......

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

2020-01-14-154431 2020-01-14-154422 2020-01-14-154409 2020-01-14-154359
 
2020-01-14-154350 2020-01-14-154340 2020-01-14-154331 2020-01-14-154319 2020-01-14-154310 2020-01-14-154300

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments