..

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Από το Δήμο Αλμωπίας ανακοινώνεται

η με αριθ. 24148/2019 Απόφαση του Δασαρχείου Αριδαίας με την οποία

απαγορεύει τη θήρα όλων των θηραμάτων

για όσο διάστημα επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η θήρα επιτρέπεται μόνο για τα υδρόβια και παρυδάτια πτηνά παραποτάμιων και παραλίμνιων περιοχών και σε ζώνη πλάτους εκατό μέτρων (100μ.) από τις όχθες.

 Η τήρηση και εφαρμογή της Απόφασης αυτής,

 ισχύει μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments