......

ΑΣΕΠ: ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)

Διάφορες είναι οι ειδικότητες με την μεγαλύτερη ζήτηση αυτήν την περίοδο στο Δημόσιο. Κάποιες ειδικότητες που φαίνεται πως «βρίσκουν» μεγαλύτερη τύχη σε ότι έχει να κάνει με της προσλήψεις, είναι οι διανομείς, διοικητικοί, οδηγοί και εργάτες

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και αριθμό ανήλικων τέκνων.

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις:

Διανομείς:

 Προσλήψεις 474 ατόμων στα ΕΛΤΑ μέσω ΑΣΕΠ (προκηρύξεις)

 ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 19 ατόμων στα ΕΛΤΑ (προκηρύξεις)

Διοικητικοί:

 ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 5 ατόμων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών (προκήρυξη)

 ΑΣΕΠ: Πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου στο ΙΕΚ Κέρκυρας

 Προσλήψεις 6 ατόμων στην ΕΦΑ Ηρακλείου

Οδηγοί:

 Προσλήψεις 474 ατόμων στα ΕΛΤΑ μέσω ΑΣΕΠ (προκηρύξεις)

 Προσλήψεις 40 ατόμων στο Δήμο Μυτιλήνης

Εργάτες:

 ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 5 ατόμων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών (προκήρυξη)

 Προσλήψεις 40 ατόμων στο Δήμο Μυτιλήνης

Σχόλια - Facebook Comments