....

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

perifereiaΤακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο:

Επικύρωση Πρακτικών της 7ης/14-03-2013 και 8ης/21-03-2013 Συνεδρίασης Περιφερειακού   Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

 

BROUKLHS_2Θέμα 2ο:

Τροποποίηση των άρθρων 35 και 38 του Π.Δ. 133/27.12.2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226 Α').

Εισηγήτρια: Καλλιόπη Μπαλλά, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 3ο:

16η τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2013.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 4ο:

Τροποποίηση της υπ. αρ. 142/11η/12-5-2011 όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 366/22η/8-12-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ./τος 242/96 για μίσθωση ακινήτων και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

 

 

 

Θέμα 5ο:

Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2013.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 6ο:

Απόσυρση και εκποίηση υπηρεσιακών φορτηγών αυτοκινήτων της Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 7ο:

Πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα έτη 2013-2014

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 8ο:

Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητος Υπηρεσιών της Π.Ε Ημαθίας οικ. έτους 2014.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 9ο:

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Κιλκίς.

Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

 

Θέμα 10ο:

Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητος Υπηρεσιών της Π.Ε Κιλκίς οικ. έτους 2014.

Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

 

Θέμα 11ο:

Θέσπιση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας γραφείων της ΠΕ Πιερίας οικονομικού έτους 2014.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

Θέμα 12ο:

Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας , των Δ/νσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους   έτους 2014.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

 

 

 

Θέμα 13ο:

Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/96 στην Π.Ε. Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 179 Α΄)

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκδικής

 

Θέμα 14ο:

Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2014.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκδικής

Σχόλια - Facebook Comments