....

ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια δημοσιεύθηκαν δύο αποφάσεις τις οποίες υπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης, οι οποίες καθορίζουν τις επιτροπές που θα επεξεργαστούν την πρόταση σχεδίου νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και του σχεδίου νόμου για τη λειτουργία και την οργάνωση του ΕΛΓΟ – Δήμητρα. Αναλυτικά τα ονόματα που απαρτίζουν τις δύο Ομάδες Εργασίας είναι:

Η Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς αποτελείται από τους:

α. Μόσχο Κορασίδη, γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο.

β. Χρίστο Καμενίδη, ομότιμο καθηγητή του Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Συνεταιρισμών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως τακτικό.

γ. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος.

δ. Φίλιππο Καρυπίδη, καθηγητή στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος.

ε. Αντώνιο Σωφρονά, εμπειρογνώμονα, πρώην υπάλληλο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος.

στ. Άννα Μητροπούλου, νομικό σύμβουλο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, ως τακτικό μέλος.

ζ. Παντελή Ευθυμιάδη, γεωπόνο, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

η. Νικόλαο Μπιρλιράκη, πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνης, ως τακτικό μέλος.

θ. Νικήτα Πρίντζο, πρόεδρο της ΕΑΣ Βόλου και της συνεταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ, ως τακτικό μέλος.

ι. Βασσάλο Δημήτριο, πρόεδρο της ΕΑΣ Κυκλάδων και Αργοσαρωνικού, ως τακτικό
μέλος.

ια. Φραγκιαδουλάκη Γεώργιο, πρόεδρο της ΕΑΣ Πεζών, ως τακτικό.

Η Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για τη λειτουργία και την οργάνωση του ΕΛΓΟ ‐ ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελείται από τους:

α. Γεώργιο Ζέρβα, Καθηγητή, Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως πρόεδρο.

β. Μιχάλη Κότσικα, προϊστάμενο του Τμήματος Οργάνωσης και Εποπτείας των Φορέων του Δημόσιου Τομέα αρμοδιότητας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προϊστάμενο κατ’ αναπλήρωση της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Γεωργικών Οργανισμών και Ιδρυμάτων του ΥΠΑΑΤ, ως τακτικό μέλος.

γ. Αλίκη Παππά, υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποσπασμένη σε θέση ειδικού συμβούλου στο Γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος.

δ. Μαργαρίτα Καραβαγγέλη, υπάλληλο του ΕΦΕΤ, αποσπασμένη στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος.

ε. Παναγιώτα Σφουντούρη, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, που υπηρετεί ως Δικηγόρος με έμμισθη εντολή στον ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ ως τακτικό μέλος.

στ. Νικόλαο Βάγια, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος.

ζ. Ευδόξιο Ψωμά, υπάλληλο του ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος

η. Νικόλαο Μπακανδρίτσο, εμπειρογνώμονα, πρώην Ερευνητή στον ΕΛΓΟ– ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος.

θ. Κωνσταντίνο Γιαννοπολίτη, εμπειρογνώμονα, πρώην Ερευνητή Α’ του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, ως τακτικό μέλος.

ι. Παναγιώτη Πλατή, Ερευνητή Α’ του ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος.

Πηγή http://www.agrotypos.gr

Σχόλια - Facebook Comments