....

Επικαιρότητα

ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

ergani

 

Με αφορμή την ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας (Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης και Ομάδα Διαχείρισης του Π.Σ. Εργάνη) των αποτελεσμάτων του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» για το μήνα Σεπτέμβριο, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε τα εξής:

«Η απόφαση να οριστούν τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν ποτέ επιβληθεί για την αδήλωτη εργασία έπιασε «τόπο». Είναι φανερό ότι η ιστορικά υψηλότερη επίδοση του φετινού Σεπτεμβρίου, δηλαδή ένα καθαρό θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων κατά 63.122 θέσεις εργασίας οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στη συμμόρφωση των εργοδοτών και τη «μεταφορά» αδήλωτων εργαζομένων σε νόμιμες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι και το γεγονός ότι σε επίπεδο εννιαμήνου – Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο – το αντίστοιχο ισοζύγιο προσλήψεων/απολύσεων στον ιδιωτικό μισθωτό τομέα της οικονομίας είναι επίσης θετικό κατά 165.702 θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου εννεάμηνου έτους από οποιοδήποτε αντίστοιχο καταγεγραμμένο εννεάμηνο, δηλαδή από το 2001 μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο ζήτημα της αξιοποίησης των νέων πληροφοριακών υποδομών του υπουργείου Εργασίας για την τόνωση της εισφοροσυλλεκτικής ικανότητας του ασφαλιστικού συστήματος, μέσω παρεμβάσεων, όπως ενδεικτικά:

 • Εντατικοί και διασταυρούμενοι έλεγχοι για την ταυτοποίηση των δηλούμενων στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» με τα αντίστοιχα στοιχεία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
 • Διασταύρωση των πραγματικών πληρωμών στις τράπεζες με τα δηλωθέντα ποσά οφειλών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και άμεση επίδοση βεβαίωσης οφειλής όταν υπάρχουν διαφορές
 • Επιβολή ισόποσου προστίμου - δηλαδή 10.550 ευρώ - για όσους εργοδότες δεν συμπεριλάβουν τους εργαζόμενους τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που κάθε μήνα υποβάλλουν στο ΙΚΑ, ακόμη και εάν έχουν ήδη δηλώσει αυτούς τους εργαζόμενους στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη»
 • Υποβολή στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση - από την 1η Δεκεμβρίου – του συνόλου των εισφορών για ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή των εισφορών για κύριες συντάξεις, επικουρικές και παροχές εφάπαξ

Για το 2013 το ασφαλιστικό εξελίσσεται εντός στόχων και προβλέψεων. Από το σύνολο της ετήσιας κρατικής δαπά­νης των 10,5 δις ευρώ για τις ανάγκες χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος το 2013, είχε προϋπολογιστεί να δοθεί στο ενδεκάμηνο εκτέλεσης το 91,7 % και έχει δοθεί το 91,5%, με διασφαλισμένη, σε κάθε περίπτωση, την ομαλή και απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων.

Τα παραπάνω μέτρα, καθώς και μια δέσμη άλλων καθαρά διαρθρωτικών και οργανωτικών παρεμβάσεων - «Ήλιος», «Αριάδνη», «Εστία» - συνιστούν ένα ριζικό «νοικοκύρεμα» που θα κλείσει «τρύπες», θα άρει αδικίες και ανισότητες όπου ακόμα υπάρχουν, θα βελτιώσει σημαντικά την εισπρακτική ικανότητα του συστήματος.

Αυτό μας επιτρέπει να διαβεβαιώσουμε ότι και το 2014, αν και έτος μειωμένης συμμετοχής του Κρατικού Προϋπολογισμού στη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού, σύμφωνα με το εγκριθέν από το Φεβρουάριο του 2013 επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, δεν θα υπάρξει απολύτως καμία επίπτωση στην ομαλή ροή της συνολικής χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος».  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΑΣΗΣ) ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

mhx_ostoporoshs

 

Στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία νέο σύγχρονο Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας τύπου STRATOS του οίκου κατασκευής DMS Group-France στο Ακτινολογικό Εργαστήριο, μέσω του Προγράμματος Προμηθειών του Νοσοκομείου. Το νέο σύστημα αντικαθιστά το πεπαλαιωμένο σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, που είχε εγκατασταθεί το έτος 2000 και για το οποίο δεν είναι εφικτή η προμήθεια ανταλλακτικών (νέα ακτινολογική λυχνία) με αποτέλεσμα τη διακοπή διενέργειας εξετάσεων οστεοπυκνομετρίας.


Με το νέο σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας πέρα από την έναρξη διενέργειας εξετάσεων οστεοπυκνομετρίας και αξιολόγησης οστεοπόρωσης ξανά στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών, αναμένεται να βελτιωθεί και ο χρόνος και η ακρίβεια της εξέτασης, με χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας και με δυνατότητα εξέτασης πολύ μεγαλύτερου αριθμού ασθενών για να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση. Επίσης με το νέο σύστημα μπορούν να εξυπηρετούνται και εξεταζόμενοι, όπως παιδιά και υπέρβαροι ενήλικες αλλά και να παρέχονται νέες δυνατότητες είδους εξετάσεων οστικής πυκνότητας.


Το νέο σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας DMS STRATOS χρησιμοποιεί τη τεχνική DΕXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) και την πλέον πρόσφατη τεχνολογία σάρωσης Digital Fast Beam με δυνατότητα μέτρησης οστικής πυκνότητας σε πολύ μικρούς χρόνους της τάξης του 1 λεπτού για σάρωση σε πολλαπλές περιοχές ενδιαφέροντος όπως: για εξέταση προσθιοπίσθιας και πλάγιας οσφυϊκών σπονδύλων Ο1-Ο2-Ο3-Ο4 (Spine scan σε 60 sec), για εξέταση μηριαίου οστού (Femoral bone σε 60 sec με αξιολόγηση femoral neck, Ward’s triangle. Trochanter, Intertrochanter), για εξέταση ταυτόχρονη των δύο μηριαίων οστών (dual hip), για εξέταση της πηχεοκαρπικής (Forearm σε 60 sec με αξιολόγηση ultra-distal, mid-radius, distal), για εξέταση σκολίωσης (Digital vertebral assessment σε 3 min). Επιπρόσθετα περιλαμβάνει πρωτόκολλο εξέτασης ορθοπεδικών εξετάσεων και ειδικά αυτόματης αφαίρεσης προθέσεων σε όλες τις ανατομικές περιοχές ενδιαφέροντος, πρωτόκολλο μορφομετρικής ανάλυσης και πρωτόκολλο εξέτασης παίδων, με δυνατότητα σύγκρισης των εξετάσεων για την παρακολούθηση ασθενή. To σύστημα διαθέτει τρεις διαφορετικές δυνατότητες σάρωσης και αυτόματης επιλογής της βέλτιστης σάρωσης και απεικόνιση με βελτίωση αντίθεσης εικόνας και μεγέθυνσης, αυτόματης και χειροκίνητης επιλογής περιοχών ενδιαφέροντος και πλήρους ιατρικής αξιολόγησης. Επίσης το σύστημα διαθέτει δυνατότητα μορφομετρικής ανάλυσης ισχίου για διάγνωση κινδύνου κατάγματος, αλλά και εφαρμογή του αλγορίθμου FRAX της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO), όπου δίνεται η 10-ετή πιθανότητα κατάγματος ισχίου και οστεοπορωτικού κατάγματος ανάλογα με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας και άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως ηλικία, βάρος, ύψος, ρευματοειδή αρθρίτις, κα. Το σύστημα έχει σημαντικά μικρότερη δόση ακτινοβολίας (ισοδύναμη με ένα 5λεπτο αεροπορικό ταξίδι) και διαθέτει αυτόματο πρόγραμμα καθημερινής αξιολόγησης της λειτουργίας του και ποιοτικού ελέγχου με ακρίβεια μετρήσεων μικρότερη από 1%. Επιπρόσθετα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης στο Δίκτυο του Νοσοκομείου και απευθείας αποστολής εικόνας/διάγνωσης σε ηλεκτρονική μορφή (fax, e-mail) και αυτόματης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Γιαννιτσών-Έδεσσας)

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ


ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΖΗΤΑ ΤΟ ΔΝΤ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

LAGARD

 

Νέα μέτρα 6,7 δισ. ευρώ ζητά το ΔΝΤ-Τα 2,9 δισ. με το νέο έτος!

Μέτρα της τάξης των 6,7 δισ. ευρώ (3,5% του ΑΕΠ) ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) από την Ελλάδα, εκ των οποίων περίπου τα 2,9 δισ. ευρώ (1,5% του ΑΕΠ) θα πρέπει να υιοθετηθούν εντός του 2014.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Ταμείο στην έκθεσή του για την δημοσιονομική πολιτική, «στην Ελλάδα αναμένεται να επιτευχθεί μηδενικό πρωτογενές αποτέλεσμα το 2013», παρά το γεγονός ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2014 προβλέπεται πλεόνασμα 344 εκατ. ευρώ. Και το Ταμείο συμπληρώνει πως «επιπλέον προσαρμογή έως το 2016 θα απαιτήσει επιπρόσθετα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την φορολογική διοίκηση, ίσα με 3,5% του ΑΕΠ».

Να σημειωθεί, ότι στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο του Αυγούστου προβλέπεται, ότι η Ελλάδα δεν θα χρειάζονταν να λάβει νέα μέτρα το 2014 και τα επιπλέον μέτρα της περιόδου 2015 – 2016 θα ήταν της τάξης των 4,1 δισ. ευρώ ή 2% του ΑΕΠ. Πλέον το Ταμείο θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα της τάξης των 2,9 δισ. ευρώ το 2014 και επιπλέον 3,8 δισ. ευρώ τη διετία 2015 – 2016.

Επίσης, στην έκθεσή του το Ταμείο αναφέρει πως έχει καταγραφεί απόκλιση της τάξης 4,5% του ΑΕΠ στους φόρους έναντι του τι προβλεπόταν να εισπραχθεί. Η απόκλιση αυτή αποδίδεται στην απόκλιση κατά 2% του ΑΕΠ στους φόρους κατανάλωσης, κατά 2,8% του ΑΕΠ στη φορολογία εισοδήματος και κατά 1% του ΑΕΠ από τους φόρους που επιβαρύνουν τη μισθοδοσία. Αντιθέτως, όλοι οι άλλοι φόροι υπεραπόδωσαν κατά 1,3% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, σημειώνει ότι στην Ελλάδα (όπως και σε Ιρλανδία και Πορτογαλία) παραμένει στο επίκεντρο της αναδιάρθρωσης του καθεστώτος φορολόγησης των ακινήτων τόσο οι συντελεστές όσο και η δομή του φόρου.

Το ΔΝΤ προτάσσει το «κούρεμα» του χρέους ως προτεραιότητα για την Ελλάδα

Το «κούρεμα» του χρέους αποτελεί προτεραιότητα για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό τονίζεται ξεκάθαρα στη νέα έκθεση του Ταμείου για την Ελλάδα και συγκεκριμένα την έκθεση Fiscal Monitor, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σε ό,τι αφορά το ελληνικό χρέος θεωρεί δεδομένο ένα νέο κούρεμα με εμπλοκή του επίσημου τομέα, για να μειωθεί στο 124% του ΑΕΠ ως το 2020. Το χρέος αναμένεται φέτος στο 172,6% του ΑΕΠ και το 2014 στο 172,6% του ΑΕΠ.

Επισημαίνεται πάντως, ότι οι δημοσιονομικές προβλέψεις για το 2013, καθώς και μεσοπρόθεσμα, είναι «συνεπείς» με τις πολιτικές που συζητούνται μεταξύ του ΔΝΤ και των ελληνικών αρχών, στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι το ΔΝΤ υιοθετεί τη θέση του «κουρέματος» εν αντιθέσει με τη διαφορετική θέση, όπως σημειώνεται, της ΕΕ και ότι το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην ετήσια σύνοδο του Ταμείου, που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον.

Στην έκθεση καταγράφεται επίσης η θέση του ΔΝΤ ότι εντός του 2013 θα πραγματοποιηθεί ο μνημονιακός στόχος για μηδενικό πρωτογενές ισοζύγιο, κάνοντας λόγο για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν μέχρι και το 2016 στο 3,5% του ΑΕΠ.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι παρά το πρωτογενές ισοζύγιο που αναμένεται να είναι μηδενικό, απαιτείται προσαρμογή το 2016, με πρόσθετα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων στη φορολογική διοίκηση ίσων με 3,5 % του ΑΕΠ. Επίσης αναφέρει ότι πρέπει να γίνουν ασφαλιστικές παρεμβάσεις που υπολογίζονται 3,3% του ΑΕΠ έως το 2030.

 

ΠΗΓΗ: http://www.newsbomb.gr

ΌΤΑΝ Η ΜΟΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΗΓΕΤΩΝ [ΕΙΚΟΝΕΣ]

thailand

 

Όταν η μόδα πεθαίνει στα χέρια των παγκόσμιων ηγετών – Οι αναμνηστικές φωτογραφίες με τα τραγικά ρούχα [εικόνες]

Πουκάμισα πολύχρωμα, με το λαχούρι να ξετρυπώνει αιφνιδιαστικά και αναίτια από το σεντούκι για να βγάλει... μάτι. Με τέτοια ρούχα πόζαραν μερικοί από τους ισχυρότερους αρχηγούς κρατών. Γιατί ένα κιτς έθιμο τους θέλει να σκοτώνουν τη μόδα κάθε φορά που συναντιούνται για την Οικονομική σύνοδο συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού.

Το ραντεβού αυτή τη φορά δόθηκε στο Μπαλί και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες εμφανίστηκαν αμήχανοι, ίσως και ντροπιασμένοι, με τα πιο ανεκδιήγητα πουκάμισα για την καθιερωμένη «οικογενειακή φωτογραφία».

Για όλα φταίει το έθιμο που θέλει τον οικοδεσπότη της συνόδου να επιλέγει την ενδυμασία με έμπνευση συνήθως από την κουλτούρα της χώρας. Και χάρη σε αυτό, έχουν μείνει μερικές από τις χειρότερες φωτογραφίες ηγετών στην παγκόσμια ιστορία.

vietnam

 

indonisiay

 

chile

 

canada_2

 

131008123113-apec-2013-shirt-group-photo-horizontal-gallery

ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

European_Union2

 

Ψηφιακό Θεματολόγιο: μελέτη της ΕΕ δείχνει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στον ψηφιακό τομέα μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 9 δισ. ευρώ ετησίως.

 

Αν ενδιαφέρονταν περισσότερα κορίτσια να κάνουν καριέρα στον ψηφιακό τομέα και αν περισσότερες γυναίκες κατείχαν θέσεις εργασίας στον τομέα αυτόν, πολλά θα ήταν τα οφέλη για τον συγκεκριμένο κλάδο, τις ίδιες τις γυναίκες και την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτή είναι η βασική διαπίστωση έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε σήμερα για τις γυναίκες που απασχολούνται στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι γυναίκες που εργάζονται σήμερα στον κλάδο των ΤΠΕ είναι ελάχιστες:

Επί συνόλου 1.000 γυναικών με πανεπιστημιακό ή άλλο πρώτο πτυχίο, μόνο οι 29 είναι κάτοχοι πτυχίου σχετικού με τις ΤΠΕ (έναντι 95 ανδρών) και μόνο οι 4 στις 1.000 γυναίκες ενδέχεται να εργαστούν στον συγκεκριμένο κλάδο.

Οι γυναίκες εγκαταλείπουν τον κλάδο στα μέσα της σταδιοδρομίας τους σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι οι άνδρες, ενώ υποεκπροσωπούνται σε διευθυντικές θέσεις και θέσεις λήψης αποφάσεων (περισσότερο από ό,τι σε άλλους κλάδους).

Μόνο το 19,2% των εργαζομένων στον κλάδο των ΤΠΕ έχουν γυναίκα προϊσταμένη έναντι 45,2 % σε άλλους κλάδους.

Αν όμως η τάση αυτή αντιστραφεί και η παρουσία των γυναικών στον κλάδο γίνει ανάλογη των ανδρών, το ευρωπαϊκό ΑΕΠ θα μπορούσε, σύμφωνα με τη μελέτη, να αυξηθεί κατά 9 περίπου δισ. ευρώ ετησίως (1,3 φορές το ΑΕΠ της Μάλτας). Ο κλάδος των ΤΠΕ θα ωφεληθεί, καθώς οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερη παρουσία γυναικών σε διευθυντικές θέσεις επιτυγχάνουν 35% υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων και 34% καλύτερη συνολική μερισματική απόδοση για τους μετόχους, σε σύγκριση με άλλες ανάλογες επιχειρήσεις.

Η μελέτη επισημαίνει, επίσης, ότι οι γυναίκες που απασχολούνται στον κλάδο των ΤΠΕ κερδίζουν σχεδόν 9% περισσότερο από ό,τι οι γυναίκες σε άλλους κλάδους της οικονομίας, έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του ωραρίου εργασίας τους και κινδυνεύουν λιγότερο να μείνουν άνεργες (μέχρι το 2015 θα υπάρχουν στην ΕΕ 900.000 κενές θέσεις στον κλάδο των ΤΠΕ).

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για το Ψηφιακό θεματολόγιο Νέιλι Κρους δήλωσε σχετικά: «Τώρα πλέον γνωρίζουμε ότι, χωρίς αμφιβολία, περισσότερες γυναίκες σε μια επιχείρηση σημαίνει υγιέστερη επιχείρηση. Είναι πια καιρός ο κλάδος της τεχνολογίας των πληροφοριών να το αντιληφθεί αυτό και να δώσει στις γυναίκες την ευκαιρία να συνεισφέρουν σ' αυτόν, ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να ωφεληθεί από τις τεράστιες δυνατότητές τους.»

Η μελέτη υποδεικνύει επίσης τέσσερις τομείς προτεραιότητας για ανάληψη δράσης:

Προβολή μιας ανανεωμένης εικόνας του κλάδου των ΤΠΕ στις γυναίκες και στην κοινωνία, με δράσεις όπως η διάδοση των πλέον ελκυστικών για τα κορίτσια τεχνολογιών (π.χ. ενδιαφέρουσες, διαφοροποιημένες, επικερδείς τεχνολογίες)

Αναβάθμιση της θέσης της γυναίκας στον κλάδο, π.χ. με την κατάρτιση, από κοινού με τις επιχειρήσεις, προγραμμάτων σπουδών εναρμονισμένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να προωθηθούν ξεκάθαρες δυνατότητες σταδιοδρομίας στον κλάδο των ΤΠΕ

Αύξηση του αριθμού των γυναικών επιχειρηματιών στον κλάδο των ΤΠΕ, π.χ. με καλύτερη πρόσβαση σε προγράμματα κεφαλαίων εκκίνησης και επιχειρηματικών κεφαλαίων

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον κλάδο, π.χ. με την προβολή των βελτιωμένων επιδόσεων των επιχειρήσεων που απασχολούν γυναίκες.

ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ "ΟΡΙΖΟΝΤΑ" ΕΔΕΣΣΑΣ

DSCF2503

 

Στο κέντρο ατόμων με αναπηρία Ορίζοντας του Δήμου Έδεσσας εργάζονται εδώ και χρόνια με αυταπάρνηση στελέχη, που δυστυχώς, είναι και αυτοί θύματα της κακής πολιτικής της σημερινής διοίκησης του Δήμου Έδεσσας. Αυτό γίνεται γνωστό και από το πανό που α νάρτησαν έξω από την έδρα του κέντρου, που βρίσκεται στην οδό Φλωρίνης, κοντά στο Δημαρχείο της πόλης. Γιατί άραγε  ένα τέτοιο ευαίσθητο κομμάτι απαξιώνεται; Γιατί δεν κουνάνε οι αρμόδιοι το χέρι τους να κάνουν κάτι; Έχουν να δώσουν μια σοβαρή απάντηση στα στελέχη του κέντρου; Έχουν να πουν κάτι στα άτομα με αναπηρία που περνάνε κάποιες ώρες δημιουργικά στο κέντρο; Έχουν να πουν κάτι στις οικογένειες των ατόμων αυτών; Πάντως αυτό είναι ντροπή και κατάντια!

 

DSCF2502

 


 

LAOS_KAI_KOLONAKI

 

 

 

 

 

 

 


Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ(ΦΩΤΟ)

 

Φοιτητικοί σύλλογοι και διοικητικοί υπάλληλοι του ΑΠΘ που συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί έξω από το κτίριο της διοίκησης, αυτή την ώρα ξεκίνησαν πορεία στους δρόμους της πόλης.

seleo_apth_2

seleo_apth_1

 

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες, οι φοιτητές βρήκαν έναν ιδιαίτερο τρόπο να περάσουν το μήνυμα κατά της διαθεσιμότητας. Με όργανα και μουσική πραγματοποίησαν ένα δρώμενο στα πλαίσια των σημερινών κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πιο πιθανή κατεύθυνση της πορείας είναι: Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Αριστοτέλους, Εγνατία και πάλι πίσω στο ΑΠΘ.


seleo_apth_3

 

ΠΗΓΗ: http://seleo.gr/

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

FOTO_ARXEIOU

Αντιπεριφερειάρχης Θ. Θεοδωρίδης: Επενδύουμε στην πρόληψη και πραγματοποιούμε ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας 100 χρόνων

Πράσινο φως για την κατασκευή του μεγαλύτερου έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αλμπωπίας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και προϋπολογισμό 10.800.000 ευρώ. Ο τίτλος του έργου είναι «οριοθέτηση ρεμάτων (χειμάρρων) στο Δήμο Αλμωπίας της Π.Ε. Πέλλας-Π.Κ.Μ.» και έχει χρονικό ορίζοντα κατασκευής τους προσεχής 20 μήνες, αναμένεται η ολοκλήρωσή του δηλαδή εντός του 2015.  

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης έθεσε την αντιπλημμυρική θωράκιση της Πέλλας στις σημαντικές προτεραιότητες του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τους πρώτες μήνες ανάληψης των καθηκόντων του ασχολήθηκε με τη διαδικασία ωρίμανσης του συγκεκριμένου έργου και άλλων μικρότερων έργων πολιτικής προστασίας που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ενώ άλλα κατασκευάζονται.

 

Σε συνεργασία με το Δήμο Αλμωπίας ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες τεχνικές μελέτες του έργου και η οριστική ένταξή του έγινε τον Δεκέμβριο του 2012. Οι διαδικασίας ωρίμανσης μέχρι την τελική δημοπράτηση ολοκληρώθηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου του μεγέθους και των ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών του.

 

LAOS_KAI_KOLONAKI

Το έργο περιλαμβάνει τη διευθέτηση 4 χειμάρρων εντός των ορίων του Δήμου Αλμωπίας, συμβάλλει όμως στην πολιτική προστασία ευρύτερων περιοχών της Πέλλας και ιδίως της περιοχής της Σκύδρας που βρίσκεται κατάντη των χειμάρρων. Τα έργα διευθέτησης αφορούν σε εκσκαφές, εμβαθύνσεις, διευρύνσεις της κοίτης των χειμάρρων, κατασκευές αναβαθμών και λεκανών ηρεμίας της στάθμης, ενίσχυση των πρανών, αντικατάσταση τεχνικών, κ.ά. Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στους επόμενους χείμαρρους:

 

 • Στον Ασπροπόταμο (Μπέλιτσα) της Τ.Κ. Όρμας, σε μήκος επέμβασης 880 μέτρων
 • Στο Μικρόρεμα (Τσαρνάκα) της Τ.Κ. Λουτρακίου, σε μήκος επέμβασης 1.815 μέτρων και
 • Σε δύο τμήματα του Μεγάλου Ρέματος (Σόσιτσα) της Τ.Κ. Προμάχων σε συνολικό μήκος επέμβασης 2135 μέτρα

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης τονίζει σε δήλωσή του «Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος που μπαίνει στην τελική ευθεία της υλοποίησης το μεγαλύτερο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας της τελευταίας πεντηκονταετίας στην Αλμωπία. Ήταν ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας εδώ και εκατό χρόνια. Η ωφελιμότητα του έργου είναι τεράστια καθώς, επενδύοντας 11 εκατομμύρια ευρώ, διαφυλάττουμε περιουσίες των κατοίκων εκατοντάδων εκατομμυρίων και ανθρώπινες ζωές των οποίων το κόστος είναι ανυπολόγιστο. Δυστυχώς έχουμε ζήσει στο παρελθόν πνιγμούς και καταστροφές σε περιουσίες. Μόλις τον περσινό Φεβρουάριο από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις, βιομηχανίες, επιχειρήσεις και κατοικίες των Δήμων Σκύδρας, Πέλλας και Έδεσσας. Στον προγραμματισμό της Περιφέρειας υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα έργα που είτε υλοποιήθηκαν, όπως το έργο στις Τοπικές Κοινότητας Πολυκάρπης και Αψάλλου με συνολικό προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, είτε κατασκευάζονται, είτε μελετώνται.

 

Ο προγραμματισμός των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Π.Ε. Πέλλας

Στην Π.Ε. Πέλλας κατασκευάζεται το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του χειμάρρου «Τσιναρλί» του Δήμου Πέλλας, προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του 2014.

 

Ο προγραμματισμός της Π.Ε. Πέλλας στον τομέα της πολιτικής προστασίας περιλαμβάνει επίσης έργα διευθέτησης χειμάρρων στις Τοπικές Κοινότητες Εξαπλατάνου, Αλώρου, Βορεινού (χείμαρρος Πορρόι), στην Κρύα Βρύση, κ.ά.

 

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας μελετάται ένα ενιαίο έργο διευθέτησης και εξυγίανσης, με αντιπλημμυρικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, του ποταμού Λουδία και της Τάφρου 66.

 

Επίσης, έχουν ενταχθεί και δημοπρατούνται εντός των ημερών δράσεις και έργα ορεινής υδρονομίας στην διασυνοριακή περιοχή της Αλπωπίας στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG συνολικού προϋπολογισμού 38.000 ευρώ.

 

Το προγραμματικό και αναπτυξιακό έργο της Πέλλας δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί δίχως την ικανότητα και την υπευθυνότητα των στελεχών των υπηρεσιών μας ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση των Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, με τις οποίες υλοποιούμε έργα με ανταποδοτικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό περιεχόμενο, τα οποία έχει ανάγκη η περιοχή μας.

 

Ιδαίτερη αναφορά και ευχαριστίες οφείλονται στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα για τη στήριξη του προγραμματικού και αναπτυξιακού έργου της Πέλλας, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις του για την άμεση και αποτελεσματική Περιφερειακή Διακυβερνηση της Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΗ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ κ. ΙΩΗΛ

iohl2

 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ Π & Α κ. ΙΩΗΛ

 

Ανακοινώνεται ότι και φέτος την 19η Οκτωβρίου ο Σεβ. Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ θα εορτάσει την ονοματική του εορτή.

 

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου το πρωί θα τελεσθεί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης Εδέσσης Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Όλη την ημέρα της εορτής του ο Σεβασμιώτατος θα δέχεται ευχές στο Μητροπολιτικό Οίκημα.

Επισημαίνεται ότι την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, δεν θα τελεσθεί επίσημος Εσπερινός, επειδή ο Σεβασμιώτατος θα βρίσκεται στην Αθήνα λόγω της συγκλήσεως της Ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

oikoumenikos_patriarxis

 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

Στη Θεσσαλονίκη θα αφιχθεί η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013, στις 14.30, στο Διεθνή Αερολιμένα «Μακεδονία», στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κεντρική Μακεδονία.

Κατά την άφιξή του θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή υποδοχής στο χώρο του Αερολιμένα, όπου η Αυτή Θειοτάτη Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος θα χαιρετήσει τις παρευρισκόμενες Αρχές, δηλαδή: τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης Θ. Καράογλου, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Κρήνης-Καλαμαριάς κ. Προκόπιο, τον Στρατηγό Διοικητή Γ΄ Σώματος Στρατού Ν. Δεβετζή, τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Αθ. Καρούντζο, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Θ. Παπά, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρη, τον Αερολιμενάρχη του Διεθνούς Αερολιμένα «Μακεδονία» Α. Τοπούζα και τον Διοικητή της 113 Πτέρυγας Μάχης Ιω. Παπαδόπουλο.

ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ (video)

dhmotiko_symboylio_2013

 

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο στις 30-9-2013 στο 10ο θέμα είχαμε τροποποίηση τεχνικού προγράμματος που συμπεριελάμβανε την μελέτη υδραυλικών της οδού 25ης Μαρτίου με ποσό 18.450€ και την κυκλοφοριακή μελέτη ανάπλασης και πάλι της 25ης Μαρτίου με ποσό 15.990€.

 

 Στο άκουσμα των ποσών οι αντιπολίτευση ζήτησε εξηγήσεις για τα υπέρογκα ποσά των μελετών που τελικά δεν τα ψήφησε η αντιπολίτευση καθώς επίσης και ο κ. Φαρμούζης και ο κ. Ρουμελιώτης.

 

Στην παράταξη του κ. Γιάννου υπήρξε μεγάλη ανησυχία για να στηρίξουν τα μεγάλα ποσά των μελετών.

 

LAOS_KOLONAKI_1Πιστεύουμε στην επόμενη συνεδρίαση να υπάρχουν νέα στοιχεία για τις μελέτες.

 

Περισσότερα θα παρακολουθήσετε στο 10λεπτο video της συνεδρίασης για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

 

{youtube}EtnL91n-Zk4&feature=youtu.be{/youtube}

ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Γ.Α. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

OGA_agrotikh_estia

Την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν τα νέα οικογενειακά επιδόματα, το ενιαίο επίδομα στήριξης και το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). Το ποσό που θα καταβληθεί συνολικά σε σε 497.894 δικαιούχους ανέρχεται σε 189.830.585,04 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο ΟΓΑ, από το σύνολο των παραπάνω δικαιούχων, οι 263.306 είναι ήδη δικαιούχοι και θα τους καταβληθεί το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων για το τρίτο τρίμηνο 2013 και η δεύτερη δόση του ειδικού επιδόματος για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
Οι υπόλοιποι 234.588 είναι νέοι δικαιούχοι, για τους οποίους έγινε οριστική εκκαθάριση του εντύπου Ε1 από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, συμπλήρωσαν σωστά το έντυπο Α21 και κρίθηκαν δικαιούχοι μετά τους σχετικούς ελέγχους. Στους δικαιούχους αυτούς, θα καταβληθεί το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων για τα τρία τρίμηνα 2013 και οι δύο δόσεις του Ειδικού Επιδόματος.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό, θα ακολουθήσουν και άλλες καταβολές οικογενειακών επιδομάτων στους υπόλοιπους δικαιούχους, σύμφωνα με την πορεία των οριστικών εκκαθαρίσεων.
Όπως είναι γνωστό, δικαιούχοι είναι πλέον και όσοι έχουν ένα παιδί και πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος.

 

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

ΑΠΕΛΠΙΣΜΈΝΟΣ ΠΑΤΈΡΑΣ: "ΣΤΟΥΡΝΆΡΑ, ΜΕΓΆΛΩΣΕ ΕΣΎ ΤΑ 4 ΠΑΙΔΙΆ ΜΟΥ..."

PATERAS

 

Με την εφορία να του έχει πάρει το σπίτι για χρέος 24.000 ευρώ, τη σύζυγό του να είναι χωρίς δουλειά από το 2005, μακροχρόνια άνεργος πατέρας δίνει τα τέσσερα παιδιά του στον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, για να τα συντηρήσει και να τα μεγαλώσει, καθώς ο ίδιος πλέον δεν μπορεί να συντηρήσει την οικογένειά του.

Πρόκειται για 39χρονο οικογενειάρχη, που η εφορία τού πήρε το σπίτι για χρέη 24.000 ευρώ προς το Δημόσιο. Ο πατέρας έστειλε με εξώδικη επιστολή τα κλειδιά του σπιτιού του στην Εφορία.

Στέλνει επίσης ανοιχτή επιστολή προς τον Γ. Στουρνάρα, στην οποία εσωκλείει τη βεβαίωση σίτισής του από την Εκκλησία.

"Δεν θα με ξεφορτωθείτε. Θα περιμένω νέα σας όσο χρειαστεί"

Ενημερώνει τον υπουργό Οικονομικών ότι, προς το παρόν, νοίκιασε ένα σπίτι για να βάλει μέσα την οικογένειά του, αλλά επειδή και ο ίδιος και η σύζυγός του είναι μακροχρόνια άνεργοι, σε λίγο δεν θα μπορούν να πληρώνουν το ενοίκιο.

Και τονίζει ότι, μόλις αναγκαστούν να εγκαταλείψουν κι αυτό το σπίτι, θα στείλει στον υπουργό τα 4 παιδιά του, ηλικίας 12, 8, 7 και 4 ετών, για να τα συντηρήσει και να τα μεγαλώσει εκείνος.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδας, ο 39χρονος επρόκειτο να ξεκινήσει τις διαδικασίες για υπαγωγή του στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, καθώς χρωστάει αυτή τη στιγμή σε Δημόσιο και τράπεζα 184.000 ευρώ.

Επισημαίνει ότι δεν έχουν ούτε ασφάλιση, «με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τη δική μας αλλά και των παιδιών μας».

Χαρακτηρίζει το Δημόσιο «μεγαλύτερο αρπαχτικό ακόμη κι από τις τράπεζες» και υπογραμμίζει: «Ακόμη κι αν κατάφερνα να σώσω το σπίτι από την τράπεζα... δεν μπόρεσα να κάνω το ίδιο και όσον αφορά τις υποχρεώσεις μου απέναντι στην Εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Κι έτσι κι έγινε: Ήδη προχώρησε η διαδικασία κατάσχεσης του σπιτιού μου κι είναι θέμα χρόνου να προχωρήσει κι ο πλειστηριασμός του».

Ο 39χρονος κλείνει την επιστολή του στον Γ. Στουρνάρα δηλώνοντας ότι θα αναμένει νέα του και με το υστερόγραφο: «Μην ευελπιστείτε ότι θα με "ξεφορτωθείτε" κι άρα δεν θα χρειαστεί να μου απαντήσετε. Θα περιμένω νέα σας για όσο χρειαστεί».

Εκατοντάδες περιπτώσεις απόγνωσης και απελπισίας

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Δανειοληπτών Ελλάδας, Ευάγγελος Κρητικός, επισημαίνει ότι αυτή είναι μόνο μία από τις εκατοντάδες περιπτώσεις απελπισίας, απόγνωσης και αδιεξόδου ανθρώπων που καθημερινά έρχονται σε επαφή με την ομοσπονδία.

Μόλις προχθές, τονίζει, στην περιοχή της Αττικής, 50χρονος πατέρας δύο παιδιών αυτοκτόνησε πίνοντας φυτοφάρμακο, καθώς δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στα χρέη.

Όπως λέει, οι αυτοκτονίες είναι συχνές, αλλά δηλώνονται ως θάνατοι, είτε επειδή το οικογενειακό περιβάλλον θέλει να κρύψει την πραγματικότητα από τα παιδιά, είτε για κοινωνικούς λόγους.

Η ομοσπονδία αυτή τη στιγμή έχει 60.000 μέλη και -όπως αναφέρει η Ελευθεροτυπια- έχει στείλει στα δικαστήρια 12.000 περιπτώσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

 

ΠΗΓΗ: http://www.briefingnews.gr

ΥΠΟΧΏΡΗΣΗ 31,1% ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΑΝ ΟΙ ΤΙΜΈΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

newego_LARGE_t_1101_54257311

Υποχώρηση 31,1% παρουσίασαν οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Tα εν λόγω στοιχεία παρουσίασε σήμερα στο 8ο Business Forum του περιοδικού RE+D ο επικεφαλής του τμήματος έρευνας κτηματαγοράς της ΤτΕ Θεόδωρος Μητράκος, και σύμφωνα με αυτά, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Αντιθέτως, μικρότερες απώλειες καταγράφουν οι τιμές στην περιφέρεια και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.

Ειδικότερα, στην Αθήνα οι τιμές έχουν υποχωρήσει κατά 32%, στη Θεσσαλονίκη 38,8%, στην Πάτρα 22,4%, στη Λάρισα 28,2% και στο Ηράκλειο 21,9%.

Σε πραγματικούς όρους, δηλαδή εάν ληφθεί υπόψη και ο πληθωρισμός, η υποχώρηση των τιμών των ακινήτων έχει ανέλθει από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα σε 37,9%.

 

ΠΗΓΗ: http://www.ethnos.gr/

32Η ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΤΟ 2012 Η ΕΛΛΆΔΑ

newego_LARGE_t_1101_54257320

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 32η θέση διεθνώς στο Δείκτη Ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για το 2012, ανεβαίνοντας μια θέση από το 2011, όταν ήταν 33η.

Εξάλλου, η χώρα μας εμφανίζεται στην 68η θέση το 2012 στην παγκόσμια κατάταξη της «ψηφιακής νεολαίας» (ποσοστό των ψηφιακά εξοικειωμένων νέων στο σύνολο του πληθυσμού μιας χώρας).

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στη νέα έκθεση «Μετρώντας την Κοινωνία της Πληροφορίας 2013», που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Τζόρτζια (Georgia Tech) των ΗΠΑ.

Ως ψηφιακά εξοικειωμένοι θεωρούνται οι νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών με πέντε ή περισσότερα χρόνια online εμπειρίας. Στην Ελλάδα η ψηφιακή νεολαία εμφανίζεται να αριθμεί συνολικά 861.100 νέους, που αποτελούν περίπου το 7,5% του ελληνικού πληθυσμού και το 75% της συνολικής ελληνικής νεολαίας.

Το 2012 η ψηφιακή νεολαία αριθμούσε περίπου 365 εκατ. διεθνώς, δηλαδή το 5,2% του παγκόσμιου πληθυσμού των 7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η ψηφιακή νεολαία συνιστά το 30% του συνόλου της παγκόσμιας νεολαίας, συνεπώς, σύμφωνα με την έκθεση, η πλειονότητα των νέων του πλανήτη μας (το 70%), που κατοικούν κυρίως στις φτωχότερες χώρες, έχουν ακόμα μηδαμινή ή μικρότερη των πέντε ετών ψηφιακή εμπειρία.

Η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ψηφιακής νεολαίας στο σύνολο του πληθυσμού είναι η Ισλανδία με 13,9% και αυτή με το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των νέων είναι η Νότια Κορέα με 99,6%. Από τις γειτονικές χώρες, χαμηλότερα από την Ελλάδα στην κατάταξη της ψηφιακής νεολαίας βρίσκεται η Ιταλία (78η) και ψηλότερα η ΠΓΔΜ (42η), η Κύπρος (45η), η Τουρκία (49η) και η Βουλγαρία (67η).

Όσον αφορά στο Δείκτη Ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), είναι ένας σύνθετος δείκτης που απαρτίζεται από επιμέρους παραμέτρους, όπως ο βαθμός πρόσβασης του πληθυσμού μιας χώρας στις νέες τεχνολογίες, η ένταση της χρήσης τους και οι ψηφιακές δεξιότητες των χρηστών. Από τις γειτονικές χώρες, χαμηλότερα από την Ελλάδα το 2012 βρέθηκαν η Κύπρος (45η), η Βουλγαρία (46η), η ΠΓΔΜ (57η), η Τουρκία (69η) και η Αλβανία (80ή).

Τα κυριότερα λοιπά ευρήματα της έκθεσης είναι τα εξής:

 • Έως το τέλος του 2013 θα υπάρχουν διεθνώς 6,8 δισεκατομμύρια συνδρομές κινητής τηλεφωνίας, σχεδόν όσοι και οι κάτοικοι του πλανήτη. Ακόμα, έως το τέλος του έτους, περίπου 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι στη Γη θα χρησιμοποιούν το Ίντερνετ, πράγμα που σημαίνει ότι οι υπόλοιποι 4,4 δισεκατομμύρια δεν θα είναι ακόμα online.

 • Έως το τέλος του 2012, το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που καλυπτόταν από κάποιο ευρυζωνικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τρίτης γενιάς (3G), άγγιζε το 50%. Έως το τέλος του 2013 θα υπάρχουν περίπου 2 δισεκατομμύρια κινητές ευρυζωνικές συνδρομές. Η μέση παγκόσμια διείσδυση του 3G αναπτύσσεται με μέσο ταχύ ετήσιο ρυθμό 40% και πλέον φθάνει σχεδόν το 30%, αλλά κυμαίνεται από 75% στις ανεπτυγμένες χώρες έως 20% στις αναπτυσσόμενες.

 • Οι τιμές των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων εμφανίζουν μείωση διεθνώς, της τάξης του 82% κατά την τελευταία τετραετία. Η μέση τιμή το 2012 ήταν 19,5 δολάρια ανά Mbit ανά δευτερόλεπτο, σχεδόν το ένα τέταρτο σε σχέση με το 2008. Η Ελλάδα εμφανίζεται η 27η φθηνότερη χώρα διεθνώς, στο ίδιο επίπεδο τιμών (ως ποσοστό του ΑΕΠ ανά κεφαλή) με τη Γερμανία.

 • Μεταξύ 2007-2011 τα παγκόσμια τηλεπικοινωνιακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12%, φθάνοντας τα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ή ποσοστό 2,6% του παγκόσμιου ΑΕΠ, αν και η οικονομική κρίση έβαλε «φρένο» στον τηλεπικοινωνιακό τζίρο στις ανεπτυγμένες χώρες.

 • Στο τέλος του 2013 αναμένεται, ότι σχεδόν το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού θα βρίσκεται διασυνδεμένο online στο διαδίκτυο. Ο αριθμός των νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο εμφανίζει μεγάλη «ψαλίδα», από σχεδόν 80% του συνόλου στις ανεπτυγμένες χώρες σε 28% στις αναπτυσσόμενες. Περίπου 1,1 δισεκατομμύρια νοικοκυριά στον πλανήτη δεν έχουν ακόμα συνδεθεί στο Ίντερνετ, το 90% των οποίων βρίσκονται στις φτωχότερες χώρες.

 • Στο τέλος του 2012 σχεδόν το 80% των νοικοκυριών στη Γη είχαν τηλεόραση, έναντι 41% που είχαν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε 1,4 δισεκατομμύρια εκτιμώνται τα νοικοκυριά που έχουν τουλάχιστον μια τηλεοπτική συσκευή στο σπίτι τους. Ενώ στις αναπτυγμένες χώρες ουσιαστικά δεν υπάρχει πια σπίτι χωρίς τηλεόραση, στις αναπτυσσόμενες χώρες μόνο το 69% των νοικοκυριών διαθέτουν τηλεόραση.

ΠΗΓΗ: http://www.ethnos.gr

  ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΒΟΡΑΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 431.730€

  IMG_4620

   

  Όπως είχε ανακοινώσει ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γρηγόρης Δούνης της εταιρείας ακινήτων του δημοσίου πριν από μερικές ημέρες, σήμερα 8 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε από την ΕΤΑΔ ανοιχτός μειοδωτικός διαγωνισμός για:

  1. Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής βλαβών στους αναβατήρες με ποσό 218.940.000€

  2. Αποκατάσταση του ισόγειου και του πρώτου ορόφου (καφέ κλπ) του σαλέ με ποσό 212.790.000€

  Ας ελπίσουμε ότι θα προλάβουν να πραγματοποιήσουν τις εργασίες για να μπορεί να λειτουργήσει την φετινή σαιζόν το χιονοδρομικό κέντρο.

  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 – ΠΑΑ»

  ANAPT

   

  Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ σας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε ισχύ η 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 – ΠΑΑ» με περιοχή εφαρμογής της να την αποτελούν τα ακόλουθα Τοπικά Διαμερίσματα:

  ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ / Τοπικές Κοινότητες : Μεσημερίου, Πλατάνης, Ριζαρίου & Φλαμουριάς και ο οικισμός Αγίας Φωτεινής.

  ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ / Τοπικές Κοινότητες : Κρύας Βρύσης (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ), Πέλλας, Νέας Πέλλας, Αγροσυκιάς, Αθύρων, Δυτικού, Ραχώνας , Αμπελειών, Μελισσίου, Αγίου Λουκά, Ακρολίμνης & Εσωβάλτων και ο οικισμός Σταυροδρομίου.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι 15η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 .

  Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της ΑΝ.ΠΕ Σακελλαροπούλου 14, Τ.Κ 58200, Έδεσσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την ΑΝ.ΠΕ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων, στα τηλέφωνα 23810-21000 & 24858 ή επί τόπου στην έδρα της εταιρείας κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

  Η παρούσα πρόσκληση και τα παρακάτω αναπόσπαστα τμήματά της είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anpe.gr  

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

  3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

  5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

  6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  7. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Η Κ.Υ.Α. 401/2010 & Η Κ.Υ.Α. 2974/710/04-04-2009 ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

  8. ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ο.Τ.Δ.

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠL

  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ I. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

   

   


  ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ

  ΔΡΑΣΕΙΣ 3ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ Ν.ΠΕΛΛΑΣ» 

  Υπομέτρο

  Προκηρυσσόμενες δράσεις

  Προκηρυσσόμενα ποσά Δ.Δ.

  Ποσοστό ενίσχυσης

  Δικαιούχοι

  Κωδικός

  Τίτλος

  L123 – Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

  L123α

  Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

  498.623,60

  50,00%

  Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

  L311- Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

  L311-1

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις ,εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

  130.000,00

  50,00 %

   

  Πολύ μικρές επιχειρήσεις φυσικών προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

  L311-2

  Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

   

  72.525,91

  50,00 %

   

  L311-5

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων

  75.000,00

   

  50,00 %

   

  L311-7

   

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

   

   

   

   

   

   

   

   

  75.000,00

   

  50,00 %

   

  L312-Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

  L312-1

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

  250.293,97

   

  50,00 %

   

  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008

  L312-2

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

  173.167,83

  50,00 %

   

  L312-3

  Ιδρύσεις επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

  95.366,38

  50,00 %

   

  L313- Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

  L313-5

   

  Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

  195.436,27

   

  50,00 %

   

  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008

  L313-6

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

  99.717,58

   

  50,00 %

   

  L313-8

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

  110.000,00

   

  50,00 %

   

  L321- Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

  L321-1

  Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)

  214.432,18

  100,00%

  ΟΤΑ α΄ βαθμού

  L321-3

  Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

  66.066,75

  75,00%

  Iδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

  L323 - Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

  L323-4

  Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

  155.731,55

  100,00%

  ΣΥΝΟΛΟ

  2.211.362,02

   


  ΑΔΕΔΥ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

  adedyΠρος:

  Πρωτοβάθμια Σωματεία Νομού Πέλλας

  Κοινοποίηση:

  Ομοσπονδίες-Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

  Συνάδελφοι,

  Σε συνέχεια της από 4 Οκτωβρίου 2013 αίτησής σας για σύσταση Νομαρχιακού Τμήματος (Ν.Τ.) της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Νομό Πέλλας υπογραμμίζουμε τα εξής:

  Η ανάπτυξη των αγώνων των εργαζομένων στο Δημόσιο, η ανάγκη συντονισμού τους σε Πανελλαδικό επίπεδο, το άπλωμα της δράσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της συμμετοχής της σε θεσμοθετημένα Όργανα και φορείς που βρίσκονται σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο και η ανάγκη συγκροτημένης και οργανωμένης παρουσίας, δράσης και παρέμβασης του Συνδικαλιστικού Κινήματος των Δημοσίων Υπαλλήλων οδήγησαν στην αναγκαιότητα δημιουργίας και λειτουργίας των Ν.Τ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

  Τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνιστώνται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και συγκροτούνται από τους αντιπροσώπους των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού του συγκεκριμένου Νομού. Αποτελούν Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και όχι μέλη της κι επομένως δεν διασπούν την κάθετη οργάνωση του Συνδικαλιστικού Κινήματος. Λειτουργούν στο πλαίσιο των αποφάσεων και των γενικών οδηγιών των Οργάνων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Έχουν κυρίως ρόλο συντονιστικό και συνεπώς η αποφασιστική τους αρμοδιότητα είναι καταστατικά οριοθετημένη.

