....

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΚΑΙ ΑΡΝΙΣΣΑ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Μπατάνι», «Ορίζοντας» στην Έδεσσα και «Παιδική Πολιτεία» στην Άρνισσα

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας (Δ.Η.Κ.Ε.Δ.Ε.), ενημερώνει ότι οι Δομές:

  1. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Μπατάνι»
  2. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Άρνισσας «Παιδική Πολιτεία» και
  3. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Ορίζοντας»

έχουν ενταχθεί – ύστερα από διαγωνισμό – στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που προκήρυξε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

 

Με βάσει τα παραπάνω οι γυναίκες, που είναι

q  μητέρες παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών (νήπια έως και ΣΤ Δημοτικού)

q  μητέρες παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία

 

έχουν την δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδία τους δωρεάν στις παραπάνω δομές υποβάλλοντας αίτηση προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και την Αίτηση που υποβάλουν οι υποψήφιες μητέρες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr ή μπορούν να τα παραλάβουν από τις εγκεκριμένες δομές της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για υποστήριξη προκειμένου να συμπληρωθεί σωστά η αίτηση και να υποβληθεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να επικοινωνείτε στις παρακάτω δομές:

  1. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Μπατάνι» καθημερινά από τις 09:00π.μ. έως τις 13:30μ.μ. με την κα. Περπέρη Μαρία στο τηλέφωνο 23810 51250.
  2. Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Έδεσσας καθημερινά από τις 09:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ. με την κα. Κοντογεώργη Σταυρούλα στο τηλέφωνο 23810 23101
  3. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Άρνισσας «Παιδική Πολιτεία» καθημερινά από τις 09:00π.μ. έως τις 13:30μ.μ. με την κα. Λιμπάρη Ειρήνη στο 23813 51600 ή από τις 13:30 μ.μ. έως 20:00 μ.μ. με τον κ. Μπαϊρακταρίδη Χρήστο στο τηλέφωνο 23810 31236.
  4. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Ορίζοντας» καθημερινά από τις 09:00π.μ. έως τις 13:30μ.μ. με την κα. Παπαδοπούλου Μαρία στο τηλέφωνο 23810 23898.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 2 Αυγούστου (θα πρέπει να έχει κατατεθεί στο πρωτόκολλο της ΕΕΤΑΑ γραφείο Θεσσαλονίκης)

Σχόλια - Facebook Comments