....

ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ

fitofarmaka

 

Στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε τροποποιητική απόφαση για τους όρους και τις υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –  2013. Σύμφωνα με την τροποποίηση οι νέοι γεωργοί που έχουν ενταχθεί στο μέτρο θα πρέπει εντός 36 μηνών από την απόφαση έγκρισης να έχουν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ όπως επίσης και να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών.

Ειδικότερα, στο άρθρο 2 της τροποποιητικής απόφασης αναφέρετε:

  • Ένταξη στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επαγγελματιών γεωργών, με εγγραφή στον ΟΓΑ ως κυρίου Ταμείου Ασφάλισης, εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
  • Οριστική εγγραφή με την ιδιότητα του κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 36 μηνών το πολύ από την απόφαση έγκρισης πράξης και με την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού μέχρι τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά.
  • Στις υποχρεώσεις του δικαιούχου προστίθενται i) να διατηρήσει την ασφάλιση του ΟΓΑ και ii) να παραμείνει εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με τουλάχιστον την ιδιότητα του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης.

Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ

Σχόλια - Facebook Comments