......

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ: ΠΟΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ LEADER

ANAPTYXIAKH_PELLASΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)

 

Η Αναπτυξιακή Πέλλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδιωτικών Έργων του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του ΠΑΑ «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER στο Ν. Πέλλας».

Συνολικά υποβλήθηκαν είκοσι έξι (26) φάκελοι υποψηφιότητας, συνολικού κόστους 5.854.129,54 € και Δημόσιας Δαπάνης 3.159.401,01 €, ενώ τα αντίστοιχα ποσά το οποία προκηρύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν 4.008.515,81 € (προϋπολογισμός) και 2.211.362,02 € (Δημόσια Δαπάνη)

SPEEDEXΗ Αναπτυξιακή Πέλλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ) εκφράζει την ικανοποίησή της για την ομαλή διαδικασία της υποβολής και το ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον της περιοχής σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς όσον αφορά την οικονομία και ανάπτυξη.

Πιστεύουμε ότι το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER αποτελεί εφαλτήριο προοπτικής βιώσιμης ανάπτυξης και δικαιώνει τις προσδοκίες των κάτοικων του Νομού Πέλλας που το σχεδιασμό και τη διαχείριση του έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Πέλλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)

Επισυνάπτεται πίνακας με τα αναλυτικά στοιχεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι με την αποσφράγιση των φακέλων θα διορθωθούν τυχόν λάθη και σφάλματα της αρχικής καταγραφής.

 

 

Για την Αναπτυξιακή Πέλλας

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)

Θεοδωρίδης Ι. Θεόδωρος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Ε.Δ.Π.L 

Σχόλια - Facebook Comments