Στα 187 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πληρωμές που πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Συγκεκριμένα από τις 8 έως τις 16 Δεκεμβρίου ο Οργανισμός κατέβαλε συνολικά 187.016.602,81 ευρώ σε 54.777 δικαιούχους. Το μεγαλύτερο μέρος  αφορά τα Βιολογικά όπου το συνολικό ποσό έφτασε τα 90 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, 28,7 εκατ. ευρώ πληρώθηκαν σε 1.116 δικαιούχους του προγράμματος Νέων Αγροτών, ενώ μεταξύ άλλων πιστώθηκαν και 850.769,4 ευρώ σε 167 ενταγμένους στη Νιτρορύπανση.