  Κορυφαίο συντονιστικό όργανο του Νομαρχιακού Τμήματος είναι η Συνέλευση των Αντιπροσώπων, η οποία έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Εκλέγει την Εκτελεστική Γραμματεία (Ε.Γ.) και την Ελεγκτική Επιτροπή του Τμήματος, β. Διενεργεί έλεγχο των πράξεων διοικητικών και οικονομικών της Ε.Γ. γ. Συζητά και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε ζήτημα που παραπέμπει σε αυτή η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ή η Εκτελεστική Γραμματεία του Τμήματος και δ. Εκχωρεί αρμοδιότητες στην Ε.Γ. και την εξουσιοδοτεί για συγκεκριμένες δραστηριότητες και πράξεις.

   

  Με την απόφαση σύστασης του Νομαρχιακού Τμήματος ορίζεται η πρώτη προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία σε αντιπροσωπευτική βάση και προσδιορίζεται το χρονικό όριο, όχι μεγαλύτερο, των έξι μηνών για την ανάπτυξη του Τμήματος και την εκλογή Εκτελεστικής Γραμματείας με τριετή θητεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τα Νομαρχιακά Τμήματα.

  Βάσει του Κανονισμού, η πρώτη προσωρινή Διοίκηση («προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία») ορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Δεδομένου, ωστόσο, ότι η συγκρότηση προσωρινής Διοικούσας θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να προκύψει μέσα από μία εκλογική διαδικασία ευρύτερης νομιμοποιητικής βάσης, περισσότερο ορθή, συμμετοχική και δημοκρατική από τη διαδικασία του απ’ ευθείας ορισμού από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

  Προτείνουμε να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

  Τα Διοικητικά Συμβούλια των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων, με τη σύμφωνη γνώμη, συναίνεση και προτροπή των Ομοσπονδιών στις οποίες ανήκουν, να ορίσουν έως την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2013, αντιπροσώπους για τη συγκρότηση Συνέλευσης Αντιπροσώπων, με βάση τους ήδη καταγεγραμμένους και υπαρκτούς συσχετισμούς από τις τελευταίες εκλογές ανάδειξης Διοικητικών Συμβουλίων Πρωτοβαθμίων Συλλόγων και με αναλογία ένας (1) αντιπρόσωπος για κάθε είκοσι (20) εργαζόμενους.

  Στη συνέχεια να αποστείλουν στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Γραμματεία: fax: 210 3246165- e-mail: adedy1@adedy.gr) το πρακτικό ορισμού αντιπροσώπων, ώστε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να ορίσει ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων για την εκλογή της πρώτης προσωρινής Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος Πέλλας.

  Επισημαίνεται, τέλος, ότι η πρώτη προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος Πέλλας, με τη σειρά της, θα πρέπει εντός έξι (6) μηνών να μεριμνήσει για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης Εκτελεστικής Γραμματείας με τριετή θητεία.

  Η Οργανωτική Γραμματέας

  Τάνια Καραγιάννη

  ΦΕΥΓΕΙ Ο ΕΝΑΣ … ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

  IMG_4128

   

  Όλα τα ΄χε η Μαριορή και άλλος ειδικός συνεργάτης της έλειπε!! Ο Δήμαρχος Έδεσσας συνεχίζει την τακτική να προσλαμβάνει ειδικούς συνεργάτες που δεν χρειάζονται στο Δήμο. Αυτή τη φορά, άλλη μια φωτογραφική ανακοίνωση είδαμε στο Διαύγεια (http://et.diavgeia.gov.gr/f/dhmos_edessas/ada/%CE%92%CE%9B%CE%9B4%CE%A9%CE%A1%CE%A0-6%CE%9D2) και συγκεκριμένα αυτή τη φορά ο Δήμαρχος θέλει έναν απόφοιτο ΤΕΙ δομικών έργων! Δεν φτάνουν τόσοι μηχανικοί στο Δήμο θέλουν και άλλον (όχι ακριβώς μηχανικό…αλλά τέλοσπαντων). Απ΄ ότι φαίνεται το Δήμαρχος δεν έχει ξεπληρώσει τα προεκλογικά γραμμάτια και συνεχίζει να προσλαμβάνει άτομα που δεν χρειάζονται στον Δήμο. Να μας πείτε πόσο θα στοιχίσει στις τσέπες μας ο νέος συνεργάτης. Να μας πείτε πόσο γρήγορα ξεχάσατε τους ανθρώπους που έμειναν χωρίς δουλειά (σχολικοί φύλακες, δημοτικοί αστυνόμοι), να μας πείτε πόσο γρήγορα ξεχάσατε τους απλήρωτους υπαλλήλους… και πόσο γρήγορα θα ξεχάσετε τους υπαλλήλους στην καθαριότητα, για τους οποίους –υποθέτουμε- δεν θα ανοίξει μύτη…

   

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                          ΑΔΑ: ΒΛΛ4ΩΡΠ-6Ν2

  ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

                                                                     Έδεσσα 4 Οκτωβρίου 2013

                                                                     Αριθμ.πρωτ.28613


  AΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Ο Δήμαρχος Έδεσσας

  Έχοντας υπόψη:

  1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.

  Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  2.- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

  (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

  3.- Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Έδεσσας

  Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

  Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

  Α)Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα.

  Β)Πτυχίο TEI του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, στα γραφεία του Δήμου (αρμ. Γραφείο Προσωπικού τηλ. 23813 50732- 735) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

   

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

  Δημήτριος Γιάννου

  ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΗ 14 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΤΟΠΕΔΙ

  monivatopediounew

   

  Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσουν, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, 14 άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση των «ιερών ανταλλαγών» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Μονής Βατοπεδίου.

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το βούλευμα παραπέμπονται ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ, ο μοναχός Αρσένιος, η Αικατερίνη Πελέκη, ο Δημήτρης Πελέκης, ο Διονύσης Πελέκης, ο Ιωάννης Διονυσόπουλος, ο Στέφανος Δέτσης, ο Χριστόδουλος Μπότσιος, ο Γρηγόρης Κρόμπας, ο Πέτρος Παπαγεωργίου, ο Κωνσταντίνος Γκράτσιος, ο Γιώργος Μητρόπουλος, η Σταματούλα Μαντέλη και ο Κωνσταντίνος Σκιαδάς.

  Αντίθετα, το βούλευμα απαλλάσσει τον τότε διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου, Γιάννη Αγγέλου.

  Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται, κατά περίπτωση, αντιμέτωποι με τα αδικήματα της ηθικής και φυσικής αυτουργίας, της απιστίας και των ψευδών βεβαιώσεων για την ανταλλαγή τής λίμνης Βιστωνίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων με άλλες εκτάσεις του Δημοσίου.

  Σημειώνεται πως σύμφωνα με το βούλευμα, οι ενέργειες των κατηγορουμένων έπληξαν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

   

  ΠΗΓΗ: newpost.gr

  Pages