....

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: "ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΧΩΝ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ"

vroutsis

Με αφορμή την ανακοίνωση της πέμπτης έκθεσης του Ενιαίου Συστήματος Ελέγ­χου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για το μήνα Οκτώβριο, ο υπουργός Εργα­σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε τα εξής:

«Για μια ακόμη φορά, η πέμπτη μηνιαία έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για το μήνα Οκτώβριο 2013, μας παρέχει χρήσιμα και αξιόπιστα στοιχεία.

Ενδεικτικά, τα σημαντικότερα ευρήματα της Έκθεσης είναι τα εξής:

Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.704.295 άτομα

• Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.450.260 εκ των οποίων οι 9.749 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών 

Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Οκτώβριο ανέρχεται σε 2.303.217.634,53 ευρώ

• Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις ανέρχεται στα 926, 89 ευρώ

Ωστόσο, εκείνο που θα ήθελα με έμφαση να σημειώσω είναι ότι το οργανωτικό νοικοκύρεμα που καταφέραμε στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας με τη δημι­ουργία και λειτουργία από την 1η Ιουνίου 2013 του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», δεν αποτελεί μια απλή αναβάθ­μιση ή βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών. Συνιστά, ουσιαστικά, μια μεταρρυθ­μιστική τομή με πραγματικά και μετρήσιμα οφέλη.

Η παραβατικότητα αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά (με την οριστική εξάλειψη των «μαϊμού» συντάξεων), επιφέροντας εξοικονόμηση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ για πρώτη φορά, η ανάλυση και, κυρίως, η διαχείριση του ασφαλιστικού στη χώρα μας στηρίζεται πλέον σε αντικειμενικά, αξιόπιστα, διαφανή και αναλυτικά δεδομένα και όχι αποσπασματικά στοιχεία ή ασ­τήρικτες υποθέσεις όπως στο παρελθόν.

Για αυτό το λόγο εξάλλου, και παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και ύφεσης, εί­μαστε απολύτως εντός στόχων και προβλέψεων σε ό,τι αφορά στην απορρόφηση της προϋπολογισθείσας συμμετοχής του Κρατικού Προϋπολογισμού στη συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη. Πράγματι, από το σύνολο της ετήσιας κρατικής δαπά­νης των 10,5 δις ευρώ για τις ανάγκες χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος, είχε προϋπολογιστεί να δοθεί στο δεκάμηνο εκτέλεσης το 83,3% και έχει δοθεί το 82,9%, με διασφαλισμένη, σε κάθε περίπτωση, την ομαλή και απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων».

Σχόλια - Facebook Comments