Μετά τις 10 Νοεμβρίου μπορεί να προσέρχεται ο κόσμος στα ασφαλιστικά ταμεία ή να ρυθμίζει τις οφειλές ηλεκτρονικά.