......

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ)

Από το Δασαρχείο Αριδαίας

αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθ. 6ΦΚ8ΟΡ1Υ-Κ93,

η με αριθ.961/2020 Απαγόρευση δασικής απαγορευτικής διάταξης βοσκής,

 σύμφωνα με την οποία

απαγορεύεται η βοσκή αιγών για 10 έτη, μεγάλων ζώων για 7 έτη

και προβάτων/χοίρων για 5 έτη στις συστάδες 45α, 45β, 45γ, 45δ, 45ε και 45στ της ΤΚ Προμάχων.

Η απαγορευτική διάταξη ισχύει από τις 23 Απριλίου 2020.

Οι παραβάτες διώκονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 268 και 276 του ΝΔ 86/69, όπως ισχύει.

 

 

Από το Δασαρχείο Αριδαίας

αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθ. ΨΩΓΗΟΡ1Υ-ΙΟ7,

η με αριθ.960/2020 Απαγόρευση δασικής απαγορευτικής διάταξης βοσκής,

 σύμφωνα με την οποία

απαγορεύεται η βοσκή αιγών για 10 έτη, μεγάλων ζώων για 7 έτη

και προβάτων/χοίρων για 5 έτη στις συστάδες 34α, 34β, 38α,  και 38β της ΤΚ Προμάχων.

Η απαγορευτική διάταξη ισχύει από τις 23 Απριλίου 2020.

Οι παραβάτες διώκονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 268 και 276 του ΝΔ 86/69, όπως ισχύει.

 

 

Από το Δασαρχείο Αριδαίας

αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθ. ΩΛΓΞΟΡ1Υ-ΤΒΛ,

η με αριθ.962/2020 Απαγόρευση δασικής απαγορευτικής διάταξης βοσκής,

 σύμφωνα με την οποία

απαγορεύεται η βοσκή αιγών για 10 έτη, μεγάλων ζώων για 7 έτη

και προβάτων/χοίρων για 5 έτη στο ΔΤ 75 της ΤΚ Λυκοστόμου.

Η απαγορευτική διάταξη ισχύει από τις 23 Απριλίου 2020.

Οι παραβάτες διώκονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 268 και 276 του ΝΔ 86/69, όπως ισχύει.

 

Από το Δασαρχείο Αριδαίας

αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθ. ΩΥΟΦΟΡ1Υ-ΚΜ6,

η με αριθ.963/2020 Απαγόρευση δασικής απαγορευτικής διάταξης βοσκής,

 σύμφωνα με την οποία

απαγορεύεται η βοσκή αιγών για 10 έτη, μεγάλων ζώων για 7 έτη

και προβάτων/χοίρων για 5 έτη στο ΔΤ 77 της ΤΚ Λυκοστόμου.

Η απαγορευτική διάταξη ισχύει από τις 23 Απριλίου 2020.

Οι παραβάτες διώκονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 268 και 276 του ΝΔ 86/69, όπως ισχύει.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments