....

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΔΙΤ

grhgoro-internet

 

Η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο έργο ΣΔΙΤ (Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας.

Το έργο ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, δηλαδή σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές έχοντας ως στόχο την κάλυψη 5.500 οικισμών και περισσοτέρων των 600.000 πολιτών, εγκρίθηκε από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή.

Αναθέτουσα Αρχή του εν λόγω έργου είναι η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ».

Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία όλων των απαραίτητων υποδομών δικτύου αναφορικά με την πρόσβαση στο διαδίκτυο, εξασφαλίζοντας την προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών. Σκοπός του έργου είναι ο περιορισμός του ευρυζωνικού χάσματος μεταξύ των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας μας και των αστικών κέντρων.

Ο προϋπολογισμός του έργου θα είναι 161 εκατ. ευρώ, χρήματα που αναμένεται να αντληθούν από κοινοτικούς πόρους (ναι και από το ΕΣΠΑ), με έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας πιθανόν τον επόμενο μήνα.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 17 έτη. Δύο έτη αντιστοιχούν στην ανάπτυξη των υποδομών και τα υπόλοιπα 15 στην εκμετάλλευση και αξιοποίησή αυτών.

Αναμένουμε την υλοποίηση αυτού του έργου που σίγουρα θα αναβαθμίσει την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την ψυχαγωγίας και γενικότερα το επίπεδο ζωής των πολιτών διαφόρων περιοχών της χώρας μας.

Σχόλια - Facebook Comments