....

ΑΝΟΙΞΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

 

Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων, αλλά και της απασχόλησης το 2017, καταγράφουν τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», εξέλιξη που αντανακλά και την αισθητή σταδιακή αποκλιμάκωση του ποσοστού της ανεργίας.

Προκύπτει επίσης πως ένας στους εργαζόμενους, λαμβάνει αμοιβή ως 600 ευρώ. Οι εργαζόμενοι με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση ανέρχονται σε 413.285 ή το 22,65% των εργαζομένων και οι μηνιαίες αποδοχές τους είναι μέχρι 500 ευρώ.

Περίπου 1 στους 9 εργαζόμενους (11% του συνόλου ή 200.759) παίρνει 501-600 ευρώ. Στον αντίποδα, μισθούς άνω των 3.000 ευρώ εξασφαλίζουν 50 χιλ. εργαζόμενοι ή το 2,74% του συνόλου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν,  οι επιχειρήσεις που κατέθεσαν φέτος ετήσιο πίνακα προσωπικού είναι 14.085  περισσότερες από πέρυσι. .

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 247.236, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 291.876. Αντίστοιχα για το 2016 οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους ανέρχονταν σε 233.151, ενώ με τα παραρτήματά τους, ανέρχονταν σε 275.044.

Από την επεξεργασία των στοιχείων που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», το έτος 2017, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.824.437. 

Ωστόσο, καθώς ορισμένοι από τους προαναφερόμενους κατέχουν περισσότερες από μία θέση εργασίας, προκύπτει ότι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 1.903.480 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας). Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι 79.043 άτομα απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις. 

Αντίστοιχα από τα καταγεγραμμένα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»,  για το έτος 2016, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε 1.702.524, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν σε θέσεις εργασίας ανέρχονταν σε 1.771.084 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας). 

Από την σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το έτος 2017, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι  σημαντικά μεγαλύτερος  σε σχέση με το έτος 2016, κατά 121.913  νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 7,16 %.

+293.258 θέσεις εργασίας από το 2014

Σχολιάζοντας τα στοιχεία του συστήματος ΕΓΑΝΗ, το υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται φέτος με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι 121.913 περισσότεροι από πέρυσι - αριθμός που αντιστοιχεί στις νέες θέσεις εργασίας. Από αυτές,  οι 86.120 (70%) είναι πλήρους απασχόλησης και το 30% (35.793) μερικής απασχόλησης

Ειδικότερα οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.824.437, ενώ το 2016 ήταν 1.702.524.

Στο σύνολο των εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2017 ανέρχεται σε 68,44%ενώ το 2016 ήταν 68,28%, παραμένει δηλαδή σταθερό.

Επίσης, κατά το έτος 2017 καταγράφηκαν 14.085 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το έτος 2016, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση σε ετήσια βάση κατά 6,04%. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2017 ανέρχονται σε 247.236, ενώ για το 2016 ανέρχονταν σε 233.151.

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των ετών 2014 και 2017 προκύπτει αύξηση της απασχόλησης κατά 293.258 θέσεις εργασίας ή ποσοστό 19,15%.

Από τις 293.258 επιπλέον θέσεις εργασίας, το 63% (184.879) είναι πλήρους απασχόλησης και το 37% (108.379) μερικής απασχόλησης.

Στο διάστημα 2014-2017, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν από 1.063.768 σε 1.248.647,δηλαδή κατά 17,37%.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του ενδεκαμήνου Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 128.230 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση ενδεκαμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments