....

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Αλμωπίας για τη συμμετοχή στη Δημοτική επιτροπή Ισότητας Φύλων".

 

 

Ο Δήμος Αλμωπίας σας ενημερώνει ότι προχώρησε στην υπογραφή Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Κοινωνία 8/11/2011στην Αθήνα ,ύστερα από σχετική πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων. Με την υπογραφή της παραπάνω Χάρτας ,ο Δήμος Αλμωπίας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναφέρονται σε αυτή σχετικά με την πολιτική ισότητας την οποία πρέπει να εφαρμόσει.

Μια από τις δεσμεύσεις που υπάρχουν είναι και η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων ,με τις διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 70 του Ν 3852/2010 .

Ο Δήμος Αλμωπίας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοτική επιτροπή Ισότητας Φύλων, με καταληκτική ημερομηνία την2/10/2013 (δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Κ Χατζηαβραμίδου Ευδοκία και  στο τηλέφωνο 238450207 και στη Γραμματεία του Δημάρχου στο τηλέφωνο 2384350212.

Στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων, έχουν δικαίωμα συμμετοχής αιρετοί και αιρετές, υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας για τις πολιτικές φύλου Δ/νσης του Δήμου, εμπειρογνώμονες σε θέματα ένταξης και διάστασης φύλου στις Τοπικές Πολιτικές, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και γυναικείων οργανώσεων της περιοχής.

Μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας για την σύσταση της Επιτροπής.

 

 

Σχόλια - Facebook Comments