....

ΤΟ ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ ΣΤΗ ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

DOY_OURA_APO_KOSMOΜαζικές αιτήσεις των πολιτών πραγματοποιήθηκαν σήμερα 31-12-2013 στην ΔΥΟ Έδεσσας για να επιστραφεί η εισφορά αλληλεγγύης 2% και η εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011 για τα εισοδήματα από 1/1/2011 έως και 31/12/2013.

Οι αιτούντες ξεπέρασαν τους 500 οι οποίοι προσπαθούσαν να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου από την αίτησή τους αφού εξυπηρετούνταν μόνο από τρείς υπαλλήλους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί σύλλογοι εκπαιδευτικών άλλα και άλλων εργαζομένων είχαν στείλει προωθητικά ηλεκτρονικά μηνύματα και είχαν αναρτήσει ενημερωτικά σημειώματα στους δικτυακούς τους τόπους. Το επείγον της όλης κίνησης έχει να κάνει με το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου έχουμε παρέλευση της τριετίας οπότε και δε θα μπορούν οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν την επιστροφή για την παρακράτηση του 2011.

familyΌσοι δεν προλάβουν να καταθέσουν την αίτηση, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τη νέα χρονιά και σ αυτή την περίπτωση θα κατοχυρώσουν το δικαίωμα μη παραγραφής μόνο για τα έτη 2012 και 2013. Με την εν λόγω αίτηση κατοχυρώνουν οι αιτούντες το δικαίωμα της μη παραγραφής για την παραπάνω τριετία σε περίπτωση που δικαιωθούν από τα δικαστήρια και επιστραφούν τα χρήματα.

Ακολουθεί η σχετική αίτηση του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Α Ι Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ: Δ.Ο.Υ …………………..

 

ΘΕΜΑ:

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΨΟΥΣ 2% ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ν.3896/2011»

 

ΟΝΟΜΑ: ………………………

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………..

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………….

 

Τ.Κ.:…………………………….

 

Α.Φ.Μ.:…………………………

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:…………………….

**********************

 

Παρακαλώ πολύ, όπως μου επιστρέψετε άμεσα την παρακρατηθείσα από τις μηνιαίες αποδοχές μου, ειδική εισφορά Αλληλεγγύης ύψους 2% του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 καθώς και την ειδική εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ίδιου Νόμου που μου επιβλήθηκε παρανόμως, για τα εισοδήματα χρονικής περιόδου από 01-01-2011 έως και 31-12-2013.

Επειδή, οι ως άνω παρακρατήσεις τόσο από την μισθοδοσία μου, όσο και από την επιπρόσθετη φορολογία των ετήσιων εισοδημάτων μου είναι προδήλως παράνομες, καταχρηστικές, αντίκεινται σε διατάξεις του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, παρακαλώ πολύ όπως μου γνωρίσετε εγγράφως τον χρόνο και τον τρόπο είσπραξης εκ μέρους μου των ανωτέρω παρακρατηθέντων αποδοχών μου.

………… …., …./…./…..

Ο/Η Αιτ……

Σχόλια - Facebook Comments