......

Περιβάλλον

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 (XAΡΤΗΣ)


Ξεκινάει η υλοποίηση του έργου
«Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000»

Pages