....

ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ

IMG_4279

 

 

Γίνεται γνωστό ότι με την επίσημη έναρξη της αποστακτικής περιόδου από: 30-9-2013 έως και 29-11-2013 για το τρέχον έτος, οι αμπελοκαλλιεργητές  του Δήμου Πέλλας, οι οποίοι έχουν κάτω από 1 στρέμμα αμπέλι, και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή (για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου), βάση του άρθρου 7, παρ. 3/ε του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281Α’/18-12-2001), ώστε να μπορέσουν να αποστάξουν τα στέμφυλα τους, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων που ανήκουν και απαραίτητα να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα:

1)ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ , όπως:

α) Άδεια Αμπελουργικού Μητρώου ή

β) Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ή δήλωση ΟΣΔΕ ) στην οποία εμφανίζεται το αμπέλι

γ) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την κατοχή του αμπελιού.

2) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

3) ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ).

Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου.

Η αίτηση χωρίς φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου θα γίνεται μόνο με εξουσιοδότηση  υπογεγραμμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο

Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού Και Ανάπτυξης, του Δήμου Πέλλας στην Διεύθυνση: Μητροπόλεως 31 καθώς και στα τηλέφωνα :23823-52221/23.

Σχόλια - Facebook Comments