......

ΑΓΡΟΤΕΣ :ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η «ΥΧ» συγκέντρωσε τα κυριότερα μέτρα και αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ και των συναρμόδιων υπουργείων που έχουν ληφθεί τις τελευταίες μέρες εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού. Παρακάτω μπορείτε να δείτε έναν πίνακα με τα μέτρα και τα υπομέτρα του ΠΑΑ που έχουν υποστεί πρόσφατα τροποποιήσεις (παρατάσεις και αλλαγές στον προϋπολογισμό).

Σε ό,τι αφορά άλλα σημαντικά μέτρα που έχουν ληφθεί αυτές τις ημέρες, ο ΕΛΓΑ αποφάσισε τη μετάθεση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του 2019 από τους παραγωγούς κατά δύο μήνες δηλαδή, από 31 Μαρτίου σε 31 Μαΐου 2020.http://www.steico.gr/

Μέτρο / Υπομέτρο Δράση Απόφαση
Υπομέτρο 4.1: «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (Σχέδια Βελτίωσης) 4.1.1: Επενδύσεις στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης), 4.1.3: Επενδύσεις σε ΑΠΕ Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων έως 11/5/2020
Υπομέτρο 4.2: «Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων» 4.2.1: Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν γεωργικό Αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης και διεύρυνση της βάσης του πίνακα κατάταξης με τους δυνητικούς δικαιούχους στο 11.00
Υπομέτρο 4.3: Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας» 4.3.1: Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων – Περιφέρεια

Πελοποννήσου

1) Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων και 2) Παράταση προθεσμίας υποβολής, υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών έως 31/7/2020 (15.00)
Υπομέτρο 4.3: Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας» 4.3.1: Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων – Περιφέρεια Ηπείρου 1) Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων και 2) Παράταση προθεσμίας υποβολής, υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών έως 30/6/2020 (14.00)
Υπομέτρο 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»   1) Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης έως 29/5/2020, 2) Παράταση προθεσμίας υποβολής υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών έως 8/6/2020 (13.00)
Υπομέτρο 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»   1) Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης έως 29/5/2020, 2) Παράταση προθεσμίας υποβολής υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών έως 8/6/2020 (13.00)
Μέτρο 9: «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»   Παράταση προθεσμίας αιτημάτων πληρωμής έως 15/5/2020
Υπομέτρο 10.1: «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» 10.1.02, 10.1.04 (Νιτρικά), 10.1.07 (Ζιζανιοκτονία σε ορυζώνες), 10.1.08 (Κομφούζιο), 10.1.09 (Αυτόχθονες Φυλές) Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων τροποποίησης πράξης/αιτημάτων μεταβίβασης και αποδοχής αυτών εκ μέρους του αποδέκτη έως 11/5/2020
Μέτρο 11: «Βιολογικές καλλιέργειες»  

Παράταση προθεσμίας υποβολής παραστατικών έως 27/4/2020

 

 

 

https://www.ypaithros.gr/ypaat-oi-prosfates-apofaseis-stiriksi-protogeno...

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments