΔΡΑΣΗ». Και τα δύο έργα θα χρηματοδοτηθούν από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και  τις συμμετέχουσες χώρες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013. Η περίοδος υλοποίησής του θα διαρκέσει έως τον Ιούλιο 2013. Οι εταίροι που συνεργάζονται και από τις δύο χώρες για την υλοποίηση του έργου είναι: το Κέντρο Εργάνη, συντονιστής φορέας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος του Resen και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ZUR και ZRAT.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ 1.273 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

etairia_afm

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων για τη δράση του προγράμματος “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου- υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 207-2013” και ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τα επίσημα αποτελέσματα ένταξης υποψήφιων επενδυτών στο πρόγραμμα.

«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρελήφθησαν 3.553 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων από υποψήφιους επενδυτές. Μεριμνήσαμε ώστε το πρόγραμμα να τρέξει σε υψηλές ταχύτητες και με σωστό σχεδιασμό, επίπονη προσπάθεια και συντονισμένη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων σε λιγότερο από τέσσερις μήνες, προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία στους υποψήφιους επενδυτές να επωφεληθούν άμεσα από τις επιδοτήσεις του προγράμματος.

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για 1.273 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 187.516.563,93 ευρώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την πολύ καλή μεταξύ μας συνεργασία, αλλά και για την ανταπόκρισή του στις πιέσεις να χρηματοδοτηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι υποψήφιοι επενδυτές, μέσα από την πρόβλεψη της δυνατότητας για ένταξή τους στο πρόγραμμα υπό προϋποθέσεις. Έτσι, πέρα από τα 1.273 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, άλλες 1.117 επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας μπορούν να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα υπό προϋποθέσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια στην Κεντρική Μακεδονία, ώστε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις πολλαπλές αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής μας», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη, προκρίθηκαν για άμεση ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 1.273 ΜΜΕ επιχειρήσεις σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 187.516.563,93 ευρώ και δημόσια δαπάνη 90.352.145,07 ευρώ. Από αυτές, οι 341 είναι νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, ενώ οι υπόλοιπες 932 υφιστάμενες επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν ανήκουν στους τομείς «εμπόριο-υπηρεσίες» (434 επιχειρήσεις), «μεταποίηση» (270 επιχειρήσεις) και «τουρισμός» (228 επιχειρήσεις). Επίσης, άλλες 1.117 επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας αξιολογήθηκαν «σε ένταξη υπό προϋποθέσεις» στο πρόγραμμα, οι οποίες μπορούν να επιδοτηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα πιστοποιήσουν ότι έχει ήδη γίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης ή ότι θα έχει εγκριθεί δάνειο που καλύπτει τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014. Η πιστοποίηση των προϋποθέσεων αυτών θα γίνει από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι η οποία θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, και του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. www.efepae.gr θα μπορούν να πληροφορηθούν για την επιλογή ή μη της επενδυτικής τους πρότασης στη δράση ενίσχυσης ΜΜΕ, την βαθμολογία που έλαβαν όσοι εγκρίθηκαν καθώς και στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου της πρότασής τους.

Επίσης μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (Κ.Ε.Π.Α.-Α.Ν.Ε.Μ.), τον αρμόδιο εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (τηλέφωνο: 2310 480000, e-mail: info@e-kepa.gr , ηλεκτρονική διεύθυνση: www.e-kepa.gr ).

Στη συνέχεια την ανακοίνωση της απόφασης θα αποσταλούν από τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. αναλυτικές επιστολές με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στους ενδιαφερόμενους για κάθε επιμέρους επενδυτικό σχέδιο.

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 25 ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ETAIRIES

 

Αυτές είναι οι 25 πολυεθνικές με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον- Οι 4 βρίσκονται στην Ελλάδα [λίστα]

Την ετήσια διεθνή λίστα World's Best Multinational Workplaces που περιλαμβάνει τις 25 πολυεθνικές εταιρείες που διακρίνονται το 2013 για το εργασιακό τους περιβάλλον ανακοίνωσε η εταιρεία έρευνας, συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης Great Place to Work.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η εταιρεία Google και ακολουθούν οι SAS, NetApp και Microsoft. Η βιομηχανία W.L. Gore συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα.

Σημειώνεται ότι τέσσερις από τις 25 πολυεθνικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λίστα βραβεύτηκαν για το εργασιακό τους περιβάλλον και στην Ελλάδα. Πρόκειται για τις εταιρείες Microsoft, Diageo Hellas, MARS Hellas και Novartis Hellas

Ακολουθεί η λίστα World's Best Multinational Workplaces:

 • Google
 • SAS Institute
 • Netapp
 • Microsoft (1η στην Ελλάδα, Κατηγορία 50-250 άτομα)
 • W. L. Gore & Associates
 • Kimberly Clark
 • Marriott
 • Diageo (10η στην Ελλάδα, Κατηγορία 50-250 άτομα)
 • National Instruments
 • Cisco
 • Autodesk
 • Monsanto
 • BBVA
 • American Express
 • Hilti
 • Telefónica
 • Accor
 • Quintiles
 • SC Johnson
 • Fedex Corporation
 • Atento
 • Mars (5η στην Ελλάδα, Κατηγορία 50-250 άτομα)
 • McDonald's
 • The Coca - Cola Company
 • Novartis (9η στην Ελλάδα, Κατηγορία 250+ άτομα)

Η λίστα με τις Καλύτερες Πολυεθνικές «World's Best Multinational Workplaces" στηρίζεται στη βάση δεδομένων έρευνας από εταιρείες οι οποίες διακρίθηκαν στις επί μέρους εθνικές λίστες Best Workplaces.

Περιλαμβάνει τις 25 καλύτερες πολυεθνικές εταιρείες στον κόσμο όσον αφορά το εργασιακό τους περιβάλλον. Μια εταιρεία για να είναι υποψήφια ένταξης σε αυτή τη λίστα, πρέπει να διακριθεί τουλάχιστον σε 5 εθνικές λίστες Best Workplaces, να απασχολεί το λιγότερο 50 άτομα σε κάθε χώρα που διακρίνεται, να έχει 5000 εργαζόμενους παγκοσμίως, και τουλάχιστον το 40% του εργατικού της δυναμικού να εργάζεται εκτός της χώρας στην οποία εδρεύουν τα κεντρικά της γραφεία, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

 

ΠΗΓΗ: http://www.iefimerida.gr

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ

SAPOUNI

 

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 9η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013».

 

Η «ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ» στα πλαίσια της Δημιουργίας, Εφαρμογής και Υλοποίησης Ανθρωπιστικών Δράσεων και Προγραμμάτων ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ την πραγματοποίηση μιας σειράς Σεμιναρίων και Εργαστηρίων για την Επιμόρφωση και Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση των πολιτών και ειδικά της Νέας Γενιάς.

Τα Εργαστήρια Παρασκευής Σαπουνιού έχουν ως σκοπό:

Την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τους εκπαιδευόμενους στην δημιουργία σαπουνιών, ώστε να κατασκευάζουν και να δημιουργούν μόνοι τους με την μέθοδο ψυχρής ανάδευσης άριστης ποιότητας σαπούνια με ελαιόλαδο σε διάφορα χρώματα και αρώματα.

Το φυσικό χειροποίητο σαπούνι που θα μάθουμε να φτιάχνουμε θα μας χαρίσει υγεία, ευεξία και προπάντων θα ενυδατώνει την επιδερμίδα μας και θα τη διατηρεί απαλή σαν μετάξι και τρυφερή σαν βελούδο.

Στο Εργαστήριο Παρασκευής Σαπουνιού θα μας ταξιδέψει στη φύση για να γνωρίσουμε το θαυματουργό κόσμο των λαδιών, το θεραπευτικό κόσμο των βοτάνων και το μαγευτικό κόσμο των αιθέριων ελαίων.

Πρόκειται για μία παραγωγική δημιουργία, μία συναρπαστική τέχνη που μπορεί να εξελιχθεί σε επάγγελμα και γιατί όχι και σε μία επιχείρηση.

Το χειροποίητο φυσικό σαπούνι δεν έχει καμία σχέση με τα χημικά σαπούνια και τα συνθετικά απορρυπαντικά του εμπορίου και των πολυεθνικών κολοσσών που βομβαρδίζουν τον οργανισμό μας με ύποπτα στοιχεία, εχθρικά προς τη Μάνα φύση.

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Εργαστηρίων : Νοεμβρίου 2013.

