....

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ 43.799 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

alefta

Όπως ανακοινώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το Εθνικό πλαίσιο ελέγχων, στάλθηκαν προς πληρωμή στην αρμόδια τράπεζα Πειραιώς, 43.799 συνολικά δικαιούχοι Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών, με το συνολικό ποσό των 7.021.139,62 Ευρώ, που αφορούν υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2013.Στο μεταξύ στις 24/9/2013 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:

  1. Οδοιπορικά Επιχειρηματικού Προγράμματος Αλιείας σε 3 δικαιούχους και ποσό 539,67 €
  2. Μέτρο 112 Νέοι Αγρότες του ΠΑΑ 2007-2013 σε 60 δικαιούχους και ποσό 250.875 €
  3. Μέτρο 221 Δάσωση γεωργικών γαιών του ΠΑΑ 2007-2013 σε 25 δικαιούχους και ποσό 6.860,21 €

Σχόλια - Facebook Comments