..

ΑΣΕΠ: ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Τρεις προκηρύξεις για προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών «τρέχει»  αυτό το μήνα το ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη βρίσκονται από τις 5 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠπου αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Χθες εκδόθηκε η 2ΓΔ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/5-2-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Δ.Ε.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Επιπλέον, χθες εκδόθηκε και η προκήρυξη εκδόθηκε η 1ΓΤ/2020 Προκήρυξη (ΦΕΚ 3/7-2-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Σχόλια - Facebook Comments