 

Τόπος Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Ο κάθε κύκλος Εργαστηρίων διαρκεί 4 διδακτικές ώρες

 

Ώρες: 11:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

 

Αριθμός θέσεων: Αυστηρά περιορισμένος σε 10 άτομα

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

 

1 Ελαιόλαδο

2 Καυστική σόδα

3 Ποδιά

4 Μάσκες μιας χρήσεως, χειρουργικά γάντια

 

Κατά την Διάρκεια των Εργαστηρίων πραγματοποιούνται εκτός από την πρακτική εξάσκηση και θεωρητικές εισηγήσεις, ενώ μοιράζονται σημειώσεις.

 

Τα πιστοποιητικά Συμμετοχής θα δοθούν αυθημερόν μετά την λήξη των Εργαστηρίων.

 

Στις Εγγραφές τηρείται αυστηρά Σειρά Προτεραιότητας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να στείλουν την Αίτηση Συμμετοχής συμπληρωμένη με e-mail: zois.stasi@yahoo.com ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2114110952, 6976175145 ώστε να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)

EPIMELHTHRIO_PELLAS_LOGO

«Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)

του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Το Επιμελητήριο Πέλλας, μέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) –ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές ότι με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιου Σκορδά παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ''''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013''. Νέα προθεσμία υποβολής ορίζεται η 21-10-2013 και ώρα 14.00 (2.00μ.μ.).

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’. αριθμ. πρωτ. Oικ. 9670/1764/30-07-2013 1246/95/04-02-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) της ΜΟΔ Α.Ε.

 

Το έντυπο υποβολής, τα έντυπα της πρόσκλησης, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία οι υποψήφιοι επενδυτές στο Νομό Πέλλας μπορούν να τα αποκτήσουν από :

 

Ø τους διαδικτυακούς τόπους:

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :

 • Στους διαδικτυακούς τόπους : www.antagonistikotita.gr, www.ggb.gr, www.espa.gr , www.efepae.gr, www.e-kepa.gr.
 • Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ : 8011136300.
 • Στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (τηλ. 2310-480.000/www.e-kepa.gr).
 • Στο Επιμελητήριο Πέλλας 25ης Μαρτίου 13 Έδεσσα. Τηλ. : 23810-26735 υπεύθυνοι επικοινωνίας Βλαδίκας Γεώργιος, Γιώγας Δημήτριος.

Διττή εκπαίδευση

TOURISTIKA

 

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο/Νοέμβριο 2013 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Διττή εκπαίδευση στην Ελλάδα’ (για ξενοδοχοϋπαλλήλους, μάγειρες, επισιτιστές).

Προβλέπονται συνολικά 90 θέσεις για νέους/νέες έως 20 ετών.

Το τμήμα των επισιτιστών θα λειτουργήσει στην Κρήτη, ενώ το τμήμα των μαγείρων και των ξενοδοχοϋπαλλήλων θα λειτουργήσει στην Αθήνα. Οι σπουδαστές κατά την θερινή περίοδο θα εργαστούν σε επιχειρήσεις κυρίως στην Κρήτη και στην Αθήνα.

Για πρώτη φορά θα εκπαιδευθούν νέοι άνθρωποι σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού. Το διττό σύστημα συνδυάζει θεωρία και πρακτική εξάσκηση, με έμφαση στην πρακτική εξάσκηση η οποία πραγματοποιείται σε εταιρίες υπό πραγματικές συνθήκες εργασίας. Ας σημειωθεί ότι εκτός της Γερμανίας, το διττό σύστημα εκπαίδευσης λειτουργεί ήδη και σε άλλες χώρες της κεντρικής αλλά και της νότιας Ευρώπης όπως στην Ισπανία και Πορτογαλία.

Στόχος της δράσης αυτής είναι να αποτελέσει η διττή εκπαίδευση μία πρόσθετη ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη αλλά και ένα αποτελεσματικό εφόδιο για τη μακροπρόθεσμη καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.

Το πρόγραμμα αυτό θα έχει διάρκεια τρία χρόνια και απευθύνεται σε απόφοιτους λυκείου. Μετά την εκπαίδευση και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, θα αποδοθεί στους νέους επαγγελματίες αναγνωρισμένο πτυχίο από τη Γερμανία. Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται τις νόμιμες απολαβές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης στις εταιρίες,.

Η υποβολή των αιτήσεων και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευομένων έχει ήδη ξεκινήσει.

 • Υποβολή αιτήσεων/βιογραφικών: έως 11. Οκτωβρίου 2013

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τις εταιρείες και στη συνέχεια θα υπογραφεί σύμβαση εκπαίδευσης μεταξύ των εταιρειών (ξενοδοχείων/γραφείων κλπ), του Επιμελητηρίου και των εκπαιδευομένων.

 • Παρακαλώ αποστείλατε την αίτηση/βιογραφικό σας στο
  education(at)mail.ahk-germany.de
 • Τηλ: 210 64 67 606, 210 64 19 032,-036,-030

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΔΙΤ

grhgoro-internet

 

Η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο έργο ΣΔΙΤ (Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας.

Το έργο ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, δηλαδή σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές έχοντας ως στόχο την κάλυψη 5.500 οικισμών και περισσοτέρων των 600.000 πολιτών, εγκρίθηκε από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή.

Αναθέτουσα Αρχή του εν λόγω έργου είναι η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ».

Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία όλων των απαραίτητων υποδομών δικτύου αναφορικά με την πρόσβαση στο διαδίκτυο, εξασφαλίζοντας την προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών. Σκοπός του έργου είναι ο περιορισμός του ευρυζωνικού χάσματος μεταξύ των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας μας και των αστικών κέντρων.

Ο προϋπολογισμός του έργου θα είναι 161 εκατ. ευρώ, χρήματα που αναμένεται να αντληθούν από κοινοτικούς πόρους (ναι και από το ΕΣΠΑ), με έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας πιθανόν τον επόμενο μήνα.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 17 έτη. Δύο έτη αντιστοιχούν στην ανάπτυξη των υποδομών και τα υπόλοιπα 15 στην εκμετάλλευση και αξιοποίησή αυτών.

Αναμένουμε την υλοποίηση αυτού του έργου που σίγουρα θα αναβαθμίσει την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την ψυχαγωγίας και γενικότερα το επίπεδο ζωής των πολιτών διαφόρων περιοχών της χώρας μας.

ΌΧΙ ΝΕΑ ΕΠΩΔΥΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

main_eea_f__2_-300x336

 

Ε.Ε.Α : Όχι Νέα Επώδυνα Μέτρα για Ασφαλισμένους και Επιχειρήσεις

 

Η Ατζέντα Κυβέρνησης – Τρόικας κρύβει παγίδες για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και τις Επιχειρήσεις

Το ΕΕΑ με ανακοίνωσή του επισημαίνει τις ανησυχίες που προκαλούν στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, πως η τρόικα έχει ζητήσει – και η κυβέρνηση δεν το απέρριψε κατηγορηματικά και άμεσα – νέες περικοπές συντάξεων των λεγόμενων ευγενών ταμείων αλλά και του ΟΑΕΕ, προκειμένου να καλυφθούν τα ελλείμματα του ασφαλιστικού στο σύνολό του, αλλά και ως αντιστάθμισμα για το αίτημα της ελληνικής πλευράς να μην επιβληθεί έκτακτη εισφορά στον τζίρο των επιχειρήσεων, η οποία είχε προβλεφθεί να ενισχύσει τα έσοδα του ΟΑΕΕ.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κυβέρνηση και τρόικα δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν ως προς τον τρόπο εφαρμογής ενός από τα ελάχιστα μέτρα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, όπως είναι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9 τοις εκατό προς το ΙΚΑ έως το 2016, καθώς αναμένεται να ανοίξει «τρύπα» στα έσοδα του ΙΚΑ κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Ενόψει του «δεύτερου γύρου» των διαβουλεύσεων για τη δόση του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ προς τη χώρα μας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών επισημαίνει και προς τις δύο πλευρές πως τις αστοχίες των Μνημονίων δεν μπορούν πια να τις πληρώνουν ούτε οι ασφαλισμένοι, ούτε οι επιχειρήσεις.

