....

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Εκπνέει στις 31/10 η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Όπως είναι γνωστό, από την 1η Μαρτίου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Η επιστροφή του φόρου (παρ. 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.) πραγματοποιείται από το Δημόσιο με την καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών.

 

Με την ΠΟΛ 1066/2013 ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται με την αίτηση. Η τελευταία υποβάλλεται στη ΔΟΥ όπου υπάγεται η έδρα του φορολογούμενου αγρότη, μπορεί ωστόσο να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω των «Αιτημάτων μου» στον ψηφιακό χώρο της ΑΑΔΕ.

Δικαιούχοι της επιστροφής ΦΠΑ είναι οι αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων τους ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους και όχι κατά τον χρόνο αίτησής τους. Η διευκρίνιση αυτή είναι σημαντική, καθώς συνεπάγεται ότι αν, για παράδειγμα, ένας αγρότης θέλει να αιτηθεί επιστροφής ΦΠΑ για το έτος 2021 που ήταν στο ειδικό καθεστώς, μπορεί να το κάνει κανονικά ακόμα και αν το 2022 (χρονιά που υποβάλλεται το αίτημα, δηλαδή φέτος) «μεταπήδησε» στο κανονικό καθεστώς.

 

Τα δικαιολογητικά

 

Βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή ΦΠΑ είναι να έχει υποβληθεί από τον αγρότη η δήλωση ΟΣΔΕ. Όσον αφορά τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, με την αίτηση επιστροφής συνυποβάλλονται τα πρωτότυπα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).

 

Στην περίπτωση, που τα πρωτότυπα των παραστατικών έχουν υποβληθεί από τον αγρότη, για οποιονδήποτε λόγο, σε άλλη υπηρεσία και δεν επιστρέφονται σε αυτόν, αρκεί η υποβολή των αντιγράφων τους, στα οποία θα βεβαιώνεται από την υπηρεσία αυτήν ότι το πρωτότυπο έχει κατατεθεί και παραμένει σε αυτήν.

 

Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η επιστροφή ΦΠΑ με αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων, λόγω απώλειας των πρωτοτύπων. Εξάλλου, μαζί με την αίτηση, ο αγρότης συνυποβάλλει όλα τα τιμολόγια αγοράς ή πώλησης αγροτικών προϊόντων, τις εκκαθαρίσεις για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων (π.χ. συνεταιρισμών), τα τιμολόγια ή τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών, προκειμένου για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση λήψης υπηρεσιών από αγρότες, η αμοιβή των οποίων καταβάλλεται σε είδος (εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά κ.λπ. δικαιώματα), ακόμη και εντάλματα πληρωμής ή κάθε νόμιμο στοιχείο που αφορά καταβολή αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων.

 

Στην περίπτωση που το εκθλιπτικό δικαίωμα του ελαιοτριβείου καταβάλλεται σε είδος (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιολάδου) από τους αγρότες-παραγωγούς του ειδικού ή του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, θεωρείται ότι συνίσταται ανταλλαγή υπηρεσιών με αγαθά και εφαρμόζεται ο συντελεστής που ισχύει επί των υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή 13%.

 

Παράδειγμα

 

Χρήσιμο εδώ είναι το σχετικό παράδειγμα που παραθέτει στο εγχειρίδιό της η ΑΑΔΕ: Έστω αγρότης του ειδικού καθεστώτος αναθέτει σε ελαιοτριβείο την έκθλιψη ελαιών. Το ελαιοτριβείο, μετά το πέρας της έκθλιψης, παραδίδει στον αγρότη το λάδι. Αν ο αγρότης αποφασίσει να καταβάλει το τίμημα για το εκθλιπτικό δικαίωμα του ελαιοτριβείου με λάδι, τότε το ελαιοτριβείο εκδίδει τίτλο κτήσης για το λάδι χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω αξία συνυπολογίζεται για την επιστροφή ΦΠΑ του αγρότη με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%.

 

 

των Φωτεινής Μακρή, Κατερίνας Κουσουνή, λογιστριών – φοροτεχνικών Α΄ Τάξης

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»

που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments