..

Ορθοδοξία

ΙΩΗΛ Ὁ ἘΔΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ ΚΑὶ ἈΛΜΩΠΙΑΣ : ΕYXH YΠEΡ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΓΩΝΙΖΩΝΤΑΙ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ διὰ πολλῶν ῥημάτων προτρέψας τοὺς ἀνθρώπους «ἀγωνίζεσθαι εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης» (Λουκ.

Pages