Γι αυτό το ΕΕΑ προτείνει :

 • Ως προς τις παροχές του ΟΑΕΕ η κυβέρνηση πρέπει να επιμείνει στην θέση που και ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας είχε εκφράσει δημόσια πριν την πρόσφατη άφιξη της τρόικας, ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέες περικοπές στις συντάξεις πέρα από όσες έχουν ήδη ψηφισθεί. Εξ άλλου οι ανακοινώσεις του Υπουργείου ότι, παρά την κρίση, η κρατική χρηματοδότηση προς τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχει υπερβεί το προϋπολογισμένο ποσό, ενισχύει την άποψη αυτή.
 • Ως προς την μείωση των εργοδοτικών εισφορών, η εφαρμογή της μπορεί να ξεκινήσει από τις συνεπείς προς το ΙΚΑ επιχειρήσεις, κίνηση που θα αποτελέσει και κίνητρο για τις υπόλοιπες, λειτουργώντας και ως μέτρο πάταξης της αδήλωτης εργασίας.

 

ΠΗΓΗ: http://www.voreini.gr

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΝ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

  epimelitirio_edessa

  Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δόθηκε εξάμηνη παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα :

  ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

  Συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης των έργων και υποβολής αιτημάτων ολοκλήρωσης είναι πλέον η 13/01/2014, μη περιλαμβανόμενων εξάμηνων παρατάσεων που θα ληφθούν μέσω σχετικού αιτήματος της επιχείρησης.

  Παράλληλα με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των Οδηγού του Προγράμματος οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων των επιχειρήσεων, καθώς και την εκταμίευση της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) προς αυτές.

  Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής:

  1) Το αίτημα 6μηνης παράτασης μπορεί να υποβληθεί το αργότερο πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (αντί για ένα μήνα πριν που ίσχυε ως σήμερα) και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί (εξοφλημένες δαπάνες συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών) το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Συνεπώς το αίτημα παράτασης πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την 13/01/2014, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί το 30% του έργου, έως την ίδια ημερομηνία.

  Επισημαίνεται ότι για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει και εγκριθεί για αίτημα 6μηνης παράτασης έως σήμερα, η ημερομηνία λήξης των έργων τους παραμένει η 13/01/2014 και σε περίπτωση που θα απαιτηθεί θα πρέπει να επανυποβάλλουν το αίτημα τους, το αργότερο έως τις 13/01/2014.

  Επιπλέον επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει αίτημα παράτασης αλλά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις έως τις 13/06/2013 ή επιχειρήσεις των οποίων τα αιτήματα παράτασης δεν έχουν εξεταστεί, θα πρέπει να αποστείλουν στο φορέα μας επιστολή (με σφραγίδα επιχείρησης) με την οποία θα ζητούν την ακύρωση του αιτήματος παράτασης από το Πληροφοριακό Σύστημα ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες (αιτήματα ελέγχου κλπ)

  2) Το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και οικονομικού Αντικειμένου μπορεί επίσης να υποβληθεί το αργότερο πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (αντί για ένα μήνα πριν που ίσχυε ως σήμερα) δηλαδή να υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την 13/01/2014.

  3) Τροποποιείται προς το ευνοϊκότερο η υποχρέωση των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα για τη διατήρηση του προσωπικού. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τον μέσο όρο των θέσεων απασχόλησης (εκφραζόμενες σε ΕΜΕ)  είτε των ετών 2009/2010 είτε των ετών 2010/2011, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Συμπερασματικά, η επιχείρηση θα επιλέγει τη διετία κατά την οποία είχε μικρότερο μέσο όρο ΕΜΕ, ώστε ο στόχος απασχόλησης να είναι χαμηλότερος.

  Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από την τροποποίηση. Την απόφαση και το αντίστοιχο ΦΕΚ μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://www.e-kepa.gr/frontend/new.php?aid=1448&cid=149

  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

  IMG_9880

  Επιχειρηματίες και σύμβουλοι Επιχειρήσεων ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου Πέλλας και παραβρέθηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ’’ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013». Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 7.00μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας στα Γιαννιτσά, εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το Επιμελητήριο Πέλλας με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και την ΕΤΑΕΠ.

  Την εκδήλωση προλόγισε ο Ειδικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Πέλλας κος Βλαδίκας Γεώργιος και τόνισε τη δυναμική που μπορούν να δώσουν οι εξαγωγές στην οικονομία του Νομού Πέλλας

  Μετέφερε παράλληλα και τον χαιρετισμό του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Ιορδάνη Τσώτσου αναφέροντας την πεποίθησή του για την αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από τους επιχειρηματίες του Νομού προκειμένου να ξεκινήσει μια νέα αναπτυξιακή πορεία του Νομού Πέλλας με μοχλό την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων σε νέες αγορές.

  Εισηγητής του προγράμματος ήταν ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Αθανάσιος Κακούδης που παρουσίασε όλα τα βασικά στοιχεία του προγράμματος όπως την ταυτότητα του προγράμματος, τους φορείς διαχείρισης αυτού, τις επιλέξιμες δαπάνες και ενέργειες, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο, τόσο της υποβολής όσο και της υλοποίησης  του έργου τους εφόσον ενταχθούν, τις σημαντικές διευκολύνσεις του προγράμματος για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων καθώς και τα σημεία προσοχής για την ορθή υποβολή της πρότασης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

  Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση στην οποία απαντήθηκαν ερωτήσεις των παρευρισκομένων επιχειρηματιών.

  Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ιωάννης Σουπιάδης, ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου κ. Ευστράτιος Κοτσίδης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Γιαννιτσών κ. Αντώνης Κουτούδης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γιαννιτσών κ. Παναγιώτης Σαραφούδης, καθώς επιχειρηματίες και σύμβουλοι επιχειρήσεων.

  Ο.Ε.Β.Ε.Σ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

  P1020737

  Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.) Ν. Πέλλας σας ενημερώνει όλους τους επαγγελματοβιοτεχνες-εμπόρους ότι από το σεμινάριο Τεχνικού Ασφάλειας  που πραγματοποιήθηκε στην Έδεσσα στις 3 και 5 Ιουνίου 2013 και Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στις 10 και 12 Ιουνίου 2013,τα πτυχία έχουν έρθει και παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στο προγράμματα να περάσουν από τα γραφεία μας για την παραλαβή τους .Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια κατάρτισης των ελευθέρων επαγγελματιών τα σεμινάρια συνεχίζονται.

  Τεχνικών  Ασφαλείας  στην Β'  Κατηγόρια επικινδυνότητας που απευθύνεται σε επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων. Συνεργεία επισκευής μεταφορικών μέσων (Ηλεκτρολογεία, Φανοποιεία, Ταπετσαρίες, Βουλκανιζατέρ, βαφές αυτοκινήτων κλπ.). Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων. Αποθήκευση και μεταφορά καυσίμων γενικά (π.χ. όλα τα βενζινάδικα) Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Παρασκευή και επεξεργασία ειδών διατροφής και ποτών. Επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο. Κάθε είδους κατεργασία ξύλου (π.χ. κατασκευή και τοποθέτηση, κουφωμάτων, ντουλαπιών, κατασκευή επίπλων κλπ.). Επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντός είδους από μέταλλο. Αργυροχρυσοχόοι, μηχανουργεία, κατασκευές από αλουμίνιο, σιδηρουργεία.

  Γ΄ Κατηγόρια επικινδυνότητας που ανήκουν επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Εμπόριο, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Επικοινωνίες, Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα, Ασφάλειες, Διεκπεραιώσεις υποθέσεων, Ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες εκτός από τις υπηρεσίες περισυλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων που υπάγονται στην Β΄ Κατηγορία, Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

  Και το υποχρεωτικό από το νόμο σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται στους εργαζόμενους όλων των κλάδων  που συνδέονται  με  τον επισιτισμό και σε όσους θα ασχοληθούν μελλοντικά σε επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, λιανικού εμπορίου, διάθεσης τροφίμων (κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία) και μαζικής εστίασης (εστιατόρια κέτερινγκ, ξενοδοχεία νοσοκομεία κλπ.) καθώς και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, αλλαντοποιίας κλπ.

  Επίσης σας ενημερώνουμε  πριν να επιλέξετε τον φορέα να κάνετε "έρευνα αγοράς" και για το ποσό που θα καταβάλλετε, αλλά και για την αξιοπιστία του φορέα εκπαίδευσης!!! Ωστόσο,  επιχειρήσεις μας έχουν μεταφέρει καταγγελίες για φορείς που διοργανώνουν μη νόμιμες εκπαιδεύσεις.

  Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μελλοντικά το σεμινάριο να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΟΕΒΕΣ Ν. Πέλλας  Πέλλης 11 καθημερινά από τις  11.00 – 13.00 μ.μ.  και στο τηλέφωνο 2381027367.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΑΑ»

  anaptyksiakh_pellas

  Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 – ΠΑΑ» της χώρας μας, εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 5807/29.06.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Εταιρεία μας, η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.).

  Περιοχή εφαρμογής αποτελούν τα ακόλουθα Τοπικά Διαμερίσματα:

  ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ / Τοπικές Κοινότητες : Μεσημερίου, Πλατάνης, Ριζαρίου & Φλαμουριάς και ο οικισμός Αγίας Φωτεινής.

  ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ / Τοπικές Κοινότητες : Κρύας Βρύσης (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ), Πέλλας, Νέας Πέλλας, Αγροσυκιάς, Αθύρων, Δυτικού, Ραχώνας , Αμπελειών, Μελισσίου, Αγίου Λουκά, Ακρολίμνης & Εσωβάλτων και ο οικισμός Σταυροδρομίου.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι 15η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00

  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της ΑΝ.ΠΕ Σακελλαροπούλου 14, Τ.Κ 58200, Έδεσσα είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την ΑΝ.ΠΕ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων, στα τηλέφωνα 23810-21000 & 24858 ή επί τόπου στην έδρα της εταιρείας κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.                Η παρούσα πρόσκληση και τα παρακάτω αναπόσπαστα τμήματά της είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anpe.gr

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

  3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

  5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

  6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  7. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Η Κ.Υ.Α. 401/2010 & Η Κ.Υ.Α. 2974/710/04-04-2009 ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

  8. ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ο.Τ.Δ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠL

   

   

   

   

   

   

  ΠΑΑ 2007-2013

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

  ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER

  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ I. ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ

  ΔΡΑΣΕΙΣ 3ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ Ν.ΠΕΛΛΑΣ»

  Υπομέτρο

  Προκηρυσσόμενες δράσεις

  Προκηρυσσόμενα ποσά Δ.Δ.

  Ποσοστό ενίσχυσης

  Δικαιούχοι

  Κωδικός

  Τίτλος

  L123 – Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

  L123α

  Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

  498.623,60

  50,00%

  Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

  L311- Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

  L311-1

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις ,εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

  130.000,00

  50,00 %

   

  Πολύ μικρές επιχειρήσεις φυσικών προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

  L311-2

  Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

   

  72.525,91

  50,00 %

   

  L311-5

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων

  75.000,00

   

  50,00 %

   

  L311-7

   

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

   

  75.000,00

   

  50,00 %

   

  L312-Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

  L312-1

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

  250.293,97

   

  50,00 %

   

  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008

  L312-2

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

  173.167,83

  50,00 %

   

  L312-3

  Ιδρύσεις επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

  95.366,38

  50,00 %

   

  L313- Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

  L313-5

   

  Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

  195.436,27

   

  50,00 %

   

  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008

  L313-6

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

  99.717,58

   

  50,00 %

   

  L313-8

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

  110.000,00

   

  50,00 %

   

  L321- Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

  L321-1

  Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)

  214.432,18

  100,00%

  ΟΤΑ α΄ βαθμού

  L321-3

  Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

  66.066,75

  75,00%

  Iδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

  L323 - Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

  L323-4

  Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

  155.731,55

  100,00%

  ΣΥΝΟΛΟ

  2.211.362,02

   

   

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  « Προκήρυξη Προγράμματος ‘Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων’’ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013»

  Το Επιμελητήριο Πέλλας μέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ –ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας προκήρυξε το πρόγραμμα

   

  «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

  Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας κυρίως μικρών και μεσαίων, αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

   

  • Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη) με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή. Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 8.000.000,00 €.
  • Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.

   

   

  • Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν μια πρόταση είτε μεμονωμένα, είτε ως συμμέτοχος / εταίρος σε ομαδικό σχήμα:

  α)Νέες και Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, καθώς και του Εμπορίου (ορισμένοι κλάδοι) ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους μέχρι και την 01-08-2012.

  β) Νέες και Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους μέχρι και την 01-08-2012, καθώς και Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Νέων ή/και Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων.

   

  • Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού - ύψους επένδυσης από €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ και από €20.000,00 έως €100.000,00 ευρώ ανάλογα με τον ΚΑΔ της επένδυσης.

  • Το συνολικό ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και από την σύναψη ή μη συνεργασιών / συνεργειών και διαμορφώνεται από 30% έως και 55%.
  • Στο πλαίσιο του προγράμματος είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες :

  Μηχανολογικού & Eργαστηριακού εξοπλισμού – Ειδικές Eγκαταστάσεις, Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών, Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και συσκευασίας /ετικέτας – Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων,   Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους, Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας, Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μόνο για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις), Λοιπές Ενέργειες / Δαπάνες (μόνο για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις).

