....

ΑΔΕΙΕΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

dhmarxeio_edessa03Ανακοινώνεται ότι στο Δήμο Έδεσσας θα χορηγηθούν δύο (2) άδειες πλανόδιου εμπορίου, τύπου Β’ (εκτός πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας), για το έτος 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 7 έως και 31 Ιανουαρίου 2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Έδεσσας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

ñ  Αίτηση.

MHLIONHñ  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας του/της.

ñ  Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου.

ñ  Πιστοποιητικό από αρμόδια υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μία από της κατηγορίες προσώπων όπου ανήκει, όπως:

α) Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και τυφλοί.

β)Πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα.

γ) Ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944.

δ)Άτομα με αναπηρία πάνω από 50%, εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.

ε)Γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.

στ) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας

ζ)Ομογενείς βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, προέρχονται από την Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.

Σχόλια - Facebook Comments