..

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ : ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ

Ο Δήμος Αλμπωπίας ενημερώνει τους πολίτες

για την με αριθ. 21/24148/10-12-2019 Δασική Απαγορευτική διάταξη Θήρας

που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΞΘΡΟΡ1Υ-6ΛΟ

από το Δασαρχείο Αριδαίας

και η οποία ισχύει μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments