....

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

TSAKPOUNIDHSΣας γνωρίζουμε ότι στις 29 Οκτωβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη ανέλαβε καθήκοντα ως Αναπληρωτή Διοικητή στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ με αρμοδιότητα στο πρώην Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ο κ. Τσακπουνίδης Παναγιώτης του Μιχαήλ ,πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κοστολόγος Μονάδων Υγείας, με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας. Διορίσθηκε σύμφωνα με την αριθ. Υ10β/Γ.Π.οικ.76293/12-08-2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης ,η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 432/9-9-2013 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν.3528/07 , με βαθμό 2ο με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4052/12.

Στις 07/11/2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη στο γραφείο της Διοίκησης του Νοσοκομείου έγινε η παράδοση και παραλαβή.

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

 

Σχόλια - Facebook Comments