....

Περιβάλλον

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ!

 

Φέτος, η 29ηΑπριλίου δεν είναι μια απλή Κυριακή! Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην αγάπη για τον εθελοντισμό καιτο περιβάλλον.

Pages