..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ                                 

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ                    

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας γίνονται γνωστό ότι:

ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, περιόδου ΙΟΥΛΙΟΥ  2019, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων (κτίριο Βιολογίας-Φαρμακευτικής ΑΠΘ, 2ος όροφος) ως εξής:

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


ΔΕΥΤΕΡΑ  8-7-19 Έλεγχος Φαρμάκων
Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών σκευασμάτων.
 

ΤΡΙΤΗ  9-7-19     Εκτέλεση συνταγών
Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων
 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ (ή ΓΡΑΠΤΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


ΤΕΤΑΡΤΗ  10-7-19       Ελληνική Φαρμακοποιία-Φαρμακοτεχνία
Φαρμακευτική Εμπορευματολογία-Στοιχεία Ιστορίας- Νομοθεσία
 

ΠΕΜΠΤΗ  11-7-19        Φαρμακολογία


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12-7-19   Τοξικολογία

 

     Η υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, για τους υποψήφιους από την Π.Ε. Πέλλας, θα γίνεται στην Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πέλλας (Διοικητήριο, Ισόγειο γραφείο 2 τηλ. 2381351280, 2381351231, 2381351276) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00.


Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπεμπτικό τους τη Δευτέρα 8 Ιουλίου, στις 9.00 π.μ., στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων (κτίριο Φαρμακευτικής ΑΠΘ, 2ος όροφος).
Τροποποίηση του προγράμματος γίνεται από τους εξεταστές, σύμφωνα και με το υπόλοιπο πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. 
 

Οι υποψήφιοι θα προμηθεύονται το παράβολο των 11,74 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Θεσσαλονίκης (Ερμού και Καρόλου Ντηλ γωνία), το οποίο καταθέτουν στη γραμματέα της Επιτροπής την πρώτη μέρα των εξετάσεων.

                                                       

 

              ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Έδεσσα 10  Ιουνίου 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  Αρ. πρωτ: 355113(10533)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ                                

ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ , ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

                                               

Ταχ. Δ/νση     : Διοικητήριο         

Πληροφορίες  : Χ. Αλιμπάκη

Ταχ. Κώδικας : 58200

Τηλέφωνο      : 2381351217

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ. Πρωτ. 1613/123609/29-05-2019 (ΑΔΑ: 62Χ34653ΠΓ-ΦΟ4) Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4075/182059/31-12-2019 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, καθώς και την με αριθμ. Πρωτ.  1641/125576/31-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΞ7Γ4653ΠΓ-ΕΟΩ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων των εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης της εν λόγω Πρόσκλησης.

Στην ανωτέρω Απόφαση περιλαμβάνεται αναλυτικά η συνολική κατάταξη δικαιούχων ανά γεωγραφική περιοχή-Περιφέρεια, με ξεχωριστή καταχώριση δικαιούχου ανά Δράση καθώς και το μέγιστο συνολικό ποσό ένταξης δικαιούχου για το συνολικό χρόνο των δεσμεύσεων του Μέτρου 11. 

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr)

 

 Επισημαίνεται ότι :

 

α) Οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι της εν λόγω Απόφασης Ένταξης θα πρέπει να  συνάψουν σύμβαση με γεωπόνο σύμβουλο των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας  και να κατατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός 3 μηνών από την ημερομηνία Απόφασης Ένταξης, δηλαδή μέχρι και την 31η  Αυγούστου 2019. Στην περίπτωση που οι ίδιοι είναι κάτοχοι πτυχίου από τους εν λόγω κλάδους θα πρέπει επίσης να καταθέσουν το πτυχίο τους στην προαναφερθείσα  ημερομηνία στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ.

 

 

 

β) Οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι της Δράσης 11.1.1 της εν λόγω Απόφασης Ένταξης υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕΠ εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω Απόφασης Ένταξης δηλαδή μέχρι και τις 24 Ιουνίου 2019. 

γ) Διευκρινίζεται ότι τα αγροτεμάχια τα οποία σύμφωνα με την ΕΑΕ του  2018 έχουν καλλιεργηθεί με μη επιλέξιμες καλλιέργειες και έχουν ενταχθεί στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν ενίσχυση θα πρέπει κατά τα έτη εφαρμογής των δράσεων να δηλωθούν στις ΕΑΕ, επιλέξιμες για ενίσχυση αροτραίες καλλιέργειες ή επιλέξιμες καλλιέργειες κηπευτικών

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και πληροφορία.

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                     Μ.Ε.Π.

                                                                                           Ο  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

                                                                                               

                                                                                                     ΓΑΪΤΑΝΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                                                    

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments