....

ΆΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΗΤΑ Ο ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Άμεση ανάκληση του εγγράφου της ΔΕΗ για το αγροτικό τιμολόγιο των αρδευτικών εγκαταστάσεων,

με το οποίο υποχρεούνται οι αγρότες στην υποβολή Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) και άδειας χρήσης νερού, ζήτησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, με επείγουσα επιστολή του προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ και τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στην επιστολή του επισημαίνει ότι: 
α) Η σύνταξη Δελτίου Νο 1 προαπαιτεί την ύπαρξη άδειας χρήσης νερού.  
β) Η έκδοση αδειών χρήσης νερού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες υδάτων καθυστερεί λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού αιτημάτων που έχουν υποβληθεί και εκρεμμούν και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί εντός της τασσομένης από τη ΔΕΗ προθεσμίας (31-7-2014).
γ) Η επανασύνταξη Δελτίου Νο 1 για όλες τις υφιστάμενες ηλεκτροδοτούμενες αρδευτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες ανά Νομό είναι πρακτικά αδύνατη μέσα στο χρονικό διάστημα όπως αυτό ορίζεται.

http://www.paseges.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments