....

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ 1.273 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

etairia_afm

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων για τη δράση του προγράμματος “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου- υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 207-2013” και ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τα επίσημα αποτελέσματα ένταξης υποψήφιων επενδυτών στο πρόγραμμα.

«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρελήφθησαν 3.553 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων από υποψήφιους επενδυτές. Μεριμνήσαμε ώστε το πρόγραμμα να τρέξει σε υψηλές ταχύτητες και με σωστό σχεδιασμό, επίπονη προσπάθεια και συντονισμένη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων σε λιγότερο από τέσσερις μήνες, προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία στους υποψήφιους επενδυτές να επωφεληθούν άμεσα από τις επιδοτήσεις του προγράμματος.

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για 1.273 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 187.516.563,93 ευρώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την πολύ καλή μεταξύ μας συνεργασία, αλλά και για την ανταπόκρισή του στις πιέσεις να χρηματοδοτηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι υποψήφιοι επενδυτές, μέσα από την πρόβλεψη της δυνατότητας για ένταξή τους στο πρόγραμμα υπό προϋποθέσεις. Έτσι, πέρα από τα 1.273 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, άλλες 1.117 επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας μπορούν να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα υπό προϋποθέσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια στην Κεντρική Μακεδονία, ώστε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις πολλαπλές αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής μας», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη, προκρίθηκαν για άμεση ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 1.273 ΜΜΕ επιχειρήσεις σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 187.516.563,93 ευρώ και δημόσια δαπάνη 90.352.145,07 ευρώ. Από αυτές, οι 341 είναι νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, ενώ οι υπόλοιπες 932 υφιστάμενες επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν ανήκουν στους τομείς «εμπόριο-υπηρεσίες» (434 επιχειρήσεις), «μεταποίηση» (270 επιχειρήσεις) και «τουρισμός» (228 επιχειρήσεις). Επίσης, άλλες 1.117 επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας αξιολογήθηκαν «σε ένταξη υπό προϋποθέσεις» στο πρόγραμμα, οι οποίες μπορούν να επιδοτηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα πιστοποιήσουν ότι έχει ήδη γίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης ή ότι θα έχει εγκριθεί δάνειο που καλύπτει τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014. Η πιστοποίηση των προϋποθέσεων αυτών θα γίνει από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι η οποία θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, και του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. www.efepae.gr θα μπορούν να πληροφορηθούν για την επιλογή ή μη της επενδυτικής τους πρότασης στη δράση ενίσχυσης ΜΜΕ, την βαθμολογία που έλαβαν όσοι εγκρίθηκαν καθώς και στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου της πρότασής τους.

Επίσης μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (Κ.Ε.Π.Α.-Α.Ν.Ε.Μ.), τον αρμόδιο εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (τηλέφωνο: 2310 480000, e-mail: info@e-kepa.gr , ηλεκτρονική διεύθυνση: www.e-kepa.gr ).

Στη συνέχεια την ανακοίνωση της απόφασης θα αποσταλούν από τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. αναλυτικές επιστολές με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στους ενδιαφερόμενους για κάθε επιμέρους επενδυτικό σχέδιο.

Σχόλια - Facebook Comments