....

ΑΣΕΠ 4Κ/2024: ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΩΝ - ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Την Τρίτη 9 Ιουλίου και ώρα 08:00 το πρωί ανοίγει η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 31 θέσεων στην εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.», μέσω συστήματος μοριοδότησης. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα καλύψει μέσω της προκήρυξης 4Κ/2024 του ΑΣΕΠ 31 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

 

Στην προκήρυξη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
 • ΠΕ Οικονομικού
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Πληροφορικής (Software Hardware)
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • ΤΕ Λογιστικού

 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΔΕ Πληροφορικής

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη 9 Ιουλίου και ώρα 08:00 το πρωί και λήγει την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

 

 

Αναλυτικά η προκήρυξη

Τα απαραίτητα προσόντα - Αυτή είναι το μόνη Πιστοποίηση που προλαβαίνετε να πάρετε πριν κλείσουν οι αιτήσεις

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη ως πρόσθετο απαραίτητο προσόν διορισμού, θεωρείται για ορισμένες ειδικότητες η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Τα προσόντα αυτά θεωρούνται απαραίτητα προκειμένου να διοριστούν οι υποψήφιοι, αλλιώς δεν γίνονται δεκτοί στις εν λόγω θέσεις.

 

Εάν οι υποψήφιοι δεν κατέχουν μία από τις δύο αυτές πιστοποιήσεις, τώρα όμως, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες μπορούν να λάβουν πολύ ΕΥΚΟΛΑ είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ, που παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn για να τις χρησιμοποιήσουν για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στο ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ.

 

Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα online Πιστοποίησης Αγγλικών του GoLearn

 • Μπορείτε να την πάρετε εξ αποστάσεως σε ΜΟΝΟ 2 ημέρες
 • Δίνετε τηλεξέταση από το δωμάτιο του σπιτιού σας
 • ΔΕΝ χρειάζεται διάβασμα
 • Παίρνετε Mock Tests (τεστ προσομοίωσης της εξέτασης)
 • Μαθαίνετε τον βαθμό σας λίγα λεπτά μετά το ηλεκτρονικό τεστ
 • Δίνετε όποτε θέλετε

 

Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα Πιστοποίησης Υπολογιστών του GoLearn

 • Μπορείτε να την δώσετε σε όλη την Ελλάδα
 • Μπορείτε να πάρετε τεστ προσομοίωσης
 • Μπορείτε να την πάρετε μέσα σε λίγες ημέρες

Σχόλια - Facebook Comments