..

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΝΙΣΣΑ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ "ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ"

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΆΡΝΙΣΣΑΣ

 

Υπογράφτηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Α΄φάση», με προϋπολογισμό 540.000 €.

Το έργο περιλαμβάνει διαμορφώσεις πεζοδρομίων, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, ανάπτυξη αστικού εξοπλισμού, φυτεύσεις, κατασκευή αρδευτικού δικτύου, κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων και αποκατάσταση οδοστρώματος. Πρόκειται για την πρώτη φάση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού σχεδιασμού για την ανάπλαση της Άρνισσας, που χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο».

Ο Δήμος Έδεσσας υλοποιεί το σύνολο των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί έναντι των δημοτών και συνεχίζει την οργανωμένη προσπάθεια για τη βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments