....

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ Θ. ΤΖΑΚΡΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 9Κ/2008 ΤΟΥ ΑΣΕΠ

tzakrh2

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Θ. Τζάκρη κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με την οποία ζητά να ενημερωθεί πως προτίθεται η κυβέρνηση και συγκεκριμένα οι ερωτώμενοι συναρμόδιοι Υπουργοί να υλοποιήσουν την δέσμευσή τους προς τους επιτυχόντες με την 9Κ προκήρυξη του ΑΣΕΠ

που με νόμο της Βουλής των Ελλήνων (Ν. 3899/2010 άρθρο 12) είχαν διοριστεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατόπιν της έκδοσης μιας σειράς δικαστικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από το Ίδρυμα, καθώς κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη του νόμου με την οποία μεταφέρθηκαν στο ΙΚΑ από όπου και αποχώρησαν στις 06/02/2013, ότι θα φροντίσει για την αποκατάστασή τους σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Πιο συγκεκριμένα η κ. Τζάκρη ρωτά τους παραπάνω Υπουργούς εάν προτίθενται να φέρουν στην Βουλή προς ψήφιση το σχέδιο νόμου με τίτλο "Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις", το οποίο ο πρώην υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μανιτάκης είχε αναρτήσει σε δημόσια διαβούλευση όπου στο άρθρο 18 προβλεπόταν η αποκατάστασή των επιτυχόντων με την προκήρυξη 9Κ του ΑΣΕΠ σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή κάποια άλλη νομοθετική πρωτοβουλία, στην οποία όμως να συμπεριλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 18 και εν γένει εάν έχουν σκοπό να υλοποιήσουν την δέσμευση της κυβέρνησης προς τους επιτυχόντες της 9Κ προκήρυξης του ΑΣΕΠ και με ποιο τρόπο.-

----------

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Κύριοι υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε οι επιτυχόντες της προκήρυξης 9Κ/2008 του ΑΣΕΠ με νόμο της Βουλής των Ελλήνων (Ν. 3899/2010 άρθρο 12) είχαν διοριστεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στα τέλη όμως του προηγούμενου έτους και κατόπιν της έκδοσης μιας σειράς δικαστικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών οι επιτυχόντες της προκήρυξης αυτής έπρεπε να αποχωρήσουν από το Ίδρυμα καθώς κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη του νόμου με την οποία μεταφέρθηκαν στο ΙΚΑ. Πράγματι προς συμμόρφωση με τις δικαστικές αυτές αποφάσεις η αποχώρησή αυτών από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων έλαβε χώρα στις 06/02/2013. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί έκτοτε ότι θα φροντίσει για την αποκατάστασή τους. Μάλιστα ο πρώην υπουργός            Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μανιτάκης είχε αναρτήσει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο "Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις" όπου στο άρθρο 18 προβλεπόταν η αποκατάστασή των επιτυχόντων με την προκήρυξη 9Κ του ΑΣΕΠ σε φορείς του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε κκ. Υπουργοί,

Προτίθεσθε να φέρετε προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο που είχε αναρτήσει προς διαβούλευση ο πρώην Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης μεταξύ των διατάξεων του οποίου και συγκεκριμένα στο άρθρο 18 προβλεπόταν η αποκατάσταση των επιτυχόντων με την προκήρυξη 9Κ του ΑΣΕΠ σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας είτε άλλη νομοθετική πρωτοβουλία στην οποία να περιέχεται η παραπάνω διάταξη; Αν όχι πως προτίθεσθε να υλοποιήσετε την δέσμευση της Κυβέρνησης προς τους επιτυχόντες με την 9Κ ότι θα φροντίσει για την αποκατάστασή τους»;

Σχόλια - Facebook Comments