....

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

dimarxeio_skydra

 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση ,την Παρασκευή 1Νοεμβρίου 2013 κι ώρα 13:30,μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Χοϊδη Δημάρχου Σκύδρας και με την εξής θεματολογία :

  1. Έγκριση πρακτικών για το έργο .
  2. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την .
  3. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την .
  4. Ανάκληση της αριθ.42/13 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου κι έγκριση νέου πρακτικού δημοπρασίας.
  5. Τροποποίηση όρου συμφωνητικού μίσθωσης κτηρίου ( ΚΕΚ Τεχνόπολις ) στην περιοχή Ντεκοβίλ Σκύδρας..
  6. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης με δημοπρασία αύλειου χώρου 123 τ.μ. και χώρου στάθμευσης 30 τ.μ. του κτηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου , περιοχή Ντεκοβίλ Σκύδρας ( Ο.Τ. 62Α ).
  7. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σεβαστειανών για την ανέγερση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα.
  8. ΄Ελεγχος Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σκύδρας οικονομικού έτους 2013.
  9. Διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 2013: α)330.841.54 ευρώ στον ΚΑ 30/7421.001 για κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής,β)5.904,00 ευρώ στον ΚΑ 80/8317.646 για οφειλή σε ΣΟΛ Α.Ε. αμοιβή ορκωτών, γ)5.000,00 ευρώστον ΚΑ 30/7334.001 για εργασίες τοποθέτησης πλακών πεζοδρομίων, δ)1.274,52 ευρώ στον ΚΑ 80/8117.037 οφειλή σε Λαμπρίδη Γεώργιο από φιλοξενία εταιρείας, ε)2.000.00 ευρώ στον ΚΑ 10/6265 συντήρηση κι επισκευή επίπλων και σκευών, στ) 7.000.00 ευρώ στον ΚΑ 00/6111για αμοιβή νομικών και συμβολαιογράφων.

Σχόλια - Facebook Comments