....

ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Να σβήσει τη φωτιά των αγροτικών αντιδράσεων για το νέο καθεστώς φορολόγησης βάσει βιβλίων επιχειρεί η κυβέρνηση με την τροπολογία για τη ρύθμιση των «κόκκινων» αγροτικών δανείων η οποία κατατέθηκε αιφνιδιαστικά

και ύστερα από έντονο παρασκήνιο την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου στη Βουλή.

Η τροπολογία έρχεται τη στιγμή που κορυφώνονται οι αντιδράσεις και προετοιμάζονται κινητοποιήσεις με αιχμή το φορολογικό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το πρωί της Τετάρτης από 9 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια αποσύρθηκε για να… κατατεθεί ξανά το βράδυ φέροντας αυτή τη φορά τις υπογραφές 30 συνολικά βουλευτών και από τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης. Έγινε δε καταρχήν αποδεκτή από τον υπουργό Αθανάσιο Τσαυτάρη, ο οποίος στο διάστημα που μεσολάβησε είχε προαναγγείλει σχετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση.

Με τη ρύθμιση η κυβέρνηση επιχειρεί αφενός να κατευνάσει τις αντιδράσεις για το μέτρο των λογιστικών βιβλίων που βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδιαζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων. Αφετέρου να ικανοποιήσει μεγάλη μερίδα βουλευτών της επαρχίας οι οποίοι, πιεζόμενοι από την εκλογική τους βάση, εκφράζουν έντονες αντιδράσεις για τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις (χαρακτηριστικό παράδειγμα η ερώτηση-παρέμβαση 32 βουλευτών της ΝΔ για τα βιβλία).

Τι προβλέπει

Η τροπολογία αφορά δάνεια συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ της παλαιάς ΑΤΕbank τα οποία δεν μεταβιβάστηκαν στην Πειραιώς. Προβλέπει «κούρεμα» έως και 40% στο ποσό ποσού του δανείου για το οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης και παράταση από 5 έως 10 έτη στην εξόφληση με χαμηλό επιτόκιο.

Συγκεκριμένα, το ποσό του δανείου για το οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης περιορίζεται σε:

-ποσοστό 120% επί του κεφαλαίου του δανείου, εφόσον το σύνολο των απαιτήσεων της τράπεζας που απορρέουν από το δάνειο δεν υπερβαίνει το διπλάσιο αυτού. Για παράδειγμα, αν κάποιος αγρότης έχει λάβει δάνειο ύψους 10.000 ευρώ και οι συνολικές οφειλές του προς την τράπεζα δεν ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ (διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου), το ύψος του δανείου του περιορίζεται στα 12.000 ευρώ.

-200% του ληφθέντος κεφαλαίου, εφόσον το σύνολο τω οφειλών είναι ανώτερο του διπλάσιου. Παραδείγματος χάρη, αν ένας αγρότης έχει λάβει δάνειο 10.000 ευρώ και τα χρέη του προς την τράπεζα ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ (ανώτερο του διπλάσιου του αρχικού κεφαλαίου), το ύψος του δανείου του πέφτει στα 20.000 ευρώ.

-Σε περίπτωση εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης σε περισσότερα από ένα αγροτικά ακίνητα, αυτή περιορίζεται από την τράπεζα στο ακίνητο που εξασφαλίζει την απαίτησή της μέχρι τα όρια του 120% και 200% αντίστοιχα και κατά προτεραιότητα σε αυτά που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία ή κύρια αποθήκη αγροτοεφοδίων του αγρότη.


Η εξόφληση

Το ληξιπρόθεσμο και απαιτητό δάνειο εξοφλείται από τον αγρότη, εφάπαξ ή και τμηματικώς, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του εκκαθαριστή της τράπεζας για το ύψος του. Στην περίπτωση που το ύψος των καταβληθέντων ποσών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 120% του κεφαλαίου του δανείου, ο χρόνος αποπληρωμής ορίζεται στα 5 έτη, ενώ στη περίπτωση που το ύψος των καταβληθέντων ποσών ανέρχεται στο 200% επί του κεφαλαίου του δανείου, ο χρόνος αποπληρωμής αυξάνεται στα 7 έτη.

Ωστόσο ακόμα και σε περίπτωση μη καταβολής εμπρόθεσμα δύο συνεχών δόσεων από τις συμφωνηθείσες, το ανεξόφλητο ποσό του δανείου μετατρέπεται σε νέο μεσοπρόθεσμο δάνειο διάρκειας από 5 έως 10 χρόνια, με επιτόκιο 3%.


Εκχώρηση μισθώματος

Eξαιρούνται της υποθήκης η πρώτη κατοικία του αγρότη ή του φυσικού προσώπου που θα ενταχθεί στη ρύθμιση, καθώς και η κύρια αποθήκη του παραγωγού. Επιπλέον, αν η υποθήκη έχει εγγραφεί σε περισσότερα του ενός ακίνητα, τότε περιορίζεται μόνο σε εκείνα που καλύπτουν την απαίτηση της τράπεζας.

Η τροπολογία προβλέπει ότι το αγροτικό ακίνητο δεν αποτελεί πρώτη κατοικία ή κύρια αποθήκη αγροτοεφοδίων του αγρότη και προκειμένου να διευκολυνθεί η εξόφληση παρέχεται η δυνατότητα εκμίσθωσης και εκχώρησης του μισθώματος στην τράπεζα μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του δανείου.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments