..

Χρήσιμα & ενδιαφέροντα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΟΘΟΝΕΣ

 

 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) γνωμοδότησε σχετικά με τη χορήγηση αδείας στους υπαλλήλους του Δημοσίου που χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Pages