   

  Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται αυστηρά σε 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα τρίμηνης (3) παράτασης.

   

  Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 05-08-2013 μέχρι τις 10-10-2013 ώρα 14:00, δια μέσου του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :

  • Στους διαδικτυακούς τόπους : www.antagonistikotita.gr, www.ggb.gr, www.espa.gr , www.efepae.gr, www.e-kepa.gr.
  • Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ : 8011136300.
  • Στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (τηλ. 2310-480.000/www.e-kepa.gr).
  • Στο Επιμελητήριο Πέλλας 25ης Μαρτίου 13 Έδεσσα. Τηλ. : 23810-26735 υπεύθυνοι επικοινωνίας Βλαδίκας Γεώργιος, Γιώγας Δημήτριος.

   

  ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ 2 ΓΙΓΑΒΑΤ ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Ξεπέρασε τα 2 Γιγαβάτ η ισχύς των εν λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία του ΛΑΓΗΕ.

  Συγκεκριμένα, η ισχύς των φωτοβολταϊκών τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στα 2.017,06 MW έναντι 1999,51 MW τον Ιούνιο καταγράφοντας αύξηση 0,9%.

  Η ισχύς για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη ανήλθε σε 339,72 MW.

  Αθροιστικά επίγεια φωτοβολταϊκά και φωτοβολταϊκά στη στέγη ανήλθαν σε 2.357 MW.

  Όσον αφορά τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ, η ισχύς των αιολικών έφτασε τα 1496,92 MW (από 1494,72 MW τον Ιούνιο), της βιομάζας στα 45,56 και των υδροηλεκτρικών στα 217,88 MW.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει των στοιχείων του ΛΑΓΗΕ, η συμβολαιοποιημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών φτάνει τα είναι της τάξης των 3.081 MW.

  Τέλος, όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή, τον Ιούλιο τα αιολικά παρήγαγαν 275 GWh, τα φωτοβολταϊκά επί εδάφους 292 GWh, τα φωτοβολταϊκά στέγης 52 GWh, τα συστήματα βιομάζας 18 GWh και τα μικρά υδροηλεκτρικά 42 GWh.

  Πηγή http://www.karfitsa.gr

  ΤΑ 19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΛΙΣΤΑ)

  Το υπουργείο Ανάπτυξης επικαιροποίησε τον νέο οδηγό που περιλαμβάνει τις 19 παρεμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ που προσφέρουν δυνατότητα σε ανέργους να βρουν δουλειά ή να γίνουν επιχειρηματίες.

  Οπως αναφέρει το capital, το υπουργείο, μέσω του νέου Σχεδίου Δράσης, στοχεύει στην ανάδειξη πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με το μάτι κυρίως σε δύο ηλικιακές κατηγορίες, 15 – 24 και 25 – 35.

  Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε νέους που διαθέτουν χαμηλά τυπικά προσόντα, ενώ οι δράσεις πρόκειται να υλοποιηθούν ή υλοποιούνται μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

  Αναλυτικά τα 19 προγράμματα, όπως τα παρουσιάζει το capital, είναι:

  Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών. Η δραση έχει προκηρυχθεί και είναι ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων από 15/04-20/05/2013.

  Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών. Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί.

  Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο. Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί.

  Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης. Η δράση υλοποιείται.

  Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους Η δράση υλοποιείται.

  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η δράση υλοποιείται

  Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

  Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης. Η δράση υλοποιείται.

  Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια) Η δράση υλοποιείται.

  Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ) Η δράση υλοποιείται.

  Πρακτική άσκηση Δημοσίων & Ιδιωτικών ΙΕΚ Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Η δράση υλοποιείται.

  Πρακτική άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας - Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Η δράση υλοποιείται.

  Πρακτική άσκηση πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Η δράση υλοποιείται.

  Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης Η δράση υλοποιείται. Πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.mathiteia4u.gov.gr/

  Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια) Η δράση υλοποιείται.

  Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) Η δράση υλοποιείται.

  Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Πανεπιστήμια) Η δράση υλοποιείται.

  Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (TEI) Η δράση υλοποιείται.

  Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β' κύκλος) Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί.

  Πηγή http://www.eirinika.gr/

  Pages