....

Επικαιρότητα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙA τη ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των ΣΧΟΛΙΚΩN ΦΥΛΑΚΩΝ

 

Μετά τη νέα φασιστική, αντισυνταγματική και πραξικοπηματική απόφαση της δικομματικής κυβέρνησης που οδηγεί στη διαθεσιμότητα-απόλυση περίπου 6.000 εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σχολικοί Φύλακες και Δημοτικοί Αστυνομικοί), σας ενημερώνουμε για τις ενέργειες στις οποίες, σύμφωνα με τις οδηγίες της Δικηγόρου Αθηνών κα Μαρίας-Μαγδαληνή Τσίπρα, θα πρέπει να προβείτε κατ΄ αρχήν για τους Σχολικούς Φύλακες (στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οδηγίες για τους Δημοτικούς Αστυνομικούς) καθώς οι διατάξεις που έχουν ψηφιστεί έχουν καταστεί νομικά διάτρητες και από προηγούμενες νομικές παρεμβάσεις μας στη διαδικασία εφαρμογής του Ν.4093/2012.

Στις 23-7-2013 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 167/23-7-2013 ο Ν.4172/2013, «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», με τον οποίο τίθενται σε διαθεσιμότητα μεταξύ άλλων και οι Σχολικοί Φύλακες.

Στη συνέχεια ακολούθησε η με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/1/20845/24-7-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία δόθηκαν οδηγίες στις υπηρεσίες για την εφαρμογή των διατάξεων, που αφορούν στους Σχολικούς Φύλακες και στο τεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Κρατικών Οχημάτων. Σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2013 οι οικείες Διευθύνσεις καλούνται:

 1. 1. Να διασταυρώσουν τις περιπτώσεις των υπαλλήλων, που εξαιρούνται από την διαθεσιμότητα, δηλαδή:

 

α. Υπάλληλοι που είναι ανάπηροι σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνοι κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του Ν.1910/1944 (Α΄ 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.3454/2006 (Α΄ 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν.1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει. 

β. Υπάλληλοι των οποίων οι σύζυγοι ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.

γ. Υπάλληλοι οι οποίοι, δυνάμει Νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.

δ. Υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ε. Υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ορισθεί δικαστικοί συμπαραστάτες δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικούν με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.

 

2. Να εκδώσουν τις διαπιστωτικές πράξεις για θέση σε διαθεσιμότητα των υπολοίπων και να επικαιροποιήσουν τη βάση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) με τα στοιχεία εκείνα των υπαλλήλων, που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

 

Μετά από την ανωτέρω εγκύκλιο, αυτό που θα πρέπει να περιμένουν οι Σχολικοί Φύλακες είναι να τους κοινοποιηθεί μια διαπιστωτική πράξη διαθεσιμότητας και βεβαίως με το ίδιο ή διαφορετικό έγγραφο να κληθούν να παραδώσουν τα κλειδιά των Σχολείων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό διαθέτουν στην κατοχή τους.

 

Είναι προφανές, ότι οι υπάλληλοι πρέπει να αρνηθούν να παραλάβουν τις διαπιστωτικές πράξεις. Αν δεν τις παραλάβουν δεν υπάρχει καμία δυσμενής συνέπεια εις βάρος του υπαλλήλου. Απλώς θα αναγκαστούν να την στείλουν στο σπίτι με Δικαστικό Επιμελητή. Όσοι «αναγκαστούν» να τις παραλάβουν θα υπογράψουν «με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος» και στη συνέχεια να παραδώσουν όποιο υλικό έχουν στα χέρια τους μόνο με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης- παραλαβής, στο οποίο και πρέπει να ζητηθεί να καταγράφεται ακριβώς, ότι παραδίδεται και ότι ελέγχθηκαν οι χώροι του σχολείου, στους οποίους δεν υπάρχει καμία ασυνήθης φθορά. Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλούνται να παρέμβουν στις Δημοτικές Αρχές αλλά και στα Δημοτικά Συμβούλια ώστε με αποφάσεις τους να αρνηθούν την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων, καθώς έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 102 του Συντάγματος.

 

Σε πολλούς Δήμους έχει προταθεί εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, να συσταθούν Κοινωφελείς Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) από τους «διαθέσιμους Σχολικούς Φύλακες», προκειμένου να αναληφθεί το έργο της φύλαξης των σχολείων. Στο σημείο αυτό, αναφέρουμε την αντίθεσή μας, καθώς αποτελούν την πιο ακραία μορφή νεοφιλελεύθερης πολιτικής με μοναδικό στόχο τη διάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη μεταφορά τους στον Ιδιωτικό Τομέα. Θύματα αυτής της ιδιωτικοποίησης δεν θα είναι μόνο οι πολίτες αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που θα λειτουργούν υπό συνθήκες ενός σύγχρονου δουλεμπορίου, χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με επισφαλή και περιορισμένο χρόνο εργασίας, καθώς μπροστά στον τρόμο της ανεργίας θα συνεχίσουν να δέχονται τον έναν εκβιασμό μετά τον άλλο.

 

Εφιστούμε την προσοχή στο ότι, η συμμετοχή σε εταιρία αυτού του είδους ενδέχεται να οδηγήσει στην διαγραφή από την κατάσταση της διαθεσιμότητας, με αποτέλεσμα την άμεση απόλυση, συνιστά δε σε κάθε περίπτωση, ιδιωτική επιχείρηση, με όλες τις διαχειριστικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες, που αυτή έχει και τελικώς είναι εξαιρετικά αβέβαιο, ότι ακόμα και με αυτόν τον τρόπο η συσταθείσα εταιρία θα συνεχίσει να αναλαμβάνει το έργο της φύλαξης και στο μέλλον. Και αλήθεια στο τέλος ποιος θα πληρώνει το κόστος λειτουργίας των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι υπερχρεωμένοι Δήμοι ή οι εξαθλιωμένοι πολίτες;

Μετά την παραλαβή της σχετικής πράξης, οι υπάλληλοι πρέπει να αποφασίσουν εάν και κατά πόσο επιθυμούν να κινηθούν νομικά με την άσκηση αγωγής, ασφαλιστικών μέτρων και με την υποβολή αιτήματος για την χορήγηση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να καταστεί εφικτή η επάνοδος στην υπηρεσία στην οποία υπηρετούσαν πριν την θέση τους σε διαθεσιμότητα και βεβαίως με την καταβολή του συνόλου των αποδοχών τους (και όχι του 75% της διαθεσιμότητας).

 

Σημειώνεται ότι, λόγω του γεγονότος ότι οι Σχολικοί Φύλακες είναι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εργαζόμενοι υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Πολιτικών Δικαστηρίων και δη σε αυτήν του Μονομελούς Πρωτοδικείου και όχι στα Διοικητικά Δικαστήρια.

 

Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη της διαθεσιμότητας και τα ασφαλιστικά μέτρα, πρέπει να ασκηθούν το ταχύτερο δυνατόν, καθώς ο υπάλληλος επικαλείται ότι υφίσταται επείγουσα περίπτωση, που σχετίζεται με την ανάγκη βιοπορισμού του ιδίου και της οικογενείας του.

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίσιμο είναι να ζητηθούν ήδη από τώρα, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα φαίνεται η υπηρεσιακή διαδρομή του υπαλλήλου και να συλλεγούν όσα έγγραφα αποδεικνύουν την οικονομική και εν γένει οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση του υπαλλήλου, καθώς και κάθε έγγραφο ή αίτημα του Δήμου αλλά και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα της υπηρεσίας και του υφιστάμενου προσωπικού, όπως επίσης για τις ανάγκες ή ελλείψεις σε προσωπικό. Επίσης, όπου είναι δυνατόν η προσκόμιση επιστολών ή βεβαιώσεων από του Διευθυντές των Σχολείων για την αναγκαιότητα της ύπαρξης των Σχολικών Φυλάκων καθώς και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την κατάργησή τους, θα βοηθήσει σημαντικά.

 

Σημειώνεται ότι διαθεσιμότητα σημαίνει, ότι ο υπάλληλος μπορεί να μεταταχθεί, να τοποθετηθεί προσωρινά ή να μετεκπαιδευτεί κατά το διάστημα αυτών των οκτώ (8) μηνών, μετά την λήξη του οποίου εάν δεν έχει τακτοποιηθεί εργασιακά απολύεται. Η κινητικότητα, με την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να εμπλέξει την διαθεσιμότητα, χρυσώνοντας το χάπι των επικείμενων απολύσεων, δεν αναιρεί το γεγονός ότι η επιλογή για την τοποθέτηση του υπαλλήλου σε οποιαδήποτε άλλη θέση ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην κυβέρνηση, η οποία μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία για την μετάταξη του προσωπικού αυτού, μπορεί ωστόσο και απλώς να επιλέξει να αφήσει να παρέλθει άπρακτο το διάστημα των οκτώ (8) μηνών της διαθεσιμότητας.

 

Τέλος, τονίζεται ότι, όσοι εκ των υπαλλήλων τίθενται σε διαθεσιμότητα, μπορούν εφόσον συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, να υποβάλουν την παραίτησή τους, εν μέσω διαθεσιμότητας και να συνταξιοδοτηθούν. Μια τέτοια προσέγγιση παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπεται ρητώς στον Νόμο, φαίνεται να είναι σύμφωνη με την μέχρι σήμερα τηρηθείσα πρακτική στα θέματα της εφεδρείας και της διαθεσιμότητας.

 

Όπως και στο πρώτο κύμα διαθεσιμότητας, έτσι και τώρα η δικαστική διεκδίκηση θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ψυχραιμία, καθώς πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική υπόθεση για τον καθένα εκ των συναδέλφων. Απέναντι στον αυταρχισμό, τη σωρεία αντισυνταγματικών Πράξεων Νομοθετικού περιεχομένου και διατάξεων και στην άθλια προπαγάνδα τους που μόνο στόχο έχει να βάλουν τον ένα εργαζόμενο απέναντι στον άλλο τη μια κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη, εμείς αντιτείνουμε τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και το ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟ ΑΓΩΝΑ μας.

ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ !

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ !

 

Τα χαμόγελα, η ελπίδα, τα όνειρα των παιδιών είναι ζητήματα που οι σύγχρονες κοινωνίες οφείλουν να έχουν ως προτεραιότητα.

Οι βάρβαρες συνθήκες ζωής των λαϊκών οικογενειών σήμερα  στερούν από την παιδική ηλικία αυτά που της ανήκουν.
Η Ομάδα Γυναικών Γιαννιτσών - μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας,

 

σας καλεί να "συναντηθούμε" με τα παιδιά μας !

 

Να φτιάξουμε μαζί τους έναν καλύτερο κόσμο!

 

Θα σας περιμένουμε στο Πολύκεντρο των Γιαννιτσών ( πεζόδρομος ), την Τετάρτη 31 Ιουλίου από τις 6.00 το απόγευμα, να μοιραστούμε παιδικές εμπειρίες και όνειρα, να αφήσουμε τα παιδιά να μας δείξουν τι κόσμο οφείλουμε να τους αφήσουμε για να ζήσουν.

 

Με θέατρο, μουσική, καλοκαιρινά παιχνίδια, παιδικό παζάρι, χορό ! Με ελεύθερη είσοδο.

Φτιάχνουμε μαζί με τα παιδιά μας έναν καλύτερο κόσμο !

 

Ομάδα Γυναικών Γιαννιτσών της Ο.Γ.Ε.

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ, ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

Εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα 20 - 26/7/2013

Συνεχίστηκαν οι εξαγωγές κερασιών, ροδάκινων και νεκταρινιών, με σχετικά καλούς ρυθμούς. Υπάρχει μειωμένη ζήτηση από τις ξένες αγορές αλλά οι τιμές προς το παρόν κυμαίνονται σε καλά επίπεδα. Σε λίγες ημέρες ξεκινά η έναρξη συγκομιδής επιτραπέζιων σταφυλιών. Η ποιότητα τους αναμένεται να είναι καλή. Η πρωιμότητα πάντως δεν είναι πάντα θετική, ειδικότερα αν υπάρχει κλίμα μειωμένης κατανάλωσης στις αγορές και χαμηλές τιμές από τους ανταγωνιστές μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Στατιστικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα 20 - 26/7/2013, είναι οι εξής:
Πορτοκάλια 283.500 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 243.494 τόνων
Λεμόνια 2.232 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 1.288 τόνων
Ροδάκινα 15.880 έναντι αντίστοιχων περσινών 33.880 τόνων
Καρπούζια 135.097 έναντι αντίστοιχων περσινών 97.513 τόνων
Κεράσια 5.398 έναντι αντίστοιχων περσινών 3.595 τόνων
Νεκταρίνια 4.484 έναντι αντίστοιχων περσινών 9.283 τόνων
Βερίκοκα 7.741 έναντι αντίστοιχων περσινών 11.686 τόνων

Πηγή http://www.agrotypos.gr

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΧΥΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013

Αν και ξοδεύονται εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση του ελαιολάδου στις αγορές του εξωτερικού, ο «γεωγραφικός χάρτης» των ελληνικών εξαγωγών παραμένει ο ίδιος. Ένα μεγάλο ποσοστό έξτρα παρθένου ελαιόλαδου συνεχίζει να εξάγεται χύμα προς την Ιταλία. Μάλιστα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Ακόμη και το ΥπΑΑΤ παραδέχεται ότι οι ποσότητες τυποποιημένου ελαιολάδου βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας στην ΕΕ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάξιμου Χαρακόπουλου, μόνο το 20% της παραγωγής και το 25% των εξαγωγών ελαιόλαδου της χώρας μας είναι τυποποιημένο, την ώρα που τα αντίστοιχα μεγέθη για την Ιταλία κυμαίνονται στο 75% και 97%, ενώ για την Ισπανία στο 50% και 55%.

Αναλυτικότερα, τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εξαγωγές ελαιολάδου, δείχνουν ότι για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2013, οι περισσότερες εξαγωγές ελαιολάδου έγιναν προς την Ιταλία κάτι που σημαίνει ότι ήταν χύμα. Συνολικά ανήλθαν στους 55.947 τόνους (ποσοστό 76,38% των εξαγωγών) και ήταν αξίας 154 εκατ. ευρώ. Οι ποσότητες αυτές είναι σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με αυτές που εξήχθησαν το αντίστοιχο διάστημα του 2012, που ήταν 22.740 τόνοι.

Στη δεύτερη θέση των ελληνικών εξαγωγών βρίσκεται η Ισπανία. Το πρώτο τρίμηνο του 2013 οι ελληνικές εξαγωγές έφτασαν τους 7.128 τόνους και ήταν αξίας 18 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές αυτές όπως φαίνεται έγιναν για να καλύψουν τις ανάγκες της ισπανικής βιομηχανίας, μετά την μεγάλη μείωση που υπήρξε στην ισπανική παραγωγή και προφανώς θα αφορούσαν χύμα ποσότητες. Το αντίστοιχο διάστημα του 2012 δεν υπήρξαν καθόλου ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου προς την Ισπανία.

Ακολουθεί η αγορά της Γερμανίας, όπου το πρώτο τρίμηνο του 2013 εξήχθησαν 1.605 τόνοι, αξίας 6,4 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 ήταν στους 1.520 τόνους, αξίας 5,8 εκατ. ευρώ.

Στις ΗΠΑ, το πρώτο τρίμηνο του 2013 είχαμε μια αύξηση των εξαγωγών κατά 843 τόνους. Συγκεκριμένα εξήχθησαν 1.796 τόνοι αξίας 5,7 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 ήταν 953 τόνοι, αξίας 3,1 εκατ. ευρώ.

Στον Καναδά το πρώτο τρίμηνο του 2013 εξήχθησαν 1.006 τόνοι, αξίας 3,6 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 ήταν 735 τόνοι, αξίας 2,3 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγωγές προς Ρωσία και Κίνα, το πρώτο τρίμηνο του 2013, ήταν αμελητέες και κυμάνθηκαν στους 346 και 336 τόνους αντίστοιχα, παρουσιάζοντας μια μικρή αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Ακόμη μείωση παρουσίασαν οι εξαγωγές προς την Αυστραλία (ποσοστό -35%).

Πηγή  http://www.agrotypos.gr

OΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ

Εφαρμογή των διατάξεων του νέου επενδυτικού νόμου.

 

Οι πρώτες τρεις άδειες παραμονής σε αλλοδαπούς πολίτες που προχώρησαν στην αγορά ακινήτων έχουν ήδη χορηγηθεί, σε εφαρμογή των διατάξεων του επενδυτικού νόμου που παρέχει αυτή τη δυνατότητα σε επενδυτές στην αγορά ακινήτων, ενώ άλλες δύο αιτήσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο έκδοσής τους.

Αυτό αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που επικαλείται ενημέρωση από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του υπουργείου Εσωτερικών. Αφορμή ήταν η συνάντηση που είχε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νότης Μηταράκης, με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής Maslink Group, Li Hao, ο οποίος ενημέρωσε τον υφυπουργό για το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού Κινέζων πολιτών να επενδύσουν σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα (Αθήνα και περιφέρεια), προκειμένου να τους χορηγηθεί η πενταετής άδεια διαμονής.

Διαβάστε: «Βόμβες» Στουρνάρα για πολιτική κάλυψη σε φοροφυγάδες

Γι αυτόν τον λόγο η εταιρεία προετοιμάζει road shows σε διάφορες πόλεις της Κίνας με ένα μεγάλο portfolio ακινήτων που έχει, ήδη, στη διάθεσή της από ενδιαφερόμενους πωλητές και αναμένεται πολύ σύντομα να υπάρξουν και οι πρώτες συναλλαγές.

Ο κ. Μηταράκης ευχαρίστησε τον κ. Li Hao για τη συνεργασία του και επεσήμανε ότι η ελληνική πολιτεία έχει εισάγει μία απλή διοικητική διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών παραμονής, η οποία επιτρέπει στον επενδυτή να ολοκληρώσει τη συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων με πολύ ταχύ τρόπο.

Η κινεζική εταιρεία MASLINK είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών μετανάστευσης στην Κίνα και έχει παραρτήματα σε διάφορες χώρες τους κόσμου (Ευρώπη, Αμερική, Καναδά κ. λπ.).

Πηγή http://www.fortunegreece.com

ΤΟ ''ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΜΑ'' ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

Μια φορά κι έναν καιρό…….

κάποιοι μείωσαν τον ΦΠΑ από 23% σε 13%......

……..Α ναι, αυτοί που τον αύξησαν πριν δύο χρόνια ελαφρά τη καρδία και παρά τις έντονες αντιδράσεις μας, που περιέκλειαν ακόμη και την δήλωσή μας πως οι πολιτικοί είναι ανεπιθύμητοι στις επιχειρήσεις μας.

 

Στην πολύπαθη Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, θεώρησαν σωστό να αυξήσουν τον ΦΠΑ σε 23% με στόχο την αύξηση των εσόδων του κράτους, ενώ την ίδια στιγμή οι τσακισμένοι οικονομικά Έλληνες, επισκέπτονταν όλο και λιγότερο τις επιχειρήσεις μας. Διαπίστωσαν μέσω της δικής μας καταστροφής (πρωτοφανής αριθμός λουκέτων) πως τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από τους φόρους δεν εισπράχθηκαν, όχι γιατί φοροδιαφεύγουμε, αλλά γιατί δεν εισπράττουμε σχεδόν τίποτα και προχώρησαν στη πολυπόθητη μείωση. Μέχρι εδώ καλά, όχι όλα καλά, αλλά καλά.

Μας λένε λοιπόν τώρα, σας μειώσαμε τον ΦΠΑ σε 13% και εσείς με την σειρά σας θα μειώσετε τις τιμές. Γιατί; Αυξήσαμε εμείς τις τιμές όταν αυξήσατε εσείς τον ΦΠΑ;

Καλέσατε στο Υπουργείο σας τον ΣΕΤΕ, την ΓΣΕΒΕΕ και τους εστιάτορες, για να ανακοινώσετε τα μέτρα σας και με τη σειρά τους ως τελάληδες να μας βροντοφωνάξουν :

 1. 1) Μειώστε τις τιμές
 2. 2) Δώστε μας τα στοιχεία των επιχειρήσεων σας
 3. 3) Δώστε τα Ζ των ταμειακών μηχανών σας
 4. 4) Βάλτε αυτοκόλλητα μπλέ και κόκκινα στις προσόψεις

Διαταγές τον Ιούλιο, από το στόμα αυτών που μέχρι τον Μάιο λέγανε πως τον ΦΠΑ 23% τον απορροφήσανε οι επιχειρηματίες και δεν μπορεί να φτάσει κάποιο όφελος στον καταναλωτή.

Τι μεσολάβησε από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο;

Ο Ιούνιος με τις εισπράξεις του, όχι του κλάδου φυσικά, αλλά της ΓΣΕΒΕΕ ύψους 3.000.000 ευρώ τουλάχιστον, από τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας!

Αυτό είναι το πρόβλημα που βρωμάει και ζέχνει.

Οι συνδικαλιστές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κλίμακας που πληρώνονται από το κράτος και όχι από τον ίδιο τον κλάδο, για τον οποίο υποτίθεται δουλεύουν.

Ο πρόεδρος των εστιατόρων είναι και πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, ο γενικός γραμματέας των εστιατόρων είναι και ταμίας της ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και ένα μέλος του Δ.Σ. των εστιατόρων είναι και Πρόεδρος ΕΟΚΕ της ΓΣΕΒΕΕ στις Βρυξέλλες. Με τεράστιες εισπράξεις, ως φορέας λοιπόν η ΓΣΕΒΕΕ, ύψους πολλών εκατομμυρίων Ευρώ για το 2013 από το κράτος. Το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί με μεγάλα ποσά κάθε κίνησή τους.

Ποιος να διαπραγματευτεί, δηλαδή να πάρει κάτι που ο άλλος δεν είχε σκοπό να δώσει; Περιορίστηκαν λοιπόν στις ανακοινώσεις σύμφωνα με επιθυμία του κ. Υπουργού. Γι αυτό αυτός ο λαός υποφέρει, γιατί κανείς δεν μάχεται αγνά γι’ αυτόν.

Σας ενημερώνουμε πως το να κολλήσουμε αυτοκόλλητα στα μαγαζιά μας, πέρα του γεγονότος πως δεν χωράνε από τα πολλά ‘’τσιρότα’’ που βάλαμε για επούλωση των πληγών μας, εγκυμονεί κινδύνους όπως:

1) αθέμιτο ανταγωνισμό,

2) παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων,

3) ίσως παράνομο πλουτισμό από αυτούς που θα τα διαθέτουν.

Με διαταγές από ένα κράτος που ότι επέβαλλε εντός κρίσης, οδήγησε στην καταστροφή και με εκφοβισμό των επιχειρηματιών, το μόνο που θα συμβεί είναι ο τελικός μας αφανισμός.

Συνέλθετε και σκεφτείτε το σωστό, ώστε να το πράξουμε. Εμείς πρώτοι από όλους θέλουμε πελάτες στα μαγαζιά μας. Δώστε κίνητρα στους επιχειρηματίες, αντί για αυτοκόλλητα, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές, προς όφελος των καταναλωτών, όπως:

α) μειώσεις τιμών για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων,

β) μειώσεις τιμών πνευματικών και συγγενικών

δικαιωμάτων μουσικής

γ) συντόμευση διαδικασιών έκδοσης αδειών

δ) διαφημιστική προβολή των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης, μέσω εντύπων του ΕΟΤ, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό,

ε) μηδενισμό των κονδυλίων όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, ώστε η ελεύθερη οικονομία να δώσει το αποτέλεσμα της μείωσης των τιμών στην εστίαση και διασκέδαση. Κάθε τι άλλο δεν το συμμεριζόμαστε γιατί αποτελεί μέρος αυτών που πράξατε μέχρι τώρα και μας οδήγησε στις σκοτεινές μέρες που ζούμε.

Τέλος μας κούρασε πολύ η αναφορά σας στο Γαλλικό μοντέλο. Τι συγκρίνουμε; Τον ΦΠΑ της Γαλλίας 19.6% που μειώθηκε σε 5,5% ή την αγοραστική δύναμη των Γάλλων με κατώτερο μισθό τα 1620 ευρώ;

Ο κλάδος της Εστίασης και της Διασκέδασης θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα δώσει για μια ακόμη φορά το καλύτερο των δυνατοτήτων του χωρίς να διπλώσει τρομοκρατημένος. Μη διανοηθείτε να μας ματώσετε άλλο διότι πια γνωρίζουμε τι μας πληγώνει και θα το ανατρέψουμε κυνηγώντας το κακό που προεδρεύει, από την Ελλάδα μέχρι τις Βρυξέλες, διεκδικώντας ένα αύριο που αξίζει να βιωθεί.

Συνιστούμε στον κλάδο να εκδίδει στο ακέραιο τις αποδείξεις όχι γιατί πρότεινε ο ΣΕΤΕ την σφράγισή μας, αλλά γιατί η απόδοση φόρου κάνει το κράτος μας δυνατό. Ακόμα να λειτουργήσουν οι επιχειρηματίες ψύχραιμα και να ελέγξουν με τους συνεργάτες λογιστές τις θέσεις κόστους των επιχειρήσεών τους για τον εντοπισμό περιθωρίου μείωσης των τιμών τους προστατεύοντας συγχρόνως τα προσωπικά τους δεδομένα από φορείς των οποίων την δράση δεν γνωρίζετε ούτε φαντάζεστε.

Εσύ Ελληνικέ Λαέ χρειάζεται να βλέπεις κολλημένα αυτοκόλλητα στα εστιατόρια για να ‘’παραμυθιαστείς’’; Δε σε φτάνει που ζεις κάθε στιγμή το παραμύθι τους;

…….αυτοί ούτως ή άλλως ζουν καλά (να δούμε ως πότε)……

……ας προσπαθήσουμε λοιπόν εμείς να ζήσουμε καλύτερα!!!

 

Γραφείο τύπου ΠΑΣΚΕΔΙ

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Αντιπεριφερειάρχης Θ. Θεοδωρίδης: Να αποφύγουμε την λαίλαπα της δασικής πυρκαγιάς στην Πέλλα

Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας για την συμμετοχή των πολιτών στην μάχη για την προστασία των δασών

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης απευθύνει έκκληση στους κατοίκους και επισκέπτες της Πέλλας να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να αποτελέσει αιτία έναρξης δασικής πυρκαγιάς:

 

«Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο μηνών του καλοκαιριού δε σημειώθηκε καμία αξιόλογη δασική πυρκαγιά και σε αυτό βοήθησε η προσοχή του κόσμου αλλά και οι τακτικές βροχές. Το προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να έχουμε καύσωνες αλλά και αέρηδες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της δασοπυρόσβεσης. Είναι σημαντικό όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Πέλλας να έχουμε το νου μας ώστε να αποφύγουμε κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει δασική πυρκαγιά.

 

Η Πέλλα διαθέτει μία μοναδική φύση η οποία αποτελεί το συγκριτικό μας πλεονέκτημα για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. Στις Προστατευόμενες Περιοχές της Πέλλας υπάρχουν πολλά ενδημικά και σπάνια είδη καθώς, επίσης, και βιότοποι και τοπία μεγάλης οικολογικής αξίας. Η αποτελεσματική προστασία τους με την προσωπική μας ευαισθησία και φροντίδα αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στη νέα γενιά και τις γενιές που θα ακολουθήσουν.

 

Απαιτείται κοινωνική εγρήγορση και υιοθέτηση μίας στάσης ζωής φιλικής προς την φύση και το περιβάλλον. Η καταστροφή τους σημαίνει δραματική μείωση της ποιότητας της ζωής μας αλλά και των δυνατοτήτων για περιφερειακή ανάπτυξη.

 

Το έργο των εθελοντικών ομάδων που συνεργάζονται με τις τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης των σχεδίων πολιτικής προστασίας είναι σημαντικότατο. Η συμμετοχή μας ως εθελοντές στην μάχη προστασίας των δασών από δασικές πυρκαγιές δεν αποτελεί χάσιμο χρόνου. Είναι μία πολύτιμη εμπειρία και πράξη ζωής».

 

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά καλέστε αμέσως τον Πανελλαδικό Αριθμό ενημέρωσης της Πυροσβεστικής 199, την Αστυνομία 100 ή τον Πανευρωπαϊκό Αριθμό Αναφοράς Εκτάκτου Ανάγκης 112. Ακολουθούν μερικές σημαντικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη από τις δασικές πυρκαγιές (http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/promote/odigies/pirkagies.csp):

 

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς

 • Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.
 • Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.
 • Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
 • Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους.
 • Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
 • Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά

 • Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βλέπετε την πυρκαγιά.
 • Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
 • Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
 • Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας

 • Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του χώρου σας, εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη.
 • Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι μεγάλη, ενώ αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.
 • Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια σας και τα κατοικίδια ζώα σας.
 • Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και φράξτε όλες τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.
 • Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
 • Απομακρύνετε προς το εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.
 • Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο εσωτερικό του κτιρίου.
 • Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα εφεδρικό νερό.
 • Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.
 • Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες δίπλα σας σε περίπτωση που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε γειτονικό κτιστό σπίτι.
 • Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας δοθούν.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά

 • Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που παραμένουν.
 • Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και όλους τους εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες και αναζωπυρώσεις.

 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ από τα Νέα της σχολικής εφημερίδας του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών

Στον 20ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικών Εντύπων, που κάθε χρόνο διοργανώνει η εφημερίδα τα ΝΕΑ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η σχολική εφημερίδα «ΒΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ» του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών απέσπασε Βραβείο Καλύτερου Κειμένου-Ρεπορτάζ.

Συγχαρητήρια σε όλους τους Μαθητές – Μικρούς Δημοσιογράφους του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών, σε όλους τους Καθηγητές που στηρίζουν έμπρακτα την κάθε προσπάθεια που γίνεται, τον Διευθυντή μας Κενανίδη Λάζαρο για την υποστήριξή του και φυσικά την Ελένη Σάμπου και τον Παναγιώτη Σάμπο για την άψογη συνεργασία τους στην εκτύπωση της εφημερίδας μας.

Η εφημερίδα μας κυκλοφορεί από το 2007 με μεράκι και διάθεση δημιουργίας. Αποσκοπούμε στην ενίσχυση του προβληματισμού των μαθητών σε θέματα που αφορούν την κοινωνία μας, τη ζωή, την εφηβεία και ό,τι απασχολεί τον έφηβο και στην ικανότητα των μαθητών να διαμορφώνουν ολοκληρωμένη άποψη για τα θέματα που καταπιάνονται. Εστιάζουμε στην ανάπτυξη της ικανότητας διατύπωσης της γνώμης των μαθητών ακόμη κι όταν αυτή εναντιώνεται στο σύνολο. Επιμένουμε στη σφαιρική προσέγγιση των θεμάτων με σκοπό να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το κάθε θέμα. Για το σκοπό αυτό δουλεύουμε, τα βασικά θέματα που θίγονται, με τη δημιουργία ερωτηματολογίων, με συνεντεύξεις από ειδικούς σε διάφορα θέματα, αναζήτηση πληροφοριών σε διάφορες πηγής (Διαδίκτυο, Εγκυκλοπαίδειες, Έντυπος τύπος, κ.α.), συζήτηση με το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον στο μέτρο του δυνατού.

Οι μικροί δημοσιογράφοι εκπαιδεύονται να παρατηρούν, να επεξεργάνονται, να καταγράφουν, να σχολιάζουν και να προτείνουν λύσεις σε θέματα της άμεσης επικαιρότητας ΧΩΡΙΣ να διαβάλλονται από εξωγενείς συμφεροντολογικούς παράγοντες που «δωροδοκούν» την καθαρή σκέψη του Νέου που δικαιούται και μάχεται για έναν Καλύτερο Κόσμο.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Κύριοι Υπουργοί,

Στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α’-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 167/23-7-2013 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», εκτός των άλλων διατάξεων περιλαμβάνεται στο άρθρο 81 η κατάργηση θέσεων του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας.

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι: «Από την 23η-9-2013 καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις του κλάδου Π.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας, Τ.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας, Δ.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας και Υ.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του Ν.4093/2012 (Α΄222). Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη».

Σύμφωνα με την διατύπωση του άρθρου αυτού 81, παρ. 1 αν και προβλέπεται, ότι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί εντάσσονται σε πρόγραμμα κινητικότητας, οι διατάξεις, στις οποίες παραπέμπει το ως άνω άρθρο (Υποπαράγραφος Ζ.2 του Ν.4093/2012) αφορούν στην θέση σε διαθεσιμότητα.

Από την ως άνω παραπομπή προκύπτει, ότι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί όπως και οι υπάλληλοι των υπολοίπων κλάδων, των οποίων οι θέσεις καταργούνται (Σχολικοί Φύλακες, Οδηγοί Κρατικών Οχημάτων) εντάσσονται σε διαθεσιμότητα, εκτός και αν υφίσταται «λάθος» στην αναγραφή των διατάξεων και αντί της υποπαραγράφου Ζ1, του άρθρου ΜΟΝΟΥ του Ν. 4093/2012, που θα ήταν το ορθό (κινητικότητα), αναγράφηκε εκ παραδρομής η υποπαράγραφος Ζ.2 του Ν.4093/2012 (διαθεσιμότητα).

Επειδή όλα τα πιο πάνω δημιουργούν σύγχυση, οργή και αγανάκτηση σας ζητούμε όπως ΑΜΕΣΑ μας απαντήσετε τελικά σε πιο καθεστώς εντάσσονται οι Δημοτικοί Αστυνομικοί. Της διαθεσιμότητας ή της κινητικότητας;

Αναμένουμε το συντομότερο δυνατό την απάντησή σας, ώστε να γνωρίζουμε τόσο εμείς όσο και οι ενδιαφερόμενοι τι τελικά ισχύει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΥΛΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος Μυλών Έδεσσα

Πρόγραμμα 2013 ΤΡΙΤΗ 23/7 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/7 IRON MAN 3

ΤΡΙΤΗ 30/7 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 4/8 Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΓΚΑΤΣΜΠΥ

ΤΡΙΤΗ 6/8 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/8 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

ΤΡΙΤΗ 13/8 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/8 (ΕΚΤΟΣ 15/8) DJANGO, Ο ΤΙΜΩΡΟΣ

ΤΡΙΤΗ 20/8 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/8 ΜΠΑΜΠΟΥΛΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 27/8 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 1/9 THE HANGOVER III

ΤΡΙΤΗ 3/9 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/9 Ο ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ

ώρα προβολής 21:15 τιμή εισόδου 6,00 ευρώ (Αμεα πολύτεκνοι,φοιτητικά)

4 ευρώ

 

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Για τη νομοθετική κατοχύρωση του net metering στα φωτοβολταϊκά, τον συμψηφισμό δηλαδή της καταναλισκόμενης με την παραγόμενη ενέργεια για τα φωτοβολταϊκά και τους σταθμούς μικρών ανεμογεννητριών, απαντά ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου, με έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή, σε απάντηση σχετικής ερώτησης του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως αναφέρει στο έγγραφό του ο Υφυπουργός, «το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και άλλες διατάξεις», του οποίου η κατάθεση επίκειται το προσεχές χρονικό διάστημα στη Βουλή, έχει συμπεριληφθεί ρύθμιση (άρθρο 6) με την οποία δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς».

Επισημαίνει μάλιστα ότι: «οι σταθμοί που θα δύνανται να ενταχθούν στη ρύθμιση θα εξαιρούνται της απόφασης αναστολής αδειοδότησης νέων φ/β σταθμών καθώς και από τις διατάξεις του ν. 4152/2013 για αναστολή συμβάσεων σύνδεσης. Στις περιπτώσεις που το δίκτυο μιας περιοχής έχει χαρακτηριστεί κορεσμένο, η δυνατότητα εγκατάστασης θα γίνεται εφόσον δε δημιουργείται πρόβλημα ασφάλειας και ευστάθειας του συστήματος/ δικτύου».

Για να μην επιβαρύνεται ο Ειδικός Λογαριασμός του Λ.ΑΓ.Η.Ε. δεν θα υφίσταται υποχρέωση αποζημίωσης του αυτοπαραγωγού για το τυχόν πλεόνασμα της ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο μετά τον ενεργειακό συμψηφισμό παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας, ο οποίο θα πραγματοποιείται σε κάθε κύκλο καταμέτρησης. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση του Διαχειριστή και γνώμη της Ρ.Α.Ε. θα καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Ο κ. Λ. Αυγενάκης είχε επισημάνει ότι: «το σχήμα αυτό του net-metering κατευθύνει τον καταναλωτή να διαστασιολογήσει το σύστημά του κοντά στην ετήσια κατανάλωσή του για να μην έχει διαφυγόντα κέρδη. Το σχήμα net-metering και αυτοκατανάλωσης μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις στέγες χωρίς περιορισμούς ισχύος για να ανοίξει έτσι μια νέα αγορά (εμπορικές, αγροτικές, βιομηχανικές στέγες)».

Πηγή http://www.agrotypos.gr

Η ΤΡΟΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΙ ΔΙΕΤΑΞΕ: ΣΕ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 245 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Η τρόικα (δηλαδή ο Σόιμπλε) αποφάσισε και η κυβέρνηση εκτέλεσε: 245 καθηγητές με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικά μπαίνουν στη διαθεσιμότητα, με προοπτική κάποιοι απ’ αυτούς να βγουν στον δρόμο.

Με το που ελήφθη η απόφαση να εξαιρεθούν οι τρίτεκνοι σχολικοί φύλακες από τη διαθεσιμότητα, οι δανειστές ζήτησαν αμέσως το ισοδύναμο εξηγώντας ότι αυτό είναι προαπαιτούμενο για να μας δώσουν την επόμενη δόση.

Και επειδή καμιά αξιολόγηση των υπαλλήλων του δημοσίου δεν έχει γίνει, η κυβέρνηση έστειλε στην κλίνη του Προκρούστη τους μεταπτυχιακούς καθηγητές, τους οποίους μόλις προχθές είχε εξαιρέσει…

Αποτέλεσμα: δυο βουλευτές της ΝΔ, από τους «συνήθεις υπόπτους», οι Νικήτας Κακλαμάνης και Νίκος Κυριαζίδης δεν έδωσαν θετική ψήφο. Αμέσως ο πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα: την επόμενη φορά θα διαγραφείτε…

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα;

Από πού θα εξευρεθούν άλλοι 12.500 υπάλληλοι για να τεθούν σε διαθεσιμότητα έως το τέλος του χρόνου, όπως ζητάει η τρόικα;

Με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι περίπου αδύνατο να προλάβει να γίνει αληθινή αξιολόγηση των εργαζομενων.

Άρα, πάλι θα επιχειρηθούν «οριζόντιες» απολύσεις. Δηλαδή, θα τραβήξουν το πιστόλι και όποιον ο χάρος…

Το ερώτημα είναι αν θα αντέξει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία ήδη δείχνει να «τρίζει».

Απάντηση: δύσκολο, πολύ δύσκολο…

Πηγή http://www.aixmi.gr

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΄΄ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

Για δεύτερη χρονιά ΄΄ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ΄΄ θα ξεσηκώσουν την Κρύα Βρύση !

 

γράφει ο Λύσανδρος Γ. Αμιτζόγλου

 

Προχωράνε οι ετοιμασίες για το δεύτερο διήμερο Μουσικό Φεστιβάλ ΄΄ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ΄΄ που θα γίνει Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Αυγούστου κατά τις βραδινές ώρες , στην Κεντρική Πλατεία της Κρύας Βρύσης, όπως και πέρυσι και διοργανώνετε από τον Εμπορικό Σύλλογο Κρύας Βρύσης σε συνεργασία με τον Δήμο Πέλλας .

Φέτος θα συμμετέχουν συνολικά 10 συγκροτήματα τοπικά αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας. Το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί είναι:

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ θα εμφανιστούν τα συγκροτήματα :PROFESSIONAL SINNERZ, ΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΛΗ, MADTRICKS, FRANKIE, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ θα εμφανιστούν τα συγκροτήματα : NIGMA, THE VIPERVIKINGS, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΑ, ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ, ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Επικοινωνώντας με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λύσανδρο Χ. Αμιτζόγλου μας δήλωσε:

΄΄Τα Μουσικά του Βάλτου ήταν μία ιδέα του Εμπορικού Συλλόγου Κρύας Βρύσης που την θέσαμε στο τραπέζι των συζητήσεων πέρυσι την άνοιξη και στόχο έχει την τόνωση της νυχτερινής ζωής στην πόλης μας μέσα στο καλοκαίρι, μ΄ έναν διαφορετικό τρόπο διασκέδασης, προσφέροντας παράλληλα και μία οικονομική τόνωση στα μαγαζιά εστίασης, διασκεδάσεις και αναψυχής της πόλης μας.

Ξεκινήσαμε πέρυσι δηλά δηλά την πρώτη διοργάνωση και προχωράμε φέτος στην δεύτερη η οποία θα είναι σαφώς ποιο αναβαθμισμένη και προβεβλημένη, φιλοδοξώντας να προσφέρουμε ένα μοναδικό μουσικό διήμερο διασκέδασης τόσο στους συμπολίτες μας, πολύ δε περισσότερο στον ξένο κόσμο που θέλουμε να έρθει και τον προσκαλούμε στο διήμερο μουσικό μας φεστιβάλ.

Το όνομα του φεστιβάλ ΄΄ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ΄΄ ήταν μία δική μας και πάλι έμπνευση, θέλοντας να συνδέσουμε την ιστορία του τόπου μας με αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Φιλοδοξούμε ν΄ αποτελέσει έναν νέο θεσμό για την πόλη μα,ς όπως συνέβη με το ξακουστό Καρναβάλι και τη Γεωργική Βιοτεχνική Έκθεση που γίνονται αυτοί κάθε χρόνο στην Κρύα Βρύση΄΄.

26η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ PELLAEXPO2013

PELLA EXPO 2013

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 26η ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΠΕΛΛΑΣ με την υπ΄ αριθ. 178α/2013 απόφαση του περί συμμετοχής των εκθετών στην 26η Γεωργική –Βιοτεχνική Έκθεση που πραγματοποιείται   στην Δ.Ε. Κρύας Βρύσης, ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω :

 1. 1. Η ετήσια παραδοσιακή Γεωργική –Βιοτεχνική Έκθεση Πέλλας, θα πραγματοποιηθεί στην Δ.Ε. Κρύας Βρύσης κατά το χρονικό διάστημα από τις 28 Αυγούστου(ημέρα Τετάρτη) έως 1 Σεπτεμβρίου 2013(ημέρα Κυριακή)
 2. 2. Η Έκθεση θα λειτουργήσει σε στεγαζόμενο χώρο της λαϊκής αγοράς στην Δημοτική Ενότητα Κρύας Βρύσης
 3. 3. Στους εκθέτες του στεγαζόμενου χώρου της έκθεσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα ληφθεί υπόψη ο όγκος των προϊόντων που θέλει να παρουσιάσει.

4.   Οι εκθέτες που θα λάβουν μέρος στην Γεωργική Βιοτεχνική Έκθεση

και είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο Πέλλας δεν θα   καταβάλουν χρηματικό αντίτιμο

 

Αιτήσεις συμμετοχής των εκθετών στην 26η Γεωργική Βιοτεχνική Έκθεση   θα παραλαμβάνονται     από 30/7/2012 έως 14/8/2012 στο γραφείο 2 της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης

Σχέδιο αίτησης – αποφάσεις, καθώς και άλλες πληροφορίες στην           ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (www.giannitsa.gr) και στους αρμοδίους υπαλλήλους της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας : 2382351200– 51226-51217 και Φαξ : 2382351222.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΔιΜΗΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4172 ΓΙΑ ΣΧΟΛ. ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΔιΜΗΔ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167 ).
Σας ενημερώνουμε ότι στις 23 Ιουλίου 2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 167) ο νόμος 4172/13 με θέμα «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα διαθεσιμότητας-κινητικότητας προσωπικού του Δημοσίου Τομέα.
Α. Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4172/2013,   από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται στους δήμους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, τίθενται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει. Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα έλαβε χώρα ( δημοσίευση της ατομικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) μετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Β. Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, καταργούνται οι αναφερόμενες στο άρθρο αυτό ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων.Το προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων τίθεται σε διαθεσιμότητα, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2. της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
Γ. Κατάργηση ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδων ή ειδικοτήτων Οδηγών και Τεχνικού προσωπικού των υφιστάμενων Τμημάτων Κίνησης και Επισκευών της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το προσωπικό που κατέχει τις θέσεις αυτές από τη δημοσίευση του παρόντος τίθεται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
Δ.Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας
Δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα:
α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό του λάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,
β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,
γ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,
δ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου,
ε) υπάλληλος ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού καθώς και οι εκκαθαρίζουσες αρχές των υπηρεσιών / φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 80, 82 και 93 του ανωτέρω νόμου παρακαλούνται, το αργότερο έως τις 31/7/2013, για:
α) τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάλληλοί τους ανήκουν στις εκ του νόμου εξαιρούμενες ομάδες . Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά της από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
β) την έκδοση των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα και την ταυτόχρονη επικαιροποίηση της βάσης του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) με τα στοιχεία εκείνα των υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας (αποδέσμευση των υπαλλήλων με την αιτιολογία «Θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας»)
γ) την κατάρτιση των επόμενων μισθολογικών καταστάσεων με βάση τη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα και την αποστολή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ).
Παρακαλείται η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους ΟΤΑ Α΄βαθμού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30Ιουλίου 2013, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πορεία υλοποίησης του Ε.Σ.Π.Α. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητές: 1. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση υποβολής δύο προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας του προγράμματος “ΕΛΛΑΔΑ-πΓΔΜ 2007-2013”:

1. Κοινή ανάπτυξη δράσεων για την υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ακρωνύμιο «SMEs- Extrοversion»

2. Αποκατάσταση εδαφών και δράσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού υποβαθμισμένων περιοχών εκτός των δυτικών ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής: 1. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Απόστολος Γιάντσης, Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της ΠΚΜ.

Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας.

 

ΘΕΜΑ 3ο: 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Εισηγητής: Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 4ο: 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

ΘΕΜΑ 5ο: 1η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 2013 χρηματοδοτούμενο από Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων).

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

ΘΕΜΑ 6ο: 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Π.Ε. Πέλλας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

(Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

 

ΘΕΜΑ 7ο: 1η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 2013 χρηματοδοτούμενο από Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων).

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

ΘΕΜΑ 8ο: 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής

Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141/2012 απόφασης του Π.Σ.Κ.Μ. που αφορά τον «Ορισμό μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Περιφερειακή

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κεντρικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

ΘΕΜΑ 10ο: 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Π.Ε. Σερρών, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

(Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

ΘΕΜΑ 11ο: 1η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 2013 χρηματοδοτούμενο από Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων)

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

ΘΕΜΑ 12ο: 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Π.Ε. Χαλκιδικής, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs - AGRO_LESS” (Κοινές στρατηγικές καθοδηγούμενης άσκησης αγροτικών δραστηριοτήτων για την εφαρμογή χωρικά διαφοροποιημένης γεωργίας μειωμένων εισροών), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Στυλιανή-Ζωή Μακραντωνάκη, Αντιπεριφερειάρχης εξωστρέφειας, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.

 

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Smart Specialization” (Έξυπνη Εξειδίκευση), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-

2013».

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Στυλιανή-Ζωή Μακραντωνάκη, Αντιπεριφερειάρχης εξωστρέφειας,

καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Σχεδιασμός της οργανωτικής λειτουργίας των δομών, βελτίωση της οργανωτικής αποδοτικότητας και διαχείριση ποιότητας του παρεχόμενου έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και έγκριση έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ύψους 53.000€.

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Απόστολος Γιάντσης, Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 151/2013 απόφασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου σχετικά με τον Τρόπο Εκτέλεσης Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού

Σχεδιασμού

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 13. παρ.4, Π.Δ./τος 242/96 για ανακύκλωση άχρηστου υλικού πληροφορικής Π.Κ.Μ.-Μ.Ε. Θεσ/νίκης.

Εισηγητής: Γεώργιος Τσαμασλής, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση απόσυρσης και εκποίησης τoυ αριθμ. ΚΗΟ 8989 υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης για πάγιο κατ΄ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας Γραφείων ΠΕ Ημαθίας και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2013 στον φορέα 0721 ΚΑΕ 1232. (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

ΘΕΜΑ 20ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ

2. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

ΘΕΜΑ 21ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση αύξησης του κατ' αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας γραφείων Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2013 και για τους 8 μήνες του έτους 2012 όπως ορίζει η αριθμ. 11/2013 εγκύκλιος του Ι.Κ.Α.

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

ΘΕΜΑ 23ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ

2. Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

ΘΕΜΑ 24ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής του άρθρου 13, παρ.4 Π.Δ./τος 242/96 για ανακύκλωση άχρηστου υλικού πληροφορικής Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εισηγητής: 1. Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας του περιφερειακού συμβούλου κ. Κυριάκου Βελόπουλου (13η/24.5.2013, 14η/6.6.2013, 15η/20.6.2013 ) και της περιφερειακής συμβούλου κας Γεωργίας Μπατσαρά (14η/6.6.2013, 15η/20.6.2013 και 16η/11.7.2013 ).

Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Γραφείο Τύπου

ΈΚΤΑΚΤΟ: ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΝΕ ΣΤΑ 3 ΚΑΙ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗ ΔΕΗ!

Η ΣΤΥΓΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΡΟΪΚΑΣ - ΕΥΡΩ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ!
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ!
Την ολοκληρωτική παράδοση της ΔΕΗ και τουΑνεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα δρομολογεί η κυβέρνησηΝΔ-ΠΑΣΟΚ, υπογράφοντας, σήμερα Τετάρτη (24/7), την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία τεμαχίζεται σε 3 κομμάτια η επιχείρηση και ορίζεται το χρονοδιάγραμμα του ξεπουλήματος της!
Η κυβέρνηση, απο κοινού με τους δανειστές της χώρας, μετατρέπει γρήγορα την Ελλάδα σε "μπανανία" και "ελ ντοράντο" προς άγραν κερδών των μεγάλων ντόπιων και ξένων κεφαλαίων. Η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει ότι εντός δύο ετών θα έχει ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση του (ΑΔΜΗΕ) ως το τα μέσα του 2014 και η διάσπαση της ΔΕΗ σε «μικρή» και «μεγάλη», με την πρώτη να αποκρατικοποιείται έως το 2015 και τη δεύτερη να πωλείται σε επενδυτές έως το 2015.
ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ειδικότερα, για τον ΑΔΜΗΕ, η πραξικοπηματική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει την παράδοσή του στα ιδιωτικά συμφέροντα σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, η οποία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, προβλέπει την είσοδο "επενδυτή" μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, στον οποίο θα περάσει το 49% του ΑΔΜΗΕ αλλά και το μάνατζμεντ του οργανισμού.
Η δεύτερη φάση, η οποία θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2014, θα οδηγήσει στην πώληση ποσοστού έως και 51% του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ.
Η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών με τον επενδυτή που θα επιλεγεί στη πρώτη φάση προβλέπει την διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η ΔΕΗ θα πωλήσει το επιπλέον ποσοστό και για τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό.
Στόχος είναι το Δημόσιο να συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό που θα εξασφαλίζει καταστατική μειοψηφία υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ θα τύχουν ξεχωριστής διαχείρισης από εκείνες της ΔΕΗ, οι τρέχοντες στόχοι εσόδων από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης που αναλογούν στη γενική κυβέρνηση δεν θα αποκλίνουν και η διαδικασία απόκτησης των μετοχών δεν θα έχει φορολογικές ή οικονομικές επιπτώσεις για την κυβέρνηση.
Η «ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ»
Επίσης, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας καθετοποιημένης «μικρής ΔΕΗ», που θα είναι βιώσιμη, ανταγωνιστική και στην οποία θα δοθεί το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη την απόσυρση παλαιών μονάδων, αλλά και νέων μονάδων, στον βαθμό που υφίσταται ρεαλιστική πιθανότητα δημιουργίας τους.
Ακόμη, θα έχει αναλογικό ποσοστό της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ, του παραγωγικού μείγματος και της πελατειακής βάσης της νέας εταιρείας.
Το σχέδιο θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την αποεπένδυση λιγνιτικώνυδροηλεκτρικών καιμονάδων φυσικού αερίου που σήμερα λειτουργεί η ΔΕΗ, καθώς και για την πρόσβαση της νέας εταιρείας σε αποθέματα και ορυχεία λιγνίτη. Συνολικά, η «μικρή ΔΕΗ» θα δεχθεί από τη ΔΕΗ 1.400 MW μονάδων με καύσιμο λιγνίτη500 MW υδροηλεκτρικού δυναμικού και 500 MW δυναμικού φυσικού αερίου.
Επίσης, θα εξασφαλιστεί σε όλους η πρόσβαση σε λιγνιτικά πεδία που δεν έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ, ενώ όπου αυτή απουσιάζει, θα μπορούν να δοθούν προς εκμετάλλευση σε τρίτους. Παράλληλα, θα επέλθει απελευθέρωση της χονδρεμπορικής αγοράς, η οποία θα συνδεθεί με την αντίστοιχη απελευθέρωση της λιανικής, όμως «παραμένει υπό εξέταση επί του παρόντος ο τρόπος με τον οποίο η νέα εταιρεία θα προσελκύσει πελάτες, κατ' αναλογία, από την πελατειακή βάση της ΔΕΗ».
Ένα μέρος των υποχρεώσεων της ΔΕΗ θα μεταφερθεί μαζί με τα στοιχεία ενεργητικού στη «μικρή ΔΕΗ», ενώ το τίμημα που θα επιτευχθεί, δεν θα πρέπει να δημιουργεί ζημία στη ΔΕΗ. «Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε θέματα προσωπικούκαθώς η νέα εταιρεία θα πρέπει να στελεχωθεί με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες και ορυχεία και από το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό των λοιπών διευθύνσεων της ΔΕΗ» σημειώνεται.
Στόχος είναι έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας εταιρείας το 2015. Η προετοιμασία εκτιμάται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2014, οι επαφές με επενδυτές θα γίνουν το θέρος του ίδιου έτους και η εκτέλεση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τρίμηνου του 2015.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ 17% ΤΗΣ ΔΕΗ
Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την πώληση των μετοχών που διαθέτει το Δημόσιο στη ΔΕΗ και αντιπροσωπεύουν το 17% της εταιρείας, κατά προτίμηση μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή.
Η προεργασία θα αρχίσει αμέσως μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου παγίων που θα περιλαμβάνονται στη νέα εταιρεία. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να αρχίσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2015 όποτε και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το τέλος του 2015.
Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους τελικούς όρους της συναλλαγής πώλησης της νέας εταιρείας.
Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015 ή εντός του πρώτου τριμήνου του 2016.

H ΠΡΩΤΗ ΣΟΒΑΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ

H Τρόικα συμφώνησε να «παγώσουν» οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων μέχρι το 2016, οπότε και θα διαμορφωθούν στα επίπεδα των εμπορικών τιμών που θα ισχύουν τότε. Πρόκειται για την πρώτη σωστή απόφαση της Τρόικας μετά από 3,5 χρόνια γκάφες και εκθεμελίωσης της ελληνικής οικονομίας.

Κανονικά, οι αντικειμενικές τιμές έπρεπε να μειωθούν 20% τουλάχιστον (αν υποθέσουμε ότι οι εμπορικές είναι λίγο μεγαλύτερες), καθώς η αγορά εμφανίζει τις εμπορικές τιμές πεσμένες κατά 35%. Η κυβέρνηση προκειμένου να τονώσει τους ισολογισμούς των τραπεζών ήταν έτοιμη να ανεβάσει τις αντικειμενικές τιμές κατά 50% σε μια «παγωμένη» αγορά ακινήτων. Ο παραλογισμός αποφεύχθηκε, αλλά σίγουρα κάτι υποκρύπτει.

Μέχρι το τέλος του 2015 αλλά και τη δέσμευση ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έχει ετοιμάσει τον μηχανισμό αυτόματης αναπροσαρμογής των αξιών ο οποίος θα οδηγήσει σε εξομοίωση αντικειμενικών – εμπορικών σε τρία χρόνια. Όμως, το ζήτημα είναι να καταργηθούν οι αντικειμενικές τιμές, διότι είναι ένα μηχανισμός εκτός πραγματικότητας.

Έτσι, με τις υφιστάμενες αντικειμενικές τιμές θα υπολογίζονται οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων (που ενδεχομένως να μειωθούν στο 4%-5% μόλις τεθεί σε ισχύ ο Ενιαίος Φόρος), τα δημοτικά τέλη, οι φόροι κληρονομιάς, δωρεών, γονικών παροχών, το ΤΑΠ μέσω της ΔΕΗ και άλλες επιβαρύνσεις μέχρι το τέλος του 2015.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΟ ΤΟΡ 13 ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ

Χρέη πολλών εκατομμυρίων ευρώ καταγράφονται στο παθητικό πολλών δήμων, ενώ 13 από αυτούς είναι στην κορυφή της «μαύρης λίστας», καθώς τα χρέη τους ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ!

Από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών που δημοσίευσε το Εθνος της Κυριακής προκύπτει ότι οι 13 δήμοι είναι οι εξής:

-Φυλής (52.152.660 ευρώ)

-Αχαρνών (29.026.396 ευρώ)

-Καλαμαριάς (21.894.619 ευρώ)

-Ρόδου (21.467.420 ευρώ)

-Αμαρουσίου (19.142.295 ευρώ)

-Νίκαιας – Ρέντη (15.760.250 ευρώ)

-Κέρκυρας (15.064.300 ευρώ)

-Κορδελιού – Ευόσμου (14.289.425 ευρώ)

-Λαρισαίων (11.686.263 ευρώ)

-Ιωαννιτών (11.640.851 ευρώ)

-Σαλαμίνας (11.124.965 ευρώ)

-Σαρωνικού (10.842.954 ευρώ)

-Πέλλας (10.038.939 ευρώ).
Πηγή defencenet.gr

TΟ e-LEARNING ΤΟΥ ΚΕΚ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

To e-Learning του ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά επιστημονικούς συνεργάτες των κάτωθι ειδικοτήτων:

 

Πληροφορικός με ειδίκευση

σε βάσεις δεδομένων και κέντρα δεδομένων

Πληροφορικός / Μηχανικός Η/Υ / Ηλεκτρονικός Μηχανικός με ειδίκευση

σε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας

Πληροφορικός / Μηχανικός Η/Υ / Ηλεκτρονικός Μηχανικός με ειδίκευση

σε ζητήματα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων / δικτύων

Πληροφορικός με ειδίκευση

σε θέματα υγείας

Νομικός με ειδίκευση

σε θέματα ασφαλείας τροφίμων

Νομικός με ειδίκευση

σε περιβαλλοντολογικά θέματα

Στέλεχος εργαστηρίων τροφίμων στον τομέα της ποιότητας

Περιβαλλοντολόγος με ειδίκευση

σε θέματα αντιρρύπανσης

Χημικός Μηχανικός ή Χημικός με ειδίκευση

σε θέματα παρασκευής φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων

Βιολόγος με ειδίκευση

σε θέματα διασφάλισης ποιότητας στον τομέα της υγείας

Μηχανικός κατασκευών με ειδίκευση

στη διαχείριση ενέργειας

Μηχανικός με ειδίκευση

στα αιολικά συστήματα

Αρχιτέκτονας

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι

- Διδακτορικού Διπλώματος ή

- Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών με σχετική εργασιακή εμπειρία

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ενδιαφέροντος τους εδώ

Πηγή http://edujob.gr

Pages