......

ΑΙΤΗΜΑ 5 ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΙΤΗΜΑ 5 ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Κοινό αίτημα κατέθεσαν σήμερα στη γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι των παρατάξεων «Κοιτάμε Μπροστά», «Πράξεις για τη Μακεδονία», «Λαϊκή Συσπείρωση Κ. Μακεδονίας», «Οικολογία – Πράσινη Λύση» και «Βάνης Εγγύηση για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας», αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην αδράνεια της διοίκησης να ενημερώσει εγκαίρως το Περιφερειακό Συμβούλιο και να διαβουλευτεί δημοκρατικά. Οι είκοσι Περιφερειακοί Σύμβουλοι που υπογράφουν το αίτημα ζητούν τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με τα εξής θέματα:
1. Ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας και της επιδημιολογικής κατάστασης στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στην Κ. Μακεδονία, που μαζί με Κοζάνη και Πάτρα έχουν μπει στο «βαθύ κόκκινο»
2. Ενημέρωση για τα νέα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί ή προγραμματίζονται, ιδιαίτερα όσον αφορά το λιανεμπόριο και το άνοιγμα των Λυκείων, αλλά και για τα επιμέρους μέτρα στήριξης που προτίθεται να πάρει η Περιφέρεια για αγορά και εστίαση

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments