....

ΑΔΙΚΙΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2Γ/2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη,13/11/2023

Του:    ΣτυλιανούΦωτόπουλου,ΒουλευτήΑ'ΑνατολικήςΑττικής

ΠΡΟΣ:    Τηνκ.ΥπουργόΕσωτερικών
Τονκ.ΥπουργόΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτων Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης
Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τονκ.ΥπουργόΕθνικήςΟικονομίαςκαιΟικονομικών
ΘΕΜΑ:    «ΑδικίεςειςβάροςτωνεπιτυχόντωντουΠανελλήνιουγραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022»

Κύρια,κύριοιΥπουργοί,

ΣύμφωναμεενημέρωσηεπιτυχόντωντουπρώτουοριζόντιουΠανελλήνιουγραπτού διαγωνισμούτου«ΑΣΕΠ2Γ/2022»,υπάρχειαδικίαειςβάροςτους,όσοναφοράτην κατάληψη μόνιμων θέσεων στον Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Τονίζουνοιωςάνωότι,παρότιοιεπιτυχόντεςέχουνδημοσιευτείαπότις24Μαΐου 2023, με έκπληξη (και παρά τις εξαγγελίες αλλά και το ισχύον νομικό πλαίσιο) διαπίστωσαν πως δημοσιεύεται ένα πλήθοςπροκηρύξεων για μόνιμες θέσεις στον Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, οι οποίες αφορούν επιστήμονες (αποφοίτους ΑΕΙ - ΤΕΙ) εκτός του πλαισίου που ορίζει ο παραπάνω διαγωνισμός, που πραγματοποιούνται μέσω του προγενέστερου τρόπου προσλήψεων τύπου Κ΄ (κατάταξη μέσω μοριοδότησης). Θεωρούν οι ως άνω ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 3 του άρθρου 28 του νόμου 4765/2021 - ΦΕΚ 6 Α' 2021) από τη στιγμή που προκηρύσσεται ο γραπτός διαγωνισμός οι προσλήψεις στις μόνιμες θέσειςοφείλουνναπραγματοποιούνταικατάπροτεραιότηταμέσωτηςκατάταξης του γραπτού διαγωνισμού. Μας μετέφεραν οι ως άνω την επιστολή των επιτυχόντων του Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού «ΑΣΕΠ 2Γ/2022», ο οποίος αφορούσε την κατάταξη σε πίνακες βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο πανεπιστημιακήςκαιτεχνολογικήςεκπαίδευσης(αποφοίτουςΑΕΙ-ΤΕΙ).Ηεπιστολή μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «Ζητάμε απαντήσεις από τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας στα εξής: 1)Εφόσον έχει υλοποιηθεί ο πρώτος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός, γιατί προκηρύχθηκαν νέες μόνιμες θέσεις μετά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 2Γ/2022 για αποφοίτους ΑΕΙ - ΤΕΙ εκτός του πλαισίουτουγραπτούδιαγωνισμού; 2)ΓιατίηΑνεξάρτητηΑρχήπροετοιμάζει4νέα “σχέδια” προκηρύξεων μονίμων θέσεων (για Εθνικές Βιβλιοθήκες κλπ., για Καταστήματα Κράτησης κλπ., για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ. και για την Τράπεζα Ελλάδος κλπ.) εκτός του πλαισίου του γραπτού διαγωνισμού; 3) Γιατί να μην απορροφήσουν οι παραπάνω προκηρύξεις επιτυχόντες του διαγωνισμού, εφόσον είναι σχέδια και δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμη (4 νέα “σχέδια” προκηρύξεων, 376 συνολικών μόνιμων θέσεων, που αφορούν αποφοίτους ΑΕΙ - ΤΕΙ).Ήδηχάθηκαν65μόνιμεςθέσειςγιααποφοίτουςΑΕΙ-ΤΕΙαπότην2Κ/2023

και άλλες 23 θέσεις από την 3Κ/2023, ενώ θα μπορούσαν να αντληθούν από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού. Πρόκειται στο σύνολο (μαζί με τα 4 νέα “σχέδια” προκηρύξεων) για πάνω από 450 θέσεις αποφοίτων ΑΕΙ - ΤΕΙ εκτός διαγωνισμού (ήτοι ποσοστό 3% των επιτυχόντων του διαγωνισμού) από την έναρξη του καλοκαιριού (δηλαδήσε3 μήνες).4)Γιατίναμηναπορροφηθείτομέγιστο ποσοστό επιτυχόντων, αφού έχει ήδη εξαγγελθεί ο προγραμματισμός 30.000 προσλήψεων, για το 2023 και το 2024; 5) Γιατί να μην καλυφθούν αποκλειστικά από επιτυχόντες του γραπτού, οι οποίοι έχουν εμπράκτως αποδείξει την επάρκειά τους, οι όποιες θέσεις ΠΕ - ΤΕ για το έτος 2024 ή και το 2025 (εφόσον το επιτρέπει ο νόμος και εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί πλήρως τα προηγούμενα έτη οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού); 6) Γιατί να μείνουν εκτός προτεραιότητας άνθρωποι που παρά τις όποιες δυσκολίες που αντικειμενικά αντιμετώπισαν επέλεξαν να διαγωνιστούνκαιναπετύχουνσεμιαδιαδικασίαπουηίδιαηΠολιτείαδικαίωςθεωρεί αντικειμενικότερη από τη σειρά προτεραιότητας; 7) Μπορούν οι υποψήφιοι να διαβάζουν εσαεί και να δίνουν γραπτές εξετάσεις κάθε δύο χρόνια, χωρίς να διορίζονται, παρότι είναι επιτυχόντες; Είναι λογικό, αντί να αξιοποιούνται όλοι οι επιτυχόντες, να δίνεται προτεραιότητα σε θέσεις εκτός γραπτού διαγωνισμού; Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας και τον περιορισμό των 3 ετών για την απορρόφηση των επιτυχόντων».

Μεδεδομέναόλαταπαραπάνω,

Ερωτώνταιοικ.κ.Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις στα παραπάνω ερωτήματα των επιτυχόντων του πρώτου οριζόντιου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού «ΑΣΕΠ 2Γ/2022», όσον αφορά την κατάληψη μόνιμων θέσεων στον Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα;
ΟερωτώνΒουλευτής


ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments