......

12 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΟΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ-ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
Ημερομ. Κατάθεσης:
9656
16/9/2020
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΒΟΥΛΗ ΤΙΪΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Θεσσαλονίκη, 16/09/2020
Του:
Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας
Προς:
κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπόψη: κ. Υφυπουργού για θέματα Αθλητισμού κ. Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ:    «Οικονομική ενίσχυση 12 εκ. ευρώ για τα ερασιτεχνικά σωματεία, λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού»
Κυρία και κύριοι Υπουργοί,
Τα αθλητικά σωματεία έχουν πληγεί σε τεράστιο βαθμό από την αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού και όπως γνωρίζετε, κλείνουν το ένα μετά το άλλο, λόγω αδυναμίας κάλυψης των υποχρεώσεών τους. Συμφώνα με ανακοίνωση της Κυβέρνησης στις 17 Ιουνίου 2020 αποφασίστηκε η επιχορήγηση με 12 εκ. ευρώ για την επιβίωση των αθλητικών σωματείων. Τα αθλητικά σωματεία, όπως γνωρίζετε, είναι κλειστά περίπου 5 μήνες, καθώς, την περίοδο του καλοκαιριού δεν λειτουργούν, λόγω διακοπών και ξεκούρασης των αθλητών. Κατά συνέπεια χρειάζονται άμεσα την επιχορήγηση για να καλύψουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1.    Πότε ακριβώς προτίθεσθε να δρομολογήσετε την παραπάνω επιχορήγηση προς τα αθλητικά σωματεία;
2.    Ποια είναι τα ακριβή κριτήρια με τα οποία θα επιδοτηθούν τα ως άνω σωματεία, που έχουν εγγραφεί στο μητρώο αθλητικών σωματείων;


Ο ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Βελόπουλος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
30.09.2020 11:44:35
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΑΟΣ
ΥΠΟΙΚ 30/09/2020
Α. Π.: 109546 ΕΞ 2020
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ
ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο (Διά της Βουλής των Ελλήνων)
ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 9656 / 16.9.2020 ερώτηση.
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 9656 / 16.9.2020 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το ποσό των 12.000.000 ευρώ που προβλέπεται από το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α' 148/31.7.2020) ως εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τους λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού covid-19, θα διατεθεί από τις ειδικές πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.
Επισπεύδον Υπουργείο για τη σύνταξη και προώθηση προς υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται από την ανωτέρω διάταξη και θα ρυθμίσει τις λεπτομέρειες όπως και τα ακριβή κριτήρια καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα ο αρμόδιος Υφυπουργός Αθλητισμού.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.    Γραφείο Υπουργού
2.    Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3.    Γραφείο Γεν. Γραμμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής
4.    Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments