....

Όροι Χρήσης

Με την είσοδό του στο δικτυακό ιστοτόπο www.tastv.gr, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.tastv.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την πλοήγηση στο δικτυακό αυτό τόπο, τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται
τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο www.tastv.gr.

Το www.tastv.gr δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. 
Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.

Η χρήση του www.tastv.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του www.tastv.gr

Δικαίωμα χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν μόνο ενήλικοι, ήτοι πρόσωπα άνω των 18 ετών.
Aπαγορεύεται η χρήση του δικτυακού τόπου σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Οι νομικές ρυθμίσεις που προβλέπει η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία διευρύνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις που δημιουργεί
η καθημερινά αναπτυσσόμενη τεχνολογία.

Οι επισκέπτες του δικτυακού ιστοτόπου www.tastv.gr έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό κλπ).

Το  www.tastv.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να εμπλουτίζει ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες-χρήστες της.

Το www.tastv.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών-χρηστών με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο δικτυακό της τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Το www.tastv.gr δεν αποδέχεται το περιεχόμενο ή της υπηρεσίες δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners).

Απαγορεύεται κάθε χρήση των σημάτων του δικτυακού μας τόπου οπουδήποτε, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.
Τα σήματά μας προστατεύονται στην Ελλάδα και διεθνώς, από τη σχετική Νομοθεσία και τις Διεθνείς Συμβάσεις.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση και διασκευή οποιουδήποτε περιεχομένου της ηλεκτρονικής εφημερίδας www.tastv.gr με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκδότη.

Απαγορεύεται, Η Αναδημοσίευση, Η Αναπαραγωγή, Ολική, Μερική, Η Κατά Παράφραση Η Διασκευή Απόδοση 
του Περιεχομένου
 του παρόντος με οποιονδήποτε τρόπο, Ηλεκτρονικό, Μηχανικό, Φωτοτυπικό, Ηχογράφησης
ή άλλο Μέσο, χωρίς την γραπτή άδεια
 του εκδότη Νόμος : 2121/1993 και Κανόνες Διεθνούς Δικαίου που
ισχύουν και στην Ελλάδα.